ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Wednesday, May 24, 2017

=လူထုက ်န္းမာေရး(အိပ္ေရးမဝရင္ဘာေတြျဖစ္လာႏိုင္လဲ)=

>
+Public Health+ 
*အိပ္စက္ျခင္း*
အိပ္စက္ျခင္းသည္ သတၱ၀ါတုိင္းအတြက္ အေရးၾကီးလွပါတယ္။ တစ္ေန႔မွာ
 လင္းႏုိ႔ဟာ ၁၉.၉နာရီ၊ ျခေသၤ့ဟာ ၁၃.၅နာရီ၊ ေၾကာင္ဟာ ၁၂.၅နာရီ၊
 ေခြးဟာ ၁၀.၁နာရီ၊ ယုန္ဟာ ၈.၄နာရီ၊ ႏြားဟာ ၄နာရီႏွင့္ ျမင္းဟာ
၂.၉နာရီ အသီးသီးအိပ္စက္ၾကပါတယ္။ တစ္ေန႔ ၂၄နာရီတြင္ ၈နာရီ အိပ္စက္
ကုန္ဆုံးေစျခင္းျဖင့္ အိပ္စက္ျခင္းသည္ လူတစ္ေယာက္၏ ဘ၀တြင္
အေရးၾကီးေၾကာင္း သိႏုိင္ပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္ေတြဟာ သန္းေခါင္ညဥ့္နက္
တုိင္ေအာင္ ရည္းစားႏွင့္ဖုန္းေျပာျခင္း၊ Chatting ထုိင္ျခင္း၊မူးယစ္ေသာက္စားျခင္း
အစရွိသျဖင့္ အိပ္စက္ျခင္းကုိ အေရးမေပးေၾကာင္း
သိရွိရပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အိပ္ေရးမဝျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ
အက ်ဳိးဆက္ (၁၀) မ်ိဳးကုိ ဆင္ျခင္ဖြယ္ ေဖာ္ျပလုိက္ရပါတယ္။

၁။ အိပ္ေရးမဝျခင္းသည္ မေတာ္တဆမွဳမ်ားကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။

 သမုိင္းမွာ အိပ္ေရးမဝျခင္းေၾကာင့္ မေတာ္တဆမွဳမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။
 ၁၉၇၉ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ Three Mile Island မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ နယူးကလီးယား
ယုိစိမ့္မွဳ၊၁၉၈၉ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၄မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ Exxon Valdez ဓာတ္ေငြ႕ေလွာင္ကန္
 ယုိစိမ့္မွဳႏွင့္ ယူကရိန္းႏုိင္ငံ Chernobyl နယူးကလီးယား ယုိ႔စိမ့္မွဳ ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ
အိပ္ေရးမ၀ျခင္းေၾကာင့္ မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အိပ္ေရးမဝျခင္း
ဟာလည္း ယာဥ္မေတာ္တဆမွဳေတြ ျဖစ္ရတဲ့အဓိကအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ပါတယ္။
 အိပ္ေရးမဝျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမွဳေတြဟာ အရက္ေသစာမူးယစ္ၿပီး
ျဖစ္ပြားတဲ့ ယာဥ္မေတာ္တဆမွဳေတြႏွင့္ ဆတူခန္႔ပင္ရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသားယာဥ္စည္းကမ္း၊လမ္းစည္းကမ္းထိန္းသိန္းေရး အဖြဲ႔အစည္းက
တစ္ႏွစ္လ ်ွင္ အိပ္ေရးမဝမႈေၾကာင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမွဳမ်ား အၾကိမ္ေရ
၁သိန္း (၁ဝဝ,ဝဝဝ) ခန႔္ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ႏွစ္စဥ္ လူ ၁,၅၅၀ ခန္႔ အသက္ဆုံးရွံဴးရပါတယ္။ အိပ္ေရးမဝမႈျပႆနာဟာ အသက္ ၂၅ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္ေတြ အဓိကရင္ဆုိင္ေနတဲ့
 ျပႆနာတစ္ခုပါ။ အိပ္ေရးမဝျခင္းဟာ လုပ္ငန္းခြင္မွာလည္း မေတာ္တဆမွဳမ်ားစြာကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္လုိ႔ ေလ့လာမွဳတစ္ရပ္အရ သိရပါတယ္။

 ၂။ အိပ္ေရးမ၀ျခင္းဟာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မွားယြင္းႏုိင္ပါတယ္။

အိပ္စက္ျခင္းသည္ ေတြးေခၚျခင္း၊ သင္ယူျခင္းကိစၥေတြမွာ အေရးၾကီးတဲ့ က႑မွာ
ပါ၀င္တာေၾကာင့္ အိပ္ေရးမဝျခင္းဟာ ေလးလံထုိင္းမႈိင္းေစပါတယ္။ အိပ္ေရးမဝတဲ့
အတြက္ ေတြးေခၚျခင္း၊ အာရုံစုိက္ျခင္း၊ ျပႆနာေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္းရည္ေတြကုိ
 က ်ဆင္းေစပါတယ္။ အိပ္ေရးမဝတာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွားယြင္းျပီး အလြဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေစပါတယ္။ လုပ္သမ်ွအလြဲျဖစ္ကုန္ၿပီး
 ေနာက္ဆုံးတြင္ “အလြဲေမာင္ေမာင္” ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

၃။ အိပ္ေရးမဝျခင္းဟာ ေရာဂါေပါင္းစုံျဖစ္ပြားေစပါတယ္။


အိပ္ေရးမဝျခင္းဟာ ႏွလုံးေရာဂါ၊ ႏွလုံးေသြးေၾကာပိတ္ေရာဂါ၊ႏွလုံးခုန္ရပ္ျခင္း၊ ႏွလုံးခုန္မမွန္ျခင္း၊ေသြးဖိအားျမင့္ျခင္း၊ဆီးခ်ိဳေရာဂါ စတ့ဲ ေရာဂါေပါင္းစုံကုိ
 ျဖစ္ပြားေစပါတယ္။ ညအိပ္မေပ်ာ္ေရာဂါရွိသူ ၉၀ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ အနာေရာဂါ
ခ်ဴခ်ာၾကပါတယ္လုိ႔ ေလ့လာမွဳမ်ားစြာအရ သိရပါတယ္။

၄။ အိပ္ေရးမဝျခင္းဟာ လိင္စိတ္ကုိ ေလ ်ွာ ့နည္းေစပါတယ္။

အိပ္စက္ျခင္းေလ့လာမႈက ်ြမ္းက ်င္ပညာရွင္ေတြက အိပ္ေရးမဝတဲ့
အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ လိင္စိတ္ေလ ်ွာ ့က ်လာပါတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
အေၾကာင္းကေတာ့ အားအင္ေလ ်ွာ ့နည္းလာမႈ အိပ္ေရးမ၀မႈ ၊ စိတ္ဖိအားမ်ားလာမႈ
တုိ႔ဟာ လိင္စိတ္ေလ ်ွာနည္းဖုိ႔ အဓိကအေၾကာင္းအရာေတြပါ။ အိပ္ေရးမဝတဲ့
အမ်ိဳးသားအမ်ားစုဟာ လိင္ေဟာမုန္း (Testosterone) ေလ ်ွာနည္းလာပါတယ္လုိ႔
၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ Clinical Endocrinology & Metabolism ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၅။ အိပ္ေရးမ၀ျခင္းဟာ စိတ္က်ေ၀ဒနာ ခံစားရႏုိင္ပါတယ္။

 စိတ္ဓာတ္က ်ဆင္းေနတဲ့လူေတြ၊ စိတ္ႏွလုံးပူပန္ေနတဲ့လူေတြဟာ တစ္ေန႔ကုိ
 အိပ္စက္ခ်ိန္ ၆နာရီေအာက္ပင္ ရွိတယ္ဆုိတာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ ၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္
 ျပဳလုပ္ေသာ ေလ့လာမႈအရ သိရပါတယ္။ အိပ္မေပ်ာ္ေရာဂါရွိသူေတြဟာ
 စိတ္က ်ေ၀ဒနာျဖစ္တန္စြမ္း သာမန္လူေတြထက္ ၅ဆပုိတယ္ဆုိတာ
လူ ၁၀,၀၀၀ ကုိ စမ္းသပ္္ျပီး သုေတသနအရ သိရပါတယ္။

  ၆။ အိပ္ေရးမ၀ျခင္းဟာ ရင့္ေရာ္ေစပါတယ္။ 

လူေတြဟာ အိပ္ေရးမဝတာနဲ႔ အသားအေရေတြ ၀င္း၀ါၿပီး ၊မ်က္ခြံေတြ
 အစ္လာပါတယ္။အသားအေရ ရြတ္တြလာၿပီး မ်က္ကြင္းမ်ားလည္း ညိဳလာပါတယ္။ အိပ္ခ်ိန္မလုံေလာက္တဲ့အခါ ခႏၵာကုိယ္ဟာ Stress ေဟာမုန္းမ်ားကုိ ျဖစ္ေစၿပီး 
အသားအေရကုိ ရင့္ေရာ္ေစပါတယ္။ “ႏွစ္ႏွစ္ခ်ိဳက္ခ်ိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ေနတုန္းမွာ 
သင့္ခႏၵာကုိယ္မွာ တစ္ရွဴး (ဆဲလ္) အေဟာင္းေတြ ဖယ္ရွားျပီး ဆဲလ္အသစ္ေတြ
 အစားထုိးရပါတယ္။ အိပ္ခ်ိန္နည္းလာတာနဲ႔ လူက ရင့္ေရာ္လာတာပဲ” လုိ႔ 
အိပ္စက္ေရးရာေလ့လာသူ ေဒါက္တာ ဖီးလ္ ဂတ္မန္း (Dr. Phil Gehrman) က ဆုိပါတယ္။

 ၇။ အိပ္ေရးမဝျခင္းဟာ မွတ္ဥာဏ္ကုိ အားနည္းေစတယ္။ (ေမ့လြယ္တယ္) 

၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ႏွင့္အေမရိကန္ သုေတသနပညာရွင္ေတြဟာ 
မွတ္ဥာဏ္ထိန္းသိမ္းမႈမွာ အဓိကတာ၀န္ယူထားတဲ့ ဦးေႏွာက္လွိဳင္းေတြရဲ႕ 
လုပ္ေဆာင္ပုံကုိ အေသးစိတ္ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ဦးေႏွာက္လွိဳင္းေတြဟာ
 ဦးေႏွာက္ေဘးဘက္ၾကမ္းျပင္ရဲ႕ အလယ္ပုိင္းအဖု (Hippocampus) ဆီမွ 
မွတ္ဥာဏ္သုိေလွာင္ရုံ (Neocortex) ဆီသုိ႔ မွတ္ဥာဏ္ကူေျပာင္းျခင္းဟာ
 ႏွစ္ခ်ိဳက္စြာ အိပ္ေမာက ်ေနတဲ့ ညအခါမွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္တာေၾကာင့္ 
အိပ္ေရးမ၀သူေတြဟာ မွတ္ဥာဏ္မေကာင္းေတာ့ဘဲ ေမ့ေလ ်ွာ ့တတ္ပါတယ္။

 ၈။ အိပ္ေရးမ၀ျခင္းဟာ အ၀လြန္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစတယ္။

အိပ္ေရးမ၀ျခင္းဟာ ဆာေလာင္မႈကုိ လြန္စြာျဖစ္ေစျပီး အဝလြန္ျခင္းကုိ
 ျဖစ္ေစပါတယ္။ အိပ္ခ်ိိန္ ၆နာရီေအာက္ေလ ်ွာ ့နည္းတဲ့သူေတြက အိပ္ခ်ိန္ 
၇နာရီမွ၉နာရီ အတြင္းအိပ္စက္တဲ့သာမန္လူေတြထက္ အ၀လြန္ေရာဂါျဖစ္ဖုိ႔
 ၃၀ရာခုိင္ႏွဳန္းပုိတယ္ဆုိတာ ၂၀၀၄ခုႏွစ္မွာ ျပဳလုပ္ေသာ သုေတသနတစ္ရပ္
အရ သိရပါတယ္။ ၉။ အိပ္ေရးမ၀ျခင္းဟာ ေသဆုံးႏုိင္ပါတယ္။ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ခု
အတြင္းမွာ အိပ္စက္ျခင္းပုံစံမက ်မွဳေၾကာင့္ ျဗိတိသ ်ွအစုိးရ၀န္ထမ္း ၁၀,၀၀၀ ခန္႔
 ေသဆုံးရတယ္ဆုိတာ သုေတသနပညာရွင္ေတြ သိရွိရပါတယ္။ တစ္ေန႔တြင္ 
၅နာရီမွ ၇နာရီအထိ အိပ္စက္တဲ့သူမ်ားဟာ သာမန္လူေတြထက္ ေသဆုံးမွဳ 
၂ဆပုိမ်ားတာကုိ ၂၀၀၇ခုႏွစ္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အိပ္ေရးမ၀ျခင္းဟာ
 ႏွလုံးေရာဂါျဖစ္တန္းစြမ္း ၂ဆပုိပါတယ္။ 

၁၀။ အိပ္ေရးမ၀ျခင္းဟာ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ မွားယြင္းႏုိင္ပါတယ္။ 

အိပ္ေရးမ၀ျခင္းဟာ က ်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမယ့္
 ကိစၥေတြမွာ အဓိပၸာယ္ေကာက္လြဲမွားႏုိင္ပါတယ္။ အိပ္ေရးမ၀ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ဆုိမွဳ၊ေခါင္းရွဴပ္မွဳမ်ားစြာတုိ႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ မ်ားစြာထိခုိက္ႏုိင္ပါတယ္။

 by ေက ်ာ ္စိုးေအာင္ (အခရာ) 

လြင္ျပင္

+Public Health+ 
*အိပ္စက္ျခင္း*
အိပ္စက္ျခင္းသည္ သတၱ၀ါတုိင္းအတြက္ အေရးၾကီးလွပါတယ္။ တစ္ေန႔မွာ
 လင္းႏုိ႔ဟာ ၁၉.၉နာရီ၊ ျခေသၤ့ဟာ ၁၃.၅နာရီ၊ ေၾကာင္ဟာ ၁၂.၅နာရီ၊
 ေခြးဟာ ၁၀.၁နာရီ၊ ယုန္ဟာ ၈.၄နာရီ၊ ႏြားဟာ ၄နာရီႏွင့္ ျမင္းဟာ
၂.၉နာရီ အသီးသီးအိပ္စက္ၾကပါတယ္။ တစ္ေန႔ ၂၄နာရီတြင္ ၈နာရီ အိပ္စက္
ကုန္ဆုံးေစျခင္းျဖင့္ အိပ္စက္ျခင္းသည္ လူတစ္ေယာက္၏ ဘ၀တြင္
အေရးၾကီးေၾကာင္း သိႏုိင္ပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္ေတြဟာ သန္းေခါင္ညဥ့္နက္
တုိင္ေအာင္ ရည္းစားႏွင့္ဖုန္းေျပာျခင္း၊ Chatting ထုိင္ျခင္း၊မူးယစ္ေသာက္စားျခင္း
အစရွိသျဖင့္ အိပ္စက္ျခင္းကုိ အေရးမေပးေၾကာင္း
သိရွိရပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အိပ္ေရးမဝျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ
အက ်ဳိးဆက္ (၁၀) မ်ိဳးကုိ ဆင္ျခင္ဖြယ္ ေဖာ္ျပလုိက္ရပါတယ္။

၁။ အိပ္ေရးမဝျခင္းသည္ မေတာ္တဆမွဳမ်ားကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။

 သမုိင္းမွာ အိပ္ေရးမဝျခင္းေၾကာင့္ မေတာ္တဆမွဳမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။
 ၁၉၇၉ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ Three Mile Island မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ နယူးကလီးယား
ယုိစိမ့္မွဳ၊၁၉၈၉ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၄မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ Exxon Valdez ဓာတ္ေငြ႕ေလွာင္ကန္
 ယုိစိမ့္မွဳႏွင့္ ယူကရိန္းႏုိင္ငံ Chernobyl နယူးကလီးယား ယုိ႔စိမ့္မွဳ ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ
အိပ္ေရးမ၀ျခင္းေၾကာင့္ မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အိပ္ေရးမဝျခင္း
ဟာလည္း ယာဥ္မေတာ္တဆမွဳေတြ ျဖစ္ရတဲ့အဓိကအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ပါတယ္။
 အိပ္ေရးမဝျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမွဳေတြဟာ အရက္ေသစာမူးယစ္ၿပီး
ျဖစ္ပြားတဲ့ ယာဥ္မေတာ္တဆမွဳေတြႏွင့္ ဆတူခန္႔ပင္ရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသားယာဥ္စည္းကမ္း၊လမ္းစည္းကမ္းထိန္းသိန္းေရး အဖြဲ႔အစည္းက
တစ္ႏွစ္လ ်ွင္ အိပ္ေရးမဝမႈေၾကာင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမွဳမ်ား အၾကိမ္ေရ
၁သိန္း (၁ဝဝ,ဝဝဝ) ခန႔္ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ႏွစ္စဥ္ လူ ၁,၅၅၀ ခန္႔ အသက္ဆုံးရွံဴးရပါတယ္။ အိပ္ေရးမဝမႈျပႆနာဟာ အသက္ ၂၅ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္ေတြ အဓိကရင္ဆုိင္ေနတဲ့
 ျပႆနာတစ္ခုပါ။ အိပ္ေရးမဝျခင္းဟာ လုပ္ငန္းခြင္မွာလည္း မေတာ္တဆမွဳမ်ားစြာကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္လုိ႔ ေလ့လာမွဳတစ္ရပ္အရ သိရပါတယ္။

 ၂။ အိပ္ေရးမ၀ျခင္းဟာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မွားယြင္းႏုိင္ပါတယ္။

အိပ္စက္ျခင္းသည္ ေတြးေခၚျခင္း၊ သင္ယူျခင္းကိစၥေတြမွာ အေရးၾကီးတဲ့ က႑မွာ
ပါ၀င္တာေၾကာင့္ အိပ္ေရးမဝျခင္းဟာ ေလးလံထုိင္းမႈိင္းေစပါတယ္။ အိပ္ေရးမဝတဲ့
အတြက္ ေတြးေခၚျခင္း၊ အာရုံစုိက္ျခင္း၊ ျပႆနာေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္းရည္ေတြကုိ
 က ်ဆင္းေစပါတယ္။ အိပ္ေရးမဝတာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွားယြင္းျပီး အလြဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေစပါတယ္။ လုပ္သမ်ွအလြဲျဖစ္ကုန္ၿပီး
 ေနာက္ဆုံးတြင္ “အလြဲေမာင္ေမာင္” ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

၃။ အိပ္ေရးမဝျခင္းဟာ ေရာဂါေပါင္းစုံျဖစ္ပြားေစပါတယ္။


အိပ္ေရးမဝျခင္းဟာ ႏွလုံးေရာဂါ၊ ႏွလုံးေသြးေၾကာပိတ္ေရာဂါ၊ႏွလုံးခုန္ရပ္ျခင္း၊ ႏွလုံးခုန္မမွန္ျခင္း၊ေသြးဖိအားျမင့္ျခင္း၊ဆီးခ်ိဳေရာဂါ စတ့ဲ ေရာဂါေပါင္းစုံကုိ
 ျဖစ္ပြားေစပါတယ္။ ညအိပ္မေပ်ာ္ေရာဂါရွိသူ ၉၀ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ အနာေရာဂါ
ခ်ဴခ်ာၾကပါတယ္လုိ႔ ေလ့လာမွဳမ်ားစြာအရ သိရပါတယ္။

၄။ အိပ္ေရးမဝျခင္းဟာ လိင္စိတ္ကုိ ေလ ်ွာ ့နည္းေစပါတယ္။

အိပ္စက္ျခင္းေလ့လာမႈက ်ြမ္းက ်င္ပညာရွင္ေတြက အိပ္ေရးမဝတဲ့
အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ လိင္စိတ္ေလ ်ွာ ့က ်လာပါတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
အေၾကာင္းကေတာ့ အားအင္ေလ ်ွာ ့နည္းလာမႈ အိပ္ေရးမ၀မႈ ၊ စိတ္ဖိအားမ်ားလာမႈ
တုိ႔ဟာ လိင္စိတ္ေလ ်ွာနည္းဖုိ႔ အဓိကအေၾကာင္းအရာေတြပါ။ အိပ္ေရးမဝတဲ့
အမ်ိဳးသားအမ်ားစုဟာ လိင္ေဟာမုန္း (Testosterone) ေလ ်ွာနည္းလာပါတယ္လုိ႔
၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ Clinical Endocrinology & Metabolism ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၅။ အိပ္ေရးမ၀ျခင္းဟာ စိတ္က်ေ၀ဒနာ ခံစားရႏုိင္ပါတယ္။

 စိတ္ဓာတ္က ်ဆင္းေနတဲ့လူေတြ၊ စိတ္ႏွလုံးပူပန္ေနတဲ့လူေတြဟာ တစ္ေန႔ကုိ
 အိပ္စက္ခ်ိန္ ၆နာရီေအာက္ပင္ ရွိတယ္ဆုိတာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ ၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္
 ျပဳလုပ္ေသာ ေလ့လာမႈအရ သိရပါတယ္။ အိပ္မေပ်ာ္ေရာဂါရွိသူေတြဟာ
 စိတ္က ်ေ၀ဒနာျဖစ္တန္စြမ္း သာမန္လူေတြထက္ ၅ဆပုိတယ္ဆုိတာ
လူ ၁၀,၀၀၀ ကုိ စမ္းသပ္္ျပီး သုေတသနအရ သိရပါတယ္။

  ၆။ အိပ္ေရးမ၀ျခင္းဟာ ရင့္ေရာ္ေစပါတယ္။ 

လူေတြဟာ အိပ္ေရးမဝတာနဲ႔ အသားအေရေတြ ၀င္း၀ါၿပီး ၊မ်က္ခြံေတြ
 အစ္လာပါတယ္။အသားအေရ ရြတ္တြလာၿပီး မ်က္ကြင္းမ်ားလည္း ညိဳလာပါတယ္။ အိပ္ခ်ိန္မလုံေလာက္တဲ့အခါ ခႏၵာကုိယ္ဟာ Stress ေဟာမုန္းမ်ားကုိ ျဖစ္ေစၿပီး 
အသားအေရကုိ ရင့္ေရာ္ေစပါတယ္။ “ႏွစ္ႏွစ္ခ်ိဳက္ခ်ိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ေနတုန္းမွာ 
သင့္ခႏၵာကုိယ္မွာ တစ္ရွဴး (ဆဲလ္) အေဟာင္းေတြ ဖယ္ရွားျပီး ဆဲလ္အသစ္ေတြ
 အစားထုိးရပါတယ္။ အိပ္ခ်ိန္နည္းလာတာနဲ႔ လူက ရင့္ေရာ္လာတာပဲ” လုိ႔ 
အိပ္စက္ေရးရာေလ့လာသူ ေဒါက္တာ ဖီးလ္ ဂတ္မန္း (Dr. Phil Gehrman) က ဆုိပါတယ္။

 ၇။ အိပ္ေရးမဝျခင္းဟာ မွတ္ဥာဏ္ကုိ အားနည္းေစတယ္။ (ေမ့လြယ္တယ္) 

၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ႏွင့္အေမရိကန္ သုေတသနပညာရွင္ေတြဟာ 
မွတ္ဥာဏ္ထိန္းသိမ္းမႈမွာ အဓိကတာ၀န္ယူထားတဲ့ ဦးေႏွာက္လွိဳင္းေတြရဲ႕ 
လုပ္ေဆာင္ပုံကုိ အေသးစိတ္ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ဦးေႏွာက္လွိဳင္းေတြဟာ
 ဦးေႏွာက္ေဘးဘက္ၾကမ္းျပင္ရဲ႕ အလယ္ပုိင္းအဖု (Hippocampus) ဆီမွ 
မွတ္ဥာဏ္သုိေလွာင္ရုံ (Neocortex) ဆီသုိ႔ မွတ္ဥာဏ္ကူေျပာင္းျခင္းဟာ
 ႏွစ္ခ်ိဳက္စြာ အိပ္ေမာက ်ေနတဲ့ ညအခါမွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္တာေၾကာင့္ 
အိပ္ေရးမ၀သူေတြဟာ မွတ္ဥာဏ္မေကာင္းေတာ့ဘဲ ေမ့ေလ ်ွာ ့တတ္ပါတယ္။

 ၈။ အိပ္ေရးမ၀ျခင္းဟာ အ၀လြန္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစတယ္။

အိပ္ေရးမ၀ျခင္းဟာ ဆာေလာင္မႈကုိ လြန္စြာျဖစ္ေစျပီး အဝလြန္ျခင္းကုိ
 ျဖစ္ေစပါတယ္။ အိပ္ခ်ိိန္ ၆နာရီေအာက္ေလ ်ွာ ့နည္းတဲ့သူေတြက အိပ္ခ်ိန္ 
၇နာရီမွ၉နာရီ အတြင္းအိပ္စက္တဲ့သာမန္လူေတြထက္ အ၀လြန္ေရာဂါျဖစ္ဖုိ႔
 ၃၀ရာခုိင္ႏွဳန္းပုိတယ္ဆုိတာ ၂၀၀၄ခုႏွစ္မွာ ျပဳလုပ္ေသာ သုေတသနတစ္ရပ္
အရ သိရပါတယ္။ ၉။ အိပ္ေရးမ၀ျခင္းဟာ ေသဆုံးႏုိင္ပါတယ္။ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ခု
အတြင္းမွာ အိပ္စက္ျခင္းပုံစံမက ်မွဳေၾကာင့္ ျဗိတိသ ်ွအစုိးရ၀န္ထမ္း ၁၀,၀၀၀ ခန္႔
 ေသဆုံးရတယ္ဆုိတာ သုေတသနပညာရွင္ေတြ သိရွိရပါတယ္။ တစ္ေန႔တြင္ 
၅နာရီမွ ၇နာရီအထိ အိပ္စက္တဲ့သူမ်ားဟာ သာမန္လူေတြထက္ ေသဆုံးမွဳ 
၂ဆပုိမ်ားတာကုိ ၂၀၀၇ခုႏွစ္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အိပ္ေရးမ၀ျခင္းဟာ
 ႏွလုံးေရာဂါျဖစ္တန္းစြမ္း ၂ဆပုိပါတယ္။ 

၁၀။ အိပ္ေရးမ၀ျခင္းဟာ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ မွားယြင္းႏုိင္ပါတယ္။ 

အိပ္ေရးမ၀ျခင္းဟာ က ်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမယ့္
 ကိစၥေတြမွာ အဓိပၸာယ္ေကာက္လြဲမွားႏုိင္ပါတယ္။ အိပ္ေရးမ၀ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ဆုိမွဳ၊ေခါင္းရွဴပ္မွဳမ်ားစြာတုိ႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ မ်ားစြာထိခုိက္ႏုိင္ပါတယ္။

 by ေက ်ာ ္စိုးေအာင္ (အခရာ) 

လြင္ျပင္

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)