ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Tuesday, December 6, 2016

+၂၁ ရာစုေခတ္တြင္ အေတြးအေခၚျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး+

>
၂၁ ရာစုေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရး ၊စစ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစီးေမ်ာ ပ်ံ ့ႏွ ံမႈမ်ားအပါအ၀င္ ယေန ့ကမၻာႀကီး၏ ေန ့စဥ္ေျပာင္းလဲျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္
 တေျပးညီ အလ ်င္အျမန္ ျဖစ္ေပၚလ ်က္ရိွေပသည္ ။ ထို ့ေႀကာင့္ ေခတ္ စနစ္အေျခအေနမ်ားကို မွန္ကန္တိက်ေသာအခ်က္အလက္မ်ားေပၚ၌ အေျခခံျပီးဓမၼဒိဌာန္က ်က ်ခန္ ့မွန္းသံုးသပ္
မႈသည္ အမွန္ႏွင့္ နီးစပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာလဟာလမ်ားအား အသက္သြင္းေသာ သံုးသပ္မႈမ်ားသည္ အနာဂတ္အား ျခိမ္းေျခာက္ေစေသာ အခ်က္အလက္အမွားမ်ား လူထုႀကားတြင္ ပ်ံ ့ႏွံ ့က ်က္စားႏိုင္ေပသည္ ။ သို ့မွသာ ႏိုင္ငံေရး အႀကပ္အတည္းမ်ားေအာက္၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
 ေနထိုင္ အသက္ရွင္ခဲ့ေသာ ျပည္သူလူထုသည္ စား၀တ္ေနေရး စိုးရိမ္ေရအမွတ္ကို တေန ့ေန ့
တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ မလဲြမေသြ ေက ်ာ္လြန္ ႏိုင္ေခ်ရိွသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေကာက္ရိုးတမွ်င္ကို လက္ေတြ ့က ်က ်ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ေပမည္ ။ အတိုက္အခံဆိုသူမ်ားမွလည္း အစိုးရႏွင့္အတူ အေတြးအေခၚျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေနျဖင့္ စစ္ပဲြမ်ား ၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား စီးပြားေရးအႀကပ္အတည္းမ်ားမွ အတူတကြ ရုန္းထြက္လိုစိတ္ ၊သာတူညီမွ်
 ေကာင္းစားလိုသည့္ အရင္းခံစိတ္သည္ အေရးႀကီးသလို ျပည္သူလူထုႏွင့္
အစိုး၇ႀကား နားလည္မႈ ယံုႀကည္မႈမ်ားပ်က္ျပားေစရန္ ႏိုင္င့ံေရး ေအာက္လမ္းနည္း
မ်ား မသံုးသင့္ေတာ့ေပ။ ယခုလို ေျပာဆို သံုးသပ္ရသည္မွာ ျမန္မာျပည္တြင္ NLD
ဦးေဆာင္ေသာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမွ တက္လာေသာ ျပည္သူ ့အစိုးရတက္လာျပီးမွ
ထိမ္းမႏိုင္ သိမ္းမရ စစ္ပဲြမ်ားျဖစ္ေနျခင္းမ်ား ၊ကုန္ေစ်းနႈန္းမ်ားတက္ေနသေယာင္ ၀ါဒျဖန္ ့ခ်ီမႈမ်ားက လူထုႀကား ပ်ံ ့ႏွ ံ့ေနမႈကို အထင္အရွား ေတြ ျမင့္ေနရေသာေႀကာင့္ ျဖစ္ေပသည္ ။

က ်ေနာ္သည္
ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္ရႈေလ့လာျပီး
 ျမန္မာျပည္အတြက္ အက ်ဳိးျပဳမည့္ စာေပမ်ားေရးသားယံုမက သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကိုလည္း ဘေလာ့မ်ား၌ အလ ်ဥ္းသင့္သလို တင္ဆက္ေနေပရာ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စစ္ပဲြမ်ား ၊ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္ေရးသားေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အီးေမးလ္မ်ား ၊လူမႈကြန္ယက္မ်ားမွ စာမ်ားလက္ခံရရိွခဲ့ပါသည္ ။ထိုအခါ အဖဲြ ့အစည္းစဲြ ၊ပုဂၢိဳလ္စဲြ ၊၀ါဒစဲြ မထားပဲ တတ္ႏိုင္သည့္ ရႈေထာင့္တခုမွ မိမိအျမင္ကို ဘက္လိုက္မႈမရိွပဲ ေရးသားရန္ ယခုလို အေႀကာင္းဖန္လာရေပသည္ ။ ကမၻာ့ရြာမွာ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ကမၻာ့ေရနံ ေစ်းကြက္ ႏွင့္ ကုန္ေစ်းးႏႈန္းျမင့္မားမႈ အခ်ိတ္အဆက္ျဖစ္တည္ ပတ္သက္မႈမ်ား တပိုင္းတစ အမွန္တကယ္တြင္မူ ကုန္ေစ်းနႈန္းျမင့္မားမႈဒဏ္ကို ျမန္မာျပည္သူလူထုသာမက ကမၻာ့ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားပါ ခံစားေနရေပသည္ ။ ႏိုင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရး ယဥ္ေက ်းမႈမ်ား ေရာေထြး ယွက္တင္ျဖစ္တည္
 ေနထိုင္ေသာ လက္ရိွ ကမၻာ့ရြာ၌ ထိုကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားမႈကို ျဖစ္ေစေသာ
အေျခခံအခ်က္အလက္ တရပ္မွာ ကမၻာ့ေရနံ ေစ်းႏႈန္းအတက္အက ်ေပၚ၌
 မ်ားစြာမူတည္ေနေပသည္ ။


 ကမၻာ့ေရနံ ေစ်းကြက္၌ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ေရနံတစည္ေစ်းႏႈန္းမွာ ၁.၅၇
 ေဒၚလာေစ်းသာရိွခဲ့ျပီး ထိုေခတ္ထိုအခါကို ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ က်ေနာ္တို ့
အေဖအေမတို ့ေျပာစကားႏွင့္ ထိုအခ်ိန္ကို ေကာင္းေကာင္းမီွသူေသာသူမ်ား၏
 အဆိုအမိန္ ့အရ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ဖခင္မွ အလုပ္အကိုင္ လုပ္ယံုျဖင့္ တမိသားစုလံုး
စား၀တ္ေနေရး ဖူလံုသည္ ဟုႀကားဘူးနား၀ရိွေပသည္ ။

ကမၻာႀကီးတြင္ ေခတ္စနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္ အမွ် ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
မ်ားလည္း တစထက္တစ တိုးတက္လာေပရာ ေရနံ ေစ်းနႈန္းသည္လည္း အျငိမ္မေနပဲ
 ေခတ္မီစြာ တိုးတက္ခဲ့ေပရာ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ေရနံတစည္ေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၄.၂၄ ေဒၚလာႏႈန္းရိွရာမွ ၂၀၁၂တြင္ ေရနံေစ်းႏႈန္းအား ကမၻာ့အျမင့္ဆံုး စံခ်ိန္တင္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့ျပီး ေရနံတစည္ေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၀၉.၄၅ေဒၚလာ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ခဲ့ေပသည္ ။ အဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံေရး ၊
စီးပြာေရးတို ့သည္ ဆက္ႏြယ္ ပတ္သက္ေနသကဲ့သို ့ေရနံေစ်းႏႈန္း ၊ ေငြေႀကးေဖာင္းပြမႈ ၊ 
၊အလုပ္လက္မဲ့ အေျခအေန အရပ္ရပ္သည္ တနည္းမဟုတ္ တနည္းဆက္ႏြယ္
ပတ္သက္ေနေပသည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ား အဆိုအရ လက္ရိွ တိုင္းျပည္တျပည္၏ စီးပြားေရးအေျခအေနတရပ္ကို သံုးသပ္ ရႈျမင္ႀကည့္လွ်င္ အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားမွ မည့္သည့္အရာကိုမွ် မလိုတမ်ိဳး လိုရင္တမ်ိဳး
 ခ်န္လွပ္ထား၍မရေပ။ ကမၻာ့ရြာတြင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား တိုးတက္ျဖစ္တည္ေနေပရာ ေရနံေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈသည္ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ခလည္း ေစ်းႀကီးလာမႈေႀကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းလည္းျမင့္တက္ခဲ့ရျခင္း အေႀကာင္းအရင္းတရပ္လည္းျဖစ္ေပသည္ ။ထို ့ျပင္ တျခားတဖက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံျခားေငြေႀကးလဲလွယ္ႏႈန္း ၊ ဘဏ္ေငြအတိုးႏႈန္းတို ့သည္လည္း အခရာက ်ေသာ အေႀကာင္းအရင္း တရပ္ျဖစ္ေပသည္ ဟုဆိုလ ်ွင္ ျငင္းခ်က္ထုတ္၍ 
ရမည္မထင္ပါ။ ႏိုင္ငံေရး အကြက္ေရြ ့သူကေရြ ့ျပီး စီးပြားေရး က ်ားကစားသူက 
ကစားေနေသာ ကမၻာတြင္ တိုင္းျပည္ကို အေတြးအေခၚမပါပဲတည္ေဆာက္၍ ရေသာ ေခတ္မဟုတ္သည္ကို ျပတ္ျပတ္သားသားျမင္ရေပမည္ ။ အိုပက္ 
The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) ေရနံ ထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္ထက္ ေရနံ ကို ပိုမိုထုတ္လုပ္ခဲ့သျဖင့္ ေရနံတစည္ေစ်းႏႈန္းမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၄၉.၄၉ေဒၚလာေစ်း
ရိွခဲ့ျပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ရက္ ေန ့တြင္ ၅၁.၆၈ေဒၚလာ ေစ်းႏႈန္း ေပါက္ေပသည္ ။ 

 အိုပက္ ကို ၁၉၆၀ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အီရန္ ၊ အီရတ္ ၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗီရ ၊
ကူ၀ိတ္ ႏွင့္ ဗင္နီဇဲြလားစေသာ ႏိုင္ငံ ( ၅ )ႏိုင္ငံမွ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ႀကေပသည္ ။
 မႀကာမီတြင္ အိုပက္သို ့Qatar (1961), Indonesia (1962), Libya (1962),
 the United Arab Emirates (1967), Algeria (1969), Nigeria (1971), 
Ecuador (1973), Gabon (1975) and Angola (2007)တို ့ပါ၀င္ေပရာ 
ယခုအခါ ၌ ႏိုင္ငံေပါင္း ( ၁၃ ) ႏိုင္ငံသည္ အိုပက္ႏိုင္ငံအျဖစ္ရပ္တည္ေနေပသည္ ။ တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေပၚမူတည္ျပီး အိုပက္အဖဲြ ့၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္းအေျပာင္းအလဲျဖစ္ပြားခဲ့ေပသည္။
အီေကြတာႏိုင္ငံကို အိုပက္ႏိုင္ငံအျဖစ္မွ ၁၉၉၂ ီဒီိဇင္ဘာလတြင္ ဆိုင္းငန္ ့ခဲ့ျပီး
 ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၀၇တြင္ အိုပက္ အဖဲြ ့၀င္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ျပန္လည္ လက္ခံ
ခဲ့ေပသည္ ။ အလားတူပင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကို ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ 
အိုပက္ႏိုင္ငံအျဖစ္မွ ဆိုင္းငန္ ့ခဲ့ျပီး ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ေရာက္မွ အိုပက္
 အဖဲြ ့၀င္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ျပန္လည္ လက္ခံခဲ့ေပသည္ ။ အိုပက္ အဖဲြ ့အစည္း၏ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အဆိုအရ ေရနံေစ်းကို ျမင့္တက္ေစရန္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေရနံထုတ္လုပ္မႈကို တေန ့လွ်င္ ေရနံစည္ ေပါင္း ၁.၂သန္း ေလ်ာ့ခ်ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ေပရာ ေ၇နံေစ်း ျမင့္တက္မႈမ်ား ၂၀၁၇ခုႏွစ္၌ မလဲြမေသြ ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္ဟု ကမၻာ့စီးပြားေရးအေျခအေနအား သံုးသပ္ေျပာဆိုမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေနေပသည္ ။ ကမၻာ့ေရနံ ေစ်း၏ ျမင့္တက္မႈသည္ 
ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈႏွင့္ တိုက္ရိုက္၍ျဖစ္ေစ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ ပတ္သက္
ေနေပရာ လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာျပည္၌ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားတက္လာလွ်င္ ျပည္သူ ့အစိုးရေႀကာင့္ဟု အေတြးအေခၚမဲ့ သူမ
လက္ညိႈးထိုး မဆင္မျခင္ အျပစ္တင္မႈကို ျပည္သူလူထုမွနားလည္ သေဘာေပါက္
ရေပမည္ ျဖစ္ေပသည္ ။ သို ့ေသာ္တျခားတဖက္တြင္လည္း အိုပက္မွ ေရနံကို ေလ်ာ့ခ်ထုတ္လုပ္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကမၻာ့ ေရနံ ေစ်းကြက္၏ေတာင္းဆိုမႈထက္ ေက်ာ္လြန္ျမဲ ျဖစ္ေပရာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္က ကဲ့သို ေရနံတစည္ေစ်းႏႈန္းမွာ ေဒၚလာ ၁၀၀ ၀န္းက်င္အထိ ျမင့္တက္ဖို ့ရာ ့ခ်က္ခ်င္း
လက္ငင္းျဖစ္စရာ အေႀကာင္းမျမင္ေသးေႀကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား သံုးသပ္မႈက
 စား၀တ္ေနေရး အႀကပ္အတည္းရင္ဆိုင္ေနရေသာ ကမၻာ့လူထုအား လက္တေလာ
 အသက္ရႈေခ်ာင္ေစရာ အေႀကာင္းျဖစ္ေပသည္ ။ စိတ္နာဖြယ္ရာ အတိတ္ကမၻာတြင္
 ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးအရ ေရနံ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ေရနံ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ အက ်ဳိးအေႀကာင္းဆက္ႏြယ္ျပီး စစ္ပဲြမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့မႈမ်ားရိွသကဲ့သို ့အနာဂတ္ကမၻာကိုလည္း ႏိုင္ငံေရး ၊စီးပြားေရး အႀကပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚမႈအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းကာ တိုင္းျပည္မ်ားကို
 စိန္ေခၚေနေပသည္ ။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ကေနဒါႏိုင္ငံ့မွ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို တေန ့လွ်င္ ေရနံစည္ေပါင္း ၃.၄သန္းတင္သြင္းကာ စံခ်ိန္သစ္တင္ခဲ့ေပသည္ ။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသည္လည္း ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏွင့္ ရုရွားႏိုင္ငံတို ့ျပီးလ ်ွင္
 ကမၻာေပၚတြင္ တတိယအမ်ားဆံုးေရနံထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္ေပသည္။
 ေ၇ြးေကာက္ခံ ေမရိကန္သမၼတသစ္ ေဒၚနယ္ ထရန္ ့မွ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ 
( Texas and North Dakota )တက္ဆပ္ျပည္နယ္ ၊ ေျမာက္ ဒကိုတာ ျပည္နယ္မ်ား တြင္ ေရနံမ်ားတိုးတက္ထုတ္လုပ္မည္ဟု ဂတိျပဳထားေပရာ အေမရိကန္လူထုအတြက္ အလုပ္အကိုင္အသစ္မ်ားဖန္တီးေပးမည့္ သတင္းေကာင္းဟု ေျပာဆိုသံုးသပ္မႈ
မ်ားလည္း ရိွေနေပသည္ ။ တျခားတဖက္တြင္လည္း အေမရိကန္ႏီုင္ငံႏွင့္ 
ကေနဒါသို ့သြယ္တန္းေပးပို ့မ ည့္ ေရနံပိုက္လိုင္းမ်ားအား အေမရိကန္ႏွင့္
 ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ Natives တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းေရး 
အဖဲြ ့မ်ား၏ ဆန္ ့က ်င္ ကန္ ့ကြက္မႈမ်ားလည္း ကေနဒါအစိုးရအပါအ၀င္ 
အေမရိကန္ အစိုးရသစ္မွ ရင္ဆိုင္ရေပမည္ ။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
 ႏို၀င္ဘာလ အလုပ္လက္မဲ့စစ္တမ္းအရ အလုပ္လက္မဲ့ ၄.၆ % ရိွေပသည္ ။
အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၏ အလုပ္လက္မဲ့ ဦးေရသည္ ( ၉ )ႏွစ္အတြင္း 
၂၀၀၇ခုႏွစ္မွေရတြက္လ ်ွင္ အနိမ့္ဆံုး အဆင့္သို ့ေရာက္ရိွခဲ့ေပသည္ ။ 
၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၏ အလုပ္လက္မဲ့ ဦးေရသည္ ၄.၉%း ရွိရာ
 ( ၁၁ )ႏွစ္အတြင္း ၂၀၀၅ခုႏွစ္မွေ၇တြက္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး အဆင့္သို ့
 ေရာက္ရိွခဲ့ေပသည္ ။ တိုင္းျပည္၏ သြင္းကုန္ ပို ့ကုန္ စာရင္း ၊ အခြန္အေကာက္စာရင္း ၊စီးပြားေရးအတက္အက် ၊အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရ ၊ ေငြေႀကးေဖာင္းပြမႈ မ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ တိုးတက္မႈဆုတ္ယုတ္မႈကို ျပသေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္တြင္မု ေဖာက္ျပန္မွားယြင္းေသာ
 ေခတ္စနစ္ေဟာင္း၌ စာရင္းလိမ္မ်ားျဖင့္သာ တိုင္းျပည္မွာ အေမွာင္ ကန္ ့လန္ ့ကားႀကား၌ ႏွစ္ပါးသြားခဲ့ရေပသည္ ။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ ျပည္သူလူထု၏ 
လူထုဆႏၵခံယူပဲြ ရလဒ္ေႀကာင့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသည္ ဥေရာပႏိုင္ငံအျဖစ္မွ ခဲြထြက္ျခင္း
သည္လည္းေကာင္း ၊ အေမရိကန္ ေ၇ြးေကာက္ပဲြမွ အေမရိကန္ ျပည္သူလူထုမွ အေမရိကန္ သမၼတသစ္ ေဒၚနယ္ထရန္ ့ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္မႈသည္ လည္းေကာင္း တိုက္ဆိုင္မႈဟုမဆိုသာပဲ အေမရိကန္ ႏွင့္ အဂၤလန္ ျပည္သူလူထုမွ ဘာသာေရး အႀကမ္းဖက္မႈမ်ား တိုးတက္မ်ားလာျခင္းကို စိုးရိမ္ျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ အေျပာင္းအလဲကို လိုလားေသာ စီးပြားေရး
အႀကပ္အတည္းမွ ရုန္းထြက္လိုေသာ သေဘာတရားအျမင္ကို 
လက္ေတြ ့ျပလိုက္သလိုျဖစ္ေနေပသည္ ။တျခားတဖက္တြင္မူ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး ေရစီးေႀကာင္းသည္ ေျပာင္းလဲျပီး တိုင္းျပည္တိုင္းသည္ 
ဘံုသေဘာတူညီသည့္ အက်ိဳးစီးပြားကို ပစ္ပယ္ကာ ကိုယ္က ်ဳိးစီးပြားကို 
အရယူမည့္အေနအထားကိုတြန္းပို ့ရာေရာက္ေနျပီလားဟု စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားလည္း
ရိွေနေပသည္ ။ စစ္အသံုးစားရိတ္မ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို သတ္ေနေသာ 
တိုင္းျပည္ ျမန္မာျပည္၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ့ျဖစ္ေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ လက္နက္
ေရာင္း၀ယ္မႈ ၊ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့ပိုက္လိုင္းအပါအ၀င္ သယံဇာတမ်ား သူခိုးေစ်းျဖင့္
ရေစမႈမ်ားေႀကာင့္ အက ်ဳိးျဖစ္ထြန္းလ ်က္ရိွသည္ကို ယံုမွားသံသယျဖစ္စရာ အေႀကာင္းမရိွေပ။ 
သို ့ေသာ္ ကိုယ္က ်ဳိးစီးပြား လိုလားသူမ်ားကေတာ့ မျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနသည္မွာ
 သဘာ၀က ်ပါသည္ ။ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို တိုက္ေလယာဥ္မ်ားေရာင္းျပီး လက္နက္ကိုင္ လူမ်ိဳးစုမ်ားကို ေလယာဥ္ပစ္အေျမာက္မ်ား ေရာင္းသည္အထိ အိမ္ႀကက္ျခင္း အိုးမဲသုတ္ကာ ႏိုင္ငံ့ေရးကို ေနာက္ကြယ္မွ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ခဲ့ေပသည္ ။ 
ထိုအရာကိုမွ မျမင္ပဲ မဲမဲျမင္သမွ် ပစ္ခ်င္ေနေလာက္ေအာင္ က ်ေနာ္တို ့ဦးေႏွာက္ 
အေတြးအေခၚမဲ့ ခဲ့ျပီလား။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ 
တိုင္းျပည္ ဘ႑ာေငြ GDP ၏ ၂၃.၄%ကို စစ္အသံုးစရိတ္အျဖစ္သံုးစဲြခဲ့ေပသည္ ။

ကေနဒါႏိုင္ငံသည္ ေနတိုးအဖဲြ ့၀င္ ( ၂၈ )ႏိုင္ငံတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ကေနဒါစစ္တပ္အတြက္ ဘတ္ဂ်တ္သံုးစဲြမႈမႈမွာ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြ GDP၏ ၀.၀၁% သာျဖစ္သျဖင့္ ေနတိုးတြင္ အဆင္ ့( ၂၃ ) ေငြေႀကးအနည္းဆံုးသံုးစဲြခဲ့သည္ဟု
 ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြ GDP ၏ ၀.၉၉% ထိျမင့္တင္ သံုးစဲြမည္ျဖစ္ေပသည္ ။ အထက္ပါ စာရင္းအင္းအရ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္ ဖံြ ့ျဖိဳးမႈသည္ စစ္အသံုးစားရိတ္ကို ေလ ်ွာ ့ခ်သံုးစဲြ၍ ျဖစ္သလို ျမန္မာျပည္၏ ဆင္းရဲမဲြေတမႈသည္ စစ္အသံုးစာရိတ္မ်ား အဆမတန္ သံုးစဲြေနျခင္းေႀကာင့္ျဖစ္သည္ကုိ ထင္ထင္ရွားရွား သံုးသပ္ေတြ ့ျမင္ရေပမည္ ။ကေနဒါႏိုင္ငံသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရိွျပီး ျပည္တြင္းစစ္မရိွ၍ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး တိုးတက္ရျခင္း၏ အေျခခံအေႀကာင္းအရင္းကိုလည္း လက္ေတြ ့က ်က ်သိျမင္ရေပမည္ ။ က်ေနာ္တို ့ျမန္မာျပည္သည္ စစ္အသံုးစားရိတ္မ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို သတ္ေနေသာ တိုင္းျပည္ ဟု ကင္မြန္းလ ်ွင္ လြန္မည္မထင္ပါ။ မည္သို ့ပင္ျဖစ္ေစကာမႈ ေခတ္မီဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ား စက္မႈနည္းပညာမ်ား တိုးတက္ထြန္းကားေနေသာ ၂၁ ရာစုႏွစ္တြင္ တိုင္းျပည္သည္ အထီးက်န္စြာရပ္တည္၍မရသကဲ့သို ့ေဒၚလာနယ္ခ်ဲ ့ ၊စီးပြားေရးကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ ၊ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရး ေျခကုပ္ယူမႈမ်ားကို ဂဃနဏ ေသေသခ်ာခ်ာ သံုးသပ္ႏိုင္ကာမွ ေတာ္ရာက်ေပမည္ ျဖစ္သည္ ။ စီးပြားေရး ၊ႏိုင္ငံေရး
 ေထာင္ေခ်ာက္ကလြန္ေျမာက္ဖို ့ရန္ လူထုမွာ ဒီမိုကေရစီ အေတြးအေခၚရိွရမည္
 ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ၊လက္နက္ကိုင္အဖဲြ ့အစည္းမ်ားအေနျဖစ္လည္း 
မိမိတို ့၏ျပိဳင္ဖက္သည္ မိမိတို ့အခ်င္းခ်င္းဟု အျမင္က ်ဥ္းေျမာင္းလ ်က္
 ရႈျမင္မသံုးသပ္ပဲ ျပိဳင္ဖက္ အစစ္အမွန္မွာအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား
 ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္ ဟု ေခတ္မီေသာ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားမ်ား ၊ 
စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ား ရိွရေပမည္ ။
 သမိုင္းအေတြ ့အႀကံဳအရ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္ အျမစ္ျပတ္ေျခမႈန္းျခင္းသည္ အေျဖမဟုတ္သကဲ့သို ့စစ္ပဲြမ်ားသည္ လူထုႏွင့္တိုင္းျပည္ကို ဆင္းရဲတြင္းေခ်ာက္ထဲသို ့တြန္းပို ့ေနေပသည္။ ႏိုင္ငံ့ေရး ျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္း
 ျဖင့္အေျဖရွာျပီး တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထုေကာင္းစားေရးအတြက္ အျပဳသေဘာဆန္စြာ ေဆြးေႏြး
အေျဖရွာေသာ ျပည္သူ ့အစိုးရ၏ ၂၁ရာစု ပင္လံု ညီလာခံ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက ်င္းအား
 အားလံုးမွ လက္ခံစဥ္းစားကာ ေခတ္သစ္ကိုတည္ေဆာက္မွသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား
 ကမၻာမွာ လူရာ၀င္ မ်က္ႏွာပန္းလွေပမည္ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ေျပာဆို သံုးသပ္သကဲ့သို ့တိုင္းျပည္တြင္ အမ်ိဳးသားရင္ႀကားေစ့ေရး ၊ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး မရိွပဲ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးတိုးတက္ရန္မျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို ့စစ္ပဲြမ်ားျဖစ္ေနျခင္းက ျမန္မာႏိုင္င့ံေရး ဇာတ္ခံု၌ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မလိုလားသူမ်ား ရိွေနေႀကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပသလို ျဖစ္ေနေပသည္ ။ 


တျခားတဖက္တြင္လည္း ၂၀၀၈ ဖဲြ ့စည္းပံုႀကီး သည္ ၂၁ ရာစုပင္လံုတြင္ ျပင္ဆင္ရႏိုင္ေခ်ရိွသျဖင့္ စစ္တပ္မွ ၂၀၀၈ဖဲြ ့စည္းပံုႀကီးကို မျပင္လို၍ ၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံ ပ်က္ျပားေအာင္ စစ္ပဲြမ်ား ဖန္တီးေနေလသလားဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေနေပသည္ ။ သို ့မဟုတ္ပါက ဒုကၡသည္မ်ား ၊ ျပည့္တန္ဆာမ်ား ၊ ကြ ်န္သာသာအလုပ္သမားမ်ား ၊ နိမ့္က ်ေသာ ပညာေရး က ်န္းမာေရး စီးပြားေရးႀကားမွျပည္သူလူထုဘ၀သည္ လက္တဆုပ္စာခ်မ္းသာေသာ လူတစုမွ
 ျမန္မာသည္ ကမၻာကို ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္မည္ဟု မည္သို ့ပင္ေႀကြးေႀကာ္ေစကာမူ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္လာႏိုင္စရာ အင္မတန္မွ နည္းပါးဆဲရိွျခင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားက သက္ေသျပသ ေနေပသည္ ။ စစ္မွႏ္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မရိွေသာ တိုင္းျပည္သည္ လက္နက္ပဲြစားမ်ား ေျခခ်င္းလိမ္ေနမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း စီးပြားေရး ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားက လက္တြန္ ့ေနေပမည္ ။ထိုသို ့စစ္ပဲြမ်ား ရိွေနမွသာ တိုင္းျပည္တြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ
စီးပြားေရး ျပိဳင္ဖက္မ်ား မ၀င္ေရာက္ေစရန္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထား
ဆဲျဖစ္ေသာ အာဏာရွင္ အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ခရိုနီမ်ားေပါင္းကာ အႀကံကုန္ 
ဂဠဳန္ဆားခ်က္ေနသလားဟု စဥ္းစားစရာလည္း ရိွေနေပသည္ ။လက္နက္ကိုင္
ေတာ္လွန္ေရး တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ဆင္းရဲတြင္း
နက္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ မ်က္ႏွာကို ႀကည့္ကာ
 ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ အသက္ရွင္
 ေနစဥ္ကာလတြင္ အေလ ်ွာ ့အတင္း လုပ္ကာ ႏိုင္ငံေရးစားပဲြ၀ိုင္း၌ မွ်မွ်တတ
 ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသည့္ နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္သင့္ေပသည္ ။ ျမန္မာအစိုးရအပါအ၀င္ ကမၻာႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ေျပာင္းလဲေရးကို လိုလားသည့္ မည္သည့္ အစိုးရမဆို
 ႏိုင္ငံေရး ၊စီးပြားေရး စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ ့ရေပမည္ ။ဒီမိုကေရစီ 
စနစ္တြင္ အစိုးရတရပ္သည္ အေတြးအေခၚျမင့္မားေသာ ျပည္သူလူထု၏ 
ပူးေပါင္း ေဆာင္၇ြက္မႈျဖစ္သာ အခက္အခဲ အႀကပ္အတည္းမ်ားမွ လြန္ေျမာက္ကာ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ားမွ ေက ်ာ္လႊားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။


 +ေအာင္ခိုင္ျမင့္+

 ၅ ဒီဇင္ဘာ လ ၂၀၁၆

၂၁ ရာစုေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရး ၊စစ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစီးေမ်ာ ပ်ံ ့ႏွ ံမႈမ်ားအပါအ၀င္ ယေန ့ကမၻာႀကီး၏ ေန ့စဥ္ေျပာင္းလဲျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္
 တေျပးညီ အလ ်င္အျမန္ ျဖစ္ေပၚလ ်က္ရိွေပသည္ ။ ထို ့ေႀကာင့္ ေခတ္ စနစ္အေျခအေနမ်ားကို မွန္ကန္တိက်ေသာအခ်က္အလက္မ်ားေပၚ၌ အေျခခံျပီးဓမၼဒိဌာန္က ်က ်ခန္ ့မွန္းသံုးသပ္
မႈသည္ အမွန္ႏွင့္ နီးစပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာလဟာလမ်ားအား အသက္သြင္းေသာ သံုးသပ္မႈမ်ားသည္ အနာဂတ္အား ျခိမ္းေျခာက္ေစေသာ အခ်က္အလက္အမွားမ်ား လူထုႀကားတြင္ ပ်ံ ့ႏွံ ့က ်က္စားႏိုင္ေပသည္ ။ သို ့မွသာ ႏိုင္ငံေရး အႀကပ္အတည္းမ်ားေအာက္၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
 ေနထိုင္ အသက္ရွင္ခဲ့ေသာ ျပည္သူလူထုသည္ စား၀တ္ေနေရး စိုးရိမ္ေရအမွတ္ကို တေန ့ေန ့
တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ မလဲြမေသြ ေက ်ာ္လြန္ ႏိုင္ေခ်ရိွသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေကာက္ရိုးတမွ်င္ကို လက္ေတြ ့က ်က ်ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ေပမည္ ။ အတိုက္အခံဆိုသူမ်ားမွလည္း အစိုးရႏွင့္အတူ အေတြးအေခၚျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေနျဖင့္ စစ္ပဲြမ်ား ၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား စီးပြားေရးအႀကပ္အတည္းမ်ားမွ အတူတကြ ရုန္းထြက္လိုစိတ္ ၊သာတူညီမွ်
 ေကာင္းစားလိုသည့္ အရင္းခံစိတ္သည္ အေရးႀကီးသလို ျပည္သူလူထုႏွင့္
အစိုး၇ႀကား နားလည္မႈ ယံုႀကည္မႈမ်ားပ်က္ျပားေစရန္ ႏိုင္င့ံေရး ေအာက္လမ္းနည္း
မ်ား မသံုးသင့္ေတာ့ေပ။ ယခုလို ေျပာဆို သံုးသပ္ရသည္မွာ ျမန္မာျပည္တြင္ NLD
ဦးေဆာင္ေသာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမွ တက္လာေသာ ျပည္သူ ့အစိုးရတက္လာျပီးမွ
ထိမ္းမႏိုင္ သိမ္းမရ စစ္ပဲြမ်ားျဖစ္ေနျခင္းမ်ား ၊ကုန္ေစ်းနႈန္းမ်ားတက္ေနသေယာင္ ၀ါဒျဖန္ ့ခ်ီမႈမ်ားက လူထုႀကား ပ်ံ ့ႏွ ံ့ေနမႈကို အထင္အရွား ေတြ ျမင့္ေနရေသာေႀကာင့္ ျဖစ္ေပသည္ ။

က ်ေနာ္သည္
ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္ရႈေလ့လာျပီး
 ျမန္မာျပည္အတြက္ အက ်ဳိးျပဳမည့္ စာေပမ်ားေရးသားယံုမက သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကိုလည္း ဘေလာ့မ်ား၌ အလ ်ဥ္းသင့္သလို တင္ဆက္ေနေပရာ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စစ္ပဲြမ်ား ၊ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္ေရးသားေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အီးေမးလ္မ်ား ၊လူမႈကြန္ယက္မ်ားမွ စာမ်ားလက္ခံရရိွခဲ့ပါသည္ ။ထိုအခါ အဖဲြ ့အစည္းစဲြ ၊ပုဂၢိဳလ္စဲြ ၊၀ါဒစဲြ မထားပဲ တတ္ႏိုင္သည့္ ရႈေထာင့္တခုမွ မိမိအျမင္ကို ဘက္လိုက္မႈမရိွပဲ ေရးသားရန္ ယခုလို အေႀကာင္းဖန္လာရေပသည္ ။ ကမၻာ့ရြာမွာ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ကမၻာ့ေရနံ ေစ်းကြက္ ႏွင့္ ကုန္ေစ်းးႏႈန္းျမင့္မားမႈ အခ်ိတ္အဆက္ျဖစ္တည္ ပတ္သက္မႈမ်ား တပိုင္းတစ အမွန္တကယ္တြင္မူ ကုန္ေစ်းနႈန္းျမင့္မားမႈဒဏ္ကို ျမန္မာျပည္သူလူထုသာမက ကမၻာ့ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားပါ ခံစားေနရေပသည္ ။ ႏိုင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရး ယဥ္ေက ်းမႈမ်ား ေရာေထြး ယွက္တင္ျဖစ္တည္
 ေနထိုင္ေသာ လက္ရိွ ကမၻာ့ရြာ၌ ထိုကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားမႈကို ျဖစ္ေစေသာ
အေျခခံအခ်က္အလက္ တရပ္မွာ ကမၻာ့ေရနံ ေစ်းႏႈန္းအတက္အက ်ေပၚ၌
 မ်ားစြာမူတည္ေနေပသည္ ။


 ကမၻာ့ေရနံ ေစ်းကြက္၌ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ေရနံတစည္ေစ်းႏႈန္းမွာ ၁.၅၇
 ေဒၚလာေစ်းသာရိွခဲ့ျပီး ထိုေခတ္ထိုအခါကို ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ က်ေနာ္တို ့
အေဖအေမတို ့ေျပာစကားႏွင့္ ထိုအခ်ိန္ကို ေကာင္းေကာင္းမီွသူေသာသူမ်ား၏
 အဆိုအမိန္ ့အရ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ဖခင္မွ အလုပ္အကိုင္ လုပ္ယံုျဖင့္ တမိသားစုလံုး
စား၀တ္ေနေရး ဖူလံုသည္ ဟုႀကားဘူးနား၀ရိွေပသည္ ။

ကမၻာႀကီးတြင္ ေခတ္စနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္ အမွ် ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
မ်ားလည္း တစထက္တစ တိုးတက္လာေပရာ ေရနံ ေစ်းနႈန္းသည္လည္း အျငိမ္မေနပဲ
 ေခတ္မီစြာ တိုးတက္ခဲ့ေပရာ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ေရနံတစည္ေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၄.၂၄ ေဒၚလာႏႈန္းရိွရာမွ ၂၀၁၂တြင္ ေရနံေစ်းႏႈန္းအား ကမၻာ့အျမင့္ဆံုး စံခ်ိန္တင္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့ျပီး ေရနံတစည္ေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၀၉.၄၅ေဒၚလာ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ခဲ့ေပသည္ ။ အဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံေရး ၊
စီးပြာေရးတို ့သည္ ဆက္ႏြယ္ ပတ္သက္ေနသကဲ့သို ့ေရနံေစ်းႏႈန္း ၊ ေငြေႀကးေဖာင္းပြမႈ ၊ 
၊အလုပ္လက္မဲ့ အေျခအေန အရပ္ရပ္သည္ တနည္းမဟုတ္ တနည္းဆက္ႏြယ္
ပတ္သက္ေနေပသည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ား အဆိုအရ လက္ရိွ တိုင္းျပည္တျပည္၏ စီးပြားေရးအေျခအေနတရပ္ကို သံုးသပ္ ရႈျမင္ႀကည့္လွ်င္ အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားမွ မည့္သည့္အရာကိုမွ် မလိုတမ်ိဳး လိုရင္တမ်ိဳး
 ခ်န္လွပ္ထား၍မရေပ။ ကမၻာ့ရြာတြင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား တိုးတက္ျဖစ္တည္ေနေပရာ ေရနံေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈသည္ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ခလည္း ေစ်းႀကီးလာမႈေႀကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းလည္းျမင့္တက္ခဲ့ရျခင္း အေႀကာင္းအရင္းတရပ္လည္းျဖစ္ေပသည္ ။ထို ့ျပင္ တျခားတဖက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံျခားေငြေႀကးလဲလွယ္ႏႈန္း ၊ ဘဏ္ေငြအတိုးႏႈန္းတို ့သည္လည္း အခရာက ်ေသာ အေႀကာင္းအရင္း တရပ္ျဖစ္ေပသည္ ဟုဆိုလ ်ွင္ ျငင္းခ်က္ထုတ္၍ 
ရမည္မထင္ပါ။ ႏိုင္ငံေရး အကြက္ေရြ ့သူကေရြ ့ျပီး စီးပြားေရး က ်ားကစားသူက 
ကစားေနေသာ ကမၻာတြင္ တိုင္းျပည္ကို အေတြးအေခၚမပါပဲတည္ေဆာက္၍ ရေသာ ေခတ္မဟုတ္သည္ကို ျပတ္ျပတ္သားသားျမင္ရေပမည္ ။ အိုပက္ 
The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) ေရနံ ထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္ထက္ ေရနံ ကို ပိုမိုထုတ္လုပ္ခဲ့သျဖင့္ ေရနံတစည္ေစ်းႏႈန္းမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၄၉.၄၉ေဒၚလာေစ်း
ရိွခဲ့ျပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ရက္ ေန ့တြင္ ၅၁.၆၈ေဒၚလာ ေစ်းႏႈန္း ေပါက္ေပသည္ ။ 

 အိုပက္ ကို ၁၉၆၀ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အီရန္ ၊ အီရတ္ ၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗီရ ၊
ကူ၀ိတ္ ႏွင့္ ဗင္နီဇဲြလားစေသာ ႏိုင္ငံ ( ၅ )ႏိုင္ငံမွ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ႀကေပသည္ ။
 မႀကာမီတြင္ အိုပက္သို ့Qatar (1961), Indonesia (1962), Libya (1962),
 the United Arab Emirates (1967), Algeria (1969), Nigeria (1971), 
Ecuador (1973), Gabon (1975) and Angola (2007)တို ့ပါ၀င္ေပရာ 
ယခုအခါ ၌ ႏိုင္ငံေပါင္း ( ၁၃ ) ႏိုင္ငံသည္ အိုပက္ႏိုင္ငံအျဖစ္ရပ္တည္ေနေပသည္ ။ တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေပၚမူတည္ျပီး အိုပက္အဖဲြ ့၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္းအေျပာင္းအလဲျဖစ္ပြားခဲ့ေပသည္။
အီေကြတာႏိုင္ငံကို အိုပက္ႏိုင္ငံအျဖစ္မွ ၁၉၉၂ ီဒီိဇင္ဘာလတြင္ ဆိုင္းငန္ ့ခဲ့ျပီး
 ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၀၇တြင္ အိုပက္ အဖဲြ ့၀င္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ျပန္လည္ လက္ခံ
ခဲ့ေပသည္ ။ အလားတူပင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကို ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ 
အိုပက္ႏိုင္ငံအျဖစ္မွ ဆိုင္းငန္ ့ခဲ့ျပီး ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ေရာက္မွ အိုပက္
 အဖဲြ ့၀င္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ျပန္လည္ လက္ခံခဲ့ေပသည္ ။ အိုပက္ အဖဲြ ့အစည္း၏ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အဆိုအရ ေရနံေစ်းကို ျမင့္တက္ေစရန္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေရနံထုတ္လုပ္မႈကို တေန ့လွ်င္ ေရနံစည္ ေပါင္း ၁.၂သန္း ေလ်ာ့ခ်ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ေပရာ ေ၇နံေစ်း ျမင့္တက္မႈမ်ား ၂၀၁၇ခုႏွစ္၌ မလဲြမေသြ ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္ဟု ကမၻာ့စီးပြားေရးအေျခအေနအား သံုးသပ္ေျပာဆိုမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေနေပသည္ ။ ကမၻာ့ေရနံ ေစ်း၏ ျမင့္တက္မႈသည္ 
ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈႏွင့္ တိုက္ရိုက္၍ျဖစ္ေစ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ ပတ္သက္
ေနေပရာ လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာျပည္၌ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားတက္လာလွ်င္ ျပည္သူ ့အစိုးရေႀကာင့္ဟု အေတြးအေခၚမဲ့ သူမ
လက္ညိႈးထိုး မဆင္မျခင္ အျပစ္တင္မႈကို ျပည္သူလူထုမွနားလည္ သေဘာေပါက္
ရေပမည္ ျဖစ္ေပသည္ ။ သို ့ေသာ္တျခားတဖက္တြင္လည္း အိုပက္မွ ေရနံကို ေလ်ာ့ခ်ထုတ္လုပ္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကမၻာ့ ေရနံ ေစ်းကြက္၏ေတာင္းဆိုမႈထက္ ေက်ာ္လြန္ျမဲ ျဖစ္ေပရာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္က ကဲ့သို ေရနံတစည္ေစ်းႏႈန္းမွာ ေဒၚလာ ၁၀၀ ၀န္းက်င္အထိ ျမင့္တက္ဖို ့ရာ ့ခ်က္ခ်င္း
လက္ငင္းျဖစ္စရာ အေႀကာင္းမျမင္ေသးေႀကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား သံုးသပ္မႈက
 စား၀တ္ေနေရး အႀကပ္အတည္းရင္ဆိုင္ေနရေသာ ကမၻာ့လူထုအား လက္တေလာ
 အသက္ရႈေခ်ာင္ေစရာ အေႀကာင္းျဖစ္ေပသည္ ။ စိတ္နာဖြယ္ရာ အတိတ္ကမၻာတြင္
 ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးအရ ေရနံ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ေရနံ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ အက ်ဳိးအေႀကာင္းဆက္ႏြယ္ျပီး စစ္ပဲြမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့မႈမ်ားရိွသကဲ့သို ့အနာဂတ္ကမၻာကိုလည္း ႏိုင္ငံေရး ၊စီးပြားေရး အႀကပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚမႈအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းကာ တိုင္းျပည္မ်ားကို
 စိန္ေခၚေနေပသည္ ။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ကေနဒါႏိုင္ငံ့မွ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို တေန ့လွ်င္ ေရနံစည္ေပါင္း ၃.၄သန္းတင္သြင္းကာ စံခ်ိန္သစ္တင္ခဲ့ေပသည္ ။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသည္လည္း ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏွင့္ ရုရွားႏိုင္ငံတို ့ျပီးလ ်ွင္
 ကမၻာေပၚတြင္ တတိယအမ်ားဆံုးေရနံထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္ေပသည္။
 ေ၇ြးေကာက္ခံ ေမရိကန္သမၼတသစ္ ေဒၚနယ္ ထရန္ ့မွ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ 
( Texas and North Dakota )တက္ဆပ္ျပည္နယ္ ၊ ေျမာက္ ဒကိုတာ ျပည္နယ္မ်ား တြင္ ေရနံမ်ားတိုးတက္ထုတ္လုပ္မည္ဟု ဂတိျပဳထားေပရာ အေမရိကန္လူထုအတြက္ အလုပ္အကိုင္အသစ္မ်ားဖန္တီးေပးမည့္ သတင္းေကာင္းဟု ေျပာဆိုသံုးသပ္မႈ
မ်ားလည္း ရိွေနေပသည္ ။ တျခားတဖက္တြင္လည္း အေမရိကန္ႏီုင္ငံႏွင့္ 
ကေနဒါသို ့သြယ္တန္းေပးပို ့မ ည့္ ေရနံပိုက္လိုင္းမ်ားအား အေမရိကန္ႏွင့္
 ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ Natives တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းေရး 
အဖဲြ ့မ်ား၏ ဆန္ ့က ်င္ ကန္ ့ကြက္မႈမ်ားလည္း ကေနဒါအစိုးရအပါအ၀င္ 
အေမရိကန္ အစိုးရသစ္မွ ရင္ဆိုင္ရေပမည္ ။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
 ႏို၀င္ဘာလ အလုပ္လက္မဲ့စစ္တမ္းအရ အလုပ္လက္မဲ့ ၄.၆ % ရိွေပသည္ ။
အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၏ အလုပ္လက္မဲ့ ဦးေရသည္ ( ၉ )ႏွစ္အတြင္း 
၂၀၀၇ခုႏွစ္မွေရတြက္လ ်ွင္ အနိမ့္ဆံုး အဆင့္သို ့ေရာက္ရိွခဲ့ေပသည္ ။ 
၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၏ အလုပ္လက္မဲ့ ဦးေရသည္ ၄.၉%း ရွိရာ
 ( ၁၁ )ႏွစ္အတြင္း ၂၀၀၅ခုႏွစ္မွေ၇တြက္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး အဆင့္သို ့
 ေရာက္ရိွခဲ့ေပသည္ ။ တိုင္းျပည္၏ သြင္းကုန္ ပို ့ကုန္ စာရင္း ၊ အခြန္အေကာက္စာရင္း ၊စီးပြားေရးအတက္အက် ၊အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရ ၊ ေငြေႀကးေဖာင္းပြမႈ မ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ တိုးတက္မႈဆုတ္ယုတ္မႈကို ျပသေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္တြင္မု ေဖာက္ျပန္မွားယြင္းေသာ
 ေခတ္စနစ္ေဟာင္း၌ စာရင္းလိမ္မ်ားျဖင့္သာ တိုင္းျပည္မွာ အေမွာင္ ကန္ ့လန္ ့ကားႀကား၌ ႏွစ္ပါးသြားခဲ့ရေပသည္ ။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ ျပည္သူလူထု၏ 
လူထုဆႏၵခံယူပဲြ ရလဒ္ေႀကာင့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသည္ ဥေရာပႏိုင္ငံအျဖစ္မွ ခဲြထြက္ျခင္း
သည္လည္းေကာင္း ၊ အေမရိကန္ ေ၇ြးေကာက္ပဲြမွ အေမရိကန္ ျပည္သူလူထုမွ အေမရိကန္ သမၼတသစ္ ေဒၚနယ္ထရန္ ့ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္မႈသည္ လည္းေကာင္း တိုက္ဆိုင္မႈဟုမဆိုသာပဲ အေမရိကန္ ႏွင့္ အဂၤလန္ ျပည္သူလူထုမွ ဘာသာေရး အႀကမ္းဖက္မႈမ်ား တိုးတက္မ်ားလာျခင္းကို စိုးရိမ္ျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ အေျပာင္းအလဲကို လိုလားေသာ စီးပြားေရး
အႀကပ္အတည္းမွ ရုန္းထြက္လိုေသာ သေဘာတရားအျမင္ကို 
လက္ေတြ ့ျပလိုက္သလိုျဖစ္ေနေပသည္ ။တျခားတဖက္တြင္မူ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး ေရစီးေႀကာင္းသည္ ေျပာင္းလဲျပီး တိုင္းျပည္တိုင္းသည္ 
ဘံုသေဘာတူညီသည့္ အက်ိဳးစီးပြားကို ပစ္ပယ္ကာ ကိုယ္က ်ဳိးစီးပြားကို 
အရယူမည့္အေနအထားကိုတြန္းပို ့ရာေရာက္ေနျပီလားဟု စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားလည္း
ရိွေနေပသည္ ။ စစ္အသံုးစားရိတ္မ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို သတ္ေနေသာ 
တိုင္းျပည္ ျမန္မာျပည္၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ့ျဖစ္ေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ လက္နက္
ေရာင္း၀ယ္မႈ ၊ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့ပိုက္လိုင္းအပါအ၀င္ သယံဇာတမ်ား သူခိုးေစ်းျဖင့္
ရေစမႈမ်ားေႀကာင့္ အက ်ဳိးျဖစ္ထြန္းလ ်က္ရိွသည္ကို ယံုမွားသံသယျဖစ္စရာ အေႀကာင္းမရိွေပ။ 
သို ့ေသာ္ ကိုယ္က ်ဳိးစီးပြား လိုလားသူမ်ားကေတာ့ မျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနသည္မွာ
 သဘာ၀က ်ပါသည္ ။ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို တိုက္ေလယာဥ္မ်ားေရာင္းျပီး လက္နက္ကိုင္ လူမ်ိဳးစုမ်ားကို ေလယာဥ္ပစ္အေျမာက္မ်ား ေရာင္းသည္အထိ အိမ္ႀကက္ျခင္း အိုးမဲသုတ္ကာ ႏိုင္ငံ့ေရးကို ေနာက္ကြယ္မွ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ခဲ့ေပသည္ ။ 
ထိုအရာကိုမွ မျမင္ပဲ မဲမဲျမင္သမွ် ပစ္ခ်င္ေနေလာက္ေအာင္ က ်ေနာ္တို ့ဦးေႏွာက္ 
အေတြးအေခၚမဲ့ ခဲ့ျပီလား။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ 
တိုင္းျပည္ ဘ႑ာေငြ GDP ၏ ၂၃.၄%ကို စစ္အသံုးစရိတ္အျဖစ္သံုးစဲြခဲ့ေပသည္ ။

ကေနဒါႏိုင္ငံသည္ ေနတိုးအဖဲြ ့၀င္ ( ၂၈ )ႏိုင္ငံတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ကေနဒါစစ္တပ္အတြက္ ဘတ္ဂ်တ္သံုးစဲြမႈမႈမွာ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြ GDP၏ ၀.၀၁% သာျဖစ္သျဖင့္ ေနတိုးတြင္ အဆင္ ့( ၂၃ ) ေငြေႀကးအနည္းဆံုးသံုးစဲြခဲ့သည္ဟု
 ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြ GDP ၏ ၀.၉၉% ထိျမင့္တင္ သံုးစဲြမည္ျဖစ္ေပသည္ ။ အထက္ပါ စာရင္းအင္းအရ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္ ဖံြ ့ျဖိဳးမႈသည္ စစ္အသံုးစားရိတ္ကို ေလ ်ွာ ့ခ်သံုးစဲြ၍ ျဖစ္သလို ျမန္မာျပည္၏ ဆင္းရဲမဲြေတမႈသည္ စစ္အသံုးစာရိတ္မ်ား အဆမတန္ သံုးစဲြေနျခင္းေႀကာင့္ျဖစ္သည္ကုိ ထင္ထင္ရွားရွား သံုးသပ္ေတြ ့ျမင္ရေပမည္ ။ကေနဒါႏိုင္ငံသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရိွျပီး ျပည္တြင္းစစ္မရိွ၍ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး တိုးတက္ရျခင္း၏ အေျခခံအေႀကာင္းအရင္းကိုလည္း လက္ေတြ ့က ်က ်သိျမင္ရေပမည္ ။ က်ေနာ္တို ့ျမန္မာျပည္သည္ စစ္အသံုးစားရိတ္မ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို သတ္ေနေသာ တိုင္းျပည္ ဟု ကင္မြန္းလ ်ွင္ လြန္မည္မထင္ပါ။ မည္သို ့ပင္ျဖစ္ေစကာမႈ ေခတ္မီဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ား စက္မႈနည္းပညာမ်ား တိုးတက္ထြန္းကားေနေသာ ၂၁ ရာစုႏွစ္တြင္ တိုင္းျပည္သည္ အထီးက်န္စြာရပ္တည္၍မရသကဲ့သို ့ေဒၚလာနယ္ခ်ဲ ့ ၊စီးပြားေရးကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ ၊ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရး ေျခကုပ္ယူမႈမ်ားကို ဂဃနဏ ေသေသခ်ာခ်ာ သံုးသပ္ႏိုင္ကာမွ ေတာ္ရာက်ေပမည္ ျဖစ္သည္ ။ စီးပြားေရး ၊ႏိုင္ငံေရး
 ေထာင္ေခ်ာက္ကလြန္ေျမာက္ဖို ့ရန္ လူထုမွာ ဒီမိုကေရစီ အေတြးအေခၚရိွရမည္
 ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ၊လက္နက္ကိုင္အဖဲြ ့အစည္းမ်ားအေနျဖစ္လည္း 
မိမိတို ့၏ျပိဳင္ဖက္သည္ မိမိတို ့အခ်င္းခ်င္းဟု အျမင္က ်ဥ္းေျမာင္းလ ်က္
 ရႈျမင္မသံုးသပ္ပဲ ျပိဳင္ဖက္ အစစ္အမွန္မွာအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား
 ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္ ဟု ေခတ္မီေသာ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားမ်ား ၊ 
စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ား ရိွရေပမည္ ။
 သမိုင္းအေတြ ့အႀကံဳအရ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္ အျမစ္ျပတ္ေျခမႈန္းျခင္းသည္ အေျဖမဟုတ္သကဲ့သို ့စစ္ပဲြမ်ားသည္ လူထုႏွင့္တိုင္းျပည္ကို ဆင္းရဲတြင္းေခ်ာက္ထဲသို ့တြန္းပို ့ေနေပသည္။ ႏိုင္ငံ့ေရး ျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္း
 ျဖင့္အေျဖရွာျပီး တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထုေကာင္းစားေရးအတြက္ အျပဳသေဘာဆန္စြာ ေဆြးေႏြး
အေျဖရွာေသာ ျပည္သူ ့အစိုးရ၏ ၂၁ရာစု ပင္လံု ညီလာခံ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက ်င္းအား
 အားလံုးမွ လက္ခံစဥ္းစားကာ ေခတ္သစ္ကိုတည္ေဆာက္မွသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား
 ကမၻာမွာ လူရာ၀င္ မ်က္ႏွာပန္းလွေပမည္ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ေျပာဆို သံုးသပ္သကဲ့သို ့တိုင္းျပည္တြင္ အမ်ိဳးသားရင္ႀကားေစ့ေရး ၊ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး မရိွပဲ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးတိုးတက္ရန္မျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို ့စစ္ပဲြမ်ားျဖစ္ေနျခင္းက ျမန္မာႏိုင္င့ံေရး ဇာတ္ခံု၌ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မလိုလားသူမ်ား ရိွေနေႀကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပသလို ျဖစ္ေနေပသည္ ။ 


တျခားတဖက္တြင္လည္း ၂၀၀၈ ဖဲြ ့စည္းပံုႀကီး သည္ ၂၁ ရာစုပင္လံုတြင္ ျပင္ဆင္ရႏိုင္ေခ်ရိွသျဖင့္ စစ္တပ္မွ ၂၀၀၈ဖဲြ ့စည္းပံုႀကီးကို မျပင္လို၍ ၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံ ပ်က္ျပားေအာင္ စစ္ပဲြမ်ား ဖန္တီးေနေလသလားဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေနေပသည္ ။ သို ့မဟုတ္ပါက ဒုကၡသည္မ်ား ၊ ျပည့္တန္ဆာမ်ား ၊ ကြ ်န္သာသာအလုပ္သမားမ်ား ၊ နိမ့္က ်ေသာ ပညာေရး က ်န္းမာေရး စီးပြားေရးႀကားမွျပည္သူလူထုဘ၀သည္ လက္တဆုပ္စာခ်မ္းသာေသာ လူတစုမွ
 ျမန္မာသည္ ကမၻာကို ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္မည္ဟု မည္သို ့ပင္ေႀကြးေႀကာ္ေစကာမူ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္လာႏိုင္စရာ အင္မတန္မွ နည္းပါးဆဲရိွျခင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားက သက္ေသျပသ ေနေပသည္ ။ စစ္မွႏ္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မရိွေသာ တိုင္းျပည္သည္ လက္နက္ပဲြစားမ်ား ေျခခ်င္းလိမ္ေနမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း စီးပြားေရး ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားက လက္တြန္ ့ေနေပမည္ ။ထိုသို ့စစ္ပဲြမ်ား ရိွေနမွသာ တိုင္းျပည္တြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ
စီးပြားေရး ျပိဳင္ဖက္မ်ား မ၀င္ေရာက္ေစရန္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထား
ဆဲျဖစ္ေသာ အာဏာရွင္ အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ခရိုနီမ်ားေပါင္းကာ အႀကံကုန္ 
ဂဠဳန္ဆားခ်က္ေနသလားဟု စဥ္းစားစရာလည္း ရိွေနေပသည္ ။လက္နက္ကိုင္
ေတာ္လွန္ေရး တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ဆင္းရဲတြင္း
နက္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ မ်က္ႏွာကို ႀကည့္ကာ
 ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ အသက္ရွင္
 ေနစဥ္ကာလတြင္ အေလ ်ွာ ့အတင္း လုပ္ကာ ႏိုင္ငံေရးစားပဲြ၀ိုင္း၌ မွ်မွ်တတ
 ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသည့္ နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္သင့္ေပသည္ ။ ျမန္မာအစိုးရအပါအ၀င္ ကမၻာႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ေျပာင္းလဲေရးကို လိုလားသည့္ မည္သည့္ အစိုးရမဆို
 ႏိုင္ငံေရး ၊စီးပြားေရး စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ ့ရေပမည္ ။ဒီမိုကေရစီ 
စနစ္တြင္ အစိုးရတရပ္သည္ အေတြးအေခၚျမင့္မားေသာ ျပည္သူလူထု၏ 
ပူးေပါင္း ေဆာင္၇ြက္မႈျဖစ္သာ အခက္အခဲ အႀကပ္အတည္းမ်ားမွ လြန္ေျမာက္ကာ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ားမွ ေက ်ာ္လႊားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။


 +ေအာင္ခိုင္ျမင့္+

 ၅ ဒီဇင္ဘာ လ ၂၀၁၆

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)