ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Friday, December 2, 2016

=လူထုက ်န္းမာေရး(ေဆးလိပ္ေငြ႕႐ွဴ႐ိႈက္မိေသာ ကေလးမ်ား အသက္တိုႏိုင္)=

>
+Public Health+ 
ကေလးဘ၀တြင္ တစ္ဆင့္ခံ ေဆးလိပ္ေငြ႕ ႐ွဴ႐ိႈက္မိျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္အသက္႐ွဴ
လမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာျပႆသနာမ်ားႏွင့္ က ်န္းမာေရးျပႆသနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ၿပီး
 အသက္တိုႏိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏွလံုးေရာဂါကုသေရးအဖြဲ႕၏ သိပၸံပညာဆိုင္ရာ
 ေၾကညာခ်က္ အသစ္တစ္ခုအရ သိရသည္။ ပန္းနာရင္က ်ပ္ေရာဂါႏွင့္အဆုတ္ေရာဂါ
တို႔အပါအ၀င္ ကေလး မ်ား ေဆးလိပ္ေငြ႕ႏွင့္ထိေတြ႕ျခင္း၏ အႏၲရာယ္မ်ားကို လူအမ်ား သိရွိထားၾကၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ကေလးငယ္အမ်ားအျပားသည္ ေန အိမ္ (သို႔မဟုတ္) အမ်ားျပည္သူသြားလာရာေနရာမ်ား (သို႔မဟုတ္) ကားမ်ား၊ ဘတ္စ္ကားမ်ားစီးေနစဥ္တြင္
 ေဆးလိပ္ေငြ႕မ်ား ႐ွဴ႐ႈိက္မိေနၾကဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသီ ေဒါက္တာဂီသာရက္ဟူဗာက
 ေျပာၾကားသည္။ ဆင္းရဲေသာအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ကေလးမ်ား ေဆးလိပ္ေငြ႕ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ
ပိုမ်ားေၾကာင္း ရက္ဟူဗာကေျပာသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေဆးလိပ္မေသာက္ေသာ ကေလးႏွင့္ လူငယ္ ၂၄ သန္းခန္႔သည္ ၎တို႔၏ မိဘမ်ားေဆးလိပ္ေသာက္ေသာ ေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကို တစ္ဆင့္႐ွဴ႐ႈိက္မိေနၾကေၾကာင္း သုေတ သီမ်ားကေျပာသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ ၌ အသက္ (၃)ႏွစ္မွ (၁၁)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အသက္ (၁၂)ႏွစ္မွ (၁၉) ႏွစ္အရြယ္ ကေလး ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၏ ေသြးနမူနာမ်ားတြင္ နီကိုတင္း ၏ ေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ားေသာ ဓာတုပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ Co-tinine ဓာတ္မ်ား စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ မ်ားမၾကာမီႏွစ္မ်ားက အေမရိကန္တြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ား ႏွင့္ အတူေနေသာ ကေလးအေရအတြက္၊ လူႀကီးေဆးလိပ္ေသာက္ သူအေရအတြက္ ေလ ်ွာ ့က ်သြားေၾကာင္း သိရသည္။ 

မိဘမ်ား ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ား ေဆးလိပ္ေငြ႕တစ္ဆင့္ခံ႐ွဴ႐ိႈက္မိေသာ ျပႆသနာမ်ားကို နားလည္မႈ မရွိျခင္းမွာ ၎တို႔၏ ပညာအဆင့္အတန္း၊ က ်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈ ခံယူႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း စံျပေနထိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။ မိဘမ်ား ေဆးလိပ္ေသာက္ပါက ကေလးမ်ားလည္း ေဆး လိပ္ေသာက္သူမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားသည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။ ႏွလံုးေသြးေၾကာကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစၿပီး ႏွလံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ထိခိုက္ေစသည့္အျပင္ ေဆးလိပ္ေငြ႕တစ္ဆင့္ ႐ွဴ႐ႈိက္မိျခင္း ေၾကာင့္ အ၀လြန္ျခင္း၊ ကိုလက္စထေရာျမင့္မားျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္က အင္ဆူလင္ကို ေကာင္းစြာအသံံုးမခ်ႏိုင္ျခင္းတို႔ အပါအ၀င္ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည္။ 

 Credit : 7Day Daily

+Public Health+ 
ကေလးဘ၀တြင္ တစ္ဆင့္ခံ ေဆးလိပ္ေငြ႕ ႐ွဴ႐ိႈက္မိျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္အသက္႐ွဴ
လမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာျပႆသနာမ်ားႏွင့္ က ်န္းမာေရးျပႆသနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ၿပီး
 အသက္တိုႏိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏွလံုးေရာဂါကုသေရးအဖြဲ႕၏ သိပၸံပညာဆိုင္ရာ
 ေၾကညာခ်က္ အသစ္တစ္ခုအရ သိရသည္။ ပန္းနာရင္က ်ပ္ေရာဂါႏွင့္အဆုတ္ေရာဂါ
တို႔အပါအ၀င္ ကေလး မ်ား ေဆးလိပ္ေငြ႕ႏွင့္ထိေတြ႕ျခင္း၏ အႏၲရာယ္မ်ားကို လူအမ်ား သိရွိထားၾကၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ကေလးငယ္အမ်ားအျပားသည္ ေန အိမ္ (သို႔မဟုတ္) အမ်ားျပည္သူသြားလာရာေနရာမ်ား (သို႔မဟုတ္) ကားမ်ား၊ ဘတ္စ္ကားမ်ားစီးေနစဥ္တြင္
 ေဆးလိပ္ေငြ႕မ်ား ႐ွဴ႐ႈိက္မိေနၾကဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသီ ေဒါက္တာဂီသာရက္ဟူဗာက
 ေျပာၾကားသည္။ ဆင္းရဲေသာအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ကေလးမ်ား ေဆးလိပ္ေငြ႕ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ
ပိုမ်ားေၾကာင္း ရက္ဟူဗာကေျပာသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေဆးလိပ္မေသာက္ေသာ ကေလးႏွင့္ လူငယ္ ၂၄ သန္းခန္႔သည္ ၎တို႔၏ မိဘမ်ားေဆးလိပ္ေသာက္ေသာ ေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကို တစ္ဆင့္႐ွဴ႐ႈိက္မိေနၾကေၾကာင္း သုေတ သီမ်ားကေျပာသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ ၌ အသက္ (၃)ႏွစ္မွ (၁၁)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အသက္ (၁၂)ႏွစ္မွ (၁၉) ႏွစ္အရြယ္ ကေလး ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၏ ေသြးနမူနာမ်ားတြင္ နီကိုတင္း ၏ ေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ားေသာ ဓာတုပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ Co-tinine ဓာတ္မ်ား စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ မ်ားမၾကာမီႏွစ္မ်ားက အေမရိကန္တြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ား ႏွင့္ အတူေနေသာ ကေလးအေရအတြက္၊ လူႀကီးေဆးလိပ္ေသာက္ သူအေရအတြက္ ေလ ်ွာ ့က ်သြားေၾကာင္း သိရသည္။ 

မိဘမ်ား ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ား ေဆးလိပ္ေငြ႕တစ္ဆင့္ခံ႐ွဴ႐ိႈက္မိေသာ ျပႆသနာမ်ားကို နားလည္မႈ မရွိျခင္းမွာ ၎တို႔၏ ပညာအဆင့္အတန္း၊ က ်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈ ခံယူႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း စံျပေနထိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။ မိဘမ်ား ေဆးလိပ္ေသာက္ပါက ကေလးမ်ားလည္း ေဆး လိပ္ေသာက္သူမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားသည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။ ႏွလံုးေသြးေၾကာကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစၿပီး ႏွလံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ထိခိုက္ေစသည့္အျပင္ ေဆးလိပ္ေငြ႕တစ္ဆင့္ ႐ွဴ႐ႈိက္မိျခင္း ေၾကာင့္ အ၀လြန္ျခင္း၊ ကိုလက္စထေရာျမင့္မားျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္က အင္ဆူလင္ကို ေကာင္းစြာအသံံုးမခ်ႏိုင္ျခင္းတို႔ အပါအ၀င္ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည္။ 

 Credit : 7Day Daily

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)