ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Monday, July 28, 2014

==ေလယာဥ္ပ်က္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဖင့္နႊဲ...မေထြးနိုင္မအန္နိုင္ျဖစ္ရဆဲ==

မေလးရွား ေလေၾကာင္းဌာနမွ ခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္တစ္စင္း ပ်က္က်ခဲ့သည့္ ေနရာတြင္ ေနာက္ ဆံုး လက္က်န္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအား ရွာေဖြႏိုင္ရန္ ႏွင့္ မႈခင္းေဆးပညာ ကၽြမ္းက်င္သူ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး မွဴးမ်ားက သဲလြန္စမ်ား ရွာေဖြႏိုင္ရန္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ က ယူကရိန္းႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းေဒသသုိ႔ လံုျခံဳေရး ေစာင့္ ၾကပ္ေပးမည့္ စစ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၄၀ ကို ေစလႊတ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္ သည္။ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ နည္းတူ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ကလည္း ေလယာဥ္ပ်က္က်ခဲ့သည့္ေနရာသုိ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၀င္မ်ားကို ေစလႊတ္ေပးမည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့သည္။ အမ္အိပ္ခ်္-၁၇ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ ပ်ံသန္းခဲ့ ေသာ ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္ ပ်က္က်မႈႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို နယ္သာလန္ႏိုင္ငံက ဦးေဆာင္ျပဳ လုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ယူကရိန္းႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းရွိ ခြဲထြက္ ေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ေနရာတြင္ ေလယာဥ္ပ်က္က်ခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၂၉၈ ဦး ဇီ၀ိန္ေႂကြ ခဲ့ရသည္။ ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသူ ဦးေရ၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုမွာ ဒတ္ခ်္လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။ ေျမျပင္မွ ေ၀ဟင္ပစ္ ဒံုးက်ည္တစ္စင္းထိမွန္ခံရမႈ ေၾကာင့္ ေလယာဥ္ပ်က္က်ခဲ့ရသည္ဟု သကၤာမကင္းျဖစ္ ၾကရၿပီး မည္သူ႔လက္ခ်က္ျဖစ္သည္ကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိၾကသည္။ ပ်က္က်ခဲ့ေသာ ဘိုးအင္း-၇၇၇ အမ်ဳိးအစားခရီး သည္တင္ေလယာဥ္၏ အပ်က္အစီးအပိုင္းအစမ်ားကို ထပ္မံရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾကၿပီး ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကိုလည္း ေနာက္ထပ္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ ေလယာဥ္ပ်က္က်သည့္ေနရာကို ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိ ေရးအတြက္ နယ္သာလန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတုိ႔မွ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားက ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကၿပီး ယူကရိန္း ႏိုင္ငံႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို ရရွိခဲ့သည္။ လက္က်န္႐ုပ္အေလာင္းမ်ား ရွာေဖြေရးႏွင့္ သဲလြန္စ မ်ား ရွာေဖြႏိုင္ေရးတုိ႔အတြက္ အထူးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံက နယ္သာလန္ ႏိုင္ငံအား တာ၀န္၀တ္ၱရားမ်ားကို တရား၀င္ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဂ်ဴလီဘစ္ေရွာ့က ယူကရိန္းႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကိယက္ဗ္တြင္ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္က သတင္းေထာက္မ်ား အား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေလယာဥ္ပ်က္က်ခဲ့သည့္ေနရာ၌ လံုျခံဳမႈရွိေရးႏွင့္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအား အၿပီးတိုင္ ရွာေဖြႏိုင္ေရး အတြက္ ဖက္ဒရယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအရာရွိ ၅၀ ကို ေစလႊတ္ ေပးရန္ အသင့္ရွိေနၿပီဟု ၾသစေၾတးလ်အစိုးရက ထုတ္ ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ေလယာဥ္ပ်က္က်သည့္ ၾကမ္ၼာဆိုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမည့္ ႏိုင္ငံျခားသား မႈခင္းေဆးပညာရွင္ မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူ ေဘာင္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ရရွိခဲ့ျခင္းမွာ တိုး တက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ယူကရိန္းအစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ ရရွိခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကို ခြဲ ထြက္ေရး သမားမ်ားက ရင္ၾကားေစ့ လက္ခံႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ တိတိပပ မသိရေသးေပ။ ထိုစဥ္အတြင္း ယူကရိန္းႏိုင္ငံေရးမွာ ႐ိုးတိုးရြတ ျဖစ္လာသည္။ မတည္မၿငိမ္ လႈပ္ရွားလာေသာ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနတစ္ရပ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အ႐ႈပ္ အေထြးတစ္ရပ္မွာ ယူကရိန္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အာဆန္နီ ယက္ဆန္ယြတ္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္စာတင္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ယင္းမွာ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း အိုးနင္း ခြက္နင္း ကေသာင္းကနင္းျဖစ္လ်က္ ေျဖရွင္းခ်က္ထုတ္ရမည့္ ႏိုင္ငံေရး ပုစ္ၦာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရခ်ိမ့္မည္။ ယူကရိန္းသမ္ၼတ ပီထ႐ိုပို႐ိုရွန္ကိုသည္ ေရြးေကာက္ ပြဲသစ္က်င္းပရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ၿပီး ၾကားျဖတ္ အစိုးရ အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေရးသုိ႔ ဦးတည္ေနခ်ိန္တြင္ ေလယာဥ္ပ်က္ က်သည့္ကိစ္ၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူ ညီခ်က္တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ရသည္။ ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈျဖစ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ တာ၀န္၀တ္ၱရားမ်ားကို ယူ ကရိန္း ႏိုင္ငံက နယ္သာလန္ႏိုင္ငံထံသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပး အပ္ျခင္းျဖင့္ ႐ုရွားလိုလားေသာ ခြဲထြက္ေရးသမားမ်ား အေနျဖင့္ အထိအရွမခံ ပ်က္လြယ္ေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ေလးစားလိုက္နာလာ ရန္ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့တစ္ရပ္ျဖစ္လာမည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

; ဥေရာပ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (အိုအက္စ္စီအီး)၏ စစ္ေရးအကဲခတ္ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားသည္ ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္ခဲ့ၾကၿပီး ေလယာဥ္ပ်က္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး မွဴးမ်ားအေနျဖင့္ စစ္ဇုန္အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ကာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ညႇိႏိႈင္းခဲ့ၾကသည္။ ေလယာဥ္ပ်က္က်သည့္ေနရာ၌ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေစလႊတ္ခဲ့သည့္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္သားမ်ား အေျခစိုက္သည့္ စခန္းမွ ရြက္ဖ်င္တဲမ်ားကို ေသနတ္ သမားမ်ားက ယူေဆာင္သြားခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္အတူ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားရန္ ၎င္းတုိ႔က မိမိတုိ႔၏ လုပ္သား မ်ားကို ေသနတ္ေျပာင္း၀ျဖင့္ေတ့၍ ေမာင္းထုတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း အေရးေပၚလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အႀကီး အကဲတစ္ဦးက ယူကရိန္းႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္း ခါဗစ္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုိ႔ရာ တြင္ ယင္းျဖစ္ရပ္ မည္သည့္အခ်ိန္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ ကို မသိရေပ။ ေလယာဥ္ပ်က္က်ရာေနရာ အ၀န္းအ၀ိုင္းအတြင္း သုိ႔ ၀င္ေရာက္ရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနသည္ဟု ယူ ကရိန္းႏိုင္ငံေရာက္ နယ္သာလန္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕အႀကီးအကဲဂ်န္တြင္ဒါက ေျပာၾကားသည္။ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံရွိ စစ္အေျခစိုက္ စခန္းတစ္ခုသုိ႔ ႐ုပ္အေလာင္း ၇၄ ေလာင္း သယ္ေဆာင္လာေသာ စစ္ ေလယာဥ္ႏွစ္စင္း ဆိုက္ေရာက္လာခ်ိန္မွာ ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနဆဲ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ နယ္သာ လန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် စစ္ေလယာဥ္မ်ားက ႐ုပ္ အေလာင္းမ်ားကို ကူသယ္ေခါက္သယ္ ပုိ႔ေဆာင္ ေပးခဲ့သည္။ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း ဟီဗာဆမ္ၿမိဳ႕ရွိ အိန္း ဟိုဗင္ ေလတပ္စခန္းမွ စစ္တန္းလ်ားတစ္ခု တည္ရွိရာ သုိ႔ နိဗ္ၺာန္ယာဥ္ ယာဥ္တန္းျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္ခ်ိန္တြင္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ က လမ္းေဘး၀ဲယာမွ ရပ္လ်က္ ရင္သပ္႐ႈေမာစြာျဖင့္ ေငးေမာၾကည့္႐ႈေနခဲ့ၾကသည္။ စစ္တန္းလ်ား၌ ေခတ္ၱထားရွိမည့္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာမွ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားက စစ္ေဆး ကာ မည္သူ မည္၀ါတုိ႔ျဖစ္သည္ဟု အတည္ျပဳေပးမည္ ျဖစ္သည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ လာမည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ေလယာဥ္ပ်က္က်သည့္ ေနရာ သုိ႔ မႈခင္းေဆးပညာရွင္မ်ားကို ထပ္မံေစလႊတ္ ေပးမည္ဟု နယ္သာလန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မာ့ခ္႐ုက ေျပာ ၾကားသည္။ ၾသစေၾတးလ် စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားမွာလည္း ေလယာဥ္ပ်က္က်သည့္ေနရာသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၾက ၿပီး လံုျခံဳေရးအေျခအေနကို တီးေခါက္ေလ့လာလ်က္ ရွိၾကသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အေသးစိတ္ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ေနရာ လံုျခံဳမႈရွိေရးမွာ အေရးႀကီးလွၿပီး ေလာေလာဆယ္တြင္ မေထြးႏိုင္ မအန္ႏိုင္ အက်ပ္အတည္းျဖစ္လ်က္ အေန ထားမွ ေက်ာ္လႊားလြန္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္တႀကီး ေစာင့္စား လ်က္ရွိေနၾကေလသည္။ ။

+ကိုရင္ၾသ+

Read More...

==မန္စီးတီးႏိုင္ပြဲရနိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံတကာ ခ်န္ပီယံမ်ားဖလားၿပိဳင္ပဲြ==


၂၀၁၄ ႏိုင္ငံတကာ ခ်န္ပီယံမ်ားဖလားၿပိဳင္ပဲြရဲ႕ အုပ္စု(ႀ)က မန္စီးတီးနဲ႔ လီဗာပူးပဲြစဥ္ကုိ ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့အျပင္ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္မွာ အိုလံပီယာေကာ့စ္နဲ႔ မန္စီးတီးတို႔ ဆက္ၿပီး ကစားရမွာျဖစ္လို႔ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေနပါတယ္။


**မန္စီးတီးႏွင့္ လီဗာပူး**

မန္စီးတီးအသင္းဟာ ကစား သမားအသစ္ေတြကို ဒီႏွစ္မွာ ေငြကုန္ ေၾကးက်မ်ားမ်ားနဲ႔ ေခၚယူမႈမရွိ ခဲ့ပါဘူး။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ မန္စီးတီးဟာ လက္ရွိ ကစားသမား ေတြကို အေကာင္းဆံုးစုဖဲြ႕မႈ ျပဳလုပ္ ၿပီး ရာသီသစ္ပဲြစဥ္ေတြကို ရင္ဆိုင္ ျဖတ္သန္းၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ ႀကိဳးစားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လီဗာပူးတုိ႔ကေတာ့ တိုက္စစ္မွဴးး ဆြာရက္ဇ္ မရွိေတာ့ေပမယ့္ ကစား သမားအသစ္ေတြကို ေခၚယူ အားျဖည့္ထားတာမို႔ မန္စီးတီးကို ေကာင္းေကာင္းရင္ဆိုင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ မန္စီးတီးနဲ႔ လီဗာပူးတို႔ရဲ႕ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈ စုစုေပါင္း ၁၆၉ ပဲြကိုၾကည့္ရင္ မန္စီးတီးက ၄၃ ပဲြ ႏိုင္ၿပီး လီဗာပူးက ၈၂ ပဲြ ႏိုင္ထားကာ သေရပဲြေပါင္း ၄၄ ပဲြျဖစ္ထားပါ တယ္။ ဒီႏွစ္သင္းရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေတြ႕ဆံု မႈ ႏွစ္ႀကိမ္မွာ လီဗာပူးက တစ္ႀကိမ္ႏုိင္ ၿပီး မန္စီးတီးက တစ္ႀကိမ္ႏိုင္ပါတယ္။ အသင္းလိုက္အားထုတ္မႈ အပိုင္းမွာ မန္စီးတီးတို႔သာလြန္တာမို႔ အခုပြဲ မွာေတာ့ မန္စီးတီးအေျခအေန ေကာင္းႏုိင္ပါတယ္။**အိုလံပီယာေကာ့စ္ႏွင့္ မန္စီးတီး**


;မန္စီးတီးဟာ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္ မွာေတာ့ အုိလံပီယာေကာ့စ္နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မန္စီးတီးအသင္းဟာ အိုလံပီယာ ေကာ့စ္အသင္းနဲ႔ ဆံုေတြ႕တဲ့အခါ ကြင္းလယ္ပိုင္း အားနည္းခ်က္ရွိေနတဲ့ အုိလံပီယာေကာ့စ္အသင္းကုိ အသာ စီးရေအာင္ ကစားႏုိင္မယ့္ အေန အထားရွိပါတယ္။ တုိက္စစ္ပိုင္းမွာ မန္စီးတီးတုိ႔က အဆံုးသတ္ ေကာင္း မြန္တဲ့ တိုက္စစ္မွဴးေတြရွိေနတာ ေၾကာင့္ အားသာခ်က္ရွိေနပါတယ္။ အိုလံပီယာေကာ့စ္ဟာ ကစားအား မွာေတာ့ အသင္းလိုက္ ေကာင္းမြန္ တာမို႔ မန္စီးတီးကို ခက္ခဲေစမွာအမွန္ ပါပဲ။ ဂရိကလပ္ အုိလံပီယာေကာ့စ္ ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ရာသီမွာ တစ္ရာသီလံုး ေျခစြမ္းျပႏုိင္ခဲ့တာမို႔ မန္စီးတီးနဲ႔ ေတြ႕ဆံုမယ့္ပြဲဟာ အႀကိတ္အနယ္ ရွိမယ့္ပြဲျဖစ္လာမွာပါ။ ဂိုးျပတ္မႈမရွိ ေပမယ့္ မန္စီးတီးတု႔ိပဲ ေက်ာ္ျဖတ္ သြားမယ့္ အေနအထားရွိပါတယ္။

+မိုးျမင့္လင္းလက္+

Read More...

==ဟာဒယနွလုံး-တခဏျပဳံး(ၾကြားခ်င္လြန္းလို ့)==Read More...

==ဒီမ်က္နွာဖု့ံးေလးတပ္ေပးပါတဲ့(ကာတြန္းဟာသ)==Read More...

==လူထုက်န္းမာေရး ( စိတ္ညစ္စရာေတြ ၾကံဳေတြ႔ေနရရင္)==


**Public Health** 
စိတ္ညစ္စရာေတြ ၾကံဳေတြ႔ေနရရင္စိတ္ဖိစီးမႈေတြ ျဖစ္လာျပီ ဆိုရင္ ဘာအလုပ္မွ မလုပ္ခ်င္ ျဖစ္ေနတတ္ ပါတယ္။ အဲလို စိတ္ဖိစီးမႈေတြ ျဖစ္လာျပီ ဆိုရင္ အနည္းငယ္ ေလ်ာ့က်ေပးေစနိုင္ေသာ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို မွ်ေဝေပး လိုက္ရပါတယ္။


 (၁) လတ္ဆတ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္သို႔ သြားပါ။

 စိတ္ဖိစီးမႈေတြ ျဖစ္လာျပီဆိုရင္ အိမ္ခန္းထဲမွာ ေနေနတာနဲ႔စာရင္ ကန္ေရျပင္ကို သြားျပီး ေလျပင္ေလညွင္း ခံသင့္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အျခားေသာ စိတ္ၾကည္ႏႈး မႈကို ရရိွေစနုိင္ေသာ ေနရာမ်ားကို သြားသင့္ပါတယ္။ ထိုသုိ႔သြားျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈ ေလ်ာ့က်လာေစ ပါလိမ့္မယ္။

 (၂) သီခ်င္းနားေထာင္ပါ။

ရင္ထဲမွာ အရမ္းမြမ္းၾကပ္ လာျပီဆိုရင္ သီခ်င္းနားေထာင္ လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အနည္းငယ္ ေလ်ာ့က်ေပး ေစနုိင္ပါတယ္။

(၃) မႈးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲမႈ မလုပ္ပါနဲ႔။

တစ္ခ်ိဳ႔က စိတ္ဖိစီးမႈ ျဖစ္လာျပီ အရက္ေသစာ ေသာက္စားမႈကို ျပဳလုပ္တတ္ၾက ပါတယ္။ အဲလိုလုပ္ျခင္းဟာ စိတ္ဖိစီးမႈကို တကယ္ေျပေလ်ာ့ ေစနိုင္တဲ့ နည္းလမ္း မဟုတ္သည့္ အျပင္ က်န္းမာေရးကိုပါ ထိခိုက္ေစနိုင္ ပါတယ္။

 (၄) ေလ့က်င့္ခန္း တစ္ခုခုကို ေျပးလုပ္လိုက္ပါ။

မိမိမွာ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ ၾကံဳလာပါက ထိုင္ျပီး ပႈပင္မေနဘဲ ေလ့က်င့္ခန္း တစ္ခုခုကို လုပ္လိုက္ပါက အာရံုအသစ္ ျဖစ္ေပၚေစကာ စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလ်ာ့က်ေစနုိင္ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အၾကံဥာဏ္ အသစ္ေတြကို လည္း ရရိွနိုင္ပါတယ္။

 By ရိုးရာေလး 

Read More...

Sunday, July 27, 2014

==ယခုလအတြင္းဟိုအေၾကာင္းဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း==

**လူအမ်ားစိတ္၀င္စားခံရသူတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ လည္း အထီးက်န္သလို ခံစားဗနရသည့္Megan Fox**

႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ႏွင့္ ေမာ္လ္ဒယ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ Megan Foxက ၎သည္ အၿမဲတမ္းလိုလို လူအမ်ား စိတ္၀င္စားခံရသူတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ လည္း အထီးက်န္သလို ခံစားရပါ ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း အသစ္ထြက္ရွိ လာသည့္ လိပ္နင္ဂ်ာဇာတ္ကားသစ္ တြင္ ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားသူ အသက္ (၂၈)ႏွစ္အရြယ္ မင္းသမီး Megan Fox က ““ေက်ာင္းေနစဥ္ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းသူဘ၀ကတည္းက သူငယ္ ခ်င္းမ်ားမ်ားမရွိခဲ့ပါဘူး၊ တစ္ခါတစ္ရံ အထီးက်န္လြန္းလို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ လူထူးလူဆန္းတစ္ေယာက္လိုေတာင္ ခံစားရပါတယ္””ဟု ဆိုသည္။
ေဟာလိ၀ုဒ္႐ုပ္ရွင္ေလာက၏ ဆြဲေဆာင္မႈအရွိဆံုးမင္းသမီးတစ္ဦး အျဖစ္ တင္စားခံရသူ သ႐ုပ္ေဆာင္ Megan Fox ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ ထားသည့္ Teenage Mutant Ninja Turtlesဇာတ္ကားသစ္ကို ၾသဂုတ္ လဆန္းပိုင္းတြင္ ပါရာေမာင့္႐ုပ္ရွင္ ထုတ္လုပ္ေရးမွ ျဖန္႔ခ်ိျပသသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။(မ်ဳိးစႏ္ၵာေမာင္)


**Dragon Bladeမွတ္တမ္းဇာတ္ကားtအေပါၚတြင္ ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိသည့္ဂ်က္ကီခ်န္း**


 ေဟာင္ေကာင္အက္ရွင္မင္းသားႀကီး ဂ်က္ကီခ်န္းက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ထြက္ရွိမည့္ Dragon Blade တ႐ုတ္သမုိင္း မွတ္တမ္းဇာတ္ကားတြင္ အဓိကဇာတ္ ေဆာင္အျဖစ္ ပါ၀င္ထားၿပီး ယင္းဇာတ္ကားသည္ ႐ံု၀င္ေငြ မ်ားစာရင္းတြင္ ေအာင္ျမင္သည့္ဇာတ္ကားတစ္ကားျဖစ္ လာလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ၎က ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာသို႔ျဖန္႔ခ်ိျပသမည့္ အဆိုပါဇာတ္ကား တြင္ ဂ်က္ကီခ်န္းသည္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၏အမ်ဳိးသား႐ုပ္ရွင္ဆု တစ္ခုျဖစ္သည့္ César Award ႏွင့္ ေအာ္စကာဆုရ အေမရိကန္မင္းသား Adrien Brody ၊ ေတာင္ကုိရီးယား ေတးသံရွင္ႏွင့္သ႐ုပ္ေဆာင္ ခၽြဲစီ၀န္းတို႔လည္း ပါ၀င္ အားျဖည့္ထားၿပီး ယင္းဇာတ္ကားအတြက္ အခ်ိန္ ခုနစ္ႏွစ္ ၾကာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဇာတ္ကား၏ ကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၅ သန္းခန္႔ အထိ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါဇာတ္ကားသည္ မိမိဘ၀အတြက္ အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခုျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ဂ်က္ကီခ်န္းက ဆိုသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားၾကယ္ပြင့္ ခၽြဲစီ၀န္းက လည္း ““ဂ်က္ကီခ်န္းကို အႏုပညာေလာကကလူေတြ ဘာေၾကာင့္ ေလးစားၾကလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ သြားၿပီ၊ သူဟာ အားလံုးအေပၚမွာကာကြယ္ေပးၿပီး အေတာ္ ဂ႐ုစိုက္တယ္၊ အခြင့္အေရးရွိမယ္ဆိုရင္ ဂ်က္ကီခ်န္းနဲ႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ဆံုခ်င္ပါေသးတယ္””ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။(မ်ဳိးစႏ္ၵာေမာင္)  **ေအစီမီလန္၌ ဘာေလာ့တယ္လီ ဆက္ရွိရန္မွာ ၉၉ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေသခ်ာေနေၾကာင္း အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ဂယ္လီယာနီက အခုိင္အမာေျပာၾကား**
အီတလီစီးရီးေအကလပ္ ေအစီမီလန္တုိက္စစ္မွဴး ဘာေလာ့တယ္လီအား ပရီမီယာလိဂ္ကလပ္ အာဆင္နယ္ အသင္းမွ စိတ္၀င္စားလ်က္ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိကလပ္ ေအစီမီလန္အသင္း၌ ဘာေလာ့တယ္လီ ဆက္ရွိရန္မွာ ၉၉ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေသခ်ာေနေၾကာင္း ေအစီမီလန္ အသင္းအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ အက္ဒရီယာႏုိဂယ္လီယာနီ က အခုိင္အမာေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေအစီမီလန္အသင္းဥက္ၠ႒ ဘာလူစကိုနီအေနျဖင့္ ဘာေလာ့တယ္လီအား အဂၤလန္အသင္းတစ္သင္းသို႔ သန္း ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနခဲ့ေၾကာင္း ယခုႏွစ္ေႏြရာသီ အေျပာင္းအေရႊ႕အစပိုင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္မ်ားရွိခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ တုိက္စစ္မွဴး း;ဘာေလာ့တယ္လီကိုယ္တုိင္ပင္ နည္းျပအာစင္၀င္းဂါး၏ အာဆင္နယ္အသင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ကစားရန္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ သို႔ရာတြင္ တုိက္စစ္မွဴး းဘာေလာ့တယ္လီသည္ လာမည့္ေဘာလုံးရာသီတြင္ ေအစီမီလန္အသင္း ေအာင္ျမင္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ပါ၀င္ေနျခင္းေၾကာင့္ တုိက္စစ္မွဴး းဘာေလာ့တယ္လီအား အဂၤလန္ေျမသို႔ ေရာင္း ခ်မည့္ မည္သုိ႔ေသာ အခြင့္အေရးကိုမဆို ပိတ္ပင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေအစီမီလန္အသင္းအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဂယ္လီယာနီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ တုိက္စစ္မွဴး ဘာေလာ့တယ္လီ အေနျဖင့္ ၎ကိုေရာင္းခ်ရန္ေတာင္းဆိုမႈ မျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ ေရွ႕ဆက္ဘာျဖစ္မည္ဆိုသည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မသိႏုိင္ေသာ္လည္း ေအစီမီလန္အသင္း၌ ဆက္ရွိေနရန္မွာ ၉၉ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေသခ်ာေနေၾကာင္း ဂယ္လီ ယာနီက ဆိုသည္။ [ႏုိင္လင္းၾကည္] **ေဆာက္သမ္တန္ ေနာက္တန္းေလာ့ဗရင္အားလီဗာပူးေခၚယူမည္**
 ေဆာက္သမ္တန္ ေနာက္တန္းကစားသမား ေဒဂ်န္ေလာ့ဗရင္အား လီဗာပူးက ေပါင္သန္း ၂၀ ျဖင့္ေခၚယူရန္ သေဘာတူလုိက္သည္ ကလပ္ႏွစ္ခု သေဘာတူခဲ့ၿပီးေနာက္ လာမည့္သီတင္းပတ္တြင္ ေဆးစစ္မႈျပဳလုပ္သြားဖြယ္ ရွိသည္။ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ရွိ ခ႐ိုေအးရွား ေနာက္တန္းကစားသမား ေလာ့ဗရင္ သည္ ကမ္ၻာ့ဖလားတြင္ အဓိကကစားသမားအျဖစ္ ပါ၀င္ကစားခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေလာ့ဗရင္သည္ ေဆာက္သမ္တန္အသင္း၏ အဓိကကစားသမားတစ္ဦး ျဖစ္သည္။(အာကာေက်ာ္)

Read More...

အနိမ့္ဆံုးလစာ သတ္မွတ္ႏိုင္မႈ၊လုပ္သားမ်ား ရပိုင္ခြင့္အတြက္ အႀကံဉာဏ္ေပးမႈမ်ားကို NLD အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီ ကူညီမည္၊.

အနိမ့္ဆံုးလစာ သတ္မွတ္ႏိုင္မႈ၊လုပ္သားမ်ား ရပိုင္ခြင့္အတြက္ အႀကံဉာဏ္ေပးမႈမ်ားကို
NLD အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီ ကူညီမည္၊ILO ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ အလုပ္သမားရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဟာေျပာမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိ
 

Read More...

==မန္ယူ နဲ ့ရီးရဲမက္ဒရစ္တို ့အတြက္ခက္ခဲမယ့္ ႏိုင္ငံတကာ ခ်န္ပီယံမ်ားဖလားၿပိဳင္ပဲြ== ၂၀၁၄ ႏိုင္ငံတကာ ခ်န္ပီယံမ်ားဖလားၿပိဳင္ပဲြကို စတင္က်င္းပေနၿပီး ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္မွာ မန္ယူနဲ႔ ႐ိုးမားတို႔ စတင္ကစားခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္မွာ မန္ယူန႔ဲ အင္တာမီလန္၊ ရီးရဲမက္ဒရစ္နဲ႔ ႐ိုးမားအသင္းေတြ ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

**မန္ယူႏွင့္ အင္တာမီလန္**

မန္ယူအသင္းဟာ နည္းျပသစ္ ဗန္ဟားလ္နဲ႔ ခရီးစဥ္စတင္ေနၿပီး ပထမဆံုးပဲြမွာေတာ့ ေအာင္ပဲြရယူႏိုင္ ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ မန္ယူဟာ ရြန္းေန၊ ဗန္ပါစီတို႔ကို အားျပဳၿပီး ၿပိဳင္ပဲြေတြ ကို ျဖတ္သန္းေနေပမယ့္ အထိုင္က် ေအာင္ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ မန္ယူဟာ ကစားသမားအသစ္ေတြနဲ႔ အတူ ႏိုင္ငံတကာ ခ်န္ပီယံမ်ားဖလား ၿပိဳင္ပဲြမွာ ဘယ္ေလာက္အထိ စြမ္း ေဆာင္ျပႏိုင္မလဲဆိုတာ ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


အင္တာမီလန္တို႔ကေတာ့ မန္ယူကို ေျခရည္တူကစားႏိုင္ေပမယ့္ ႏိုင္ပဲြရလဒ္ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔ ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ မန္ယူနဲ႔ အင္တာ မီလန္တို႔ ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ၿပိဳင္ပဲြမွာ ေတာ့ မန္ယူက အေ၀းကြင္းမွာ ဂိုး မရွိ သေရကစားခဲ့ၿပီး ဒုတိယ အေက်ာ့ အိမ္ကြင္းမွာေတာ့ မန္ယူက ႏွစ္ဂိုးျပတ္နဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုပဲြမွာ နည္းျပသစ္၊ ကစားသမားသစ္ေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ ထားတဲ့ မန္ယူနဲ႔ ျပဳျပင္ေျဟင္းလဲမႈ ေတြျပဳလုပ္ထားတဲ့ အင္တာမီလန္တို႔ ပဲြဟာ သေရရလဒ္လည္း ျဖစ္သြား ႏိုင္ပါတယ္။  ;**ရီးရဲမက္ဒရစ္ႏွင့္ ႐ုိးမား**


;ႏိုင္ငံတကာ ခ်န္ပီယံမ်ားဖလားရဲ႕ လက္ရွိ ခ်န္ပီယံ ရီးရဲမက္ဒရစ္ဟာ အီတလီစီးရီးေအမွာ ေျခစြမ္းျပေနတဲ့ ႐ိုးမားနဲ႔ ဆံုေတြ႕ရမွာမုိ႔ လြယ္ကူမွာ ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ရီးရဲမက္ဒရစ္မွာ လူသစ္ေတြျဖစ္တဲ့ ႐ိုဒရီဂြက္ဇ္တုိ႔ ပါ၀င္ႏိုင္မလား ၾကည့္ရမွာျဖစ္ၿပီး လ်င္ျမန္ၿပီး စြမ္းရည္ျမင့္မားတဲ့ ရီးရဲ မက္ဒရစ္တုိက္စစ္ကို ႐ိုးမားတုိ႔ ႀကိဳးစား ဟန္႔တားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရီးရဲမက္ဒရစ္နဲ႔ ႐ိုးမားတုိ႔ရဲ႕ ထိပ္တိုက္ ဆံုေတြ႕မႈ ရွစ္ႀကိမ္မွာ ရီးရဲမက္ဒရစ္က ေလးႀကိမ္ႏိုင္ၿပီး ႐ိုးမားက သံုးႀကိမ္ ႏိုင္ထားသလို သေရပဲြတစ္ပဲြျဖစ္ထား ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆံုးေတြ႕ဆံုမႈ အျဖစ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၿပိဳင္ပဲြမွာေတာ့ ပထမအေက်ာ့ ႐ိုးမား ကြင္းမွာ ႐ိုးမားက ႏွစ္ဂိုး-တစ္ဂိုးနဲ႔ ႏိုင္ပဲြရခဲ့ၿပီး ဒုတိယအေက်ာ့ ရီးရဲ မက္ဒရစ္ကြင္းမွာလည္း ႐ိုးမားကပဲ ႏွစ္ဂိုး-တစ္ဂိုးနဲ႔ ႏိုင္ပဲြရရွိခဲ့တဲ့ မွတ္တမ္းရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုပဲြစဥ္မွာ ရီးရဲမက္ဒရစ္ဟာ ႐ိုးမား ကို ေလွ်ာ့တြက္လို႔မရတာ အမွန္ပါပဲ။

;+မိုးျမင့္လင္းလက္+

Read More...

==ဟာဒယနွလုံး-တခဏျပဳံး(က်ေနာ္ဒါကိုမကူညီနိုင္ပါဘူးခင္ဗ်ာ)==

Read More...

==လူေတြဟိုဘက္ဒီဘက္ေျပာင္းေနတာလားဟင္(ကာတြန္းဟာသ)==


Read More...

==လူထုက်န္းမာေရး(တစ္လ တစ္ၾကိမ္ မ်က္နွာကို ေဆးေၾကာသင့္ပါတယ္)==

**Public Health** 
တစ္လ တစ္ၾကိမ္ မ်က္နွာကို ေဆးေၾကာသင့္ပါတယ္မ်က္နွာ အသားအေရဟာ လူတစ္ေယာက္ အတြက္ အေရးၾကီးဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မည္သူမဆို မ်က္နွာကို အေလးထား သင့္ပါတယ္။ ေဆးေၾကာ တာက မိမိဘာသာ အိမ္မွာ မ်က္နွာ သစ္တာကို ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ မ်က္နွာ အေၾကာ မ်ားကို နွိပ္နယ္ေပးျခင္း မ်က္ရိုးမ်ားကို နွိပ္နွယ္ေပးျခင္္း မ်က္နွာ ေပါင္တင္ျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိ အဆင္ေျပမယ့္ ဆိုင္ (သို႔) အိမ္မွာျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ေပးနိုင္ ပါတယ္။ ခဏခဏ မ်က္နွာကို ေဆးေၾကာဖို႔ မသင့္ပါဘူး။ မ်က္နွာ အသား အေရဟာ ပါးလႊာတဲ့ အတြက္ ခဏခဏ ေဆးေၾကာပါက အသားအေရကို ပ်က္စီးနိုင္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္လ တစ္ၾကိမ္ေလာက္ ေဆးေၾကာ ေပးျခင္းျဖင့္ လံုေလာက္ ပါတယ္။ ဒီလို ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ေပး လိုက္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ စိတ္ေပါ့ပါး လြတ္လပ္ေစရံုသာမကဘဲ မိမိကုိယ္ကိုယ္ ရံုၾကည္မူပါ ရရိွေစနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္နွာနွင့္ မ်က္ရိုး တစ္ဝိုက္ကို နွိပ္နွယ္ ေပးလိုက္ျခင္း ကလည္း ခႏၶာကိုယ္ အတြင္းပိုင္း အေၾကာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနလို႔ သင့္က်န္းမာေရးကို ေထာက္အကူ ျပဳေစမွာျဖစ္ ပါတယ္။ လွပခ်င္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ က်န္းမာေရး လိုက္စားသူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ေပး သင့္ပါတယ္။ လွပေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ဘဝကို ပိုင္ဆိုင္နိုင္ ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ ရပါတယ္။

+ေက်ာ္လင္းနိုင္ (ရိုးရာေလး)+

Read More...

Saturday, July 26, 2014

==ယခုလအတြင္းဟိုအေၾကာင္းဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း==

** iHeartRadio ဂီတပြဲေတာ္တြင္ ေတလာဆြတ္ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖမည္**

 ႏွစ္စဥ္ စက္တင္ဘာလေရာက္တုိင္း က်င္းပေနက်ျဖစ္သည့္ iHeartRadio ဂီတ ပြဲေတာ္တြင္ ေတးသံရွင္ေတလာဆြတ္ဖ္၊ One Direction? Coldplay ႏွင့္ အျခား ေသာ လူငယ္ဂီတၾကယ္ပြင့္မ်ားပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖ ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ႏွင့္ ၂၀ ရက္မ်ား တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ နီဗားဒါးျပည္နယ္ လတ္စ္ဗီးဂတ္စ္ၿမိဳ႕ MGM Grand Garden Arena ၌ က်င္းပမည့္ အဆိုပါဂီတေဖ်ာ္ေျဖ ပြဲတြင္ ကမ္ၻာ့ဂီတၾကယ္ပြင့္မ်ားစြာလည္း ပါ၀င္ၾကမည္ျဖစ္ကာ လက္မွတ္မ်ားကို ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္တြင္ စတင္ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။ iHeartRadioဂီတပြဲေတာ္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္သည္ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ကာ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲအစီ အစဥ္မ်ားကို Clear Channel ေရဒီယိုအသံ လႊင့္ဌာနမွ တုိက္႐ုိက္ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။(မ်ဳိးစႏ္ၵာေမာင္)


**တုိက္စစ္မွဴးး လူး၀စ္ဆြာရက္ဇ္ရီးရဲမက္ဒရစ္ႏွင့္ပြဲတြင္ စတင္ကစားႏုိင္ေၾကာင္း ဘာစီလိုနာ ေၾကညာ**

တုိက္စစ္မွဴးး လူး၀စ္ဆြာရက္ဇ္သည္ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ ရီးရဲမက္ဒရစ္ ႏွင့္ပြဲတြင္ စတင္ကစားႏုိင္ေၾကာင္း ဘာစီလိုနာက ေၾကညာသည္။ လီဗာပူးမွ ေပါင္ရ၅သန္းျဖင့္ေျပာင္းေရြ ့သြားေသာတုိက္စစ္မွဴးး လူး၀စ္ဆြာရက္ဇ္သည္ ကမ္ၻာ့ဖလားတြင္ အီတလီေနာက္တန္းကစားသမား ေဂ်ာ္ဂ်ီယိုခ်ီေလနီအား ကိုက္ခဲ့ မိသည့္အတြက္ ေလးလၾကာ အပိတ္ခံထားရသည္။ ၄င္းသည္ ဇြန္ ၂၆ ရက္မွ စတင္ပိတ္ပင္ခံရသည့္အတြက္ ေဘာလံုးကစားခြင့္ႏွင့္ ေလ့က်င့္မႈအားလံုး ပိတ္ပင္ခံထားရသည္။ ယင္းပိတ္ပင္မႈအားလံုးမွ လြန္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ ဘာစီ လုိနာႏွင့္ ရီးရဲမက္ဒရစ္တို႔ ကစားမည့္ပြဲတြင္ စတင္ပါ၀င္ကစားခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။(ေကာင္းျမတ္သူ)


  **ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၌ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္အတူ ေမြးေန ့ပြဲက်င္းပခဲ့သည့္ ဆီလီနာဂိုမက္ဇ္** 

အေမရိကန္မင္းသမီးႏွင့္ ေတးသံရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဆီလီနာဂိုမက္ဇ္က ဇူလုိင္ ၂၂ ရက္တြင္ ၎င္း၏ (၂၂)ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ပြဲအခမ္း အနားကို သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖင့္သာ က်င္းပခဲ့ၿပီး ““ေမြးေန႔ပြဲက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္၊ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကတဲ့ သူငယ္ခ်င္း အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္””ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည ွSpring Breakersဇာတ္ကားမွ သ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဂိုမက္ဇ္အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္က စိတ္မသက္ သာမႈမ်ားႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ အတြင္းကလည္း အရီဇိုးနားရွိ လူငယ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစင္တာတြင္ ႏွစ္ပတ္ ၾကာေနထိုင္ခဲ့ရသည္ဟု ၎၏ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ဦးက ဆုိသည္။ ဆီလီနာဂိုမက္သည္ ၎၏ ေမြးေန႔ပြဲကို ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၌ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္အတူ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေမြးေန႔ပဲြဓာတ္ပံုမ်ားကို ၎၏ Instagram တြင္ လႊင့္တင္ခဲ့သည္။ ဂိုမက္ဇ္သည္ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက ထြက္ရွိခဲ့သည့္ Rudderless ဇာတ္ကားတြင္ ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိမည့္ Transylvania 2 အန္နီ ေမးရွင္းဇာတ္ကားတြင္ ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္ ဗင္ပိုင္းယားဒရက္ကူလာ၏ သမီးျဖစ္သူ မာဗစ္ေနရာတြင္ အသံသ႐ုပ္ေဆာင္အျဖစ္ ပါ၀င္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။((မ်ဳိးစႏ္ၵာေမာင္) 

 **မန္တီးတိုက္စစ္မွဴးး နီဂရီဒိုစီးသံုးလခန္႔အနားယူရေတာ့မည္**
 တိုက္စစ္မွဴးး နီဂရီဒိုသည္ စေကာ့ တလန္ကလပ္ ဟတ္စ္အသင္းႏွင့္ ကစားခဲ့ေသာ ရာသီႀကိဳေျခစမ္းပြဲစဥ္ တြင္ ေျခေခ်ာင္း႐ိုးက်ိဳး ဒဏ္ရာရရွိ ခဲ့သျဖင့္ သံုးလခန္႔အနားယူရေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ နီဂရီဒို မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ေဘာလုံးရာသီက စပိန္ ကလပ္ ဆီဗီလာအသင္းမွ မန္စီးတီး အသင္းသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာခဲ့သူျဖစ္ၿပီး အသင္းတြင္ေျခစြမ္းျပသႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိသလို ပုံမွန္ပြဲထြက္ခြင့္ရရွိရန္႐ုန္းကန္ခဲ့ ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎မွာ မန္စီးတီးအသင္းတြင္မေပ်ာ္မရႊင္ျဖစ္ေနၿပီး ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီအေျပာင္းအေရႊ႕တြင္ စပိန္ေျမသို႔ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ စီစဥ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ နီဂရီဒိုအားစပိန္လာလီဂါကလပ္ အက္သလက္တီကို အသင္းကလည္း ေခၚယူရန္ပစ္မွတ္ ထားခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၎င္းမွာဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရရွိသြားခဲ့ သည့္အတြက္ ယင္းအေျပာင္းအေရႊ႕မွာ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ဖြယ္မရွိေတာ့ေၾကာင္း ၿဗိတိန္မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ 


ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ နီဂရီဒိုက ““လာမယ့္ေဘာလုံးရာသီမွာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္ေတြကို ျဖတ္သန္းရပါေတာ့မယ္၊ ေျခေခ်ာင္း႐ိုးက်ဳိးခဲ့တာေၾကာင့္ ၁၂ ပတ္ေလာက္ အနားယူရမွာျဖစ္ေပမယ့္ ဒဏ္ရာျပန္လည္ေကာင္းမြန္တဲ့အခ်ိန္မွာ အရင္က ထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ေျခစြမ္းနဲ႔ ျပန္လာမွာပါ””ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ မန္စီးတီးအသင္းမွာ အဓိက တိုက္စစ္မွဴးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အဂူ႐ို မွာ ဒဏ္ရာျပႆသနာရွိေနခဲ့သည့္အျပင္ နီဂရီဒိုပါ ဒဏ္ရာရရွိသြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္အသင္း၏တိုက္စစ္ပိုင္းတြင္ ေဘာ့စနီးယားတိုက္စစ္မွဴး း;ဇီကိုတစ္ဦး
သာႀကံ့ခိုင္မႈ ျပည့္၀လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။[ကိုရဲ]

Read More...

===မၾကင္ေစာ အုန္းစတိုင္==

(က)
 ဘယ္အခ်ိန္ ရွိေနၿပီလဲ။ အႏြဲ႔တစ္ေယာက္ဟာ ခုထိ အိမ္ျပန္မလာေသးဘူး။ သူ႔ဒရင္းဘက္ႀကီးေပၚ လွဲေနရာကေန မ်က္ႏွာကို အိမ္ေပါက္၀လွမ္းေငးရင္း မၾကင္ေစာတစ္ေယာက္ စိတ္ေတြတိုေနမိတယ္။ ဒီေခၽြးမနဲ႔ေတာ့ အေတာ္ကို ခက္တယ္။ ခက္တာမွ ေတာ္ေတာ့္ကိုခက္တာ။ ခက္ေပမဲ့လည္း ခုမွေတာ့ ကိုယ္ပ်ိဳးထားတဲ့မီး ကိုယ္ႏိူင္ေအာင္ ညိွမ္းေပေတာ့လို႔သာ သေဘာထားရင္း ၾကြက္မႏိူင္ က်ီ မီးနဲ႔ရွိဳ႕ေနရေတာ့တယ္။ ေခၽြးမလုပ္သူကို ေဒါသထြက္တိုင္း ေျမးေတြကိုပဲ ေစာင္းေျမာင္း ဆူပူေနရေတာ့တာပဲ။ မတတ္ႏိူင္ဘူးေလ၊ ခုခ်ိန္မွာ ကိုယ္က သူ႔တစ္ျပန္အားကိုးေနရတဲ့ လူအိုတစ္ေယာက္။ အိုမင္းၿပီးေနာက္ မစြမ္းႏိူင္ေတာ့တဲ့ဘ၀ မဟုတ္လား။

 (ခ)

 မၾကင္ေစာသားအႀကီးေကာင္ မိန္းမယူလာေတာ့ ေတြ႔ေတြ႔ခ်င္းပဲ သူ႔ေခၽြးမအႏြဲ႔ကို သူ သိပ္သေဘာက်ခဲ့တာ။ ဒူးေကာက္ေကြးထိတဲ့ ဆံပင္ရွည္ အံုေကာင္းေကာင္းနဲ႔ အသားျဖဴျဖဴ အရပ္အေမာင္းေကာင္းေကာင္း ေခၽြးမေခ်ာ အႏြဲ႔ကို ျမင္ျမင္ခ်င္း သူေရာ ကိုဘအုန္းေရာ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္စိတ္ေတြ တဖြားဖြား ေပၚခဲ့တာေပါ့။ သားႀကီးမိန္းမရခ်ိန္မွာ မၾကင္ေစာသမီးအငယ္ႏွစ္ေယာက္က အိမ္ေထာင္ မက်ေသးဘူး။ ဒီေတာ့အိမ္မွာ ေယာင္းမႏွစ္ေယာက္ ရယ္၊ မၾကင္ေစာတို႔ လင္မယားရယ္၊ ေျမးကေလးေတြရယ္အတြက္ကို အႏြဲ႔ကပဲ ဗာယီရေတြ သိမ္းက်ံဳးလုပ္ရွာတာ။ မနက္ဆို ေယာက်ာ္းအတြက္၊ ေယာင္းမ ႏွစ္ေယာက္အတြက္၊ ကေလးေတြအတြက္ ေက်ာင္းထမင္းဘူး ျပင္ဆင္၊ ေဈးသြား ခ်က္ျပဳတ္၊ အိမ္ရွင္း၊ ေလွ်ာ္ဖြတ္ေတြကို အႏြဲ႔ပဲ ဒိုင္ခံ လုပ္ေနက်။ အဲသလို အတူေနၾကေတာ့မွ ရုပ္ရည္တင္မက အိမ္မွႈကိစၥပါႏိူင္နင္းတဲ့ေခၽြးမမို႔ မၾကင္ေစာေခါင္းေပၚတင္ထားခဲ့မိတာ မၾကင္ေစာအျပစ္လား။ တခါတခါ သားလုပ္သူက ေသာက္ထားစားထားၿပီး အိမ္ျပန္လာလို႔မွ ေသြးဆိုးၿပီး သူ႔မိန္းမအႏြဲ႔ကို ရိုက္လားႏွက္လား လုပ္တဲ့အခါ မၾကင္ေစာက အႏြဲ႔ဘက္ကေန သားလုပ္သူကို ပုန္ကန္ေတာ့တာ။ အဲဒီအခ်ိန္က ကိုဘအုန္း ေသရွာၿပီမို႔ ဒင္း ကံေကာင္းတယ္မွတ္။ ဒင္းအေဖမ်ားရွိလို႔က အဲသလို သူမ်ားသားသမီးယူၿပီးမွ ရိုက္ႏွက္ေနလို႔ကေတာ့ ေကာင္းေကာင္း ဆံုးမၿပီးသားပဲ။ ဘယ့္ႏွယ္ ကိုဘအုန္းတို႔မ်ား တစ္သက္နဲ႔တစ္ကိုယ္ ကိုယ္ခ်စ္လို႔ ယူထားတဲ့ မိန္းမမ်ား လက္ဖ်ားနဲ႔ေတာင္ မတို႔ေပါင္။ ဘာမဆို အေစာသေဘာ အေစာသေဘာဆိုတာခ်ည္းပဲ။ မၾကင္ေစာက ပြဲသိပ္ႀကိဳက္တာ။ ဘုရားပြဲမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္သိန္းေအာင္တို႔၊ ဘီအီးဒီေအာင္သိုက္တို႔ ဇာတ္ပြဲမ်ား လာလို႔ကေတာ့ မိုးအလင္းၾကည့္တာပဲ။ ကိုဘအုန္းက ညေနေစာင္းၿပီဆိုတာနဲ႔ မၾကင္ေစာ ပြဲသြားၾကည့္ဖို႔ အက်ၤ ီကို ကိုယ္တိုင္မီးပူတိုက္ေပးတာ။ ခုေခတ္လို အလြယ္မဟုတ္ဘူး။ ေၾကးမီးပူနဲ႔တိုက္ရတာ။ မီးေသြးေတြ ရဲလာေအာင္ သြပ္ျပားေပၚမွာ ေမႊးၿပီးမွ ေၾကးမီးပူထဲ ထည့္၊ ေဘးမွာ မီးပူတင္ဖို႔ မီးညွပ္တစ္ေခ်ာင္းကို ကန္႔လန္႔လွဲခ်ထားေသးတာ၊ ၿပီးမွ အညာေစာင္တစ္ထည္ကို ခပ္ထူထူခင္းၿပီး တိုက္ရတာ။ ေဘာ္လီအက်ၤီႀကိဳးကအစ ျပန္႔ေနေအာင္တိုက္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ ကိုဘအုန္းဟာ မၾကင္ေစာထက္ေတာင္သာေသး။ ကိုဘအုန္းအေၾကာင္း ေျပာရရင္ေတာ့ အစစအရာရာ သတိရစရာေတြခ်ည္းပါပဲေလ။ ခုေတာ့ ကိုဘအုန္း ေသရွာၿပီ။ သားအႀကီးေကာင္လည္း ေသရွာၿပီ။ မနက္လင္းအားႀကီး အိမ္သာထဲ ေခ်ာ္လဲရာက သတိလစ္သြားလိုက္တာ ေသသာသြားေရာ သတိကို ျပန္လည္မလာေတာ့တာ။ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာျပတ္တယ္ ေျပာတာပဲ။ အႏြဲ႔မွာ ႏွစ္ႏွစ္ တစ္သားႏွႈန္းနဲ႔ ေမြးထားတဲ့ ကေလးငါးေယာက္နဲ႔ က်န္ခဲ့ရွာတယ္။ ကံေကာင္းတာက ေျမးအႀကီးေကာင္ အလုပ္အေျခက်ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာမွ သားႀကီးက ဆံုးသြားတာမို႔လို႔ပဲ။ မၾကင္ေစာမွာျဖင့္ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ သူ႔လိုပဲ ဘ၀တူမုဆိုးမျဖစ္သြားရရွာတဲ့ ေခၽြးမအေပၚ သနားမဆံုးဘူး။ တို႔သားအမိႏွစ္ေယာက္ ကံတူအက်ိဳးေပးေတြပါေအလို႔ ခဏခဏ ေျပာေလ့ရွိတယ္။ အဲသလို ေျပာလို႔မွ မဆံုးေသးဘူး၊ အႏြဲ႔ဟာ အခ်ိဳးေျပာင္းလာတယ္။ ကေလးငါးေယာက္ေမြးၿပီးလို႔ ခါးလည္ေလာက္က်န္ေတာ့တဲ့ ဆံပင္ကို ဂုတ္၀ဲညွပ္ခ်ပစ္လိုက္တယ္။ မၾကင္ေစာစိတ္ထဲ စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္ လုပ္ပါေစေလ လို႔ပဲ သေဘာထားခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ တစ္ျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အျပင္ထြက္တာေတြ မ်ားလာေတာ့ အႏြဲ႔စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္ဟာျဖင့္ အေတာ္ကေလးေတာ့ လြန္ၿပီလို႔ ေတြးမိစျပဳလာတယ္။ သမီးအႀကီးမက မီးဖိုေခ်ာင္မ်က္ေစ့လႊဲေနရၿပီမို႔ အႏြဲ႔တို႔ ပိုလြတ္တာလည္း ပါမယ္။ သားအႀကီးေကာင္ကလည္း သူ႔အေမကို ဂ်ပန္ကေန တစ္လ ေငြဆယ္သိန္း ပို႔တယ္။ နည္းသလား အဲဒီေငြ။ ဒါလည္းပဲ အႏြဲ႔မွာ သံုးမေလာက္ႏိူင္ဘူး။ ရပ္ကြက္ထဲ ဟိုအသင္းဒီအသင္း၀င္လား ၀င္ရဲ႕။ မိန္းမေဖာ္ေတြ တလႊားလႊားနဲ႔ သြားလာေနလိုက္ၾကတာ။ ကိစၥရွိလို႔ အျပင္ထြက္ရာကေန ေနာက္ေတာ့ အလကားေနရင္းကို လည္ပတ္တဲ့အထိျဖစ္လာ၊ ေနကုန္ေနခမ္း အိုးပစ္အိ္မ္ပစ္သြားလာေနျပန္ေတာ့ မၾကင္ေစာ ေျပာရၿပီ။ ေျပာတိုင္းလည္း အရင္လို မ်က္ႏွာေသေလးနဲ႔ ၿငိမ္ နားေထာင္ေနတတ္တဲ့ အႏြဲ႔ မဟုတ္ေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ စကားမ်ားရတာပဲ အဖပ္တင္တယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ မၾကင္ေစာ ေမာၿပီ။ အႏြဲ႔ၾကည့္ရတာ ဖိလြန္းလို႔ ၾကြသလိုပဲ။ အရင္က အိမ္ထဲမွာပဲ ေအာင္းေနရ၊ အိမ္မွႈကိစၥေတြနဲ႔ပဲ လံုးခ်ာလိုက္ေနရတာကေန ခု အျပင္ေလာကထဲလည္း ေရာက္ေရာ ေဇာင္းထဲကျမင္း လႊတ္လိုက္သလို။ ၾကာေတာ့ အက်င့္ျဖစ္လာတယ္။ ထံုလာတယ္။ ေမြ႔လာတယ္။ ေျမးအႀကီးေကာင္ ဂ်ပန္ကပို႔ေငြ မေလာက္တဲ့အျပင္ ဖြားေအအတြက္ ကန္ေတာ့တာဆိုၿပီး ႏွစ္လ တစ္ခါေလာက္ တစ္သိန္း တစ္သိန္း ပို႔တဲ့ေငြေတြ မၾကင္ေစာစုထားတာေလးေတြကိုေတာင္ မ်က္ေစာင္းထိုးလာတာ။ အေမ ခဏေပးပါဦး အေမ့ေျမး ေနာက္လပို႔ေတာ့ ျပန္ဆပ္ပါ့မယ္ဆိုလာေသး။ ဒီေလာက္ေငြေတြ မေလာက္ေအာင္မ်ား အႏြဲ႔ ဘာလုပ္ေနသလဲ မွတ္တာ၊ ေနာက္မွ ႏွစ္လံုးထီဒိုင္ခြဲကိုင္ေနသတဲ့၊ ထိုးသားက ထိုးဂဏန္းေပါက္သြားတာ ဒိုင္ႀကီးမွာ မထိုးထားလိုက္မိလို႔ စိုက္ေလ်ာ္ရတယ္ဆိုလား။ စာရင္းကို ရွဳပ္တာပါ အႏြဲ႔တစ္ေယာက္ဟာ။ ဒီၾကားထဲ ေယာက်ာ္းရလို႔ အိမ္ေပၚကခြဲဆင္းၿပီး ေယာက်ာ္းေနာက္ပါသြားတဲ့ သမီးႏွစ္ေယာက္က တစ္မ်ိဳး။ မၾကင္ေစာဆီမွာ စုေဆာင္းထားတာေလးေတြ ရွိမွန္းသိေတာ့ လာလာေခ်းၾကတယ္။ သားသမီးဆိုေတာ့လည္း မၾကင္ေစာ မေနႏိူင္ပါဘူး။ လိမ္က်စ္ထားတာေလးေတြ ထုတ္ေပးမိျပန္ေရာ။ ဒီေတာ့ အႏြဲ႔က မ်က္ေစာင္းခ်ိတ္ျပန္ေရာ။ သူ႔သမီးေတြပဲ ေပးတယ္ ျဖစ္ျပန္တယ္။ ခက္တယ္ ဆူးၾကားက ဘူးခါးဘ၀ဆိုတာ မၾကင္ေစာေျပာတာ ျဖစ္မယ္…။  

(ဂ) 

 သူထိုင္ေနက် ဒရင္းဘက္ႀကီးေပၚမွာ လဲွအိပ္ခ်လိုက္ရင္း မၾကင္ေစာ အေတြးေတြ ပြားေနမိတယ္။ တစ္ေန႔ တစ္ေန႔ သူ ဒီလုိပဲ ေနလာလိုက္တာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေတာင္ ရွိခဲ့ၿပီ။ မနက္ ငါးနာရီ အိပ္ရာကထ၊ ဆြမ္းေတာ္ခ်က္၊ မ်က္ႏွာသစ္ ကိုယ္လက္သန္႔စင္၊ ဘုရားပန္း လဲ၊ ေသာက္ေတာ္ေရကပ္ ၿပီးေတာ့ ပရိတ္ႀကီး ဆယ့္တစ္သုတ္ကို ေက်းဇူးရွင္မ်ား အိပ္ေရးမပ်က္ရေအာင္၊ သူတစ္ေယာက္ထဲၾကားရရံု တုိးတိုးေလးဖြင့္။ ဆြမ္းက်က္ေတာ့ ထန္းလ်က္ေပါက္ေပါက္ဆုတ္ေလးနဲ႔ ဘုရားကပ္။ ၿပီးတာနဲ႔ သူ႔ဒရင္းဘက္ႀကီးေပၚ ပက္လက္လွန္ေနရင္း ေျမးအငယ္ေကာင္ႏိူး အလာကို ေစာင့္ရတယ္။ ေျမးအငယ္ေကာင္ႏိူးေတာ့မွ လမ္းထိပ္မွာ မုန္႔ဟင္းခါးေလး ေခါက္ဆြဲသုတ္ေလးနဲ႔ လက္ဘက္ရည္ပါ ၀ယ္ခိုင္းၿပီး မနက္စာစားျခင္းအမွႈကို ျပဳရတယ္။ ၿပီးတာနဲ႔ တခါ ဒရင္းဘက္ႀကီးေပၚ ပက္လက္လွန္ၿပီး ပင့္ကိုယ္ေတာ္ေတြ ဆြမ္းေလာင္းဖို႔ ေစာင့္။ ေျမးအႀကီးမ ခ်က္ျပဳတ္ေပးတဲ့ ဆြမ္းနဲ႔ ဆြမ္းဟင္းကို သံဃာေတာ္ေတြ ေလာင္းလွဴ၊ ဒါနဆန္မ်ားရွင္လာတဲ့အခါ ေၾကြရည္သုတ္ဆြမ္းအုပ္ႀကီးထဲက ဆန္ကို စတီးလ္ဇြန္း သံုးဇြန္းစီ ခပ္ေလာင္း၊ ၿပီးရင္ ဘုရားဆြမ္းေတာ္စြန္႔ၿပီး က်ီးေလး စာေလး ၾကဲပက္ေကၽြးနဲ႔။ ဒါပဲ မၾကင္ေစာ နိစၥဓူဝအလုပ္။ တစ္ခါတစ္ေလ သူ႔ေျမးေတြ ကြန္ျပဴတာဂိမ္းကစားတာ အနားကေန ထိုင္ေငး။ ေျမးအႀကီးမေတြ ကိုရီးယားကားၾကည့္ရင္ ထိုင္ေငးနဲ႔။ တစ္ေန႔လံုးလည္း သူ႔အလုပ္က က်ီးလွန္႔စာေျခာက္ေလာက္ ရွိတာ။ အႏြဲ႔ကေတာ့ မိုးလင္းမိုးခ်ဳပ္ လည္လိုက္တာဆိုတာ။ ေျပာျပန္ရင္လည္း တက်က္က်က္နဲ႔။ မေျပာရင္လည္း မသိဆိုေတာ့ကာ ေျပာေနရေတာ့တာ။ ခုလည္းပဲ ည ကိုးနာရီေက်ာ္ေနၿပီ။ ျပန္လာရေကာင္းမွန္းမသိဘူး။ ေဟာ တံခါးဖြင့္သံၾကားတယ္ အႏြဲ႔ျပန္လာၿပီ။ သူ႔ေျမးေတြနဲ႔အတူ ေဘးနားထိုင္ၿပီး ကြန္ျပဴတာၾကည့္ေနရာက သူ႔ဒရင္းဘက္ႀကီးေပၚ အသာေလး ျပန္လွဲေနလိုက္တယ္။ မနက္က ငါ သိတ္ေနမေကာင္းခ်င္ဘူးေနာ္ အႏြဲ႔၊ ေဆးခန္း သြားျပရေအာင္ ေစာေစာျပန္လာလို႔ မၾကင္ေစာ ကုလားမူမူၿပီး ေျပာခဲ့ေသးတာ။ ဒရင္းဘက္ေပၚ မ်က္ေစ့စံုမွိတ္ရင္း အႏြဲ႔ေဘးနားက ျဖတ္လာမဲ့ေျခသံကို နားစြင့္ထားလိုက္တယ္။ “အေမ သက္သာရဲ႕လား၊ ေဆးခန္းပိတ္သြားၿပီထင္တယ္ေနာ္ အေမ၊ ႏြဲ႔ နည္းနည္းေနာက္က်သြားတယ္ တက္ကစီ မရလို႔ အေမရဲ႕” ေျပာေျပာသြားသြား ေဘးကေနျဖတ္ေလွ်ာက္သြားတဲ့ အႏြဲ႔ထမီခတ္သံကို နားကၾကားတယ္။ မ်က္လံုးေတြကို သာသာေလး ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ အႏြဲ႔က သူ႔အခန္းထဲ ၀င္သြားၿပီ။ နဖူးေလးေတာင္ 

လာစမ္းၾကည့္ေဖာ္မရဘူး ဒင္းက.... အသက္ႀကီးလာေတာ့ လူက အလိုလို အျပဳစုခံခ်င္၊ ဂရုစိုက္ခံခ်င္ ျဖစ္လာတယ္နဲ႔ တူပါရဲ႕။ ေတြးရင္းက ၀မ္းနည္းၿပီး ေဒါသက ငယ္ထိပ္တက္ေတာ့တယ္။ “ဖြားဖြား လာ လာ ဒီမွာၾကည့္ အခု ေခတ္စားေနတဲ့ အိုပါး ဂဏန္းစတိုင္လ္ဆိုတဲ့ သီခ်င္းနဲ႔ အက မိုက္တယ္ ဒီမွာ” “နင္တို႔က တစ္မ်ိဳး၊ မၾကည့္ခ်င္ပါဘူး။ တစ္ေန႔တစ္မ်ိဳး မရိုးႏိူင္ေအာင္ ျပင္ဆင္လည္ပတ္ေနတဲ့ နင္တို႔အေမရဲ႕ အာဂ်ီးမားစတိုင္လ္ပဲ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ငါ့မွာ ေစာင့္ၾကည့္ေမာေနရတယ္။ နင္တို႔အေမလည္း မၾကင္ေစာအုန္းစတိုင္လ္ ငါ့လက္၀ါးနဲ႔ ေတြ႔မွ၊ ငါရင္လည္း ေသပါမွ၊ ဒါမွ ေအးမယ္” အႏြဲ႔ၾကားေအာင္ အသံကိုျမွင့္ေအာ္ရင္း အႏြဲ႔အခန္းဘက္ မ်က္ေစာင္းလွမ္းထိုးေတာ့ ေျမးေတြက ရယ္ၾကတယ္။ ေခၽြးမ အိမ္ျပန္ေရာက္မွ စိတ္ထဲက ပူေနတဲ့အပူလံုးေတြ ေလ်ာ့က်သြားၿပီး မၾကင္ေစာရဲ႕ သလြန္ေညာင္ေစာင္းျဖစ္တဲ့ ဒရင္းဘက္ႀကီးေပၚ ျပန္လွဲေနလိုက္တယ္။ စိတ္ထဲကေတာ့ ေနာက္ေန႔မွ ေျမးေတြေျပာတဲ့ အိုပါးဂဏန္းစတိုင္လ္ဆိုတာကို ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ ၾကည့္လိုက္ဦးမယ္ရယ္ လို႔ ေတးထားလိုက္တယ္။ 

Author: ခ်စ္ၾကည္ေအး

Read More...

==ဖီဖာရဲ႕ အေကာင္းဆံုး ေဘာလံုးအသင္း==


၂၀၁၄ ကမ္ၻာ့ဖလား ေဘာလံုး ၿပိဳင္ပဲြက ၿပီးစီးခဲ့ေပမယ့္ ကမ္ၻာ့ ေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္(ဖီဖာ)ရဲ႕ အေကာင္း ဆံုး ေဘာလံုးအသင္းကုိေတာ့ ဖီဖာ တာ၀န္ရွိသူေတြက ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္က ေရြးခ်ယ္ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ကမ္ၻာ့ဖလားေဘာလံုး ၿပိဳင္ပဲြရဲ႕ FIFA  Dream Team ကုိ ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ နည္းျပအပါအ၀င္ ကစားသမား ၁၁ ဦးကုိ ၄း၃း၃ အခင္းအက်င္းနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိေရြးခ်ယ္တဲ့အတြက္ ဘရာဇီး၊ ဂ်ာမနီနဲ႔ အာဂ်င္တီးနား အသင္းတို႔မွ ကစားသမားေတြ ပါ၀င္လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီအသင္းမွာ နည္းျပအျဖစ္ ဂ်ာမနီအသင္းနည္းျပ ဂ်ဳိအာခ်င္လုိ ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္တန္းကစား သမားမ်ားအျဖစ္ ေဒးဗစ္လူး၀စ္၊ ေဆးလ္ဗား၊ ဟမ္းမဲ၊ အလယ္တန္း ကစားသမားမ်ားအျဖစ္ ဂ်ိမ္း႐ုိဒရီ ဂြက္ဇ္၊ ဒီမာရီယာ၊ တုိနီခ႐ူးစ္တုိ႔ ပါ၀င္ကာ တုိက္စစ္မွဴးေတြအျဖစ္ မက္ဆီ၊ ေနမာနဲ႔ ေသာမတ္စ္မူလာတုိ႔ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။
တိုက္စစ္မွဴးး; ေတြထဲမွာ မက္ဆီဟာ ပထမအႀကိမ္ အားကစားမီဒီယာေတြက ေရြးခ်ယ္တဲ့ ကမ္ၻာ့အေကာင္းဆံုးေဘာလံုးအသင္း မွာ ပါ၀င္ျခင္းမရွိခဲ့ေပမယ့္ အခု ဖီဖာရဲ႕ အေကာင္းဆံုးေဘာလံုးအသင္းမွာ ပါ၀င္လာႏိုင္ျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး““ဒါက ဖီဖာကေရြးခ်ယ္တဲ့ သူတို႔ရဲ႕အေကာင္း ဆံုးအိပ္မက္အသင္းျဖစ္တာမို႔ လြတ္ လပ္စြာပံုေဖာ္ထားတဲ့ အသင္းမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ တုိက္စစ္အပိုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဖီဖာက အသိအမွတ္ျပဳ ဦးစားေပးထားတာမို႔ေက်နပ္ပါတယ္”” လုိ႔ မက္ဆီက ေျပာပါတယ္။ ဘရာဇီး တုိက္စစ္မွဴးေနမာက လည္း ““တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈက ၂၀၁၄ ကမ္ၻာ့ ဖလားပြဲမွာ ထင္ရွားေအာင္ျမင္မႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကစား ခဲ့တဲ့ပြဲတုိင္း အားထည့္ႀကိဳးစားခဲ့တာ ခ်ည္းပါပဲ။ ခါးဒဏ္ရာရရွိသြားတာမုိ႔ ဘရာဇီးအသင္းအေပၚ တာ၀န္ မေက်ပြန္ခဲ့ပါဘူး””လို႔ ေျပာသြား ပါတယ္။ ဂ်ာမနီတုိက္စစ္မွဴးး ေသာမတ္စ္ မူလာကေတာ့ ““တစ္သင္းလံုး ယံု ၾကည္ခ်က္ရွိစြာနဲ႔ ကစားခဲ့လို႔ ကမ္ၻာ့ ဖလားကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့တာပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဖီဖာကလည္း အသိ အမွတ္ျပဳတယ္ဆုိေတာ့ ၀မ္းသာပါ တယ္””လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။


+မိုးျမင့္လင္းလက္+

Read More...

==ဟာဒယနွလု့ံး-တခဏျပဳံး(ေမာင္ငယ္ရင္ေသြး-နာဘိေသးေလာ့)==


Read More...

==ဒါၾကီးနားမကပ္နဲ ့တရားခံျဖစ္သြားမယ္(ကာတြန္းဟာသ)==
Read More...

==လူထုက်န္းမာေရး (အသည္းေက်ာက္တည္တာ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ႏုိင္ဖို႔)==

**Public Health** 

အသည္းေက်ာက္တည္တာ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ႏုိင္ဖို႔လူဆယ္ဦးမွာ တစ္ဦးႏႈန္း ေလာက္ဟာ အသည္းမွာေက်ာက္ တည္တဲ့ေဝဒနာ ခံစားရ ေလ့ရွိၿပီး အဲဒီလိုေက်ာက္ မတည္ဖို႔အတြက္ အရည္မ်ားမ်ား ေသာက္ေပးဖို႔လို အပ္ၿပီး သန္႔စင္တဲ့ ေရမ်ားမ်ား ေသာက္ေပး တာကေတာ့ အေကာင္းဆံုး ပါပဲ။ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ စားရမွာ ေတြကေတာ့ ေျမပဲ၊ ဗာဒံေစ့၊ သီဟိုဠ္ေစ့၊ ေဟဇယ္ေစ့၊ ပဲပိစပ္၊ ကန္စြန္းဥနဲ႔ ေခ်ာကလက္ စတာ ေတြျဖစ္ၿပီး အသား စားတာကို လည္း ဆင္ျခင္ရပါမယ္။ အသည္း မွာ ေက်ာက္တည္ၿပီဆုိတာနဲ႔ ဆရာဝန္က ဆားစားသံုး တာကို ရပ္ခုိင္းၿပီး ဆား၊ ထံုးဓာတ္၊ အသား ဓာတ္၊ ပိုတက္ဆီယမ္ကို သတ္မွတ္ပမာဏအတုိင္းပဲစားဖို႔ ၫႊန္ၾကားေတာ့ မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ မို႔ အသည္းေက်ာက္ တည္တာေတြ ကို သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း ေစႏုိင္ တဲ့ေဖ်ာ္ရည္ လုပ္နည္းေလး အေၾကာင္း ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ အခ်ဥ္ဓာတ္ အက္စစ္ႂကြယ္ ဝတဲ့ သံပရာ၊ သံပ႐ိုသီးေတြက ေက်ာက္ေၾကႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး ဖရဲသီး ကလည္း အသည္း ေက်ာက္တည္ တာေပ်ာက္ကင္းဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး သီးႏွံပါပဲ။ ေရကို ေန႔စဥ္ေသာက္ႏုိင္သေလာက္ ဖန္ ခြက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသာက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ၿပီး သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္က ေတာ့ တစ္ခြက္ကေန ႏွစ္ခြက္ အထိ ေသာက္ေပးသင့္ပါတယ္။ အသည္းေက်ာက္ေၾကႏုိင္တဲ့ေဖ်ာ္ ရည္ကိုေတာ့ အခြံႏႊာထားတဲ့ လိေမၼာ္သီးတစ္လံုး၊ ပန္းသီးတစ္ လံုး၊ သံပရာသီး တစ္လံုး၊ ဖရဲသီး ေလးစိတ္၊ ေရခဲတံုးေလးတံုးနဲ႔ ေဖ်ာ္စပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဖ်ာ္တဲ့ အသီးအႏွံေတြကေတာ့သဘာဝ ေျမဩဇာသံုးထားတဲ့ေအာ္ဂဲနစ္ သီးႏွံေတြျဖစ္ဖို႔ ပါပဲ။
By 7Day News

Read More...

Friday, July 25, 2014

==ယခုလအတြင္းဟိုအေၾကာင္းဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း==


**ယခုနွစ္တိုရြန္တို႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္တ႐ုတ္ဇာတ္ကားေလးကား ပါ၀င္ျပသသြားမည္**
 (တုိရြန္တို ဇူလိုင္ ၂၄)
 ၁၉၇၆ ခုႏွစ္က စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ကမ္ၻာ့အထင္ကရ႐ုပ္ရွင္ ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္လာခဲ့သည့္ တိုရြန္တုိႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ မွ ၁၄ ရက္အထိ ကေနဒါႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ အထူထပ္ဆံုး ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည့္ တိုရြန္တိုၿမိဳ႕၌ က်င္းပ သြားမည္ျဖစ္ရာ ယင္း႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ဇာတ္ကားေလး ကား ပါ၀င္ျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(၃၉)ႀကိမ္ေျမာက္ တိုရြန္တို ႏိုင္ငံ တကာ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ပါ၀င္ျပသ မည့္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ၃၀၀ အနက္ တ႐ုတ္ဒါ႐ုိက္တာ ပီတာခ်န္း၏ Dearest ဇာတ္ကား၊ ဒါ႐ုိက္တာ Ning Hao ၏   Breakup Buddiesဇာတ္ကား၊ ဒါ႐ုိက္တာZhang
Yimou ၏ Coming Home ဇာတ္ကားႏွင့္ ဒါ႐ုိက္တာWang
Xiaoshuai၏  Red Amnesia ဇာ တ္ကားတုိ႔သည္ယင္း႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မွ တစ္ဆင့္ ကမ္ၻာ့႐ုပ္ရွင္ ေလာကသို႔ ထိုးေဖာက္ခြင့္ရရွိၾက မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ တ႐ုတ္႐ုပ္ရွင္ေလာက သို႔ မိတ္ဆက္သည့္သေဘာလည္း ပါ၀င္ကာ လာမည့္ ရက္သတ္ၱပတ္ မ်ားအတြင္း တ႐ုတ္႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ က်င္းပေရးတာ၀န္ ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။
ထို႔အျပင္ တိုရြန္တိုႏုိင္ငံတကာ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ မင္းသမီး ကိတ္၀င္း စလက္ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားသည့္ A Little Chaosဇာတ္ကားျဖင့္ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။ (မ်ဳိးစႏ္ၵာေမာင္)


**နည္းျပသစ္ ဗန္ဟားလ္၏ ပထမဆုံးမန္ယူနိုင္ပြဲ**


နည္းျပသစ္ ဗန္ဟားလ္၏ မန္ယူ က ကယ္လီဖိုးနီးယား၌ ကစားခဲ့ ေသာ အယ္လ္ေအဂလက္စီအသင္း ႏွင့္ပဲြတြင္ ခုနစ္ဂိုးျပတ္ျဖင့္ အႏိုင္ ရလိုက္သည္။ ပရိသတ္ ၈၆၄၃၂ ဦး လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈသည့္ ယင္းပြဲ သည္ ဗန္ဟားလ္၏ ပထမဆံုးႏုိင္ပြဲ ျဖစ္သည္။ ယင္းပြဲတြင္ တိုက္စစ္မွဴးးရြန္းေနက ႏွစ္ဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့သည္။ ပြဲစၿပီး ၁၃ မိနစ္အၾကာ ဒန္နီ၀ဲလ္ဘတ္က အဖြင့္ဂိုး သြင္းၿပီးေနာက္ ေတာင္ပံ ကစားသမား  
အက္ရွ္ေလယန္းႏွင့္ ေနာက္တန္းလူ ေရစီဂ်ိမ္းတို႔ကလည္း ႏွစ္ဂိုးစီ သြင္းယူေပးခဲ့သည္။**(အာကာေက်ာ္)


**ယခုႏွစ္ေႏြရာသီအေျပာင္းအေ႐ႊ႕ကာလအတြင္းလီဗာပူးအသင္း ေပါင္သန္း၁၀၀ ေက်ာ္သုံးစြဲမည္**


အဂၤလန္ပရီမီယာလိဂ္ ကလပ္ အသင္းတစ္သင္းျဖစ္သည့္ လီဗာပူး အသင္းသည္ ယခုႏွစ္ေႏြရာသီအေျပာင္း အေ႐ႊ႕ကာလအတြင္း ေပါင္သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္သုံးစြဲကာ ကစားသမားသစ္ မ်ားကိုေခၚယူအားျဖည့္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။ လီဗာပူးအသင္း သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဆာက္သမ္တန္ အသင္း၏ ကစားသမားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ရစ္ကီ လမ္းဘတ္၊ လယ္လာနာတို႔အျပင္ ေလဗာကူဆင္ ကြင္းလယ္လူ အမ္မရီ ကန္၊ ဘင္ဖီကာတိုက္စစ္မွဴး းမာတစ္ တို႔အား ေပါင္သန္း ၆၀အထိ သုံးစြဲ ကာ ေခၚယူထားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လီဗာပူးအသင္း၏ နည္းျပျဖစ္သူ ဘရန္ဒန္ေရာ္ဂ်ာမွာ ကစားသမားသစ္မ်ားကို ထပ္မံ ေခၚယူရန္ ဆႏ္ၵရွိေနၿပီး ကလပ္အသင္း သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အျဖစ္ ေပါင္သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္အထိ သုံးစြဲသြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၿဗိတိန္သတင္း စာDaily Mail က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လီဗာပူးအသင္းမွာ အဓိက ကစားသမားႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ လူး၀စ္ဆြာရက္ဇ္ႏွင့္ ေဘာ္ရီနီတို႔အား ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေပါင္ ၈၉သန္းထိရရွိ ထားေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ေပါင္ သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္သုံးစြဲၿပီး ကစား သမားသစ္မ်ားကို ေခၚယူရန္ စီစဥ္ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လီဗာပူးအသင္းမွာQPRအသင္း၏ ျပင္သစ္တိုက္စစ္မွဴး းရီမီႏွင့္ ေဆာက္သမ္တန္အသင္း၏ ေနာက္ခံ လူ လိုဗရန္တို႔အား ေခၚယူရန္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိထားခဲ့ၿပီး မၾကာမီ အခ်ိန္တြင္ အသင္းသို႔အၿပီးသတ္ ေခၚယူႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။[ကိုရဲ]


 **ပူယိုးလ္၏ ေနရာတြင္ မတ္သီ႐ွဴးးကို အစားထိုး မည္**


ဘာစီလိုနာက ဗလင္စီယာ ေနာက္တန္းကစားသမား ဂ်ယ္ရီမီ မတ္သီ႐ွဴးကို ေပါင္ ၁၅ ဒသမ ၈ သန္းျဖင့္ ေခၚယူစာခ်ဳပ္လိုက္သည္။ အသက္ ၃၀ အရြယ္ မတ္သီ႐ွဴးးသည္ ျပင္သစ္အသင္းတြင္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ အသင္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ကစားခဲ့ သူျဖစ္သည္။ သူသည္ ၀ဲေနာက္တန္း ႏွင့္ ဗဟိုခံစစ္မွဴးႏွစ္ေနရာ ကစားႏိုင္ သူျဖစ္သည္။ ၁၅ ႏွစ္ၾကာ ဘာစီလိုနာ အသင္းတြင္ ကစားခဲ့ေသာ အသင္း ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ကားလက္စ္ ပူယိုးလ္၏ ေနရာတြင္ ၄င္းကို အစားထိုး မည္ဟု ဆုိသည္။(အာကာေက်ာ္)
Read More...

==ဂ်ာမနီအသင္း၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ခန္ ့အပ္ျခင္းခံရရန္ရွ၀ိန္းစတိုင္ဂါ ထိပ္ဆုံးမွေရပန္းစား==
ဂ်ာမနီအသင္း၏ အသင္း ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ဖိလစ္လမ္းမွာ ကမ္ၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဗိုလ္စြဲအၿပီး လက္ေရြးစင္ ကစားသမားဘ၀မွ ႐ုတ္တရက္ အနားယူသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းရာထူးကို ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္ ကြင္းလယ္ကစားသမားရွ၀ိန္းစတိုင္ဂါ ရရွိရန္ ထိပ္ဆုံးမွေရပန္းစားလ်က္ရွိ ေၾကာင္းသိရသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဖိလစ္လမ္းမွာ အသက္ ၃၀ အရြယ္ သာရွိေသး ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ လက္ေရြးစင္ ကစားသမားဘ၀မွ အနားယူရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ဂ်ာမနီအသင္း၏ ပရိသတ္မ်ား အတြက္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ၎မွာ ဂ်ာမနီအသင္းအတြက္ စုစုေပါင္း ၁၁၃ ပြဲပါ၀င္ကစားေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ဂ်ာမနီအသင္းေခါင္းေဆာင္ရာထူးကို ရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဖိလစ္လမ္းမွာ ဂ်ာမနီအသင္း၏ ဂႏ္ၲ၀င္ကစားသမားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဖရက္ဇ္ေ၀ၚလ္တာ၊ဘက္ကင္ေဘာင္၀ါ၊ လိုသာမားသီးယက္စ္ တို႔ေနာက္ပိုင္း ကမ္ၻာ့ဖလားကိုရယူခဲ့ဖူးသည့္ စတုတ္ၳေျမာက္ အသင္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ မွတ္တမ္းသစ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သလို ကမ္ၻာ့ဖလားကို အသင္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ရယူခဲ့ဖူးသည့္ ကစားသမားအေယာက္ ၂၀ ေျမာက္အျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့သည္။ ဂ်ာမနီ ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာ ဖိလစ္လမ္းအနားယူသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ အသင္းေခါင္းေဆာင္သစ္ကို မၾကာမီတြင္ ခန္႔အပ္သြားမည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရွ၀ိန္းစတိုင္ဂါမွာယင္းရာထူးအတြက္ထိပ္ဆုံးမွေရပန္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္တိုက္စစ္မွဴးး ေသာမတ္စ္မူလာႏွင့္ ေနာက္ခံလူဟမ္းမဲလ္တို႔မွာလည္း ဂ်ာမနီအသင္း၏ အသင္း ေခါင္းေဆာင္ရာထူးအတြက္ စာရင္းထဲတြင္ ပါ၀င္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဂ်ာမန္မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။+စြမ္းထက္ေအာင္+

Read More...

==ဒြန္ဂါ နဲ ့အသြင္သစ္ဘရာဇီးအသင္းျဖစ္လာေလမလား==ဘရာဇီးအသင္းရဲ႕နည္းျပအျဖစ္ ဘရာဇီး ကစားသမားေဟာင္းနဲ႔ နည္းျပေဟာင္းလည္းျဖစ္တဲ့ ဒြန္ဂါ ကို ဘရာဇီးေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္လိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ကမ္ၻာ့ ဖလားပဲြအၿပီး နည္းျပအျဖစ္က ႏုတ္ထြက္သြားတဲ့ စကိုလာရီ ေနရာမွာ ဒြန္ဂါကို အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာပဲ အစားထိုးခန္႔အပ္လိုက္တာပါပဲ။ ““ဘရာဇီးအသင္းကို တာ၀န္ယူ ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ တာ၀န္ေပးတဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူ ေက်နပ္ပါတယ္။ ဘရာဇီးအသင္းဟာ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုလို ျဖစ္တယ္လို႔ ခံစားရတာမို႔ ႀကိဳးစားၿပီး စြမ္းေဆာင္သြားမယ္လို႔”” ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုေတာ့ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္””လို႔ လည္း သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ေတြ႕ဆံု ခ်ိန္မွာ နည္းျပသစ္ဒြန္ဂါက ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

 ဒြန္ဂါဟာ ဘရာဇီးအသင္းမွာ ပြဲေပါင္း ၉၇ ပြဲ ကစားထားခဲ့သူျဖစ္ ၿပီး အသင္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္လည္း တာ၀န္ယူခဲ့သူျဖစ္သလို နည္းျပ အျဖစ္လည္း ကိုင္တြယ္ခဲ့သူျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘရာဇီးေဘာလံုး အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ဘရာဇီးအသင္းကို ႏိုင္ငံျခားနည္းျပ တာ၀န္မေပးဘူး ဆိုတဲ့ စည္းမ်ဥ္းကို အခိုင္အမာ ဆုပ္ကိုင္ထားတယ္ဆိုတာ ျပသလိုက္ တာပဲျဖစ္ပါတယ္လို ့ဒြန္ဂါက ထုတ္ေဖာ္ေျဟၾကားလိုက္ ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒြန္ဂါဟာ ဘရာဇီး အသင္းရဲ႕ နည္းျပအျဖစ္နဲ႔ ၂၀၁၀ ကမ္ၻာ့ဖလားပဲြဆင္ႏဲႊခဲ့စဥ္က ကြာတား ဖိုင္နယ္မွာ နယ္သာလန္အသင္းကို ႐ႈံးၿပီး ၿပိဳင္ပဲြက ထြက္ခြာခဲ့ရတာမို႔ နည္းျပအျဖစ္က ထြက္ခဲ့သူျဖစ္ပါ တယ္။ အခုေတာ့ စကိုလာရီအလြန္ မွာေတာ့ တစ္ေက်ာ့ျပန္နည္းျပျဖစ္လာ ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒြန္ဂါကေတာ့ ““မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အိပ္မက္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္ ကတိ မေပးလိုပါဘူး၊ ေသခ်ာတာကေတာ့ ဘရာဇီးအသင္းကို ေအာင္ျမင္မႈ ရေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ၂၀၁၄ ကမ္ၻာ့ဖလား ဇာတ္ခံု ေပၚမွာေတာ့ ဂ်ာမနီအသင္းကို ခုနစ္ ဂိုး-တစ္ဂိုး၊ နယ္သာလန္ကို သံုးဂိုး ျပတ္နဲ႔ ႐ႈံးၿပီး သိက္ၡာက်စရာျဖစ္ခဲ့ ရမႈကို ျပန္လည္အဖတ္ဆယ္ဖို႔ အတြက္ ဘရာဇီးအသင္းကို ဒြန္ဂါ လက္ထဲ အပ္ႏွံလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္လို ့
ေျပာပါတယ္။

ဒြန္ဂါဟာ ဘရာဇီးအသင္းကို ကစားသမားေတြကအစ အားလံုး နီးပါးေျပာင္းလဲၿပီး အသင္းသစ္ တစ္သင္းအျဖစ္ ျပန္လည္စုဖဲြ႕ တည္ေဆာက္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အသြင္သစ္နဲ႔ ထြက္ေပၚလာမယ့္ ဘရာဇီးအသင္းဟာ ဘယ္လိုအသင္း မ်ဳိးလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

+မိုးျမင့္လင္းလက္+

Read More...

==ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားအက်ဳိးေဆာင္(စီဘီအို)အဖြဲ ့မ်ားေဆြးေနြးပြဲက်င္းပ==


==ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားအက်ဳိးေဆာင္(စီဘီအို)အဖြဲ ့မ်ားေဆြးေနြးပြဲက်င္းပ== ထိုင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္ျမိဳ ့ေတာ္အနီးနခြန္းပထုန္ခရုိင္၊စာမ္ဖရမ္ျမိဳ ့နယ္မွာနိုင္ငံအဆင့္ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမား
အက်ဳိးေဆာင္(စီဘီအို)အဖြဲ ့မ်ား၃ရက္ၾကာေဆြးေနြးပြဲ က်င္းပတဲ့သတင္းျဖစ္ပါတယ္။

 မွီျငမ္း။ ။၂၀၁၄ဇူလိုင္လ၂၃ရက္ေန ့ထုတ္The Daily Eleven သတင္းစာ

Read More...

==ဟာဒယနွလုံး-တခဏျပဳံး(ေျပာင္းျပန္ေခါက္ခ်ဳိးရေအာင္ေစ်းဆစ္ဆိုလို ့)==Read More...

==အနာဂတ္ စိတ္ကူးမ်ား ေလယာဥ္လို ပ်က္က်ခဲ့ ေပါင္းမ်ားျပီ==

မိုးတိမ္လို လူေတြ ေဖာက္ျပန္တတ္တဲ့ ေလေႀကာထဲမွာ လြင့္ေမ်ာရင္း
စိုးရိမ္ပို အႀကိမ္ႀကိမ္ ေနာက္လန္လဲက် သြားခဲ့
 ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားနဲ ့အတူ အိုးအိမ္ျပိဳသလို အနာဂတ္ စိတ္ကူးမ်ား ၊
 ေလယာဥ္လို ပ်က္က်ခဲ့ ေပါင္းမ်ားျပီ....။

ကမၻာေျမထဲ လားရာမတူ က်ည္ဆံ ထက္ ျမန္ေနတဲ့ စိတ္ အသာေနမရဘဲ ၊
 သြားေနက် အတိတ္ပစ္မွတ္ကို ခ်ိန္ပစ္မိစဥ္
အထာမက် အေမွာင္ထဲ ေလခြ်န္ သံလို ၊ တြားသြားေနေသာ မနက္ျဖန္မ်ား
မျမင္ရလည္း ႀကားေနရ ေတာင္က် ေရတံခြန္လို
အေတြးအေခၚမ်ား စီးဆင္းသံ အိမ္မက္နံရံမွာ
 ျိငိမ္းခ်မ္းေအးျမမႈ တစ္၀က္ ၊ခါးသက္ႀကမ္းတမ္းမႈ ဘ၀ တသက္ နံနက္ခင္းေတြက ေနေရာင္ျခည္ကို ေသနတ္လို ခါးႀကားထိုး ထားတယ္..။
 ညေတြက ပဋိပကၡကို ၊ ပရမ္းပတာ ေခ်ာ့သိပ္ဖို ့ႀကိဳးစားေနတယ္..။


မနားမေန ဖ်ားနာေနတဲ့ ရက္ေတြမွာ
 မတရားလက္ နဲ ့က်ားေသကို အသက္သြင္းေနႀကတယ္
 သဲေသာင္ျပင္ေပၚ လူးလြန္ ့ေနတဲ ့ေရနဲ ငါးလို
မလဲႊ မေရွာင္သာ ျပႆသနာမ်ား တတပ္တအား မရပ္မနား ကိုယ္ထင္ျပေနတယ္..။

 စိတၱဇ ပန္းခ်ီကားရဲ ့ဘ၀ အေသြးအသားထဲ ျမစ္ေရလို
မကုန္မခမ္းႏိုင္ေသာ ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားနဲ ့အတူ
 ေတာင္ေတြေပၚ လႊင့္ပစ္ထားတဲ့ အတၱကို အထင္သား ျမင္ေနရ
 ေႀကကဲြျခင္းေတြက အမိေျမ ပတ္၀န္းက်င္ကို ၀န္းရံကာ ရပ္ႀကည့္
 အခ်ိန္လြန္မွ အခ်ိန္ကာလ ဆိုတဲ့ သမားေတာ္နဲ ့ကုသဖို ့ သတိရ
သိကၡာတရားအား ေဆး၀ါးလို ေဆာင္ရင္း ၊ စကၠန္ ့ေတြကို ေရႊလို စုေဆာင္းဖို ့လိုတယ္..။ ေအာက္ဆီဂ်င္ပါတဲ့ ေလလို မျမင္ရလည္း
 ေန ့ရက္မ်ား အသက္၀င္ မီးပိြဳင့္မိထားတဲ့ ကားလို
ရပ္နားထားလည္း၊ ေရွ ့ဆက္ေမာင္းမယ္လို ့ေတြးထင္
 ေဖာက္ျပန္သူေတြက ေခ်ာက္ထဲက် ေနတာကို သိရက္ ၊ ေရွ ့ခရီးမဆက္ပဲ ေနာက္ေႀကာင္းျပန္မလွည့္ပါဘူးလို ့
ဦးေႏွာက္ပ်က္သလို ေအာ္ေနတာ ခက္တယ္..။ ပ

ပစၥဳပၸန္က ေျပးလမ္းလဲြသြားတဲ့ ေလယာဥ္လို
မျမင္ရေသးတဲ့ မနက္ျဖန္ ပ်ိဳးခင္းမ်ား အဆိပ္သင့္
 ေလာဘ မရိွ ရိုးသားသူေတြမွာ ေငြအသျပာက
အနိစၥလို အျမဲမရိွ ေသာက ဒုကၡေတြသာ အိမ္ထဲ တံခါးမရိွ ဓားမရိွ ၀င္ထြက္ျမဲ
ကံႀကမၼာက အိမ္ကို အလည္မလာတာ ႀကာေတာ့
 လက္က်န္ဘ၀မွာ ဒဏ္ရာကို အေဖာ္လုပ္ေနရတယ္...။

+ေအာင္ခိုင္ျမင့္+ 
၂၅ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၄

Read More...

==မိန္းမမရခင္ နဲ ့မိန္းမရအျပီး(ကာတြန္းဟာသ)==


Read More...

==လူထုက်န္းမာေရး (ညအိပ္ယာဝင္ခါနီးရင္ မ်က္နွာသစ္ဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔)==

**Public Health**

 ညအိပ္ယာဝင္ခါနီးရင္ မ်က္နွာသစ္ဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔အလွအပကို ျမတ္ႏိုးသူေတြ အတြက္ လုပ္သင့္တဲ့ အမူအက်င့္ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါ တယ္။ မိမိအသား အေရနွင့္ ကိုက္ညီေသာ ခရင္ေလးနဲ႔ ညအိပ္ယာဝင္ခါနီးတိုင္း မ်က္နွာသစ္ေပးမယ္ ဆိုပါက အသားအအရည္ကို ပိုမိုျဖဴဝင္ေစျပီး ဝက္ျခံ ထြက္ျခင္း ကိုလည္း သက္သာ ေစမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ မနက္အိပ္ယာထတဲ့ အခါ အဆီျပန္တတ္သူမ်ား လုပ္ေပး သင့္ပါ တယ္။ ဒီလို ေန႔တိုင္း သစ္ေပးပါက မ်က္နွာ အမာရြတ္မ်ား အနာ အဆာ မ်ားကုိလည္း ေလ်ာ့ပါးသက္သာ ေစမွာျဖစ္ ပါတယ္။ တစ္ေနကုန္ ကပ္ညိေနတဲ့ အညစ္အေၾကးမ်ား ဒါမွမဟုတ္ မိတ္ကပ္မ်ားကို အိပ္ယာ ဝင္ခါနီး မ်က္နွာသစ္လိုက္တဲ့ အတြက္ စိတ္ကိုလည္း ေပ့ါပါး လြတ္လပ္ေစကာ က်န္းမာေရး အတြက္ပါ ေကာင္းမြန္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္နွာ သစ္လိုက္လို႔ စိတ္လန္းဆန္းသြားျပီး အိပ္ရတာလည္း ပိုမိုျပီး အိပ္ေပ်ာ္ေစမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိပ္ယာဝင္ခါနီးရင္ မ်က္နွာသစ္ဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔။

 Ref -healthnews 

+ေက်ာ္လင္းနိုင္ (ရိုးရာေလး)+

Read More...

Thursday, July 24, 2014

==သတင္းဌာနေတြကမွားတာလား၊ဖမ္းျပီးမွမွားသြားမွန္းသိသူေတြကမမွန္တာလား==

==သတင္းဌာနေတြရဲ ့တင္ျပခ်က္ဟာတကယ္လက္ေတြ ့ကြင္းထဲကသိျမင္သူေတြရဲ ့အမွန္အတိုင္းေျပာဆိုခ်က္ပါ ထိုင္းစစ္အစိုးရကသာအေမရိကန္အစိုးရရဲ ့လူကုန္ကူးမႈ နဲ ့အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအခ်ဳိးေဖာက္ဆုံးနိုင္ငံအဆင့္Tier-3 ကေနအရမ္းကာေရာအလ်င္အျမန္လႊတ္ခ်င္ေဇာနဲ ့ေရႊ ေျပာင္းလုပ္သားေတြကိုဖမ္းဆီး၊ေနရပ္ျပန္ပို ့၊အခ်ဳိ ့ေထာင္ခ်လုပ္ခဲ့တာျငင္းခ်င္လို ့လား. ဘယ္သူေတြလဲဗ်..အခ်ဳိ ့ေသာလူတစ္စုတဲ့..ေ၀ေ၀၀ါး၀ါးမစြပ္စြဲပါနဲ ့=== ..(အပ်င္းေျပစရာ-ရီစရာဖတ္ၾကည့္ၾကပါ)

**ထုိင္းႏုိင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား အင္အားအသုံးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံမွထြက္ခြာသြားေစလိုျခင္းမရွိ**
 (ေနျပည္ေတာ္ ဇူလုိင္ ၂၃)
 ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေနသည္မွာ မဟုတ္ပါေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမ္ၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံသို႔ ထုိင္းႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရးေကာင္စီ ဥက္ၠ႒ ြGeneral Prayut Chan-ocha ထံမွ သ၀ဏ္လႊာတစ္ေစာင္ေပးပို႔လာခဲ့သည္။ အဆုိပါ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိ႔သည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျပန္အလွန္နားလည္ယုံၾကည္မႈရွိစြာျဖင့္ ရင္းႏွီး ခ်စ္ခင္စြာ ေနထိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္ တစ္ဦး၏႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈကို တစ္ဦးက အျပန္အလွန္ေလးစားကာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ ခဲ့ေသာ္လည္း မၾကာေသးမီက သတင္းဌာနမ်ားမွ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခ အေနအားrမွားယြင္းစြာတင္ျပခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ထုိင္းႏုိင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား အင္အားအသုံးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားေစလိုျခင္းမရွိပါ၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမ္ၼတႀကီးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားမ်ားအား စိုးရိမ္မႈမရွိပါရန္ ေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း။ ယခုအခါ ထုိင္းႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး ေကာင္စီက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၎တုိ႔၏မွတ္ပုံတင္ ထားေသာ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ မွတ္ပုံမတင္ထားေသာ ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားအေရအတြက္ ေကာက္ယူႏုိင္ေရးေဆာင္ ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ မွတ္ပုံတင္ရန္က်န္ရွိေသာ ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားအား ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ တရား၀င္ေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရးေကာင္စီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအားလုံး အေပၚ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးျဖစ္ပါေၾကာင္း။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာလူတစ္စုသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ၎တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈေလ်ာ့နည္းသြားမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္အား မယုံၾကည္ေစရန္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္းမွလည္း အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္ကို သိရွိနားလည္သည့္အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း ေလးစားသည့္အေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားကိစ္ၥအား ဂ႐ုတစိုက္ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ပါရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

ကိုးကား။ ။ ယေန(ဇူလိုင္၂၄ရက္) ့ထုတ္ေၾကးမုံသတင္းစဥ္

Read More...

==ယခုလအတြင္းဟိုအေၾကာင္းဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း==

(2012ခုနွစ္တုန္းကခ်ဲလ္ဆီးအသင္းကိုခ်န္ပီယံလိဂ္ဖလားရယူေပးျပီးမွတျခားထြက္ခြာသြားခဲ့တဲ့ဒေရာ့ဘာ)

**ဒေရာ့ဘာ..ခ်ယ္လ္ဆီးကုိ ျပန္လာမလား**

ခ်ယ္လ္ဆီးသမုိင္းမွာ ဒေရာ့ဘာ အေၾကာင္းမပါလွ်င္ မၿပီးပါ။ သူဟာ ခ်ယ္လ္ဆီးကုိ ေအာင္ျမင္မႈေတြ အမ်ားဆုံးေပးခဲ့သူပါ။ ခ်ယ္လ္ဆီးနဲ႔ အတူ ဖလားေတြဆြတ္ခူးခဲ့သူပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ခ်ယ္လ္ဆီးသမုိင္းမွာ သူမပါရင္မၿပီးပါ။ အခုသူက ခ်ယ္လ္ဆီးကုိ တစ္ႏွစ္ စာခ်ဳပ္နဲ႔ ျပန္လာဖုိ႔ စဥ္းစားေနပါၿပီ။ အုိင္ဗရီကုိ႔စ္တုိက္စစ္မွဴး ဒေရာ့ဘာ ဟာ ဂါလာတာစာေရးမွ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး တဲ့ေနာက္ အလြတ္ေျပာင္းလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က စတမ္းဖုိ႔ဒ္ဘရစ္ခ်္က ထြက္ခြာသြား ခဲ့တာပါ။ သူဟာ ခ်ယ္လ္ဆီးနဲ႔ ဘုိင္ယန္ျမဴးနစ္တုိ႔ ကစားခဲ့တဲ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဗုိလ္လုပဲြမွာ ပယ္နယ္တီ နဲ႔ အႏုိင္ဂုိးသြင္းေပးၿပီး ဖလားဆြတ္ခူး ေပးခဲ့သူပါ။
ခ်ယ္လ္ဆီးကုိ ေျပာင္းဖုိ႔ မဆံုးျဖတ္ရေသးဘူးလုိ႔ေတာ့ ဒေရာ့ ဘာရဲ႕ ေအးဂ်င့္ကဆုိပါတယ္။ ခ်ယ္လ္ဆီးကေတာ့ ဒေရာ့ဘာကုိ ျပန္ေခၚဖုိ႔ ဦးစားေပး ကစားသမား မ်ားမွာ ပါ၀င္ေနတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးဖုိ႔ လုပ္ေနတုန္းပါ။ အသက္ ၃၆ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ ဒေရာ့ဘာဟာ ဒီတစ္ပတ္ အတြင္း ျပန္လာႏုိင္တယ္လုိ႔ ေျပာေန ၾကပါတယ္။ သူဟာ ၂၀၁၄ ကမ္ၻာ့ ဖလားမွာလည္း အုိင္ဗရီကုိ႔စ္နဲ႔အတူ ပါ၀င္ကစားခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ အစပဲြတစ္ပဲြနဲ႔ လူစားႏွစ္ႀကိမ္ ကမ္ၻာ့ဖလားမွာ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ခ်ယ္လ္ဆီးမွာ ေရာက္လာမလား ဆုိတာကေတာ့ လာမယ့္သီတင္း ပတ္မွာ သိရပါလိမ့္မယ္။(အာကာေက်ာ္)**အဂၤလန္ ႏုိင္ငံ့လက္ေရြးစင္ ကစားသမားအျဖစ္မွ စတီဗင္ဂ်ရတ္အနားယူျပီ**

( အဂၤလန္ အသင္းေခါင္းေဆာင္စတီဗင္ဂ်ရတ္ နဲ ့နည္းျပ ႐ိြဳင္းေဟာ့ဆင္)
အဂၤလန္ အသင္းေခါင္းေဆာင္ စတီဗင္ဂ်ရတ္သည္ အဂၤလန္အသင္း တြင္ ပဲြေပါင္း ၁၁၄ ပဲြ ပါ၀င္ကစား ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံ့လက္ေရြးစင္ ကစားသမားအျဖစ္မွ အနားယူသြား ၿပီျဖစ္သည္။ အသက္ ၃၄ ႏွစ္ရွိ ဂ်ရတ္သည္ ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္က ယူကရိန္းကုိ အဂၤလန္က ႏွစ္ဂုိးျပတ္ျဖင့္ အႏုိင္ ကစားခဲ့ရာတြင္ ပထမဆံုးပါ၀င္ ကစားခဲ့သူျဖစ္သည္။သူသည္ ၂၀၁၄ ကမ္ၻာ့ဖလား ေကာ္စတာရီ ကာအသင္းႏွင့္ ဂုိးမရွိ သေရက်ခဲ့ သည့္ပဲြတြင္ ေနာက္ဆံုးကစားခဲ့ သည္။ ““ကၽြန္ေတာ့္ ႏုိင္ငံအသင္းမွာ ပါ၀င္ကစားခဲ့ရတဲ့အတြက္ မိနစ္ တုိင္းမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရပါတယ္။ အခု ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ၀မ္းနည္းရပါၿပီ”” ဟု ဂ်ရတ္က ဆုိသည္။

စတီဗင္ဂ်ရတ္သည္ ႏိုင္ငံ့လက္ေရြးစင္အျဖစ္မွ အနားယူခဲ့ၿပီးေနာက္ အဂၤလန္အသင္းအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္မည့္ ကစားသမားမရွိေၾကာင္း နည္းျပ ႐ိြဳင္းေဟာ့ဆင္က ေျပာသည္။ အသက္ ၃၄ ႏွစ္ရွိ လီဗာပူးကြင္းလယ္ ကစားသမားဂ်ရတ္သည္ ႏိုင္ငံတကာပြဲေပါင္း ၁၁၄ ပြဲတြင္ ၂၁ ဂိုး သြင္းယူခဲ့ သည္။ ၄င္းသည္ ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ အဓိကပြဲႀကီးေျခာက္ပြဲ ပါ၀င္ကစားခဲ့ သည္။ ““အဂၤလန္အသင္းမွာ ဂ်ရတ္မပါ၀င္ေတာ့တဲ့အတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြးေတြပါ က်ဆင္းသြားႏုိင္ပါတယ္””ဟု ႐ိြဳင္းေဟာ့ဆင္က ဆိုသည္။(ေကာင္းျမတ္သူ) 

**အက္သလက္တီကိုေနာက္ခံလူမီရန္ဒါအား ေခၚယူရန္ ခ်ယ္လ္ဆီးစိတ္၀င္စား**
အဂၤလန္ထိပ္သီးကလပ္ ခ်ယ္လ္ဆီး အသင္းသည္ လာမည့္ေဘာလုံးရာသီတြင္ အသင္း၏ခံစစ္ပိုင္းကို အားျဖည့္ရန္အတြက္ အက္သလက္တီကိုအသင္း၏ ဘရာဇီး ေနာက္ခံလူမီရန္ဒါအား ေခၚယူရန္ စိတ္၀င္ စားလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ခ်ယ္လ္ဆီးအသင္းမွာ ယခုႏွစ္ေႏြရာသီ အေျပာင္းအေ႐ႊ႕တြင္ေပါင္သန္း ၈၀ နီးပါး သုံးစြဲကာ ကစားသမားသစ္မ်ားကို ေခၚယူ အားျဖည့္ထားၿပီး နည္းျပေမာ္ရင္ဟိုမွာ ကစားသမားသစ္မ်ား ထပ္မံေခၚယူ ေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက ခ်ယ္လ္ဆီးအသင္း၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွာ ၎၏ေအးဂ်င့္ျဖစ္သူႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာ ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ခ်ယ္လ္ဆီးအသင္းသည္ အက္သလက္တီကိုအသင္း၏ ကစားသမား မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တိုက္စစ္မွဴး ဒီေယဂို ေကာ္စတာႏွင့္ ေနာက္ခံလူ ဖိလစ္ပီလူး၀စ္ တို႔ကိုေခၚယူထားခဲ့ၿပီး မီရန္ဒါကိုပါ တစ္ပါတည္းေခၚယူရန္ ဆႏ္ၵရွိေနေၾကာင္း ၿဗိတိန္သတင္းစာ Daily Mail က ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ခ်ယ္လ္ဆီး အသင္းမွာ ၎အတြက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး အက္သလက္တီကို အသင္းႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္သာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ခ်ယ္လ္ဆီးအသင္းသည္ လာမည့္ေဘာလုံး ရာသီအတြက္ အက္သလက္တီကိုအသင္းမွ ကစားသမားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဒီေယဂို ေကာ္စတာႏွင့္ ဖိလစ္ပီလူး၀စ္တို႔အျပင္ စပိန္ကြင္းလယ္လူ ဖာဘရီဂတ္စ္ ၊ ခ႐ိုေအးရွား ကြင္းလယ္လူ ပါဆာလစ္တို႔အားေခၚယူထား ခဲ့သည္။(ကိုရဲ)

Read More...