ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Friday, March 31, 2017

=လူထုက ်န္းမာေရး( လၽွပ္စစ္မီးဖြင့္ၿပီး အိပ္စက္ျခင္းဟာ က ်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္)=

>
+Public Health+
ခုေနာက္ပိုင္း လူငယ္အမ်ားစုဟာ အိပ္သည့္အခါတြင္လည္း လၽွပ္စစ္မီးကို မပိတ္ေတာ့ပဲ တစ္ညလုံးထြန္းထားတတ္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕သူေတြဆိုရင္ မီးဖြင့္ၿပီးအိပ္မွ အိပ္ေပ်ာ္ၾကပါတယ္။ လၽွပ္စစ္မီးဖြင့္ၿပီး အိပ္ျခင္းဟာ ကိုယ္ခံအားစနစ္ကို ဆိုးဆုိးရြားရြား ထိခိုက္ေစႏိုင္တယ္လို႔ ေဆးသုေတသနတစ္ခုက စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ မီးဖြင့္ၿပီး အိပ္တယ္ဆိုတာ
 ညအိပ္မီးမွိန္မွိန္ေလး ထြန္းတာကို ေျပာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ပုံမွန္လၽွပ္စစ္ မီးသီးနဲ႔
မီးေခ်ာင္းမ်ားကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္စဥ္မွာလည္း အခန္းတြင္း
 လၽွပ္စစ္မီးနဲ႔ လုပ္တယ္၊ အိမ္ေရာက္ေတာ့လည္း အခန္းတြင္းလၽွပ္စစ္မီးနဲ႔ 
 ေနတတ္ၾကပါတယ္။ ျပင္ပအလင္းေရာင္နဲ႔ ပုံမွန္ထိေတြ႕မႈမရွိတဲ့အခါမွာ 
အဲဒီလိုလူေတြဟာ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔ အမၽွ ေနရထိုင္ရ မအီမသာ
ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ လၽွပ္စစ္မီးအလင္းေရာင္ေအာက္မွာပဲ အၿမဲလိုလို
 ေနရတဲ့အတြက္ စိတ္မၾကည္လင္ပဲ ထိုင္းမိႈင္းလာျခင္း ၊ ေရာဂါမ်ားအလြယ္တကူ
ျဖစ္တတ္သည္အထိ ကိုယ္ခံအားက ်
ဆင္းျခင္း မ်ားကို ျဖစ္လာေစပါတယ္။

 နယ္သာလန္နိုင္ငံ လိုင္ဒန္ေဆးတကၠသိုလ္မွာ ၾကြက္မ်ားကို စမ္းသပ္တဲ့အခါ
 မီးအလင္းေရာင္ေအာက္မွာ လေပါင္းမ်ားစြာ အထားခံရတဲ့ ႂကြက္ေတြဟာ
 ကိုယ္ခံအားနည္းေလ ်ွာ ့နည္းလာၿပီး က ်န္းမာေရးဆိုးရြားလာတာကို 
 ေတြ႕ရွိရပါတယ္။
 ဒါကိုၾကည့္ၿပီး လၽွပ္စစ္မီးေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခႏၶာကိုယ္ကိုလည္း 
ထိခိုက္ေစနိုင္တယ္ ဆိုတာကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါတယ္။ ညအိပ္တဲ့အခါမွာ 
မီးဖြင့္ၿပီး အိပ္တဲ့အခါမွာ လူရဲ့ ဦးေႏွာက္လုပ္ငန္းစဥ္ (၇၀) ရာခိုင္ႏွုန္းခန္႔ကို 
ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေစၿပီး ၊ ႂကြက္သားမ်ား ခ်ိနဲ႔ေစၿပီး အရိုးပြနိုင္ေျခမ်ားေၾကာင္း
လည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ လၽွပ္စစ္မီးအလင္းနဲ႔ ညအိပ္သူမ်ားဟာ 
မီးပိတ္အိပ္သူမ်ားေလာက္ အိပ္ေရးမဝတဲ့အျပင္ နိုးလာရင္လည္း 
မလန္းဆန္းၾကတာကို ေတြ႕ၾကရမွာပါ။ ေနလို႔ထိုင္လို႔ ပိုေကာင္းၿပီး 
က ်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေစဖို႔ သဘာဝအလင္းေရာင္နဲ႔ ထိေတြ႕ေပးဖို႔
လိုအပ္သလို ညအခါမွာလည္း လ ်ွပ္စစ္မီးကို ပိတ္ၿပီးအိပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

 Credit : duwun

+Public Health+
ခုေနာက္ပိုင္း လူငယ္အမ်ားစုဟာ အိပ္သည့္အခါတြင္လည္း လၽွပ္စစ္မီးကို မပိတ္ေတာ့ပဲ တစ္ညလုံးထြန္းထားတတ္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕သူေတြဆိုရင္ မီးဖြင့္ၿပီးအိပ္မွ အိပ္ေပ်ာ္ၾကပါတယ္။ လၽွပ္စစ္မီးဖြင့္ၿပီး အိပ္ျခင္းဟာ ကိုယ္ခံအားစနစ္ကို ဆိုးဆုိးရြားရြား ထိခိုက္ေစႏိုင္တယ္လို႔ ေဆးသုေတသနတစ္ခုက စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ မီးဖြင့္ၿပီး အိပ္တယ္ဆိုတာ
 ညအိပ္မီးမွိန္မွိန္ေလး ထြန္းတာကို ေျပာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ပုံမွန္လၽွပ္စစ္ မီးသီးနဲ႔
မီးေခ်ာင္းမ်ားကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္စဥ္မွာလည္း အခန္းတြင္း
 လၽွပ္စစ္မီးနဲ႔ လုပ္တယ္၊ အိမ္ေရာက္ေတာ့လည္း အခန္းတြင္းလၽွပ္စစ္မီးနဲ႔ 
 ေနတတ္ၾကပါတယ္။ ျပင္ပအလင္းေရာင္နဲ႔ ပုံမွန္ထိေတြ႕မႈမရွိတဲ့အခါမွာ 
အဲဒီလိုလူေတြဟာ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔ အမၽွ ေနရထိုင္ရ မအီမသာ
ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ လၽွပ္စစ္မီးအလင္းေရာင္ေအာက္မွာပဲ အၿမဲလိုလို
 ေနရတဲ့အတြက္ စိတ္မၾကည္လင္ပဲ ထိုင္းမိႈင္းလာျခင္း ၊ ေရာဂါမ်ားအလြယ္တကူ
ျဖစ္တတ္သည္အထိ ကိုယ္ခံအားက ်
ဆင္းျခင္း မ်ားကို ျဖစ္လာေစပါတယ္။

 နယ္သာလန္နိုင္ငံ လိုင္ဒန္ေဆးတကၠသိုလ္မွာ ၾကြက္မ်ားကို စမ္းသပ္တဲ့အခါ
 မီးအလင္းေရာင္ေအာက္မွာ လေပါင္းမ်ားစြာ အထားခံရတဲ့ ႂကြက္ေတြဟာ
 ကိုယ္ခံအားနည္းေလ ်ွာ ့နည္းလာၿပီး က ်န္းမာေရးဆိုးရြားလာတာကို 
 ေတြ႕ရွိရပါတယ္။
 ဒါကိုၾကည့္ၿပီး လၽွပ္စစ္မီးေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခႏၶာကိုယ္ကိုလည္း 
ထိခိုက္ေစနိုင္တယ္ ဆိုတာကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါတယ္။ ညအိပ္တဲ့အခါမွာ 
မီးဖြင့္ၿပီး အိပ္တဲ့အခါမွာ လူရဲ့ ဦးေႏွာက္လုပ္ငန္းစဥ္ (၇၀) ရာခိုင္ႏွုန္းခန္႔ကို 
ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေစၿပီး ၊ ႂကြက္သားမ်ား ခ်ိနဲ႔ေစၿပီး အရိုးပြနိုင္ေျခမ်ားေၾကာင္း
လည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ လၽွပ္စစ္မီးအလင္းနဲ႔ ညအိပ္သူမ်ားဟာ 
မီးပိတ္အိပ္သူမ်ားေလာက္ အိပ္ေရးမဝတဲ့အျပင္ နိုးလာရင္လည္း 
မလန္းဆန္းၾကတာကို ေတြ႕ၾကရမွာပါ။ ေနလို႔ထိုင္လို႔ ပိုေကာင္းၿပီး 
က ်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေစဖို႔ သဘာဝအလင္းေရာင္နဲ႔ ထိေတြ႕ေပးဖို႔
လိုအပ္သလို ညအခါမွာလည္း လ ်ွပ္စစ္မီးကို ပိတ္ၿပီးအိပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

 Credit : duwun

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)