ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Monday, June 17, 2013

-အမဲလိုက္ျခင္း-

>
ကုိယ့္ဖာသာတည္ေဆာက္ထားတဲ့ ၿမိဳ႕မွာ
ကိုယ္တိုင္ေမြးထားတဲ့သားေကာင္ေတြကို ပစ္လို႔
ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ေၾကေနတဲ့ စားက်က္ထဲ
ယုန္လည္းေသသာ က်ားလည္းေလွ်ာသာ ေထာင္ေခ်ာက္ေတြ
ဖြတ္မရရင္ ကင္းလိပ္ဖမ္းျပန္မယ့္သူေတြကမ်ားသား
ဒီၾကားထဲမွာ ကဗ်ာဆရာဆိုတာဟာလည္း
ဒဏ္ရာ ဗရပြနဲ႔သားေကာင္ျဖစ္ေနခဲ့ရ
သူ႔လက္ထဲဖမ္းမိတာဆိုလို႔ ကဗ်ာ … ခ်ည္း။


**ၾကက္သြန္**

ကုိယ့္ဖာသာတည္ေဆာက္ထားတဲ့ ၿမိဳ႕မွာ
ကိုယ္တိုင္ေမြးထားတဲ့သားေကာင္ေတြကို ပစ္လို႔
ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ေၾကေနတဲ့ စားက်က္ထဲ
ယုန္လည္းေသသာ က်ားလည္းေလွ်ာသာ ေထာင္ေခ်ာက္ေတြ
ဖြတ္မရရင္ ကင္းလိပ္ဖမ္းျပန္မယ့္သူေတြကမ်ားသား
ဒီၾကားထဲမွာ ကဗ်ာဆရာဆိုတာဟာလည္း
ဒဏ္ရာ ဗရပြနဲ႔သားေကာင္ျဖစ္ေနခဲ့ရ
သူ႔လက္ထဲဖမ္းမိတာဆိုလို႔ ကဗ်ာ … ခ်ည္း။


**ၾကက္သြန္**

No comments: