ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Sunday, February 5, 2017

=လူထုက ်န္းမာေရး( ေပါ့ပါးသည့္ ကိုယ္ခႏၶာရရွိေစရန္ နံနက္ အိပ္ယာမွ ႏိုးႏိုးခ်င္း ေလ့က ်င့္ခန္းလုပ္ပါ)=

>
+Public Health+
 နံနက္အိပ္ယာမွႏိုးလ ်ွင္ ေက ်ာမ်ားေတာင့္တင္းျခင္း၊ ေျခေထာက္နာ ျခင္းႏွင့္
 အျခားေသာကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား နာက ်င္မႈကို ျဖစ္ ေစပါသည္ ။ ယင္းတို႔ကို ေျဖေလ ်ွာ ့ၿပီး ေပါ့ပါးသည့္ ကိုယ္ခႏၶာရရွိေစရန္ ေအာက္ပါ
ေလ့က ်င့္ခန္းမ်ားကို အိပ္ ယာထဲ၌ပင္ ျပဳလုပ္ပါ။

 (၁) အိပ္ယာေပၚတြင္ ပက္လက္အေန အထားျဖင့္ ဒူးႏွစ္ဖက္ကိုေထာင္ပါ။
ခႏၶာကိုယ္ကို ညာသို႔ေစာင္းပါ။ ၿပီး လ ်ွင္ဘယ္သို႔လွိမ့္၍ေစာင္းပါ။ (၁၀)ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ပါ။

 (၂) ပက္လက္အေနအထားတြင္ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေဘးမွာ
ခပ္ေလ ်ွာေလ ်ွာကပ္ထားၿပီး ေျခေထာက္ႏွစ္ ဖက္ကို မ်က္ႏွာက ်က္
ဆီသို႔ မတင္ပါ။ (၁၀)စကၠန္႔ထားပါ ။ ဤအေနအထား အတိုင္း (၁၀) ႀကိမ္
ျပဳလုပ္ပါ ။ သတိျပဳ ရန္မွာ ေျခဖ်ားကို ေျဖေလ ်ွာ ့ထားပါ ။ ေျခေခ်ာင္းမ်ားကို
ခြ်န္မထားပါႏွင့္ ေျခသ လံုးျြကက္တတ္ တက္သည္ ။

  (၃) ပက္လက္ေန၍ ေျခတစ္ဖက္၏ ဒူးကို ရင္ၫႊန္႔အထိေကြးခ်ပါ ။ 
စကၠန္႔ (၂၀)ခန္႔ထားပါ ။ ဤနည္းျဖင့္ ညာဒူး ၊ ဘယ္ဒူးေျပာင္းၿပီး 
တစ္ဖက္ကို (၃)ႀကိမ္ျပဳလုပ္ပါ ။ 

 (၄) အိပ္ယာေပၚတြင္ ပက္လက္အေန အထားျဖင့္ ဒူးႏွစ္ဖက္ကို
 ေထာင္ပါ ။ လက္ႏွစ္ဖက္ကို မိမိအိပ္သည့္ ေခါင္းရင္းဖက္ျဖည္းျဖည္း
ဆန္႔ထုတ္ပါ ။ (၁၀)ႀကိမ္ျပဳလုပ္ပါ ။

 (၅) ပက္လက္ဆန္႔အိပ္ၿပီး ညာေျခကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ညာဘက္ကို 
ဆန္႔ ထုတ္ပါ ။ ညာဘက္ၿပီးလ ်ွင္ ဘယ္ ဘက္ေျခေထာက္ကို 
အလားတူျပဳ လုပ္ပါ ။ေျခေထာက္ကို ဆန္႔ထားဖို႔ မေမ့ပါႏွင့္ ။
 ထံုးစံအတိုင္း တစ္ဖက္ကို (၁၀)ႀကိမ္ျပဳလုပ္ပါ။ 

Credit:Health Updates Journal

 Shwe Chit Thu

+Public Health+
 နံနက္အိပ္ယာမွႏိုးလ ်ွင္ ေက ်ာမ်ားေတာင့္တင္းျခင္း၊ ေျခေထာက္နာ ျခင္းႏွင့္
 အျခားေသာကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား နာက ်င္မႈကို ျဖစ္ ေစပါသည္ ။ ယင္းတို႔ကို ေျဖေလ ်ွာ ့ၿပီး ေပါ့ပါးသည့္ ကိုယ္ခႏၶာရရွိေစရန္ ေအာက္ပါ
ေလ့က ်င့္ခန္းမ်ားကို အိပ္ ယာထဲ၌ပင္ ျပဳလုပ္ပါ။

 (၁) အိပ္ယာေပၚတြင္ ပက္လက္အေန အထားျဖင့္ ဒူးႏွစ္ဖက္ကိုေထာင္ပါ။
ခႏၶာကိုယ္ကို ညာသို႔ေစာင္းပါ။ ၿပီး လ ်ွင္ဘယ္သို႔လွိမ့္၍ေစာင္းပါ။ (၁၀)ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ပါ။

 (၂) ပက္လက္အေနအထားတြင္ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေဘးမွာ
ခပ္ေလ ်ွာေလ ်ွာကပ္ထားၿပီး ေျခေထာက္ႏွစ္ ဖက္ကို မ်က္ႏွာက ်က္
ဆီသို႔ မတင္ပါ။ (၁၀)စကၠန္႔ထားပါ ။ ဤအေနအထား အတိုင္း (၁၀) ႀကိမ္
ျပဳလုပ္ပါ ။ သတိျပဳ ရန္မွာ ေျခဖ်ားကို ေျဖေလ ်ွာ ့ထားပါ ။ ေျခေခ်ာင္းမ်ားကို
ခြ်န္မထားပါႏွင့္ ေျခသ လံုးျြကက္တတ္ တက္သည္ ။

  (၃) ပက္လက္ေန၍ ေျခတစ္ဖက္၏ ဒူးကို ရင္ၫႊန္႔အထိေကြးခ်ပါ ။ 
စကၠန္႔ (၂၀)ခန္႔ထားပါ ။ ဤနည္းျဖင့္ ညာဒူး ၊ ဘယ္ဒူးေျပာင္းၿပီး 
တစ္ဖက္ကို (၃)ႀကိမ္ျပဳလုပ္ပါ ။ 

 (၄) အိပ္ယာေပၚတြင္ ပက္လက္အေန အထားျဖင့္ ဒူးႏွစ္ဖက္ကို
 ေထာင္ပါ ။ လက္ႏွစ္ဖက္ကို မိမိအိပ္သည့္ ေခါင္းရင္းဖက္ျဖည္းျဖည္း
ဆန္႔ထုတ္ပါ ။ (၁၀)ႀကိမ္ျပဳလုပ္ပါ ။

 (၅) ပက္လက္ဆန္႔အိပ္ၿပီး ညာေျခကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ညာဘက္ကို 
ဆန္႔ ထုတ္ပါ ။ ညာဘက္ၿပီးလ ်ွင္ ဘယ္ ဘက္ေျခေထာက္ကို 
အလားတူျပဳ လုပ္ပါ ။ေျခေထာက္ကို ဆန္႔ထားဖို႔ မေမ့ပါႏွင့္ ။
 ထံုးစံအတိုင္း တစ္ဖက္ကို (၁၀)ႀကိမ္ျပဳလုပ္ပါ။ 

Credit:Health Updates Journal

 Shwe Chit Thu

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1339) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ပညာေပး) (30) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (28) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)