ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Monday, May 8, 2017

=လူထုက ်န္းမာေရး( ေႏြရာသီတြင္ အပူခ်ိန္ျမင့္မားလြန္းခ်ိန္မ်ားအတြင္း က ်န္းမာေရးအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား)=

>
+Public Health+
 ေႏြရာသီတြင္ အပူခ်ိန္အျမင့္မားဆံုးေန႔ရက္မ်ား မည္သည့္အခ်ိန္၌ ေရာက္ရွိ
လာမည္ဆိုသည္ကုိ အတိအက ်မသိႏုိင္ေသာ္လည္း အပူ ခ်ိန္ ျမင့္မားလာပါက သတိထားေနထိုင္သြားလာရန္လိုသည္။ အ လြန္ပူျပင္းေသာ အပူခ်ိန္ေၾကာင့္
 က ်န္းမာေသာ လူမ်ားပင္ က ်န္းမာေရးဆုိးက ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္ၿပီး
အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္ မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ အျပင္ဘက္တြင္
 အလုပ္လုပ္ရသူမ်ား အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္သည္။ အပူကို တုံ႔ျပန္ရန္ အေရာင္ေဖ်ာ့ေသာ
 အ၀တ္အစားမ်ား၊ ဦး ထုပ္ႏွင့္ ေနကာမ်က္မွန္မ်ား တပ္ဆင္ၿပီး အရည္မ်ားမ်ား
 ေသာက္ ေပးသင့္သည္။ စြမ္းအင္ေခြၽတာႏုိင္သည့္ ေလေအးေပးစက္ျဖင့္
 ေနအိမ္ကို ေအးျမေနေအာင္ ထားသင့္သည္။ ျပတင္းေပါက္မ်ားတြင္
လိုက္ကာမ်ား တပ္ဆင္ၿပီး အပူရွိန္၀င္ေရာက္မႈကို ကာကြယ္သင့္သည္။

 ေလေအးေပးစက္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ေလစစ္ထုတ္ေပးသည့္ ပစၥည္း ကို
ပံုမွန္သန္႔ရွင္းေပးသင့္သည္။ ေလပန္ကာမ်ားက ေလကိုေအးျမေစႏုိင္ျခင္း
မရွိဘဲ ေလပူမ်ား ထုတ္ကာ အပူခ်ိန္ျမင့္မားခ်ိန္တြင္ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္မႈကို
 လ ်င္ျမန္ေစသည္။ အကယ္၍ သင့္အိမ္တြင္ ပန္ကာတစ္မ်ိဳးတည္းသာရွိပါက
 ပန္ကာေရွ႕တြင္ ေရလံုေသာ ထည့္စရာတစ္ခုခုျဖင့္ ေရခဲတံုးထား၍ 
အသံုးျပဳသင့္သည္။ အပူလိႈင္းမ်ား ျဖတ္သန္းခ်ိန္တြင္ ေန႔ခင္းဘက္၌ 
အပူကိုစုပ္ယူ ထားေလ့ရွိၿပီး ညအခ်ိန္မ်ားတြင္ ထုတ္လႊတ္သျဖင့္ ေလထု
အရည္အေသြး က ်ဆင္းႏိုင္သည္။ ေနကြယ္ခ်ိန္တြင္ အႏၲရာယ္မရွိေတာ့ဟု
 မွတ္ထင္ကာ ေလ့က ်င့္ခန္းအျပင္းအထန္လုပ္ျခင္းမ်ိဳး ေရွာင္ရွားသင့္သည္။

 ေလ့က ်င့္ခန္းလုပ္မည္ဆိုပါက ေလေအးေပးစက္ရွိေသာ အေဆာက္အအံုထဲ
တြင္သာ လုပ္သင့္သည္။ ထို႔အျပင္ နံနက္ေစာေစာ ေလထုအေအးဆံုးအခ်ိန္၌
 ေလ့က ်င့္ခန္းလုပ္သင့္သည္။ လတ္ဆတ္ေသာ သစ္သီးမ်ားႏွင့္ အစာေခ်ရ
လြယ္ကူေသာ အစားအစာမ်ားစားေပးသင့္ၿပီး အလြန္အကြၽံစားေသာက္ျခင္းမ်ိဳး
 ေရွာင္ရွားသင့္သည္။ ၀မ္းေအးေစေသာ၊ ဖရဲသီးကဲ့သို႔ ေရဓာတ္ပါ၀င္မႈမ်ားေသာ
 အသီးအႏွံမ်ား စားေပးသင့္သည္။ အပူခ်ိန္ျမင့္မားေနခ်ိန္တြင္ ခႏၶာကိုယ္က
 ေခြၽးထြက္မ်ားၿပီး ေရ ဓာတ္ အလြယ္တကူခန္းေျခာက္ႏုိင္သျဖင့္ အရည္မ်ားမ်ား
ေသာက္ ေပးသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘီယာ၊ ေကာ္ဖီ၊ ဆိုဒါ၊ အားျဖည့္အခ်ိဳ ရည္မ်ား
ကို ေရွာင္ရွားသင့္သည္။ အျပင္သို႔ထြက္ရွိရာတြင္ အေရာင္ ေဖ်ာ့၍ မက ်ပ္လြန္းေသာ
 အ၀တ္အစားမ်ားကို ၀တ္ဆင္ကာ ထီး(သို႔ မဟုတ္) ဦးထုပ္ေဆာင္းသင့္သည္။

 ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ကို ေရွာင္ရွားကာ အျပင္မွ အခန္းထဲသို႔မ၀င္မီ
 ကိုယ္အပူခ်ိန္ ႐ုတ္ တရက္ အေျပာင္းအလဲမျဖစ္ေစရန္ ဂ႐ုစိုက္သင့္သည္။ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ျမင့္မားလြန္းပါက အပူလ ်ွပ္သည့္ဒဏ္ကုိ ခံစားရႏုိင္သည္။
 ေန႔လယ္ခင္း အပူခ်ိန္အျမင့္မားဆံုး အခ်ိန္မ်ား တြင္ အေဆာက္အအံုမ်ားထဲ၌
သာ ေနထိုင္သင့္သည္။ ထို႔အျပင္ ေနပူထဲ၌ ရပ္ထားေသာ ကားမ်ားထဲတြင္ 
ထိုင္ေစာင့္ျခင္းမ်ိဳး ေရွာင္ ရွားသင့္ေၾကာင္း ကြၽမ္းက ်င္သူမ်ားက 
လမ္းၫႊန္ထားသည္။ —

Ref: Healthnews 

7 Day News Journal

+Public Health+
 ေႏြရာသီတြင္ အပူခ်ိန္အျမင့္မားဆံုးေန႔ရက္မ်ား မည္သည့္အခ်ိန္၌ ေရာက္ရွိ
လာမည္ဆိုသည္ကုိ အတိအက ်မသိႏုိင္ေသာ္လည္း အပူ ခ်ိန္ ျမင့္မားလာပါက သတိထားေနထိုင္သြားလာရန္လိုသည္။ အ လြန္ပူျပင္းေသာ အပူခ်ိန္ေၾကာင့္
 က ်န္းမာေသာ လူမ်ားပင္ က ်န္းမာေရးဆုိးက ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္ၿပီး
အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္ မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ အျပင္ဘက္တြင္
 အလုပ္လုပ္ရသူမ်ား အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္သည္။ အပူကို တုံ႔ျပန္ရန္ အေရာင္ေဖ်ာ့ေသာ
 အ၀တ္အစားမ်ား၊ ဦး ထုပ္ႏွင့္ ေနကာမ်က္မွန္မ်ား တပ္ဆင္ၿပီး အရည္မ်ားမ်ား
 ေသာက္ ေပးသင့္သည္။ စြမ္းအင္ေခြၽတာႏုိင္သည့္ ေလေအးေပးစက္ျဖင့္
 ေနအိမ္ကို ေအးျမေနေအာင္ ထားသင့္သည္။ ျပတင္းေပါက္မ်ားတြင္
လိုက္ကာမ်ား တပ္ဆင္ၿပီး အပူရွိန္၀င္ေရာက္မႈကို ကာကြယ္သင့္သည္။

 ေလေအးေပးစက္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ေလစစ္ထုတ္ေပးသည့္ ပစၥည္း ကို
ပံုမွန္သန္႔ရွင္းေပးသင့္သည္။ ေလပန္ကာမ်ားက ေလကိုေအးျမေစႏုိင္ျခင္း
မရွိဘဲ ေလပူမ်ား ထုတ္ကာ အပူခ်ိန္ျမင့္မားခ်ိန္တြင္ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္မႈကို
 လ ်င္ျမန္ေစသည္။ အကယ္၍ သင့္အိမ္တြင္ ပန္ကာတစ္မ်ိဳးတည္းသာရွိပါက
 ပန္ကာေရွ႕တြင္ ေရလံုေသာ ထည့္စရာတစ္ခုခုျဖင့္ ေရခဲတံုးထား၍ 
အသံုးျပဳသင့္သည္။ အပူလိႈင္းမ်ား ျဖတ္သန္းခ်ိန္တြင္ ေန႔ခင္းဘက္၌ 
အပူကိုစုပ္ယူ ထားေလ့ရွိၿပီး ညအခ်ိန္မ်ားတြင္ ထုတ္လႊတ္သျဖင့္ ေလထု
အရည္အေသြး က ်ဆင္းႏိုင္သည္။ ေနကြယ္ခ်ိန္တြင္ အႏၲရာယ္မရွိေတာ့ဟု
 မွတ္ထင္ကာ ေလ့က ်င့္ခန္းအျပင္းအထန္လုပ္ျခင္းမ်ိဳး ေရွာင္ရွားသင့္သည္။

 ေလ့က ်င့္ခန္းလုပ္မည္ဆိုပါက ေလေအးေပးစက္ရွိေသာ အေဆာက္အအံုထဲ
တြင္သာ လုပ္သင့္သည္။ ထို႔အျပင္ နံနက္ေစာေစာ ေလထုအေအးဆံုးအခ်ိန္၌
 ေလ့က ်င့္ခန္းလုပ္သင့္သည္။ လတ္ဆတ္ေသာ သစ္သီးမ်ားႏွင့္ အစာေခ်ရ
လြယ္ကူေသာ အစားအစာမ်ားစားေပးသင့္ၿပီး အလြန္အကြၽံစားေသာက္ျခင္းမ်ိဳး
 ေရွာင္ရွားသင့္သည္။ ၀မ္းေအးေစေသာ၊ ဖရဲသီးကဲ့သို႔ ေရဓာတ္ပါ၀င္မႈမ်ားေသာ
 အသီးအႏွံမ်ား စားေပးသင့္သည္။ အပူခ်ိန္ျမင့္မားေနခ်ိန္တြင္ ခႏၶာကိုယ္က
 ေခြၽးထြက္မ်ားၿပီး ေရ ဓာတ္ အလြယ္တကူခန္းေျခာက္ႏုိင္သျဖင့္ အရည္မ်ားမ်ား
ေသာက္ ေပးသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘီယာ၊ ေကာ္ဖီ၊ ဆိုဒါ၊ အားျဖည့္အခ်ိဳ ရည္မ်ား
ကို ေရွာင္ရွားသင့္သည္။ အျပင္သို႔ထြက္ရွိရာတြင္ အေရာင္ ေဖ်ာ့၍ မက ်ပ္လြန္းေသာ
 အ၀တ္အစားမ်ားကို ၀တ္ဆင္ကာ ထီး(သို႔ မဟုတ္) ဦးထုပ္ေဆာင္းသင့္သည္။

 ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ကို ေရွာင္ရွားကာ အျပင္မွ အခန္းထဲသို႔မ၀င္မီ
 ကိုယ္အပူခ်ိန္ ႐ုတ္ တရက္ အေျပာင္းအလဲမျဖစ္ေစရန္ ဂ႐ုစိုက္သင့္သည္။ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ျမင့္မားလြန္းပါက အပူလ ်ွပ္သည့္ဒဏ္ကုိ ခံစားရႏုိင္သည္။
 ေန႔လယ္ခင္း အပူခ်ိန္အျမင့္မားဆံုး အခ်ိန္မ်ား တြင္ အေဆာက္အအံုမ်ားထဲ၌
သာ ေနထိုင္သင့္သည္။ ထို႔အျပင္ ေနပူထဲ၌ ရပ္ထားေသာ ကားမ်ားထဲတြင္ 
ထိုင္ေစာင့္ျခင္းမ်ိဳး ေရွာင္ ရွားသင့္ေၾကာင္း ကြၽမ္းက ်င္သူမ်ားက 
လမ္းၫႊန္ထားသည္။ —

Ref: Healthnews 

7 Day News Journal

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)