ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Sunday, February 19, 2017

=လူထုက ်န္းမာေရး(မနက္အိပ္ရာထထခ်င္း ဖုန္းမၾကည့္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္း)=

>
+Public Health+ 
ခုေခတ္မွာ ေကာ္ဖီနဲ႔ ႏုိ႔ကဲ့သုိ႔ ဖုန္းနဲ႔ မနက္ခင္းက ခြဲလုိ႔မရပါဘူး။ မိမိ အင္စတာဂရမ္၊
 ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၊ တြစ္တာနဲ႔ ဂူဂဲလ္သတင္းေတြ ၾကည့္ခ်င္၊ စစ္ခ်င္ေဇာေတြ အလုိအေလ ်ာက္ကို ျဖစ္ေနၾကတာပါ။ လတ္တေလာျဖစ္ပ်က္တဲ့ သတင္းအေၾကာင္းအရာေတြ
အမွီလုိက္ဖုိ႔နဲ႔ မိမိအိပ္ေနတုန္း ကုိယ္တင္ထားတဲ့ ဓာတ္ပုံေတြ like ဘယ္ေလာက္ျပီလဲ
 ၾကည့္ခ်င္စိတ္ဟာ ပုံမွန္လုိျဖစ္ေနတတ္တာမုိ႕ မနက္အိပ္ရာထထခ်င္း ဖုန္းေကာက္ကိုင္ျပီး ပြတ္ေနတာမ်ိဳးဟာ သင့္စိတ္က ်န္းမာေရးအေပၚ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္တဲ့ အက ်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။ အီးေမးလ္နဲ႔ ဆုိရွယ္မီဒီယာႏုိတီေတြ ပုံမွန္လက္ခံရရိွတာက စိတ္ဖိစီးမႈ ျဖစ္ပြားေစႏုိင္တယ္လုိ႔ သုေတသနေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ယူေကႏုိင္ငံက အလုပ္သမား အေယာက္ ၂,၀၀၀ နီးပါး စစ္တမ္းေကာက္ယူရာကေန အီးေမးလ္ႏုိတီေတြဟာ စိတ္ပူပန္မႈပမာဏ ပိုျမင့္တက္ေစခဲ့ေၾကာင့္ ေလ့လာေတြ႔ရိွခဲ့ပါတယ္။
  အရင္ဆုံး ဖုန္းၾကည့္ျခင္းရဲ႕ ေနာက္ထပ္ အက ်ဳိးဆက္တစ္ခုက ေလ့က ်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း၊ 
တရားထုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရမုိးခ်ဳိးျခင္းနဲ႔ ရထားခ်ိန္မီျခင္းစသျဖင့္ မနက္ခင္း
 ပုံမွန္လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ေတြ ထိန္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစပါတယ္။
 ဒါေတြေၾကာင့္ မိမိကုိယ္ကိုယ္ ေႏွာင့္ယွက္ခြင့္ေပးပါက အခ်ိန္ အလဟသျဖစ္ျပီး 
တစ္ေန႔တာလုံးအတြက္အာရုံစူးစုိက္မႈနဲ႔ လုပ္အား နစ္နာေစႏုိင္ပါတယ္။ 
 မနက္အိပ္ရာႏုိးဖုိ႔ ဖုန္းရဲ႕ႏႈိးစက္ကို သင္ အားကိုးေနႏုိင္တာမို႔ ဖုန္းကို အိပ္ခန္းနဲ႔
 ေဝးေဝးမွာ ထားပါလို႔ အၾကံမျပဳရက္ပါဘူး။ 
ဒါေပမယ့္ အီးေမးလ္ သုိ႔မဟုတ္ ဆုိရွယ္မီဒီယာကို အလုပ္မဝင္မခ်င္း မစစ္ဘဲ
 ေနႏုိင္ရင္ သင့္ရဲ႕ တစ္ေန႔တာကို ပိုမိုေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ အစျပဳႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ 

Credit : Trend Myanmar 

 Shwe Chit Thu

+Public Health+ 
ခုေခတ္မွာ ေကာ္ဖီနဲ႔ ႏုိ႔ကဲ့သုိ႔ ဖုန္းနဲ႔ မနက္ခင္းက ခြဲလုိ႔မရပါဘူး။ မိမိ အင္စတာဂရမ္၊
 ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၊ တြစ္တာနဲ႔ ဂူဂဲလ္သတင္းေတြ ၾကည့္ခ်င္၊ စစ္ခ်င္ေဇာေတြ အလုိအေလ ်ာက္ကို ျဖစ္ေနၾကတာပါ။ လတ္တေလာျဖစ္ပ်က္တဲ့ သတင္းအေၾကာင္းအရာေတြ
အမွီလုိက္ဖုိ႔နဲ႔ မိမိအိပ္ေနတုန္း ကုိယ္တင္ထားတဲ့ ဓာတ္ပုံေတြ like ဘယ္ေလာက္ျပီလဲ
 ၾကည့္ခ်င္စိတ္ဟာ ပုံမွန္လုိျဖစ္ေနတတ္တာမုိ႕ မနက္အိပ္ရာထထခ်င္း ဖုန္းေကာက္ကိုင္ျပီး ပြတ္ေနတာမ်ိဳးဟာ သင့္စိတ္က ်န္းမာေရးအေပၚ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္တဲ့ အက ်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။ အီးေမးလ္နဲ႔ ဆုိရွယ္မီဒီယာႏုိတီေတြ ပုံမွန္လက္ခံရရိွတာက စိတ္ဖိစီးမႈ ျဖစ္ပြားေစႏုိင္တယ္လုိ႔ သုေတသနေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ယူေကႏုိင္ငံက အလုပ္သမား အေယာက္ ၂,၀၀၀ နီးပါး စစ္တမ္းေကာက္ယူရာကေန အီးေမးလ္ႏုိတီေတြဟာ စိတ္ပူပန္မႈပမာဏ ပိုျမင့္တက္ေစခဲ့ေၾကာင့္ ေလ့လာေတြ႔ရိွခဲ့ပါတယ္။
  အရင္ဆုံး ဖုန္းၾကည့္ျခင္းရဲ႕ ေနာက္ထပ္ အက ်ဳိးဆက္တစ္ခုက ေလ့က ်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း၊ 
တရားထုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရမုိးခ်ဳိးျခင္းနဲ႔ ရထားခ်ိန္မီျခင္းစသျဖင့္ မနက္ခင္း
 ပုံမွန္လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ေတြ ထိန္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစပါတယ္။
 ဒါေတြေၾကာင့္ မိမိကုိယ္ကိုယ္ ေႏွာင့္ယွက္ခြင့္ေပးပါက အခ်ိန္ အလဟသျဖစ္ျပီး 
တစ္ေန႔တာလုံးအတြက္အာရုံစူးစုိက္မႈနဲ႔ လုပ္အား နစ္နာေစႏုိင္ပါတယ္။ 
 မနက္အိပ္ရာႏုိးဖုိ႔ ဖုန္းရဲ႕ႏႈိးစက္ကို သင္ အားကိုးေနႏုိင္တာမို႔ ဖုန္းကို အိပ္ခန္းနဲ႔
 ေဝးေဝးမွာ ထားပါလို႔ အၾကံမျပဳရက္ပါဘူး။ 
ဒါေပမယ့္ အီးေမးလ္ သုိ႔မဟုတ္ ဆုိရွယ္မီဒီယာကို အလုပ္မဝင္မခ်င္း မစစ္ဘဲ
 ေနႏုိင္ရင္ သင့္ရဲ႕ တစ္ေန႔တာကို ပိုမိုေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ အစျပဳႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ 

Credit : Trend Myanmar 

 Shwe Chit Thu

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)