ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Friday, January 27, 2017

=လူထုက ်န္းမာေရး(မ်က္မွန္ကိုစြဲစြဲျမဲျမဲတပ္ရင္ပါဝါက ်သြားတတ္သလား)=

>
+Public Health+ 
မ်က္စိနဲ႕ ပတ္သက္တ့ဲ အယူအဆေတြက လူေတြၾကားထဲမွာ ပ်ံ႔ႏွံ႔ေနတာ
အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ အဲဒီအထဲက ဆရာတို႔ဆီကို ေရာက္လာတ့ဲ လူနာအမ်ားစုမွာ
 ေတြ႔ရတ့ဲ အယူအဆမွားေတြ အေၾကာင္းကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။
အမ်ားဆံုးေတြ႔ရတ့ဲ အယူအဆက မ်က္မွန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျဖစ္ပါတယ္။
 တခ်ိဳ႕လူေတြက မ်က္မွန္ကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲတပ္လိုက္ရင္ မ်က္မွန္ပါဝါ ေလ ်ွာ ့သြားတယ္
လို႔ ထင္ၾကသလို တခ်ိဳ႕ၾကေတာ့လည္း
မ်က္မွန္တပ္တာေၾကာင့္ မ်က္မွန္ပါဝါ တိုးလာတယ္လို႔ ထင္ၾကပါတယ္။
“ကၽြန္မသားက အခုမ်က္မွန္ပါဝါ အႏုတ္ (-၁) ရွိတယ္။ အဲဒါကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ
တပ္လိုက္ရင္ အႏုတ္ (-၂) ျဖစ္သြားမွာေပါ့” လို႔ျပန္ေျဖၾကတယ္။
တခ်ိဳ႕က ်ေတာ့လည္း မ်က္မွန္ကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲတပ္ရင္ မ်က္မွန္ပါဝါ အႏုတ္ကေန
 - ဝ ဒသမ ၅ ျဖစ္သြားမလားလို႔ ထင္ၾကတယ္။ မဟုတ္ပါဘူး။ မ်က္မွန္ပါဝါက
 မ်က္လံုးရဲ႕ Curvature နဲ႔ Axial Length ေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ဒါက အရြယ္နဲ႔အလိုက္ ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေဝးပါဝါ
(အႏုတ္ပါဝါ) က Axial Langth ရွည္လာရင္ အႏုတ္ပါဝါက မ်ားလာတတ္ပါတယ္။
 အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ ကေလး တစ္ေယာက္က မ်က္မွန္ပါဝါ အႏုတ္တစ္ကို
တပ္ထားတယ္။ တစ္ႏွစ္ၾကာလို႔ ျပန္စမ္းလိုက္ေတာ့ အႏုတ္တစ္ ဒသမ ငါးျဖစ္သြားတယ္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္က ်ေတာ့ အႏုတ္တစ္ ျဖစ္ သြားတယ္။
ဒီေတာ့ မိခင္ျဖစ္သူက “ကၽြန္မသားေလး မ်က္မွန္တပ္လိုက္လို႔ ပါဝါတိုးလာတာ
ထင္တယ္” လို႔ ေျပာတတ္ၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အရြယ္နဲ႔လိုက္တ့ဲ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္လာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ 
ဖြံၿဖိဳးမႈရွိေနသမွ် ပါဝါကလည္း လိုက္တက္ေနမွာပါပဲ။ ပံုမွန္ဆိုရင္ 
အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေလာက္အထိ မ်က္မွန္ပါဝါ တက္ေနႏိုင္ပါတယ္။ ၂၁ ႏွစ္မွာ 
ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ အရပ္အေမာင္း ဖြံၿဖိဳးမႈက ရပ္သြားၿပီဆိုရင္၊ Eye Ball ရ႕ဲ 
Axial Length ရွည္တာ ရပ္သြားရင္ ျဖစ္ပါတယ္။ တခိ်ဳ႕လူနာေတြက ်ေတာ့လည္း 
မ်က္မွန္ကို ငယ္ငယ္ကတည္းက တပ္လာတာ၊ ႀကီးလာေတာ့ ပါဝါေလ ်ွာ ့သြားတယ္
လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဒါက ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲဆိုေတာ့ ငယ္ငယ္ကတည္းက 
အႏုတ္ပါဝါ တပ္ခ့ဲတယ္။ အသက္ ၄ဝ အရြယ္ေရာက္ေတာ့ မ်က္မွန္က 
အေပါင္းပါဝါ ဝင္လာတယ္။ အႏုတ္ပါဝါနဲ႔ အေပါင္းပါဝါက ်ေတာ့ မ်က္မွန္လြတ္သြားတယ္။ 
အေဝးကိုေတာ့ မႈန္တယ္၊ အနီးကိုေတာ့ ျမင္ရေတာ့ မ်က္မွန္မတပ္ရေတာ့ဘူး။ 
ဒါ ငယ္ငယ္ကတည္းက မ်က္မွန္ကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲတပ္လာတ့ဲ အက ်ဳိးေက ်းဇူးပဲလို႔
 ေျပာၾကတယ္။ ဒါလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက အတြင္းတိမ္ေရာဂါ 
(Cataract) အမ်ိဳးအစားတစ္ခု ျဖစ္တ့ဲ Nuclear Sclerosis ျဖစ္ရင္ မ်က္မွန္က အႏုတ္ဘက္ကို ေရာက္သြားတယ္။ အဲဒီေတာ့ အသက္ ၅ဝ အရြယ္မွာ 
အေပါင္းႏွစ္ထပ္ထားေတာ့ အႏုတ္ပါဝါ ဝင္လာတ့ဲအခါ ေက ်သြားၿပီး 
သုညပါဝါ ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေဝးကိုေတာ့ မႈန္တယ္၊ အနီးကို
 ျမင္တယ္။ (ဒီလို လူနာေတြက မ်က္စိအထူးကု ဆရာဝန္ေတြဆီ 
လာျပတ့ဲအခါ “ ဆရာကၽြန္မ မ်က္မွန္ပါဝါလြတ္သြားၿပီ” ဆိုၿပီး 
ဝမ္းသာအားရေျပာၾကတယ္။ ဒါ အတြင္းတိမ္ျဖစ္ေနၿပီဆိုတာ သိလိုက္ပါတယ္။)
 သူတို႕ကေတာ့ ငယ္ငယ္ကတည္းက မ်က္မွန္ကို ဂရုတစိုက္ တပ္ခ့ဲလို႔ 
အသက္ ၅ဝ အရြယ္မွာ မ်က္မွန္ပါဝါ လြတ္သြားတာလို႔ ထင္ေနၾကတယ္။ 
တခ်ိဳ႕က ်ေတာ့လည္း “မ်က္လံုးက ေကာင္းလာလိုက္တာ၊ အပ္ေပါက္ေတာင္
 ျမင္ရၿပီ” လို႔ ေျပာၾကတယ္။ သားသမီးေတြက “အေမ အပ္ေပါက္ေတာင္
 ျမင္ရၿပီဆိုေတာ့ ဒါ..ကၽြန္မတို႔က ဗီတာမင္အားေဆးေတြ အၿမဲတိုက္လို႔ 
ထင္တယ္” လို႔ေျပာတတ္ၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါက
 အတြင္းတိမ္ဝင္ေနတ့ဲ အေျခအေနပါ။ 


Credit: ခိုင္ဇြန္ဦး (ေဆးဝါးတကၠသိုလ္)

 Arogyam magazine

+Public Health+ 
မ်က္စိနဲ႕ ပတ္သက္တ့ဲ အယူအဆေတြက လူေတြၾကားထဲမွာ ပ်ံ႔ႏွံ႔ေနတာ
အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ အဲဒီအထဲက ဆရာတို႔ဆီကို ေရာက္လာတ့ဲ လူနာအမ်ားစုမွာ
 ေတြ႔ရတ့ဲ အယူအဆမွားေတြ အေၾကာင္းကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။
အမ်ားဆံုးေတြ႔ရတ့ဲ အယူအဆက မ်က္မွန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျဖစ္ပါတယ္။
 တခ်ိဳ႕လူေတြက မ်က္မွန္ကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲတပ္လိုက္ရင္ မ်က္မွန္ပါဝါ ေလ ်ွာ ့သြားတယ္
လို႔ ထင္ၾကသလို တခ်ိဳ႕ၾကေတာ့လည္း
မ်က္မွန္တပ္တာေၾကာင့္ မ်က္မွန္ပါဝါ တိုးလာတယ္လို႔ ထင္ၾကပါတယ္။
“ကၽြန္မသားက အခုမ်က္မွန္ပါဝါ အႏုတ္ (-၁) ရွိတယ္။ အဲဒါကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ
တပ္လိုက္ရင္ အႏုတ္ (-၂) ျဖစ္သြားမွာေပါ့” လို႔ျပန္ေျဖၾကတယ္။
တခ်ိဳ႕က ်ေတာ့လည္း မ်က္မွန္ကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲတပ္ရင္ မ်က္မွန္ပါဝါ အႏုတ္ကေန
 - ဝ ဒသမ ၅ ျဖစ္သြားမလားလို႔ ထင္ၾကတယ္။ မဟုတ္ပါဘူး။ မ်က္မွန္ပါဝါက
 မ်က္လံုးရဲ႕ Curvature နဲ႔ Axial Length ေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ဒါက အရြယ္နဲ႔အလိုက္ ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေဝးပါဝါ
(အႏုတ္ပါဝါ) က Axial Langth ရွည္လာရင္ အႏုတ္ပါဝါက မ်ားလာတတ္ပါတယ္။
 အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ ကေလး တစ္ေယာက္က မ်က္မွန္ပါဝါ အႏုတ္တစ္ကို
တပ္ထားတယ္။ တစ္ႏွစ္ၾကာလို႔ ျပန္စမ္းလိုက္ေတာ့ အႏုတ္တစ္ ဒသမ ငါးျဖစ္သြားတယ္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္က ်ေတာ့ အႏုတ္တစ္ ျဖစ္ သြားတယ္။
ဒီေတာ့ မိခင္ျဖစ္သူက “ကၽြန္မသားေလး မ်က္မွန္တပ္လိုက္လို႔ ပါဝါတိုးလာတာ
ထင္တယ္” လို႔ ေျပာတတ္ၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အရြယ္နဲ႔လိုက္တ့ဲ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္လာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ 
ဖြံၿဖိဳးမႈရွိေနသမွ် ပါဝါကလည္း လိုက္တက္ေနမွာပါပဲ။ ပံုမွန္ဆိုရင္ 
အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေလာက္အထိ မ်က္မွန္ပါဝါ တက္ေနႏိုင္ပါတယ္။ ၂၁ ႏွစ္မွာ 
ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ အရပ္အေမာင္း ဖြံၿဖိဳးမႈက ရပ္သြားၿပီဆိုရင္၊ Eye Ball ရ႕ဲ 
Axial Length ရွည္တာ ရပ္သြားရင္ ျဖစ္ပါတယ္။ တခိ်ဳ႕လူနာေတြက ်ေတာ့လည္း 
မ်က္မွန္ကို ငယ္ငယ္ကတည္းက တပ္လာတာ၊ ႀကီးလာေတာ့ ပါဝါေလ ်ွာ ့သြားတယ္
လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဒါက ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲဆိုေတာ့ ငယ္ငယ္ကတည္းက 
အႏုတ္ပါဝါ တပ္ခ့ဲတယ္။ အသက္ ၄ဝ အရြယ္ေရာက္ေတာ့ မ်က္မွန္က 
အေပါင္းပါဝါ ဝင္လာတယ္။ အႏုတ္ပါဝါနဲ႔ အေပါင္းပါဝါက ်ေတာ့ မ်က္မွန္လြတ္သြားတယ္။ 
အေဝးကိုေတာ့ မႈန္တယ္၊ အနီးကိုေတာ့ ျမင္ရေတာ့ မ်က္မွန္မတပ္ရေတာ့ဘူး။ 
ဒါ ငယ္ငယ္ကတည္းက မ်က္မွန္ကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲတပ္လာတ့ဲ အက ်ဳိးေက ်းဇူးပဲလို႔
 ေျပာၾကတယ္။ ဒါလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက အတြင္းတိမ္ေရာဂါ 
(Cataract) အမ်ိဳးအစားတစ္ခု ျဖစ္တ့ဲ Nuclear Sclerosis ျဖစ္ရင္ မ်က္မွန္က အႏုတ္ဘက္ကို ေရာက္သြားတယ္။ အဲဒီေတာ့ အသက္ ၅ဝ အရြယ္မွာ 
အေပါင္းႏွစ္ထပ္ထားေတာ့ အႏုတ္ပါဝါ ဝင္လာတ့ဲအခါ ေက ်သြားၿပီး 
သုညပါဝါ ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေဝးကိုေတာ့ မႈန္တယ္၊ အနီးကို
 ျမင္တယ္။ (ဒီလို လူနာေတြက မ်က္စိအထူးကု ဆရာဝန္ေတြဆီ 
လာျပတ့ဲအခါ “ ဆရာကၽြန္မ မ်က္မွန္ပါဝါလြတ္သြားၿပီ” ဆိုၿပီး 
ဝမ္းသာအားရေျပာၾကတယ္။ ဒါ အတြင္းတိမ္ျဖစ္ေနၿပီဆိုတာ သိလိုက္ပါတယ္။)
 သူတို႕ကေတာ့ ငယ္ငယ္ကတည္းက မ်က္မွန္ကို ဂရုတစိုက္ တပ္ခ့ဲလို႔ 
အသက္ ၅ဝ အရြယ္မွာ မ်က္မွန္ပါဝါ လြတ္သြားတာလို႔ ထင္ေနၾကတယ္။ 
တခ်ိဳ႕က ်ေတာ့လည္း “မ်က္လံုးက ေကာင္းလာလိုက္တာ၊ အပ္ေပါက္ေတာင္
 ျမင္ရၿပီ” လို႔ ေျပာၾကတယ္။ သားသမီးေတြက “အေမ အပ္ေပါက္ေတာင္
 ျမင္ရၿပီဆိုေတာ့ ဒါ..ကၽြန္မတို႔က ဗီတာမင္အားေဆးေတြ အၿမဲတိုက္လို႔ 
ထင္တယ္” လို႔ေျပာတတ္ၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါက
 အတြင္းတိမ္ဝင္ေနတ့ဲ အေျခအေနပါ။ 


Credit: ခိုင္ဇြန္ဦး (ေဆးဝါးတကၠသိုလ္)

 Arogyam magazine

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)