ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Tuesday, March 28, 2017

=လူထုက ်န္းမာေရး( ေႏြရာသီ အတြင္း ဘာေၾကာင့္ ၾကံရည္ မျဖစ္မေန ေသာက္သုံးသင့္လဲဆုိတာ)=

>
+Public Health+
 ၾကံရည္ က ေႏြရာသီ အတြင္း ေသာက္သုံးသင့္တဲ့ ထိပ္တန္းေသာက္ဖြယ္ထဲမွ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေႏြရာသီမွာ ၾကံရည္ ေသာက္ျခင္းရဲ႕က ်န္းမာေရး
 အက ်ဳိးေက ်းဇူးက ခႏၶာကိုယ္ေအးျမေစျခင္းကစ ေႏြသီရာ အတြင္း
အက ်ဳိးျပဳေသာ အာဟာရဓာတ္အားလုံးတုိ႔ေၾကာင့္ ခႏၶာကုိယ္ကို
အားျဖစ္ေစျခင္းအဆုံး စုံလင္ပါတယ္။ ေႏြရာသီ က အေရျပားမွာ
အမည္းစက္ျဖစ္ေပၚတာကစ ျပင္းထန္တဲ့ ေရဓာတ္ခမ္းေျခာက္မႈနဲ႔
 ေရာဂါကူးစက္မႈအဆုံး စိတ္ကသိကေအာင္ျဖစ္စရာေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။
 ၾကံရည္ ေလးတစ္ခြက္ေသာက္ျခင္းစတဲ့ ရုိးရွင္းတဲ့အရာေလးတစ္ခုက ဒီျပသနာေတြနဲ႔ ေဝးသြားေစႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအံ့ဖြယ္အက ်ဳိးေက ်းဇူးေတြေၾကာင့္ ၾကံရည္ဟာ သင့္ရဲ႕အၾကိဳက္ဆုံးျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။

၁။ ေရဓာတ္ ျဖည့္တင္းေပးျခင္း။

 ေရဓာတ္ ခမ္းေျခာက္ျခင္းက ေႏြရာသီအတြင္း ေတြ႔ၾကဳံရမယ့္ အေရးၾကီးဆုံး
က ်န္းမာေရးျပသနာျဖစ္ပါတယ္။ အာသာေျပေစဖုိ႔ အေကာင္းဆုံးေရြးခ်ယ္စရာေတြ
အနက္တစ္ခုက ၾကံရည္ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ခႏၶာကိုယ္ ေရဓာတ္ ျပည့္တင္းသြားတာနဲ႔
က ်န္းမာေရးျပသနာအမ်ားစု ေျဖရွင္းျပီးသားျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။

၂။ အီလက္ထရိုလုိက္စ္ ျဖည့္တင္းေပးျခင္း။

 ၾကံရည္မွာ calcium၊ magnesium၊ potassium၊ iron နဲ႔ manganese တုိ
႔ ၾကြယ္ဝစြာပါဝင္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္က ေခြ်းကတဆင့္ ဆုံးရႈံးသြားတဲ့
အီလက္ထရုိလုိက္စ္ေတြ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေစႏုိင္တဲ့ အေကာင္းဆုံးေသာက္ဖြယ္
ျဖစ္ေစပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ အီလက္ထရုိလုိက္စ္နဲ႔ ေရဓာတ္မွ်တေအာင္လည္း
 ထိန္းသိမ္းေပးပါလိမ့္မယ္။  

၃။ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ ေပ်ာက္ကင္းေစျခင္း။

 ေႏြက လူကို ႏံုးေစတတ္ပါတယ္။ ၾကံရည္တစ္ခြက္ေသာက္လုိက္ျခင္းျဖင့္ 
သူ႔မွာပါတဲ့ သဘာဝဂလူးကို႔စ္ပမာဏျမင့္မားမႈေၾကာင့္ အားအင္ေတြ
မက ်ဆင္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးပါလိမ့္မယ္။ ၾကြက္သားလည္း အားေကာင္းေစျပီး လန္းဆန္းတက္ၾကြေစပါလိမ့္မယ္။ 

၄။ အသည္းက ်န္းမာေစတယ္။

 ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ သဘာဝအေလ ်ာက္အဆိပ္အေတာက္ရွင္းလင္းမႈက
 က ်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ အသည္းအကူအညီနဲ႔မွ ျဖစ္ႏုိင္တာပါ။
 အသည္းက ်န္းမာေအာင္ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔အတြက္ ၾကံရည္က ေကာင္းမြန္တဲ့
ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ၾကံရည္က အသည္းမပ်က္စီးေအာင္ 
ကာကြယ္ေပးတယ္လုိ႔ ေလ့လာမႈတစ္ခုက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

 +လြင္ျပင္+

+Public Health+
 ၾကံရည္ က ေႏြရာသီ အတြင္း ေသာက္သုံးသင့္တဲ့ ထိပ္တန္းေသာက္ဖြယ္ထဲမွ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေႏြရာသီမွာ ၾကံရည္ ေသာက္ျခင္းရဲ႕က ်န္းမာေရး
 အက ်ဳိးေက ်းဇူးက ခႏၶာကိုယ္ေအးျမေစျခင္းကစ ေႏြသီရာ အတြင္း
အက ်ဳိးျပဳေသာ အာဟာရဓာတ္အားလုံးတုိ႔ေၾကာင့္ ခႏၶာကုိယ္ကို
အားျဖစ္ေစျခင္းအဆုံး စုံလင္ပါတယ္။ ေႏြရာသီ က အေရျပားမွာ
အမည္းစက္ျဖစ္ေပၚတာကစ ျပင္းထန္တဲ့ ေရဓာတ္ခမ္းေျခာက္မႈနဲ႔
 ေရာဂါကူးစက္မႈအဆုံး စိတ္ကသိကေအာင္ျဖစ္စရာေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။
 ၾကံရည္ ေလးတစ္ခြက္ေသာက္ျခင္းစတဲ့ ရုိးရွင္းတဲ့အရာေလးတစ္ခုက ဒီျပသနာေတြနဲ႔ ေဝးသြားေစႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအံ့ဖြယ္အက ်ဳိးေက ်းဇူးေတြေၾကာင့္ ၾကံရည္ဟာ သင့္ရဲ႕အၾကိဳက္ဆုံးျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။

၁။ ေရဓာတ္ ျဖည့္တင္းေပးျခင္း။

 ေရဓာတ္ ခမ္းေျခာက္ျခင္းက ေႏြရာသီအတြင္း ေတြ႔ၾကဳံရမယ့္ အေရးၾကီးဆုံး
က ်န္းမာေရးျပသနာျဖစ္ပါတယ္။ အာသာေျပေစဖုိ႔ အေကာင္းဆုံးေရြးခ်ယ္စရာေတြ
အနက္တစ္ခုက ၾကံရည္ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ခႏၶာကိုယ္ ေရဓာတ္ ျပည့္တင္းသြားတာနဲ႔
က ်န္းမာေရးျပသနာအမ်ားစု ေျဖရွင္းျပီးသားျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။

၂။ အီလက္ထရိုလုိက္စ္ ျဖည့္တင္းေပးျခင္း။

 ၾကံရည္မွာ calcium၊ magnesium၊ potassium၊ iron နဲ႔ manganese တုိ
႔ ၾကြယ္ဝစြာပါဝင္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္က ေခြ်းကတဆင့္ ဆုံးရႈံးသြားတဲ့
အီလက္ထရုိလုိက္စ္ေတြ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေစႏုိင္တဲ့ အေကာင္းဆုံးေသာက္ဖြယ္
ျဖစ္ေစပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ အီလက္ထရုိလုိက္စ္နဲ႔ ေရဓာတ္မွ်တေအာင္လည္း
 ထိန္းသိမ္းေပးပါလိမ့္မယ္။  

၃။ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ ေပ်ာက္ကင္းေစျခင္း။

 ေႏြက လူကို ႏံုးေစတတ္ပါတယ္။ ၾကံရည္တစ္ခြက္ေသာက္လုိက္ျခင္းျဖင့္ 
သူ႔မွာပါတဲ့ သဘာဝဂလူးကို႔စ္ပမာဏျမင့္မားမႈေၾကာင့္ အားအင္ေတြ
မက ်ဆင္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးပါလိမ့္မယ္။ ၾကြက္သားလည္း အားေကာင္းေစျပီး လန္းဆန္းတက္ၾကြေစပါလိမ့္မယ္။ 

၄။ အသည္းက ်န္းမာေစတယ္။

 ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ သဘာဝအေလ ်ာက္အဆိပ္အေတာက္ရွင္းလင္းမႈက
 က ်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ အသည္းအကူအညီနဲ႔မွ ျဖစ္ႏုိင္တာပါ။
 အသည္းက ်န္းမာေအာင္ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔အတြက္ ၾကံရည္က ေကာင္းမြန္တဲ့
ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ၾကံရည္က အသည္းမပ်က္စီးေအာင္ 
ကာကြယ္ေပးတယ္လုိ႔ ေလ့လာမႈတစ္ခုက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

 +လြင္ျပင္+

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)