ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Sunday, May 28, 2017

=လူထုက ်န္းမာေရး(Insomnia အိပ္မရျခင္း)=

>
+Public Health+
 ေမး။ ။ဆရာခင္ဗ်ား ဆရာ့ရဲ႕ေဆးပညာေဆာင္းပါးမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္ အစဥ္တစိုက္
ဖတ္ရႈခဲ့သလို အရမ္းလည္း နွစ္သက္ေလးစားမိပါတယ္။ အခုလည္း
ကြၽန္ေတာ္အပါအ၀င္ ယေန႔ေခတ္လူငယ္ေတြခံစားေနရတဲ့ အအိပ္ပ်က္ေရာဂါ
 insomania အေၾကာင္းေလး ေရးေပးပါခင္ဗ်ား။

ေျဖ။ ။အိပ္မေပ်ာ္ တဲ့ ေရာဂါ ဆိုတာ က ်န္းမာေရး ေၾကာင့္နဲ႔ စိတ္ပိုင္းေၾကာင့္
 ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ အိပ္တဲ့စနစ္လိုတာလည္းရွိတယ္။ ေဆးသုေတသန
ဆရာဝန္ေတြက ဦးေႏွာက္ ကိုပါေလ့လာၾကတယ္။ လူတိုင္းမွာ အိပ္ခ်ိန္နဲ႔
 ႏုိးေနခ်ိန္ အလွည့္က ်ရွိတယ္။ တခုျဖစ္ေနစဥ္ က ်န္တခုက မျဖစ္ပါ။
တမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ လြန္ကဲေနျခင္းကေန က ်န္တခုကိုပါသက္ေရာက္ေစတယ္။
 Medical Causes of Insomnia က ်န္းမာေရး အေၾကာင္းခံ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္။
 သာမန္ေလာက္ကေန ဆိုးတာအထိရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕က ်န္းမာေရးအေၾကာင္းခံေတြ
 သူ႔ကိုယ္၌ကေန အိပ္မရတာျဖစ္ေစျပီး၊ တခ်ိဳ႕ေတာ့ က ်န္းမာေရးေၾကာင့္
အေနရအထိုင္ရ အအိပ္ရခက္ေစတယ္။
  • Nasal/sinus allergies ႏွာေခါင္းအလာဂ်ီျဖစ္ျခင္း၊ 
• Gastrointestinal problems such as reflux အက္စစ္ရည္အထက္ဆန္ျခင္း၊
 • Hyperthyroidism လည္ပင္းၾကီးေဟာ္မုန္းနည္းေရာဂါ၊ 
• Arthritis အဆစ္နာေရာဂါ၊ 
• Asthma ပန္းနာ၊ 
• Parkinson’s disease ပါကင္ဆန္ေရာဂါ၊ 
• Chronic pain နာတာရွည္နာေနျခင္းေရာဂါ၊ 
• Low back pain ခါးနာေရာဂါ။ 
• Medicines အလာဂ်ီေဆးေတြ၊ ေသြးတိုးက ်ေဆးေတြ၊ ႏွလံုးေရာဂါေဆးေတြ၊ 
လည္ပင္းၾကီးေရာဂါေဆးေတြ၊ ပန္းနာေဆးေတြ၊ စိတ္မက ်ေဆးေတြကေနလည္း အိပ္မရတာျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ Restless legs syndrome ေခၚ ေျခမျငိမ္အာရံုေၾကာ
ေရာဂါတမ်ိဳးရွိရင္ အိပ္မရျဖစ္တယ္။ ညေနပိုင္းပိုဆိုးတယ္။  
Sleep apnea ဆိုတာလည္း အိပ္မရတာနဲ႔ဆက္စပ္ေနတယ္။ အသက္ရွဴလမ္း
 တဝက္တပ်က္ သို႔ အကုန္ပိတ္ေနလို႔။ Insomnia & Depression 
စိတ္က ်ေရာဂါနဲ႔ အိပ္မရျခင္း Insomnia & Anxiety စိုးရိမ္စိတ္ကဲသူေတြမွာလည္း 
အိပ္မရျဖစ္တယ္။ Tension စိတ္ဖိအားမ်ားေနရင္လည္း ျဖစ္တယ္။ 
Insomnia & Lifestyle လူေနမႈပံုစံ လိုအပ္ေနလို႔လည္း အိပ္မရျဖစ္တယ္။
 အရင္ကေန ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ စားေသာတာကေန အေျပာင္းအလဲျဖစ္သြား
ရင္ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ အလုပ္ခ်ိန္ေျပာင္းျခင္း။ Insomnia & Food 
အစားအေသာက္ကေနလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ 
မတူတတ္ပါ။ အရက္ေၾကာင့္အိပ္မရတာလည္းရွိတယ္။ မူး.စ္ေဆးေၾကာင့္
လည္းျဖစ္မယ္။ ေကဖင္းဓါတ္မ်ားရင္ လန္းဆန္းေနလို႔ အိပ္မရျဖစ္တယ္။ 
ရင္တုန္ေနမယ္။ ေဆးလိပ္ထဲပါ နီကိုတင္းကလည္း အိပ္မရျဖစ္ေစတယ္။
 ညစာစားတာ မ်ားသြားတဲ့အခါ အိပ္မေပ်ာ္ျဖစ္တတ္တယ္။ 

Credit : thithtoolwin 

လြင္ျပင္

+Public Health+
 ေမး။ ။ဆရာခင္ဗ်ား ဆရာ့ရဲ႕ေဆးပညာေဆာင္းပါးမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္ အစဥ္တစိုက္
ဖတ္ရႈခဲ့သလို အရမ္းလည္း နွစ္သက္ေလးစားမိပါတယ္။ အခုလည္း
ကြၽန္ေတာ္အပါအ၀င္ ယေန႔ေခတ္လူငယ္ေတြခံစားေနရတဲ့ အအိပ္ပ်က္ေရာဂါ
 insomania အေၾကာင္းေလး ေရးေပးပါခင္ဗ်ား။

ေျဖ။ ။အိပ္မေပ်ာ္ တဲ့ ေရာဂါ ဆိုတာ က ်န္းမာေရး ေၾကာင့္နဲ႔ စိတ္ပိုင္းေၾကာင့္
 ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ အိပ္တဲ့စနစ္လိုတာလည္းရွိတယ္။ ေဆးသုေတသန
ဆရာဝန္ေတြက ဦးေႏွာက္ ကိုပါေလ့လာၾကတယ္။ လူတိုင္းမွာ အိပ္ခ်ိန္နဲ႔
 ႏုိးေနခ်ိန္ အလွည့္က ်ရွိတယ္။ တခုျဖစ္ေနစဥ္ က ်န္တခုက မျဖစ္ပါ။
တမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ လြန္ကဲေနျခင္းကေန က ်န္တခုကိုပါသက္ေရာက္ေစတယ္။
 Medical Causes of Insomnia က ်န္းမာေရး အေၾကာင္းခံ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္။
 သာမန္ေလာက္ကေန ဆိုးတာအထိရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕က ်န္းမာေရးအေၾကာင္းခံေတြ
 သူ႔ကိုယ္၌ကေန အိပ္မရတာျဖစ္ေစျပီး၊ တခ်ိဳ႕ေတာ့ က ်န္းမာေရးေၾကာင့္
အေနရအထိုင္ရ အအိပ္ရခက္ေစတယ္။
  • Nasal/sinus allergies ႏွာေခါင္းအလာဂ်ီျဖစ္ျခင္း၊ 
• Gastrointestinal problems such as reflux အက္စစ္ရည္အထက္ဆန္ျခင္း၊
 • Hyperthyroidism လည္ပင္းၾကီးေဟာ္မုန္းနည္းေရာဂါ၊ 
• Arthritis အဆစ္နာေရာဂါ၊ 
• Asthma ပန္းနာ၊ 
• Parkinson’s disease ပါကင္ဆန္ေရာဂါ၊ 
• Chronic pain နာတာရွည္နာေနျခင္းေရာဂါ၊ 
• Low back pain ခါးနာေရာဂါ။ 
• Medicines အလာဂ်ီေဆးေတြ၊ ေသြးတိုးက ်ေဆးေတြ၊ ႏွလံုးေရာဂါေဆးေတြ၊ 
လည္ပင္းၾကီးေရာဂါေဆးေတြ၊ ပန္းနာေဆးေတြ၊ စိတ္မက ်ေဆးေတြကေနလည္း အိပ္မရတာျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ Restless legs syndrome ေခၚ ေျခမျငိမ္အာရံုေၾကာ
ေရာဂါတမ်ိဳးရွိရင္ အိပ္မရျဖစ္တယ္။ ညေနပိုင္းပိုဆိုးတယ္။  
Sleep apnea ဆိုတာလည္း အိပ္မရတာနဲ႔ဆက္စပ္ေနတယ္။ အသက္ရွဴလမ္း
 တဝက္တပ်က္ သို႔ အကုန္ပိတ္ေနလို႔။ Insomnia & Depression 
စိတ္က ်ေရာဂါနဲ႔ အိပ္မရျခင္း Insomnia & Anxiety စိုးရိမ္စိတ္ကဲသူေတြမွာလည္း 
အိပ္မရျဖစ္တယ္။ Tension စိတ္ဖိအားမ်ားေနရင္လည္း ျဖစ္တယ္။ 
Insomnia & Lifestyle လူေနမႈပံုစံ လိုအပ္ေနလို႔လည္း အိပ္မရျဖစ္တယ္။
 အရင္ကေန ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ စားေသာတာကေန အေျပာင္းအလဲျဖစ္သြား
ရင္ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ အလုပ္ခ်ိန္ေျပာင္းျခင္း။ Insomnia & Food 
အစားအေသာက္ကေနလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ 
မတူတတ္ပါ။ အရက္ေၾကာင့္အိပ္မရတာလည္းရွိတယ္။ မူး.စ္ေဆးေၾကာင့္
လည္းျဖစ္မယ္။ ေကဖင္းဓါတ္မ်ားရင္ လန္းဆန္းေနလို႔ အိပ္မရျဖစ္တယ္။ 
ရင္တုန္ေနမယ္။ ေဆးလိပ္ထဲပါ နီကိုတင္းကလည္း အိပ္မရျဖစ္ေစတယ္။
 ညစာစားတာ မ်ားသြားတဲ့အခါ အိပ္မေပ်ာ္ျဖစ္တတ္တယ္။ 

Credit : thithtoolwin 

လြင္ျပင္

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)