ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Monday, May 25, 2015

== ဖိစီးမႈ ဒီဂရီ ===

>
ကားႀကံဳလိုက္စီးတဲ့ လွတပတ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကို ခင္ဗ်ားရဲ႕ကားေပၚမွာ တင္ေခၚလာမိတယ္။ မၾကာခင္ပဲ အဲဒီမိန္းကေလးဟာ ရုတ္တရက္ဆိုသလို ကားေပၚမွာ သတိလစ္ေမ့ေျမာသြားတာေၾကာင့္ အနီးဆံုးေဆးရုံတစ္ရုံဆီ ခင္ဗ်ား အျမန္ေမာင္းသြားလိုက္ရတယ္။ ခင္ဗ်ား စိတ္ဖိစီးၿပီး စိုးရိမ္စျပဳလာၿပီ...။ ေဆးရုံေရာက္တဲ့အခါမွာ ဆရာ၀န္ေတြ၊ သူနာျပဳေတြက မိန္းကေလးကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးၿပီး ကိုယ္၀န္ရွိေနတာကို ေတြ႕ၾကရတဲ့အတြက္ ခင္ဗ်ားကို ခ်ီးမြမ္းၾကမယ္။ ဖေအတစ္ေယာက္အျဖစ္ကို ေရာက္ရေတာ့မွာမို႔ ခင္ဗ်ားအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ဂုုဏ္ယူတယ္လို႔ ၀ိုင္းေျပာၾကမယ္။ ခင္ဗ်ားကလည္း ခင္ဗ်ားဟာ ဒီကေလးရဲ႕အေဖမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာျပမယ္။ ဒါေပမယ့္ သတိရလာတဲ့မိန္းကေလးက ခင္ဗ်ားဟာ ကေလးအေဖျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကိုပဲ ထပ္တလဲလဲ ေျပာေနမယ္။ ခင္ဗ်ား ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္ဖိစီးၿပီး စိုးရိမ္ေနရၿပီ...။ ဒါနဲ႔ပဲ ခင္ဗ်ားဟာ ဒီကေလးရဲ႕အေဖမဟုတ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ဖို႔ မ်ဳိးဗီဇဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေပးဖို႔ ေဆးအဖြဲ႕ကို ခင္ဗ်ားက ေတာင္းဆိုမယ္။ သက္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈေတြ က ်က ်နနလုပ္ၿပီးတဲ့ အခါမွာ ဆရာ၀န္က ခင္ဗ်ားဟာကေလးမရႏိုင္တဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါဟာေမြးရာပါခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပမယ္။ ခင္ဗ်ား ေတာ္ေတာ္ႀကီး စိတ္ဖိစီး၊ စိုးရိမ္သြားမယ္... ဒါေပမယ့္ မၾကာခင္မွာ စိတ္သက္သာရာရသြားမယ္...။ ေဆးရုံကေနအိမ္ကို ကားေမာင္းၿပီးျပန္လာရင္း ခင္ဗ်ားရဲ႕ကေလးသံုးေယာက္အေၾကာင္းကို သြားစဥ္းစားမိမယ္။ အဲဒီမွာတင္ တကယ့္ကို ႀကီးအက ်ယ္ စိတ္ဖိစီးၿပီး၊ စိုးရိမ္စရာနဲ႔ သြားေတြ႕ေတာ့တာပါပဲ... ။
 ( အင္တာနက္ေပၚတက္ၿပီး ေတြ႕သမွ်စာကို ေမႊေႏွာက္ဖတ္ရင္း သေဘာက်တဲ့ ဟာသေလးတစ္ခုကို ျပန္ၿပီးေဖာက္သည္ခ်လိုက္ပါတယ္ )

 ၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊

+ဦးဟန္ၾကည္+

ကားႀကံဳလိုက္စီးတဲ့ လွတပတ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကို ခင္ဗ်ားရဲ႕ကားေပၚမွာ တင္ေခၚလာမိတယ္။ မၾကာခင္ပဲ အဲဒီမိန္းကေလးဟာ ရုတ္တရက္ဆိုသလို ကားေပၚမွာ သတိလစ္ေမ့ေျမာသြားတာေၾကာင့္ အနီးဆံုးေဆးရုံတစ္ရုံဆီ ခင္ဗ်ား အျမန္ေမာင္းသြားလိုက္ရတယ္။ ခင္ဗ်ား စိတ္ဖိစီးၿပီး စိုးရိမ္စျပဳလာၿပီ...။ ေဆးရုံေရာက္တဲ့အခါမွာ ဆရာ၀န္ေတြ၊ သူနာျပဳေတြက မိန္းကေလးကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးၿပီး ကိုယ္၀န္ရွိေနတာကို ေတြ႕ၾကရတဲ့အတြက္ ခင္ဗ်ားကို ခ်ီးမြမ္းၾကမယ္။ ဖေအတစ္ေယာက္အျဖစ္ကို ေရာက္ရေတာ့မွာမို႔ ခင္ဗ်ားအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ဂုုဏ္ယူတယ္လို႔ ၀ိုင္းေျပာၾကမယ္။ ခင္ဗ်ားကလည္း ခင္ဗ်ားဟာ ဒီကေလးရဲ႕အေဖမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာျပမယ္။ ဒါေပမယ့္ သတိရလာတဲ့မိန္းကေလးက ခင္ဗ်ားဟာ ကေလးအေဖျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကိုပဲ ထပ္တလဲလဲ ေျပာေနမယ္။ ခင္ဗ်ား ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္ဖိစီးၿပီး စိုးရိမ္ေနရၿပီ...။ ဒါနဲ႔ပဲ ခင္ဗ်ားဟာ ဒီကေလးရဲ႕အေဖမဟုတ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ဖို႔ မ်ဳိးဗီဇဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေပးဖို႔ ေဆးအဖြဲ႕ကို ခင္ဗ်ားက ေတာင္းဆိုမယ္။ သက္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈေတြ က ်က ်နနလုပ္ၿပီးတဲ့ အခါမွာ ဆရာ၀န္က ခင္ဗ်ားဟာကေလးမရႏိုင္တဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါဟာေမြးရာပါခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပမယ္။ ခင္ဗ်ား ေတာ္ေတာ္ႀကီး စိတ္ဖိစီး၊ စိုးရိမ္သြားမယ္... ဒါေပမယ့္ မၾကာခင္မွာ စိတ္သက္သာရာရသြားမယ္...။ ေဆးရုံကေနအိမ္ကို ကားေမာင္းၿပီးျပန္လာရင္း ခင္ဗ်ားရဲ႕ကေလးသံုးေယာက္အေၾကာင္းကို သြားစဥ္းစားမိမယ္။ အဲဒီမွာတင္ တကယ့္ကို ႀကီးအက ်ယ္ စိတ္ဖိစီးၿပီး၊ စိုးရိမ္စရာနဲ႔ သြားေတြ႕ေတာ့တာပါပဲ... ။
 ( အင္တာနက္ေပၚတက္ၿပီး ေတြ႕သမွ်စာကို ေမႊေႏွာက္ဖတ္ရင္း သေဘာက်တဲ့ ဟာသေလးတစ္ခုကို ျပန္ၿပီးေဖာက္သည္ခ်လိုက္ပါတယ္ )

 ၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊

+ဦးဟန္ၾကည္+

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)