ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Monday, June 19, 2017

=လူထုက ်န္းမာေရး(အခ်ိန္မွားျပီး စားေလ့စားထ ရိွၾကတဲ့အစားအစာေတြ)=

>
+Public Health+ 
၁။ ႏြားႏို႔ ။

 ႏြားႏို႔ကို ညအခ်ိန္မွာ ေသာက္တာ မွန္ကန္ပါတယ္။ မနက္ခင္းမွာ ႏြားႏို႔
မေသာက္သင့္ပါ။ မနက္ခင္း အိပ္ယာထတဲ့ အခါမွာ ခႏၶာကိုယ္ဟာ
 တက္ၾကြလန္းဆန္း ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏြားႏို႔ေသာက္ဖို႔ မလိုပါ။
 ႏြားႏို႔ဟာ ခႏၶာကိုယ္မွာ ရိွတဲ့ အဆီပိုေတြကို ေလ ်ွာ ့ခ်ေပးနိုင္ပါတယ္။
 ေနာက္ျပီးေတာ့ ပိုမိုျပီး လူကို အိပ္ေပ်ာ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ညအခ်ိန္
အနားယူတဲ့ အခါမွာ ႏြားႏို႔ေသာက္တာကၾကြက္သားေတြနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္
ဆဲလ္ေတြကို အထူးေကာင္းမြန္ ေစပါတယ္။

၂။ ထမင္း။

 ထမင္းကို ေန႔လယ္စာ စားတဲ့ အခ်ိန္မွာ စားတာ အမွန္ကန္ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။
 ညအခ်ိန္မွာ ထမင္း မစားသင့္ပါ။ ေန႔လည္မွာ စားသင့္ အေၾကာင္းကေတာ့
ခႏၶာကိုယ္က ဇီဝရုပ္ ျဖစ္ပ်က္မူေတြဟာ ညဘက္ထက္ ေန႔ဘက္က
 ပိုျပီးေတာ့ ျဖစ္ေပၚပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ
 ဓာတ္ေတြကို ထမင္းက ေပးစြမ္းပါတယ္။  

၃။ သၾကား။ 

 ေရခဲမုန္႔တို႔ ေခ်ာကလက္တို႔ သၾကားနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ အစားအစားအားလံုးကို 
မနက္ခင္းမွာစားတာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ မနက္ခင္းမွာ သၾကားစာတာက
 ခႏၶာကိုယ္မွာ လိုအပ္ေနတဲ့ သၾကားဓာတ္ေတြကို ျဖည့္ေပးတာ ျဖစ္လို႔ 
တစ္ေန႔တာလံုး သၾကားဓာတ္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ရရိွမွာ ျဖစ္ျပီး ပိုမိုျပီးလည္း 
တက္ၾကြပါလိမ့္မယ္။ ညဘက္မွာ သၾကားကို စားတာက ခႏၶာကိုယ္ကိုယ္မွာ
ရိွတဲ့ အဆီကို ပိုတက္ေစျပီး ဝေစပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ညဘက္ သၾကား 
မစားသင့္ပါ။ 

၄။ ငွက္ေပ်ာသီး။ 

ငွက္ေပ်ာ္သီးကို ေန႔လယ္ဘက္မွာ စားတာဟာ အေကာင္းဆံုးပါ။ 
ငွက္ေပ်ာ္သီးဟာ အမ်ဥ္ဓာတ္ၾကြယ္ဝေသာ အစားအစာ ျဖစ္လို႔ အစာေခ်ဖ်က္ေပးမူ
ကိုလည္း ကူညီေပးနိုင္ပါတယ္။ တစ္ေန႔တာလံုး အတြက္လည္း ခြန္အားျပည့္ဝ
 ေစပါလိမ့္မယ္။ ညဘက္မွာ ငွက္ေပ်ာ္သီးစားရင္ေတာ့ ခြ်ဲသလိပ္ၾကပ္ျပီး
 ေခ်ာင္းဆိုးနိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ညဘက္ အစာအိမ္ထဲမွာ ဘာမွ မရိွတဲ့ 
အခါ ငွက္ေပ်ာ္သီး စားမိသြားရင္ အစာအိမ္ ျပႆနာလည္း ျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္။ 

 by ေက ်ာ ္လင္းႏိုင္(႐ိုးရာေလး) 

လြင္ျပင္

+Public Health+ 
၁။ ႏြားႏို႔ ။

 ႏြားႏို႔ကို ညအခ်ိန္မွာ ေသာက္တာ မွန္ကန္ပါတယ္။ မနက္ခင္းမွာ ႏြားႏို႔
မေသာက္သင့္ပါ။ မနက္ခင္း အိပ္ယာထတဲ့ အခါမွာ ခႏၶာကိုယ္ဟာ
 တက္ၾကြလန္းဆန္း ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏြားႏို႔ေသာက္ဖို႔ မလိုပါ။
 ႏြားႏို႔ဟာ ခႏၶာကိုယ္မွာ ရိွတဲ့ အဆီပိုေတြကို ေလ ်ွာ ့ခ်ေပးနိုင္ပါတယ္။
 ေနာက္ျပီးေတာ့ ပိုမိုျပီး လူကို အိပ္ေပ်ာ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ညအခ်ိန္
အနားယူတဲ့ အခါမွာ ႏြားႏို႔ေသာက္တာကၾကြက္သားေတြနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္
ဆဲလ္ေတြကို အထူးေကာင္းမြန္ ေစပါတယ္။

၂။ ထမင္း။

 ထမင္းကို ေန႔လယ္စာ စားတဲ့ အခ်ိန္မွာ စားတာ အမွန္ကန္ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။
 ညအခ်ိန္မွာ ထမင္း မစားသင့္ပါ။ ေန႔လည္မွာ စားသင့္ အေၾကာင္းကေတာ့
ခႏၶာကိုယ္က ဇီဝရုပ္ ျဖစ္ပ်က္မူေတြဟာ ညဘက္ထက္ ေန႔ဘက္က
 ပိုျပီးေတာ့ ျဖစ္ေပၚပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ
 ဓာတ္ေတြကို ထမင္းက ေပးစြမ္းပါတယ္။  

၃။ သၾကား။ 

 ေရခဲမုန္႔တို႔ ေခ်ာကလက္တို႔ သၾကားနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ အစားအစားအားလံုးကို 
မနက္ခင္းမွာစားတာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ မနက္ခင္းမွာ သၾကားစာတာက
 ခႏၶာကိုယ္မွာ လိုအပ္ေနတဲ့ သၾကားဓာတ္ေတြကို ျဖည့္ေပးတာ ျဖစ္လို႔ 
တစ္ေန႔တာလံုး သၾကားဓာတ္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ရရိွမွာ ျဖစ္ျပီး ပိုမိုျပီးလည္း 
တက္ၾကြပါလိမ့္မယ္။ ညဘက္မွာ သၾကားကို စားတာက ခႏၶာကိုယ္ကိုယ္မွာ
ရိွတဲ့ အဆီကို ပိုတက္ေစျပီး ဝေစပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ညဘက္ သၾကား 
မစားသင့္ပါ။ 

၄။ ငွက္ေပ်ာသီး။ 

ငွက္ေပ်ာ္သီးကို ေန႔လယ္ဘက္မွာ စားတာဟာ အေကာင္းဆံုးပါ။ 
ငွက္ေပ်ာ္သီးဟာ အမ်ဥ္ဓာတ္ၾကြယ္ဝေသာ အစားအစာ ျဖစ္လို႔ အစာေခ်ဖ်က္ေပးမူ
ကိုလည္း ကူညီေပးနိုင္ပါတယ္။ တစ္ေန႔တာလံုး အတြက္လည္း ခြန္အားျပည့္ဝ
 ေစပါလိမ့္မယ္။ ညဘက္မွာ ငွက္ေပ်ာ္သီးစားရင္ေတာ့ ခြ်ဲသလိပ္ၾကပ္ျပီး
 ေခ်ာင္းဆိုးနိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ညဘက္ အစာအိမ္ထဲမွာ ဘာမွ မရိွတဲ့ 
အခါ ငွက္ေပ်ာ္သီး စားမိသြားရင္ အစာအိမ္ ျပႆနာလည္း ျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္။ 

 by ေက ်ာ ္လင္းႏိုင္(႐ိုးရာေလး) 

လြင္ျပင္

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)