ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Thursday, April 13, 2017

=လူထုက ်န္းမာေရး(အရက္၊ ဘီယာ၊ ဝိုင္ တစ္ေန႔ကို ဘယ္ေလာက္ ေသာက္လို႔ရလဲ)=

>
+Public Health+ 
 က ်ြန္ေတာ္ ဒီေဆာင္းပါးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တစ္ခုရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ က ်ြန္ေတာ္
 အရက္ေသာက္တာ အားမေပးပါ။ သို႔ေသာ္ ေသာက္ေနတဲ့ သူမ်ားကိုလည္း
မပုတ္ခတ္ပါဘူး။ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး နဲ႔ ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္မွာ
 ေသာက္တာပာာ အခုေနာက္ပိုင္း လူေတြ အတြက္က ေရဝယ္ေသာက္သလို
ျဖစ္လာပါၿပီ။ ယခုလို သၾကၤန္ကာလာ နီးလာရင္ ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္ ေသာက္ျဖစ္ၾက
ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေသာက္တဲ့ ေနရာမွာ သတ္မွတ္ခ်က္ေလး တစ္ခုေတာ့ရွိသင့္ပါတယ္။
သတ္မွတ္ခ်က္ ကလည္း ေယာက ်ာၤး နဲ႔ မိန္းမ မတူပါ။

1. Whiskey (40% alcohol)

 အမ်ိဳးသားေတြ က တစ္ေန႔ကို ၆၀ မီလီလီတာ ထက္ပိုမေသာက္သင့္ပါဘူး။
အမ်ိဳးသမီးေတြ ကေတာ့ ၃၀ မီလီလီတာ ထက္မပိုသင့္ပါဘူး။

2. Beer (5% alcohol) -


အမ်ိဳးသားေတြက တစ္ေန႔ကို ႏွစ္ခြက္ (720 ml) အမ်ိဳးသမီးေတြ က တစ္ခြက္(360 ml) ထက္မပိုသင့္ပါဘူး။

3. Wine (12% alcohol)-

 အမ်ိဳးသားေတြ က တစ္ေန႔ ကို ၃၀၀ မီလီလီတာ ထက္မပိုသင့္သလို
အမ်ိဳးသမီးေတြ ကေတာ့ ၁၅၀ မီလီလီတာ ထက္ မပိုသင့္ပါဘူး။ အခုေျပာထားတဲ့
 အတိုင္းအတာေတြ ထက္ပိုၿပီးေသာက္ရင္ ၾကာလာရင္ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ???? 
1. ရုတ္တရက္မွာေတာ့ အသည္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ အရွိန္ျမႇင့္ၿပီး အလုပ္
ပိုလုပ္လာရပါတယ္။ 

2. အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔ အမွ် Alcoholic Hepatitis လို႔ေခၚတဲ့ အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့
 အသည္းေရာင္ ေရာဂါ ျဖစ္လာပါတယ္။ 3. ၾကာလာရင္ အသည္းေျခာက္ၿပီး 
အသည္းကင္ဆာ အထိျဖစ္တတ္ပါတယ္။  ေနာက္သတိထားရမယ့္ အခ်က္ကေတာ့
 အရက္ပာာ ေဆးဝါးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား နဲ႔ မတည့္ပါဘူး။ တစ္ခါတစ္ေလ ေဆး အာနိသင္ကို
 ေလ ်ွာ့ ့ ေစသလို ေဆးရဲ႕ ေဘးထြက္ဆိုးက ်ဳိးကိုပါ ပိုဆိုးေစပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေျပာပါတယ္။
 အရက္ကို ႏွလံုးက ်န္းမာေရး အတြက္ ေဆးျဖစ္ဝါးျဖစ္ေသာက္ဖို႔လိုတယ္ဆိုၿပီး။ 
မေသာက္ တတ္တဲ့သူေတြ အတြက္ ႏွလံုးက  ်န္းမာ ေရးတစ္ခုတည္း အတြက္နဲ႔ အရက္ စမ္းသပ္ေသာက္စရာမလိုပါဘူး။ ကိုလက္စထေရာ က ်ေစမယ့္ အစားအစာ ေတြ မ်ားမ်ားစားၿပီး ဆီေၾကာ္မုန္႔ေတြ ေလ ်ွာ ့စားကာ ေလ့က ်င့္ခန္း တစ္ခုခု ပံုမွန္လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ လည္း
 ႏွလံုးက ်န္းမာေရး ကို အထိုက္အေလ ်ာက္ ကာကြယ္ေပးၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။  

+ေဒါက္တာညီညီေက  ်ာ္

 @Dr. Nutrition

+Public Health+ 
 က ်ြန္ေတာ္ ဒီေဆာင္းပါးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တစ္ခုရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ က ်ြန္ေတာ္
 အရက္ေသာက္တာ အားမေပးပါ။ သို႔ေသာ္ ေသာက္ေနတဲ့ သူမ်ားကိုလည္း
မပုတ္ခတ္ပါဘူး။ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး နဲ႔ ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္မွာ
 ေသာက္တာပာာ အခုေနာက္ပိုင္း လူေတြ အတြက္က ေရဝယ္ေသာက္သလို
ျဖစ္လာပါၿပီ။ ယခုလို သၾကၤန္ကာလာ နီးလာရင္ ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္ ေသာက္ျဖစ္ၾက
ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေသာက္တဲ့ ေနရာမွာ သတ္မွတ္ခ်က္ေလး တစ္ခုေတာ့ရွိသင့္ပါတယ္။
သတ္မွတ္ခ်က္ ကလည္း ေယာက ်ာၤး နဲ႔ မိန္းမ မတူပါ။

1. Whiskey (40% alcohol)

 အမ်ိဳးသားေတြ က တစ္ေန႔ကို ၆၀ မီလီလီတာ ထက္ပိုမေသာက္သင့္ပါဘူး။
အမ်ိဳးသမီးေတြ ကေတာ့ ၃၀ မီလီလီတာ ထက္မပိုသင့္ပါဘူး။

2. Beer (5% alcohol) -


အမ်ိဳးသားေတြက တစ္ေန႔ကို ႏွစ္ခြက္ (720 ml) အမ်ိဳးသမီးေတြ က တစ္ခြက္(360 ml) ထက္မပိုသင့္ပါဘူး။

3. Wine (12% alcohol)-

 အမ်ိဳးသားေတြ က တစ္ေန႔ ကို ၃၀၀ မီလီလီတာ ထက္မပိုသင့္သလို
အမ်ိဳးသမီးေတြ ကေတာ့ ၁၅၀ မီလီလီတာ ထက္ မပိုသင့္ပါဘူး။ အခုေျပာထားတဲ့
 အတိုင္းအတာေတြ ထက္ပိုၿပီးေသာက္ရင္ ၾကာလာရင္ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ???? 
1. ရုတ္တရက္မွာေတာ့ အသည္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ အရွိန္ျမႇင့္ၿပီး အလုပ္
ပိုလုပ္လာရပါတယ္။ 

2. အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔ အမွ် Alcoholic Hepatitis လို႔ေခၚတဲ့ အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့
 အသည္းေရာင္ ေရာဂါ ျဖစ္လာပါတယ္။ 3. ၾကာလာရင္ အသည္းေျခာက္ၿပီး 
အသည္းကင္ဆာ အထိျဖစ္တတ္ပါတယ္။  ေနာက္သတိထားရမယ့္ အခ်က္ကေတာ့
 အရက္ပာာ ေဆးဝါးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား နဲ႔ မတည့္ပါဘူး။ တစ္ခါတစ္ေလ ေဆး အာနိသင္ကို
 ေလ ်ွာ့ ့ ေစသလို ေဆးရဲ႕ ေဘးထြက္ဆိုးက ်ဳိးကိုပါ ပိုဆိုးေစပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေျပာပါတယ္။
 အရက္ကို ႏွလံုးက ်န္းမာေရး အတြက္ ေဆးျဖစ္ဝါးျဖစ္ေသာက္ဖို႔လိုတယ္ဆိုၿပီး။ 
မေသာက္ တတ္တဲ့သူေတြ အတြက္ ႏွလံုးက  ်န္းမာ ေရးတစ္ခုတည္း အတြက္နဲ႔ အရက္ စမ္းသပ္ေသာက္စရာမလိုပါဘူး။ ကိုလက္စထေရာ က ်ေစမယ့္ အစားအစာ ေတြ မ်ားမ်ားစားၿပီး ဆီေၾကာ္မုန္႔ေတြ ေလ ်ွာ ့စားကာ ေလ့က ်င့္ခန္း တစ္ခုခု ပံုမွန္လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ လည္း
 ႏွလံုးက ်န္းမာေရး ကို အထိုက္အေလ ်ာက္ ကာကြယ္ေပးၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။  

+ေဒါက္တာညီညီေက  ်ာ္

 @Dr. Nutrition

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)