ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Friday, July 29, 2016

=ကာတြန္းဟာသ(နဂါးျပည္နဲ ့သံတမန္အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း)=


Read More...

=လူထုက ်န္းမာေရး(ဒဏ္ရာကုိ သက္သာေအာင္ အပူကပ္မလား၊ အေအးကပ္မလား)=

+Public Health+
 အားကစားလႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ အျခားဒဏ္ရာေတြအတြက္ အပူကပ္သင့္သလား၊ ေရခဲကပ္သင့္သလား၊ ဘာလုပ္သင့္သလဲဆုိတာ ဒဏ္ရာေတြေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ဘာေတြကုိ ဘယ္အခ်ိန္မွာ အသုံးျပဳတယ္ဆုိတာကုိ ဒဏ္ရာအမ်ဳိးအစားနဲ႔ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

. *ေရခဲကပ္သင့္တဲ့ ဒဏ္ရာမ်ား*

 . (၁) အဆစ္လြဲျခင္း (၂) (အေၾကာတင္ျခင္း၊ မ်က္ျခင္း) ဒဏ္ (၃) ဖူးေရာင္ျခင္း၊ ကုိက္ျခင္း (၄) ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ေရာင္ရမ္းနာ (၅) ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားေလ့က ်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အေၾကာတက္ျခင္း (၆) ခႏၶာကုိယ္၌ ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာ (၇) အဆစ္၊ ရုိးဆက္အလြန္နာက ်င္ျခင္း

  *အပူေပးသင့္တဲ့ ဒဏ္ရာမ်ား* . 

(၁) အသုံးလြန္မႈမွ နာက ်င္ျခင္း (၂) ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမျပဳမီ၊ ထပ္တလဲလဲ အရြတ္နာက ်င္ျခင္း (၃) ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားေလ့က ်င့္ခန္းမျပဳလုပ္မီ ႄကြက္သားမ်ား တင္းျခင္း၊ အနာတရျဖစ္ျခင္း (၄) ထပ္တလဲလဲ အေၾကာတင္ျခင္း၊ မ်က္ျခင္း (၅) ႄကြက္သားမ်ား ရုတ္တရက္ က ်ဳ ံ ့တက္ျခင္း (အေၾကာဆြဲျခင္း) (၆) နာတာရွည္ ႄကြက္သားမ်ား နာက ်င္ျခင္း (၇) နာတာရွည္အဆစ္၊ ရုိးဆက္ နာက ်င္ျခင္း .

 *ေရခဲကပ္ျခင္းႏွင့္ အပူေပးျခင္း* . 

ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ေလ့က ်င့္ခန္းျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္တစ္ရက္ ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ရက္၌ ႄကြက္သားမ်ား နာက ်င္ျခင္းျဖစ္ရင္ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံး အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ 

 +ႏွင္းေအးေ၀+ .


 Credit to Health Care Journal

Read More...

Thursday, July 28, 2016

=ကာတြန္းဟာသ(သိသိသာသာ၀ိတ္ခ ်နည္း)=


Read More...

=လူထုက ်န္းမာေရး(ေရပူနဲ႔ ေရခ်ဳိးျခင္းျဖင့္ ေလ့က ်င့္ခန္းလုပ္သကဲ့သုိ႔ ထပ္တူက ်န္းမာေရး အက ်ဳိးေက ်းဇူးရရိွ)=

+Public Health+

 ေလ့က ်င့္ခန္း မလုပ္ေပမယ့္ က ်န္းမာၾကံ့ခုိင္ေနခ်င္ေသးသူမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းပါပဲ။ ေရပူျဖင့္ေရခ်ဳိးျခင္းက ကုိယ္ကာယေလ့က ်င့္ခန္းကဲ့သုိ႔ အက ်ဳိးခံစားရေၾကာင္း သုေတသီေတြ အခုိင္အမာေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ အားအင္စုိက္ျပီး ေလ့က ်င့္ခန္းလုပ္ေနစဥ္ ခႏၶာကိုယ္ ပူအုိက္လာပါတယ္။ ေရပူနဲ႔ေရခ်ဳိးခ်ိန္မွာလည္း အလားတူ ျဖစ္ပြားတယ္လုိ႔ သုေတသီေတြက ေျပာပါတယ္။

 ယူေကႏိုင္ငံ Loughborough University က Steve Faulkner က လူလတ္ပုိင္းအရြယ္
အမ်ဳိးသား ၂,၃၀၀ ကို ၂၀ ႏွစ္ၾကာ တစ္စိုက္မတ္မတ္ ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔အနက္
 ေပါင္းခံေခြ်းထုတ္ခန္း တစ္ပတ္ တစ္ၾကိမ္သြားေရာက္သူေတြ တစ္ဝက္ ေသဆုံးၾကခဲ့ပါတယ္။
 တစ္ပတ္ ၂ ၾကိမ္ကေန ၃ ၾကိမ္ထိ ေခြ်းထုတ္ခန္းသြားေရာက္သူေတြ ၃၈% သာ ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း
 Tech Times က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္ေတြက ေပါင္းခံေခြ်းထုတ္ခန္း အသုံးျပဳမႈပုိမ်ားျခင္းက ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာျပတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏွလုံးေရာဂါျဖင့္ ေသဆုံးမႈအႏၱရာယ္ ေလ ်ွာ ့နည္းေစေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
 ဒါဟာ လူေတြ ေပါင္းခံေခြ်းထုတ္တဲ့အခါ ေသြးလည္ပတ္စီးဆင္းမႈပိုေကာင္းျပ
သြးေပါင္ေလ ်ွာ ့က ်ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ သုေတသီေတြက ဆုိပါတယ္။ 

သီးျခားေလ့လာမႈတစ္ခုမွာ Faulkner က ေရပူျဖင့္ ေရခ်ဳိးျခင္းအက ်ဳိးေက ်းဇူးေတြ စမ္းသပ္ရန္ ပါဝင္စမ္းသပ္ခံမယ့္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔စုေဆာင္းခဲ့ပါတယ္။ ယင္းေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္ေတြက ေရပူျဖင့္ ၾကာျမင့္စြာ ေရခ်ဳိးျခင္းက ကယ္လုိရီ ၁၄၀ ေလာင္က ်ြမ္းေစျပီး အဲဒါဟာ မိနစ္ ၃၀ ခပ္သြက္သြက္လမ္းေလ ်ွာက္ျခင္းနဲ႔ အက ်ဳိးညီမွ်တယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ 
 စက္ဘီးစီးတာက ပွ်မ္းမွ် ကယ္လုိရီ ၆၃၀ ေလာင္က ်ြမ္းေစပါတယ္။ ေရပူနဲ႔ေရခ်ဳိးျခင္းက ေလ့က ်
င့္ခန္းေလာက္ ကယ္လုိရီေတြ မေလာင္က ်ြမ္းေစေပမယ့္ ေလ့က ်င့္ခန္းက အားအင္ေတြ ေလာင္ကြ်မ္းကုန္ခမ္းေစေၾကာင္း Faulkner က ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ 

Credit: Trend Myanmar

Read More...

Wednesday, July 27, 2016

=အတိုဆံုးလမ္း=

ေလေျပက ေအးေအးေလး အလာလမ္းက ညင္ညင္ကေလး ရင္တြင္းဗဟိုခ်က္သို႔ ခဏ နားျပီးတဲ႔အခိုက္ အျပန္လမ္းအတြက္ ေလေျပက ေႏြးသြားတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ အၾကိမ္ၾကိမ္ မေရတြက္နုိင္ေအာင္ သူလာတယ္။ သူျပန္တယ္ ။ အဲ႔ဒီ ေဝါဟာရ နွစ္ခုၾကားမွာ .. လူးလြန္႔ေနတဲ႔ စိတ္ကေလးက တစစ အနည္ထိုင္လာတယ္ တျဖည္းျဖည္း ၾကည္လင္လာတယ္။ တေရးေရးနဲ႔ ေအးခ်မ္းစျပဳလာတယ္ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို စတင္ေတြ႔လာတယ္ ။ဒီလိုနဲ႔ အတြင္းစိတ္ရဲ႕ အသိက ဘာက ဘာဆိုတာ သိလာတယ္ အဲ႔ဒါဟာ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို သြားတဲ႔ အတိုဆံုးလမ္းပဲ .. ။

 .....................................

. +ဘာေန+

Read More...

**ေက ်းဇူး**

ဒီကမာၻ ေပၚမွာ
ရွင္သန္ျခင္း အခြင့္ကိုေပးတဲ့
အေဖနဲ႔အေမကို ေက ်းဇူးတင္တယ္။

 ဒီအသက္အရြယ္ထိ
 ေနထိုင္ျခင္း အခြင့္ကိုေပးတဲ့
 ေလာကႀကီးကို ေက ်းဇူးတင္တယ္။

ဆုေတာင္းျခင္းေတြကို
မသိမသာ ျဖည့္ဆည္းေပးတဲ့
ဘုရားရွင္ကိုလည္း ေက ်းဇူးတင္တယ္။

ခင္မင္ျခင္းဆိုတဲ့
အခြင့္ကိုေပးတဲ့
သူငယ္ခ်င္း အားလံုးကို ေက ်းဇူးတင္တယ္။

  ခ်စ္ခင္ျခင္းဆိုတဲ့
 အခြင့္ကိုေပးတဲ့
 ေမာင္ႏွမမ်ား အားလံုးကို ေက ်းဇူးတင္တယ္။

 နားလည္မႈဆိုတဲ့ 
အခြင့္ကို အျပည့္အဝ အသံုးခ်ေပးတဲ့
 တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကိုလည္း ေက ်းဇူးတင္တယ္။ 

 ကိုယ္လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ
 ကိုယ့္ေဘးနားမွာရွိၿပီး
 ကိုယ္မလိုအပ္ေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ
 အနားကတိတ္ဆိတ္စြာ ထြက္ခြာေပးသြားၾကတဲ့ 
အေယာက္အားလံုးကိုလည္း ေက ်းဇူးတင္တယ္။ 

ယခုခ်ိန္ထိ
 ကိုယ္နဲ႔စိတ္တူကိုယ္တူရွိေနေပးတဲ့ 
တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကိုလည္း ေက ်းဇူးတင္တယ္။ 

ကိုယ့္အေပၚ နားလည္ၿပီး
 ခ်စ္ေပးေနတဲ့ 
တစ္ေယာက္ေသာ သူကိုလည္း ေက ်းဇူးတင္တယ္။ 

အရာအားလံုးကို 
အေကာင္းေရာ အဆိုးေရာ ဖန္တီးေပးေနတဲ့
 ကံၾကမၼာကိုလည္း ေက ်းဇူးတင္တယ္။

 အဓိက ကေတာ့ 
အေပ်ာ္၊ အျပံဳး၊ အမဲ့၊ အငို၊
 အလြမ္း၊ အခ်စ္၊ ဒုကၡ၊ သုခ မ်ားစြာကို
 ခံႏိုင္ရည္ရွိခဲ့တဲ့ ရွိေနစဲျဖစ္တဲ့
 ကိုယ့္ရဲ႕ စိတ္ကို ေက ်းဇူးတင္တယ္။ 

...............................................................


 +ရီနိုမာန္ +

Read More...

=ကာတြန္းဟာသ(အေမေလး..ၾကီးလိုက္ပါတဲ့သံေယာဇဥ္)=


Read More...

=က ်န္းမာေရး(ငိုေၾကြးျခင္းက ကိုယ္အေလးခ်ိန္ က ်ဆင္းေစႏုိင္)=


 +Public Health+ ငိုေၾကြးျခင္းက သင့္ရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာအတြက္ ေကာင္းမြန္တယ္ဆုိတာ သင္သိရွိေကာင္း သိမွာပါ။ အားရပါးရ ငိုေၾကြးလုိက္ျခင္းျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ ေလ ်ွာ ့က ်သြားၿပီး ရင္ကို ေပ့ါပါးသြားေစပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါေတြအျပင္ ငိုေၾကြးျခင္းကရတဲ့ တျခားအက ်ဳိးေက ်းဇူးတစ္ခုကေတာ့ ထူးထူးဆန္းဆန္းပါပဲ။ အဲဒါကေတာ့ သင့္ရဲ႕ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ က ်ဆင္းေအာင္ အေထာက္အကူ ေပးပါတယ္တဲ့။ သင့္ရဲ႕မ်က္ရည္ထဲမွာ စိတ္ဖိစီးမႈ ေဟာ္မုန္းဓာတ္ေတြ ပါဝင္တဲ့အတြက္ ငိုလိုက္တဲ့အခါ သင့္ခႏၶာကိုယ္ထဲက ေဟာ္မုန္းအဆင့္ ေလ ်ွာ ့က ်သြားတယ္လို႔ စိတ္ပညာပါရဂူ ေဒါက္တာ ပိ(တ္)ဆူလက္ခ္က ေျပာပါတယ္။ အဲဒီစိတ္ဖိစီးမႈ ေဟာ္မုန္းဓာတ္ဟာ သင့္ရဲ႕ဝမ္းဗိုက္မွာ အဆီစုေစတဲ့ ေကာ္တီဆယ္ဆုိတဲ့ ေဟာ္မုန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က ်ဆင္းရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အားကစားမလုပ္ဘဲနဲ႔ အျမဲ ထုိင္ငိုေနလို႔မရပါဘူး။ ၾကက္သြန္နီေၾကာင့္ မ်က္ရည္က ်ျခင္း အပါအဝင္ မ်က္ရည္တုေတြေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ အမွန္တကယ္ စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ က်တဲ့ မ်က္ရည္သာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္္က ်ဆင္းေစတာျဖစ္တယ္လို႔ ေလ့လာမႈေတြက ဆုိထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ငိုေကၽြးျခင္းက ေကာင္းပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈေတြမ်ားရင္ ႀကိတ္ခံစားမေနပါနဲ႔၊ အားရပါးရ ငိုလိုက္ပါ။ 

 +Credit: duwun+

Read More...

Tuesday, July 26, 2016

=တိတ္တဆိတ္ အခုိးခံရေသာ စိတ္တစံု=

 19th Street

 ဒီလမ္းဟာ လူစံုတယ္။ စရိုက္စံုတယ္။ ဘ၀စံုတယ္။ ဒီလမ္းေပၚမွာ ရန္ျဖစ္သံေတြ၊ ရင္ဖြင့္သံေတြ၊ တီးတိုးငိုေၾကြးသံေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနတတ္တယ္။ ဒီလမ္းဟာ မူးယစ္ရီေ၀လို႔ အေကာင္းဆံုးေနရာ၊ ေအာ္ဟစ္ ဆူညံေပါက္ကြဲလို႔ အေကာင္းဆံုးေနရာျဖစ္တယ္။ ဒီလို ဖန္ခြက္ျခင္း၊ ပုလင္းျခင္း ထိခတ္သံေတြ ဆူညံတဲ့ လမ္းဘက္ ေျခလွမ္းလွမ္းၿပီးမွက ်ေနာ္ ရုတ္တရက္ ေက ်ာခိုင္းလိုက္တယ္။ သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း ဆိုတာ တစ္ေယာက္တည္း အထီးက ်န္မွ လိုအပ္တာ မဟုတ္ဘူးေလ။ ဒါေၾကာင့္ ခုလိုခ်ိန္မွာ တစ္ေယာက္တည္းက ပိုေကာင္းလိမ့္မယ္လို႔ အိမ္ျပန္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ ကားမီးေတြ ေၾကာင့္ မိုးဖြဲဖြဲ ရြာေနတာကို ျမင္ေတာ့မွက ်ေနာ္ အက ်ီ ၤေခါင္းစြပ္ ကို ေခါင္းေပၚ ေဆာင္း၊ လက္ဖက္ႏွစ္ကို ေဘးအိပ္ကပ္ထဲ ထည့္ၿပီး လမ္းမ က ်ယ္ႀကီး အတိုင္းေလ ်ွာက္လာခဲ့တယ္။ Journey ရဲ့ Don’t Stop Believ’in သီခ်င္းကို တိုးတိုး ညည္းရင္း M2Mမွာ ေခြ၀င္၀ယ္မယ္ ဆုိတဲ့ အေတြး၀င္ၿပီး ဆိုင္ပိတ္သြားမလားဆုိတဲ့ အေတြးနဲ႔ ခပ္သြက္သြက္ေလး လမ္းေလ ်ွာက္မိတယ္။ “ညီေလး၊ မီးျခစ္ပါလား” ရုတ္တရက္ နားထဲ ကပ္ေမးလိုက္တဲ့ အသံေၾကာင့္ လန္႔သြားမိတယ္။ ထပ္ၾကပ္မကြာ လိုက္လာတဲ့ ေျခသံ နဲ႔ အတူ ေနာက္က ေခၚေနသံကို ၾကားမိေပမယ့္ က ်ေနာ္  ့ကို ေခၚတယ္ မထင္။ ကိုယ္အေတြးနဲ႔ကိုယ္ ဘာမွ အာရံု မရ။ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ နဲ႔ တီရွပ္လက္ရွည္ အကြက္ၾကားၾကားကို ၀တ္ထားတဲ့ သူကို အေမွာင္ထဲမွာ သဲသဲကြဲကြဲ မျမင္။ ေဆးလိပ္ ကို အသည္းအသန္ ေသာက္ခ်င္ေနတဲ့ပံုစံ နဲ႔ မီးျခစ္ကို ေတာင္းေနတဲ့ သူ႔ကို ေက  ်ာ္ၿပီး လမ္းမဘက္ ေ၀့ ၾကည့္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ အိမ္စီးကား တစီးစ ႏွစ္စီးစ ျဖတ္သြားတာက လြဲလို႔ လမ္းေပၚမွာ လူရွင္းေနေလရဲ့။ “ညီေလးမွာ မီးျခစ္မ်ား ပါသလားလို႔” က ်ေနာ္ အားနာစြာ ယဲ့ယဲ့ေလး ၿပံဳးၿပီး ေခါင္းခါ ျပလိုက္ေတာ့ သူက ေခါင္းကုတ္ရယ္ၿပီး Sorry လို႔ ေျပာတယ္။ “ညီေလး ဘယ္ျပန္မွာလဲ” “တာေမြ” သူဆီက ေမးခြန္းေနာက္တခု ကို ေပါ့ေပါ့ပါးပါးပဲ ျပန္ေျပာမိတယ္။ “ဟာ.. အေတာ္ပဲ.. ညီေလး ကားႀကံဳ လိုက္စီးလို႔ ရမလား၊ အကိုက တာေမြအ၀ိုင္းထိပ္က ေန ကားေျပာင္းစီးရမွာ၊ တာေမြအ၀ိုင္းထိပ္မွာ သန္လ ်င္ဘက္ သြားတဲ့ကားေတြ ရွိတယ္” က ်ေနာ္ ရုတ္တရက္ ေတြေ၀ သြားတယ္။ သူ႔ ကို မလိုက္နဲ႔ လို႔ ျငင္းလိုက္ဖို႔ ၾကေတာ့လည္း အားနာ၊ လိုက္ခဲ့ ပါလို႔ ေျပာလိုက္ ျပန္ေတာ့စိတ္ထဲမွာ ေၾကာက္သလိုလို ေတြေ၀ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ သူက တကၠစီကို တားလို႔ ကားေစ်းေျပာၿပီးေနၿပီ။ ကဲ.. ညီေလးတက္.. ဘာေတြစဥ္းစားေနတာလည္း၊ အကို ၂၅၀၀ နဲ႔ ငွားလိုက္တာ” ျမန္ဆန္လြန္းတဲ့ သူ႔လုပ္ရပ္ေတြကို က ်ေနာ္ လိုက္မမွီ။ ဒီအခ်ိန္ မွားလား မွန္လား စဥ္းစားဖို႔ထက္ သူ႔အခ်က္ျပတဲ့ သူ႔ေဘးနာကို ၀င္ထိုင္မိတယ္။ တကၠစီ စေမာင္းတဲ့ အခ်ိန္မွာ သူက က ်ေနာ္  ့နားကို ပိုကပ္လာၿပီး သူ႔ ေဘာင္းဘီ ေဘးအိတ္ထဲက တစံုတရာကို စမ္းပံုရတယ္။ က ်ေနာ္ မ်က္ေစာင္းနဲ႔ မသိမသာ ခိုးၾကည့္ေတာ့ သူ႔ေဘာင္းဘီ ထဲမွာ ဓားခၽြန္ခၽြန္ ေသးေသးေလး တစ္ေခ်ာင္းကို ထုတ္သလိုလို ျပန္ထည့္သလိုလို လုပ္ေနတာ၊သူ က ်ေနာ့္ဘက္လွည့္ၿပီး ၿပီတီတီ နဲ႔ မ်က္စိတဖက္ ခပ္တည္တည္ မွိတ္ျပေတာ့ က ်ေနာ္ မ်က္ႏွာလႊဲၿပီး ကားျပတင္းေပါက္ အျပင္ဘက္က ညရွဳခင္းေတြကို သဲႀကီး မဲႀကီး ေငးၾကည့္ေနမိတယ္။ စိတ္ထဲမွာ ေၾကာက္သလိုလို၊ ကားေပၚကပဲ ေျပးဆင္းခ်င္သလိုလို၊ ကားသမားကို ပဲ ေျပာျပရေကာင္းမလား၊ သူက လူေကာင္းဆိုရင္ အားနာစရာမ်ား ျဖစ္ေနမလား ေတြးရင္းနဲ႔ တာေမြ အ၀ိုင္းထိပ္ကို ေရာက္မွန္း မသိ ေရာက္လာခဲ့တယ္။က ်ေနာ္  ့ဘ၀မွာ ရန္သူထက္ မိတ္ေဆြဖြဲ႔ဖို႔ပဲ ႀကိဳးစားခဲ့တာပါ။ တေယာက္တည္း အထီးက ်န္ ဆန္လြန္းတဲ့သူဟာ ရန္သူကိုေတာင္ မိတ္ေဆြလုပ္ ႏိုင္ရမယ္လို႔ က ်ေနာ္ အၿမဲ ေတြးတတ္တဲ့သူပါ။ ခုဟာက က ်ေနာ္ သူ႔ကို မိတ္ေဆြ လုပ္ဖို႔ လူဆိုးလား၊ လူေကာင္းလား ဆုိတာ ေသခ်ာ ခြဲျခားမသိႏိုင္ေသး တဲ့ က ်ေနာ္  ့ကိုက ်ေနာ္ စိတ္ပ်က္မိတယ္။ “ညီ ဘာေတြ စဥ္းစားေနတာလည္း၊ တာေမြေရာက္ၿပီး၊ ဘယ္နားဆင္းမွာလဲ” “ရတယ္. အကိုဆင္းမယ့္ အ၀ိုင္းထိပ္မွာပဲ ခ်ေပးပါ၊ က ်ေနာ္ လမ္းေလ ်ွာက္ျပန္လို႔ရတယ္” ကားေပၚက ဆင္းၿပီးခ်ိန္မွာ က ်ေနာ္ စိတ္ေတြ တဖန္ ေပါ့ပါးလြတ္လပ္သြားတယ္။ တကယ္ဆို က ်ေနာ္ ကိုယ္တိုင္ ကားခရွင္းေပးၿပီး “က ်ေနာ္ သြားေတာ့မယ္ အကို” ေလာက္ေတာ့ ႏွဳတ္ဆက္သင့္တယ္ မဟုတ္လား။ သူသာ လူေကာင္းဆိုရင္ ႏွဳတ္မဆက္လိုက္ရတာ အားနာတယ္လို႔ ေတြးရင္ အေပါင္းအသင္း သိပ္မက္တဲ့ က ်ေနာ္  ့ ဘာသာ ျပံဳးမိတယ္။ တခါတရံမွာ လူေတြဟာ မလို အပ္တာေတြ သိပ္လုပ္ခ်င္ၾကတယ္ မဟုတ္လား။ …. တိုက္ခန္းေအာက္တံခါးကို ေသာ့ဖြင့္ၿပီး ဘာဂ်ာ တံခါးကို ဆြဲလိုက္တဲ့ အခ်ိန္ က ်ေနာ္ ေနာက္က တစံုတရာ ပြတ္တိုက္ တိုး၀င္သြားတယ္လို႔ ခံစားလိုက္ရေတာ့ အသည္းေတြ ေအးကနဲ ျဖစ္သြားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေရွ႕တည့္တည့္မွာ အရိပ္တစ္ခု ရုတ္တရက္ က ်လာတယ္။ တကယ္ေတာ့ အရိပ္မဟုတ္ဘူး၊ လူစစ္စစ္၊ လူမွ ေစာေစာက ေတြ႕ခဲ့တဲ့သူ။ ရုတ္တရက္ မထင္မွတ္ပဲ ထပ္မျမင္လိုက္ရတာေၾကာင့္ က ်ေနာ္ ေျခဖ်ား၊ လက္ဖ်ားေတြ ေအးစက္ေတာင့္ခဲၿပီး ေၾကာက္လန္႔တဲ့ အၾကည့္ေတြနဲ႔က ်ေနာ္  ့မွာ ေျပာစရာ စကား အစ ရွာမရ။ “ညီေလး၊ မင္းကလဲကြာ၊ သရဲျမင္တဲ့ အတိုင္းပဲ၊ အကို ကားမရလို႔ မင္းေနာက္လိုက္လာတာ” “က ်ေနာ္ အခန္း လိုက္လို႔ မျဖစ္ဘူးအကို၊က ်ေနာ္  ့မိဘေတြရွိတယ္” “မင္းကလည္းကြာ၊ သူငယ္ခ်င္းလို႔ေျပာေပါ့၊ တစ္ညတည္းပါကြာ၊ အကိုလူေကာင္းပါကြ” က ်ေနာ္ ဘာေျပာရမွန္းတကယ္မသိ။ က ်ေနာ့္ တေယာက္တည္း ေနတာအမွန္ ေျပာျပရမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ တိုက္ခန္းေပၚ မတက္သြားပဲ တျခားေနရာသြားရမလား၊ တျခားေနရာ သြားရင္ သူ က်ေနာ့္ကို တခုခု လုပ္မလား၊ ေလာေလာဆယ္ က ်ေနာ္  ့မွာ ကိုင္ထားတဲ့ဖုန္းရယ္၊ က ်ေနာ့္ ့ဆြဲႀကိဳးရယ္၊ပိုက္ဆံ ၃ ေသာင္း ၄ ေသာင္းရယ္ပဲ ရွိတယ္၊ ဒါမွ မဟုတ္ က ်ေနာ္ ေအာ္လိုက္ရမလား၊ သူက ဘာမွ မလုပ္ပဲ နဲ႔ က ်ေ
နာ္ ဘယ္လို ေအာ္မွာလဲ” လမ္းမေပၚၾကည့္လိုက္ေတာ့လည္း လူမေျပာနဲ႔ ခါတိုင္း ဘာဂ်ာ တံခါးနားေတြ႕ေနရတဲ့ ေခြးေတြ ခုေတာ့ ဘယ္ေပ်ာက္ကုန္မွန္းမသိ။ “မင္းကလည္းကြာ၊ သိပ္ေတြးတာပဲ၊ မင္းဆီကလည္း ငါပိုက္ဆံမလုဖူး၊ မင္းမိဘေတြ ရွိေနတာေတာင္ ငါက မေၾကာက္ပဲ မင္းဆီမွာ တည ေနဖို႔ ေျပာေသးတာပဲကြာ” က ်ေနာ္ ဘယ္လို ဆံုးျဖတ္ရမွန္းမသိ၊ က ်ေနာ္ သက္ျပင္းကို အရွည္ႀကီး ခ်ၿပီး က ်ေနာ္ ေလွကားေတြ အတိုင္း တက္သြားတယ္။ က ်ေနာ္ အာရံုထဲမွာေတာ့ အိမ္ေရာက္ရင္ က ်ေနာ္ မနက္က ထားခဲ့တဲ့ ပိုက္ဆံ ထုတ္ကို ဘယ္လို သိမ္းရမလဲ ဆုိတာကိုပဲ ေခါင္းထဲက ေတြးေနမိတယ္။ သူကေတာ့ က ်ေနာ္ ေနာက္ကေန သီခ်င္းေလး ညည္းၿပီး ေပါ့ေပါ့ပါးပါးပဲ လိုက္ခဲ့တယ္။ က ်ေနာ္ တစ္ေယာက္တည္း ေနတာကို သိႏွင့္ေနတာလားလို႔ေတာင္ သံသယ ၀င္မိတယ္။ အခန္းတံခါးကို ဖြင့္လိုက္ေတာ့ သူက ေခါင္းေလး ျပဴၾကည့္ပီး “ညီကလည္းကြာ.. မင္းအိမ္မွာ တေယာက္မွ ရွိပံု မေပၚပါဘူး” ဆုိၿပီး ေအာင္ႏိုင္သူ ေလသံနဲ႔ စိတ္လက္ေပါ့ပါးစြာ မ်က္စိမွိတ္ျပျပန္တယ္။ စိတ္ထဲမွာက ်ေနာ္  ့ အခန္းထဲက ပိုက္ဆံထုတ္ကို သူမျမင္ေအာင္ ဘယ္လို ဖြက္ရမလဲဆုိတာ ေခါင္းထဲေရာက္ေနတယ္။ သူေျပာတာကို ျပံဳးလည္မျပ၊ ေဒါသျဖစ္ဟန္လည္းမျပပဲ အခန္းထဲေရာက္ေရာက္ျခင္း က ်ေနာ္ ၀တ္ထားတဲ့ ေခါင္းစြပ္အက ်ီ ံကို အျမန္ခၽြတ္ ပိုိက္ဆံ ကို အက ်ီ ံနဲ႔လံုးလိုက္ၿပီး အ၀တ္ျခင္းေတာင္းထဲထည့္ လိုက္တယ္။ သူ ပိုက္ဆံ ယူမယ္၊ ရွာမယ္ ဆိုရင္ေတာင္ ဒီအ၀တ္ျခင္းေတာင္းမွာ ထည့္ထားမယ္လို႔ သူေတြးထင္ထားမွာ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ ေရခ်ိဳးခန္း နားမွာ ထားရင္ပိုေသခ်ာတယ္လို႔ ေတြးမိရင္း အျပင္ထြက္လာေတာ့ သူက ေရခဲေသတၱာထဲက ၀ိုင္ကို ဖန္ခြက္ထဲ ငွဲ႔ေသာက္ေနတယ္။ တုိက္ေျမညီထပ္က အသိအိမ္ကို အကူအညီ လွမ္းေတာင္းရမလား စဥ္းစားမိေပမယ့္ က်ေနာ့္ အေျခအေနက ဘာအကူညီေတာင္းရမွန္း မသိ။ စိတ္မသက္မသာ သူ႔အတြက္ ဖ်ာနဲ႔ ေခါင္းအံုးကို ဧည့္ခန္းထဲမွာ ခင္းေပးေတာ့ သူက “ ဒီမွာ အကို အိပ္ရမွာလား၊ ညီက အခန္းထဲမွာ အိပ္မွာလား”လို႔ေမးတယ္။ေခါင္းျငိမ့္ျပေပမယ့္ ဘာတခြန္းမွ မေျပာျဖစ္။ သူ႔ အတြက္ ျပင္ဆင္ၿပီး အခန္းထဲ ျပန္၀င္လာခ်ိန္ အိပ္မရမယ့္ တူတူ ရုပ္ရွင္ တကားေလာက္ၾကည့္မယ္ ၾကံစည္ေနတုန္းမွာ သူ အနားရုတ္တရက္ ေရာက္လာၿပီး က်ေနာ့္ နားကို ရုတ္တရက္ နမ္းလိုက္တယ္။ က်ေနာ္ ၾကက္သီး ေမြးညင္း ေတြ ထိုးေထာင္ ထြသြားၿပီး ေဒါသ ေထာင္းကနဲ ျဖစ္သြားတယ္။ က်ေနာ္ ရုတ္တရက္ ျခင္းထဲမွာ ထည့္ထားတဲ့ ကတ္ေၾကးကို ဆြဲယူလိုက္တယ္။ “အကို က်ေနာ့္ကို ဘာထင္ေနလဲ၊ က်ေနာ္ ကို ထိရင္ ဒီကတ္ေၾကးနဲ႔ ထိုးထည့္လိုက္မယ္” “ မင္းမထိုးရဲပါဘူးကြာ၊ မင္း က အိမ္ေပၚထိ ေခၚလာၿပီးမွ ကတ္ေၾကးနဲ႔ ထိုးမယ္ ဆုိၿပီး ရွက္ရမ္း မရမ္းေနပါနဲ႔ကြာ၊ မင္း ဘာလိုခ်င္လဲ ဆုိတာ ငါသိတယ္” က်ေနာ္ ေျခေတြ လက္ေတြ တုန္ၿပီး ေျပာတဲ့စကားေတြကလည္း အေယာင္ေယာင္ အမွားမွား ျဖစ္ေနတယ္။ ၀မ္းနည္းၿပီး မ်က္ရည္လည္းက ်မိတယ္။ သူ႔အေပၚ ဒီအထိ ေကာင္းေနတာေတာင္ ဘာေတြ အခြင့္အေရးယူ ခ်င္ရတာလည္း ဆုိတာ က ်ေနာ္ နားမလည္။ “အကို ေရွ႕ဆက္တိုးရင္ က်ေနာ္ ေအာ္မွာ” “ဟဟ.. မင္းေအာ္မယ္ဆိုလည္း ေအာ္… မင္းေအာ္ရင္ေရာ ဘယ္သူက ယံုမွာလည္း၊ မင္းငါ့ကို အိမ္ေပၚေခၚတင္လို႔ မင္းအခန္းထဲ ငါေရာက္ေနတာေလး၊ မင္းမေခၚရင္ ငါလာလို႔မရဘူးေလ” သူ႔ရဲ့ တဖက္သတ္ ဆန္တဲ့ စကားအေပၚ က ်ေနာ္ အမွားႀကီး မွား မွန္း က ်ေနာ္ သိလိုက္ရသလို၊ က ်ေနာ္  ့မွာ ျပင္ဆင္ခ်ိန္လည္းမရွိေတာ့ပါဘူး။ “ဒီေတာ့ အကို ဘာျဖစ္ခ်င္လည္း” “ဘာျဖစ္ခ်င္လည္း ဆုိေတာ့ မင္းသိကၡာ၊ ငါ့သိကၡာ အတြက္ မင္းငါ့ကို ေငြေပးရလိမ့္မယ္ အနည္းဆံုး (၃) သိန္း ” “ဟာ.. ေငြေပးရေအာင္ အကိုနဲ႔ က ်ေနာ္ နဲ႔က သိကၡာ က ်စရာ ဘာမွ မလုပ္တာပဲဗ်ာ” က ်ေနာ္ သူ႔ကို က ်ေနာ္ လက္ထဲက ကိုင္ထားတဲ့ ကတ္ေၾကးနဲ႔ တစြပ္စြပ္ ထုိးထည့္လိုက္ခ်င္တဲ့ အထိ အာရံုမွာ ေပၚလာတယ္။ သူ က ်ေနာ္ ့ကို အႏိုင္အရမ္းက ်င့္တယ္။ က ်ေနာ္ ဘာလုပ္ရမွန္း မသိဘူး။ “ဒီမွာ က ်ေနာ္ ပိုက္ဆံအိတ္၊ က ်ေနာ္ မွာ ရွိတာ ဒါအကုန္ပဲ၊ အကိုေတာင္းတဲ့ ေငြ ၃ သိန္းေတာ့ က ်ေနာ္ မေပးႏိုင္ဘူး၊ ေရာ့ ပိုလိုခ်င္ရင္ေတာ့ က ်ေနာ္  ့ကို သာ သတ္သြားေတာ့” ဆုိၿပီးက ်ေနာ္ ကတ္ေၾကးကို ကမ္းေပးလိုက္တယ္။ ဒီခ်ိန္မွာ က ်ေနာ္ လည္း ေသခ်င္တဲ့စိတ္ပဲ ရွိတယ္။ သူ႔ကိုက ်ေနာ္ လွမ္းၾကည့္လို္က္ေတာ့ က ်ေနာ္ ပိုက္ဆံအိတ္ထဲက ပိုက္ဆံကို ကတ္ေၾကးကိုင္ၿပီး ေရေနတယ္။ သူ ပိုက္ဆံ ျမန္ျမန္ယူၿပီး ထြက္သြားဖို႔ပဲ က ်ေနာ္ ေမွ်ာ္လင့္မိတယ္။ သူ ပိုက္ဆံ ကို အက ်ီ ံထဲ အသာအယာ ထည့္လုိက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ သူက မတ္တပ္ရပ္ၿပီး က ်ေနာ္ ဗီဒိုကို ဖြင့္တယ္။ ဗီဒို ထဲက အက ်ီ ံတြကို သူက တထည္ခ်င္းစီ ကိုင္ၾကည့္ၿပီး သူ ႀကိဳက္တဲ့ အက ်ီ ၤေတြကို ေရြးထုတ္ယူေနတယ္။က ်ေနာ္ ပိုက္ဆံသာ ရက္ေရာမယ္။ ဒီအက ်ီ ံေတြ က ်ေနာ္ သူ႔ကို မေပးခ်င္ဘူး။ က ်ေနာ္ အက ်ီ ံ ၤတစ္ထည္ခ်င္းစီမွာ အမွတ္တရ နဲ႔ အဓိပါယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္။ က ်ေနာ္ အသက္ရွိေနသ၍ ဒီအက ်ီ ၤေတြ က ်ေနာ္ မေပးပါရေစနဲ႔။က ်ေနာ္ စိတ္ထဲမွာ မယူပါေစနဲ႔လို႔ ဆုေတာင္းေပမယ့္ ဆုေတာင္း မျပည့္ခဲ့ဘူး။ က ်ေနာ္ မီးဖိုခန္းထဲကို သူ ျပန္သြားတယ္။ က ်ေနာ္ အသည္းေအးကနဲ ျဖစ္သြားတယ္။ အ၀တ္ျခင္းထဲမွာ ပိုက္ဆံ ဖြက္ထားတာ သူ သိေနတာလား ဆုိၿပီး သူေနာက္လိုက္သြားမိတယ္။ သူ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲကေန ကၽြတ္ကၽြတ္အိတ္ တလံုး ယူၿပီး သူေရြးထားတဲ့ အက်ီ ၤေတြကို ထည့္လိုက္တယ္။ “မင္း ငါထြက္သြားလို႔ ေအာ္ဖို႔ မစဥ္းစားနဲ႔၊ မင္းကို သနားလို႔ ငါ ျပန္တာမွတ္” က ်ေနာ္ သူ႔ကို ေက ်းဇူးေတြ အထပ္ထပ္ တင္မိတယ္။ တကယ္ က ်ေနာ္ အမွားေတြပါ။ က ်ေနာ္ ဘ၀ အတြက္ အမွားႀကီး မွားခဲ့တာပါ။က ်ေနာ္ တံခါးဖြင့္ေပးၿပီး သူ ျပန္ထြက္ေတာ့က ်ေနာ္ ေသာ့အျမန္ ျပန္ခတ္တယ္။ သူ ေလွကားတဆစ္ ဆင္းတဲ့ အခ်ိန္မွာ “ဒီမွာ အကို၊ က ်ေနာ္ အကို႔ကို သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြ အမွတ္နဲ႔ အားနာ ၿပီး အိမ္ေပၚထိ ေခၚတင္ခဲ့တာ က ်ေနာ္  ့ အမွားပါ။ အကို႔ကို အျမင္မွားမိေအာင္ လုပ္မိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အကို လူမသိ၊သူမသိ က ်ေနာ္ ကို အႏိုင္က ်င့္ခ်င္တယ္၊ မရေတာ့ ေငြညွစ္ၿပီး ပိုက္ဆံေတာင္းတယ္၊ က ်ေနာ္ အက ်ီ ံတြ ယူသြားတယ္။ တကယ္လို႔ မနက္ဖန္ စိတ္ေျပာင္းၿပီး က ်ေနာ္ ရဲတိုင္ရင္ က ်ေနာ္  ့ဆီက ယူသြားတဲ့ပစၥည္းေတြကို သက္ေသခံ အျဖစ္နဲ႔ ဖမ္းခံရင္ အကို အမွဳ ပိုႀကီးၿပီး၊ အကို ကံေကာင္းပါေစ” လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ သူ ေလွကားသံုးဆစ္ မွာ ျပန္တက္လာၿပီး ေစာေစာက ယူသြားတဲ့ အက ်ီ ံထုတ္ကို ဖုတ္ကနဲ ပစ္ခ်ၿပီး ျပန္ဆင္းသြားတယ္။က ်ေနာ္ အရမ္းေပ်ာ္သြားတယ္။ သူဟာ လူေကာင္းတေယာက္ပါပဲ၊ ေငြလိုေနလို႔ပဲ ျဖစ္ရမယ္လို႔ က ်ေနာ္ ေတြးထင္မိတယ္။ သူ႔ ေျခသံေတြေလွကားကေန မၾကားရေတာ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ က ်ေနာ္ အက ီ ံ် ထုတ္တံခါးဖြင့္ၿပီး အသာအယာ ေပြ႕ယူမိတယ္။ က ်ေနာ္ သိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္။ ရင္ထဲမွာ ဘာမွ မရွိတဲ့ အတိုင္းမသိ ေက ်နပ္သလိုလို၊ သူ႔ကိုလည္း သနားလိုလို၊ သူဘာေၾကာင့္ ေငြလိုေနသလဲ ဆုိတာလည္း ေခါင္းထဲ ေရာက္လာခဲ့တယ္။က ်ေနာ္ အတိုင္းအဆ မရွိ ခုန္ေနတဲ့ ရင္ေတြ ရပ္လို႔ အခန္းထဲ ၀င္မယ္ ၾကံတုန္း ၀ုန္း၀ုန္း ဆုိၿပီးက ်ေနာ္ အိမ္ေရွ႕ တခါး ဆြဲခါသံကို ၾကားရေတာ့ က ်ေနာ္ တုန္လွဳပ္သြားရျပန္တယ္။ က ်ေနာ္ မရဲတရဲ နဲ႔ ဘယ္သူလဲလို႔ ေမးလိုက္ေတာ့ အကိုပါပဲ လို႔ ျပန္ေျဖသံၾကားတဲ့ အခ်ိန္မွာက ်ေနာ္ လက္ဖ်ား၊ ေျခဖ်ားေတြ ေအးစက္သြားခဲ့ျပန္တယ္။ က ်ေနာ္ သူ႔ကို ျမင္ေတာ့ မ်က္ႏွာငယ္ေလးနဲ႔ “ေအာက္က တိုက္တံခါး ပိတ္ထားလို႔ ကို ထြက္လုိ႔ မရဘူးညီ၊ ကို႔ကို ေသာ့ေပးပါ၊ ကို ျပန္ခ်င္လို႔ပါ၊ ညီ့ပိုက္ဆံကို အကို ေျပလည္တဲ့ တေန႔ ျပန္ဆပ္ပါမယ္” လြန္ခဲ့တဲ့ မိနစ္ပိုင္းတုန္းက က ်ေနာ္ ေဒါသထြက္ ၀မ္းနည္း ခဲ့ရေပမယ့္ ခုခ်ိန္မွာ က ်ေနာ္ သူ႔ကို သနားသြားတယ္။ က ်ေနာ္ တိုက္ေအာက္ေသာ့ကို ကမ္းေပးၿပီး “အကို႔ကို ပိုက္ဆံ ေပးလိုက္ကတည္းက က ်ေနာ္ ျပန္လိုခ်င္တဲ့ စိတ္မရွိပါဘူးအကို၊ က ်ေနာ္ က ်ေနာ္ ကေတာ့ လူဆိုးတေယာက္လုပ္ခ်င္စိတ္ရွိတဲ့ လူေကာင္းနဲ႔ ေတြ႕ တယ္လို႔ပဲ မွတ္ပါတယ္ အကို” က ်ေနာ္ ကို ေက ်းဇူးတင္စကား ႏွဳတ္က မေျပာေပမယ့္ သူ႔ မ်က္ႏွာမွာ က ်ေနာ္ ကို ေက ်းဇူးဆိုတဲ့စကား ေပၚလြင္ေနတယ္လို႔က ်ေနာ္ သတ္မွတ္ပါရေစ။ က ်ေနာ္ သူေလွကားေပၚကေန ခပ္ျမန္ျမန္ဆင္းသြားတဲ့အသံ၊ဘာဂ်ာတံခါး ဖြင့္ၿပီး ျပန္ပိတ္သြားတဲ့အသံ၊ေနာက္ သူ လမ္းမႀကီးကို ေက ်ာခိုင္း လမ္းေလ ်ွာက္သြားတဲ့ ေျခသံ ကုန္တဲ့ထိ နားစြင့္ေနမိတယ္။ ေနာက္တခ်ိန္ သူ ျပန္လာမွာကို က ်ေနာ္ က ်ေနာ္ မေၾကာက္ေတာ့ဘူး။ က ်ေနာ္ ကို သူ ဒုကၡလာေပးမွာကို မေၾကာက္မိေတာ့ေပမယ့္ ေနာက္ထပ္ က ်ေနာ္ လို လူေတြ နဲ႔ မေတြ႕ပဲ ဒုကၡ ေပးမယ့္ သူ အခ်င္းခ်င္း ျပန္ေတြ႕မွာကိုေတာ့ စိုးရိမ္မိတယ္။ အေ၀းကေန လွမ္းၾကည့္ေနတဲ့ သူ႔ ပံုရိပ္ ေပ်ာက္သြားတဲ့ အခါမွ က ်ေနာ္ ေခါင္းထဲ Murphy’s Law ေရာက္လာတယ္။ “Anything that can go wrong will go wrong” တဲ့… တကယ္လို႔မ်ား က ်ေနာ္ သာ သူ႔ အလို ဆႏၵေတြကို လိုက္ေလ ်ာခဲ့ရင္၊ တကယ္လို႔မ်ား က ်ေနာ္ သာ သူ ထင္သလို လူတေယာက္ ျဖစ္ေနခဲ့ရင္၊ တကယ္လို႔မ်ား က ်ေနာ္ သူ႔ကို ေသာ့မေပးပဲ လူသိရွင္ၾကား ေအာ္ဟစ္အကူအညီေတာင္းခဲ့ရင္၊ တကယ္လို႔မ်ား သူက ်ေနာ္ ကို လာျပန္ရွာခဲ့ရင္…….. က ်ေနာ္ အေတြးေတြ ဒီေန႔ထိ မဆံုးေသးပါဘူး။ 

+စိန္လ ်ွံထြန္း +

 IDEA Magazine

Read More...

=လစဥ္မပ ်က္နွစ္စဥ္ခ ်ီတက္၁၀နွစ္နဲ ့၁၁လေျမာက္ျမန္မာျပည္သားစာေစာင္

http://www.mediafire.com/download/1248vbe3ov6g5v4/The+Burmese+Journal+%28Julyb%2C2016%29.pmd.pdf

Read More...

=အတိတ္ရဲ႔အလြမ္းမ်ားကိုတူးေဖာ္ၾကည့္ျခင္း=

အခ်ိန္အားေလးရွိတုန္း ေကာ္ဖီေလးတစ္ခြက္ေသာက္ .. .ျပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၁ နဲ႔ ၂၀၁၂ မ်ားဆီက အက္ေဆးေတြ ကဗ်ာေတြ စာစုေလးေတြျပန္ဖတ္ျပီး... အဲအခ်ိန္မ်ားဆီကို ေတာ္ေတာ္ေလး တမ္းတမ္းတတနဲ႔ လြမ္းမိသြားတယ္...။ အတိတ္ကာလဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွျပန္မရႏိုင္ေတာ့တဲ႔ အရာေတြဆိုတာကို သတိခ်ပ္ရင္းလည္း ရင္ထဲနင့္နင့္နဲနဲခံစားသြားရတယ္...။ ခါးသက္တဲ႔ေကာ္ဖီေတြ ေအးစက္သြားတဲ႔အထိ ကိုယ့္အေတြးေတြ ဟိုး.... အေ၀းကို လြင့္လြင့္ပ်ံ႔ပ်ံ႔..။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ကိုယ္ဟာ...အေရာင္စံုတဲ႔ တိမ္ေတြဆီ လြင့္ေမ်ာရင္း လွပတဲ႔စကားလံုးေတြကို ဖန္းဆင္းခဲ႔ဖူးတယ္...။ ႏွင္းဆီပန္းနီနီရဲရဲပန္းစည္းေလး အမွတ္တရ ရခဲ႔ဖူးတယ္...။ ႏူးည့ံတဲ႔ ကဗ်ာလွလွေလးေတြရဲ႔ စကားလံုးေတြ အျဖစ္လည္း ကိုယ္စားျပဳခဲ႔ရဖူးတယ္...။ ၾကည္ႏူးစရာေကာင္းတဲ႔ ေရႊေရာင္ညတစ္ညမွာ လျပည့္လကို ေငးေမာရင္းလည္း အတူျဖတ္သန္းခြင့္ ရခဲ႔ဖူးတယ္...။ ၾကယ္ေရာင္နည္းတဲ႔ ညကို ေကာ္ဖီနဲ႔အတူတူျမည္းခဲ႔ဖူးတယ္...။ သူေပးခဲ႔ဖူးတဲ႔ ရင္ခုန္သံပါးပါးလ ်ားလ ်ားေလးေတြကိုလည္း ဘယ္ဖက္အိပ္ကပ္ထဲ သိမ္းထားခဲ႔ဖူးတယ္...။ ကိုယ့္လက္ဖ၀ါးထဲကို သူထည့္ေပးခဲ႔ဖူးတဲ႔ အလြမ္းေတြကို ဖမ္းဆုပ္ကုိင္ထားခဲ႔ဖူးတယ္...။ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္္မရႏိုင္ေတာ့တဲ႔ အရာေတြနဲ႔ အခိ်န္ေတြကို လြမ္းဆြတ္ၾကည့္ရတာဟာ ခါးသက္နာက ်င္လွ ေပမယ့္ အဲဒီခံစားမႈကို ေနာင္တတစ္ခုလို႔မသတ္မွတ္ဘဲ တစ္သက္သာ သိမ္းဆည္း ထားရမယ့္ အမွတ္တရပို႔စ္ကဒ္ေလးတစ္ခုလို႔ပဲ ကိုယ္ခံယူခ်င္ပါတယ္..။ ေနရာအသစ္ကိုေရာက္ျပီး ဘ၀အသစ္စ အခ်စ္အသစ္နဲ႔ျဖစ္ေနတဲ႔ သူ႔ကို ဘယ္လိုမွေတြ႔ဆုံပတ္သက္မႈ မရိွႏိုင္(မရွိသင့္)ေတာ့ေပမယ့္ အိပ္မက္ထဲတစ္ခဏေရာက္လာခဲ႔တဲ႔ သူ႔အတြက္ ခ်ေရးျဖစ္သြားတဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႔ ဒိုင္ယာရီေလး...။


 ................................... 

+မိုးေငြ႔+

Read More...

=ကာတြန္းဟာသ(ျမင္မွမျမင္ဘူးတာ)=


Read More...

=လူထုက ်န္းမာေရး(ဒူးေထာက္လွမ္းေလ ်ွာက္ျခင္းျဖင့္ ရရိွမယ့္ က ်န္းမာေရးအက ်ဳိးေက ်းဇူးမ်ား)=+Public Health+ 
ဒူးေထာက္လွမ္းေလ ်ွာက္ျခင္းကို လူတုိင္းအတြက္ အၾကံျပဳထားပါတယ္။ ဒီေလ့က ်င့္ခန္းက ေရာဂါတစ္စုံတစ္ခုနဲ႔ မတည့္ဘူးဆုိတာမ်ဳိး မရိွပါဘူး။ ဒီနာက ်င္ကုိက္ခဲမႈေတြဟာ ၾကြက္သားလႈပ္ရွားမႈ နည္းလြန္းျခင္းရဲ႕ ရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္ တခါတေလ ျဖစ္ေပၚတာမုိ႔ ဒူးဆစ္နဲ႔ အဆစ္အျမစ္ နာက ်င္ကုိက္ခဲမႈရိွသူေတြအတြက္ေတာင္ မတည့္တာမ်ဳိး မရိွပါဘူး။ ဒူးေထာက္လမ္းေလ ်ွာက္ျခင္းက ေက ်ာက္ကပ္ေရာဂါနဲ႔ အသည္းကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

 ဒီေတာ့ က ်ေနာ္တို႔ ဘာလုပ္ၾကမလဲ။ ေခါင္းအုံးႏွစ္လုံးယူ၊ အေပၚမွာ ဒူးတင္ျပီး ေရွ႕ကို လွမ္းရပါမယ္။ ဒါကို ၁၅ မိနစ္ကေန မိနစ္ ၂၀ ခန္႔အထိ ေန႔တုိင္း လုပ္ေပးဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အက ်ဳိးရလဒ္ေတြ မၾကာခင္ ျမင္ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္။ ဒီေလ့က ်င့္ခန္းက ဒူးေခါင္းရိွ ဆုံခ်က္ေတြနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္တြင္းရိွ အဂၤါေတြနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ ျပသနာေတြ လႈံေဆာ္ႏုိးဆြေပးတာေၾကာင့္ အင္မတန္ ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ တရုတ္ေဆးပညာရပ္က ဒီေလ့က ်င့္ခန္းကို ေရာဂါစုံကုထုံးတစ္ခုအျဖစ္ အသိမွတ္ျပဳထားပါတယ္။

Credit : trend Myanmar  Rest of your post

Read More...

Monday, July 25, 2016

=လူထုက ်န္းမာေရး(အစာအိမ္အခ်ဥ္ေပါက္တယ္ဆုိတာ)=

+Public Health+
အစာအိမ္အခ်ဥ္ေပါက္တာထက္ အစာအိပ္က ထုတ္တဲ့ အက္ဆစ္ အေၾကာင္းကို အရင္သိထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဝမ္းတြင္း အက္ဆစ္ (Stomach Acid Strength) က ေတာ္ေတာ္ျပင္း ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိ ပ်င္းလဲဆုိ ဘရိတ္ဓားပါး ၂ခ်ာင္း ၃ေခ်ာင္းေလာက္ကို ယင္းအက္ဆစ္နဲ႔တင္ အသာေလး အရည္ေပ်ာ္ေစႏိုင္ ပါတယ္။ အစာအိမ္မွာက ဆဲလ္မ်ားက သံုးေလးရက္အတြင္းကို အသစ္ အသစ္ ျဖစ္ေပၚေနျပီး ေန႔စဥ္ စားသံုးတဲ့ အစာမ်ားေၾကာင့္လဲ ယင္းအက္ဆစ္ က လူကိုဒုကၡမေပးေစပါဘူး။ အကယ္၍ ၂၄ နာရီအတြင္း အစား လံုးဝမစာပဲ ေနလိုက္ရင္ အစာအိမ္က သိသိသာသာဒုကၡေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျဖစ္မ်ားတာကေတာ့ အစာအိမ္ အခ်ဥ္ေပါက္ျခင္း ျဖစ္ျပီး ဝမ္းတြင္း အက္ဆစ္က အစာအိမ္သားကို တိုက္စား သြားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစားအေသာက္ကို သူ႔အခ်ိန္နဲ႔ သူ ပံုမွန္စားသံုးဖို႔ တိုက္တြန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အစာအိမ္နဲ႔ ဆက္စပ္ေရာဂါမျဖစ္ဖို႔ ကိုယ္စားေသာက္တဲ့ အစားအစာနဲ႔ အက္ဆစ္ဓာတ္က တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

Credit : International news for Myanmar 

+Shwe Chit Thu+

Read More...

Sunday, July 24, 2016

++အမ ်ားစုအလုပ္မပိတ္တဲ့မဲေဆာက္ျမိဳ ့တနဂံေနြနွင့္ ယုံၾကည္မႈေတြရင္ဘတ္ထဲကိုပစ္သြင္းနိုင္ေပသည္.....ငပိလက္ေဆာင္ ေပးသူေရ++

Photo-(မဲေဆာက္ျမိဳ ့၊မယ္ပတိုက္နယ္-ထိုင္လုစက္ရုံေရွ ့မွာ ေတြ ့ရတဲ့ဆရာမိုးနဲ ့သမီးမ ်ား။ (ယုံၾကည္မႈေတြ..သူတို ့ရင္ဘတ္ထဲကို.. ပစ္သြင္းနိုင္ေပသည္..)'

*ဒို ့..အားကို..ဒို ့ယုံၾကည္.....ၾကယ္ကိုပင္..ဆြတ္နိုင္သည္.. သူရဲေကာင္းတို ့..ထုံးနဲ ့အညီ....က ်ဴးရင့္လိုက္မည္....ယုံၾကည္မႈေတြ... ရင္ဘတ္ထဲကို..ပစ္သြင္းေနပါသည္..အားမာန္၀ံံ့လို ့....ရဲရဲခ ်ီ...*

Photo-('*အေဆာင္မွဴးအန္တီတင္တင္မူ(အဲေလ)အန္တီ၀င္း နဲ ့ဒါ၀တ္မင္းသားဆရာမိုး* မဲေဆာက္ျမိဳ ့မယ္ပတိုက္နယ္Ceramic Co,ltd စက္ရုံရွိျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားတစ္စုရဲ ့ မဲေဆာက္ေဒသေဘးေလးေဘးအတြက္ အလွဴေငြ-၇၀၀ဘတ္')
 ေရာ..ခက္ကျပီ။လူတစ္ေယာက္ကေနလူတစ္ေယာက္ကို၊လူတစ္စုကေန လူတစ္ေယာက္ကို၊လူအုပ္စုၾကီး(လူတစ္ဖြဲ ့)ကေနလူတစ္ေယာက္ကို အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ကိုယုံၾကည္ဖို ့ဆိုတာ လြယ္တာမွတ္လို ့။အေမစုေျပာတဲ့ပြဲစားလိုမက ်င့္ရဘူး။ရဲေနာက္လိုက္ လိုမလုပ္ရဘူး။သူၾကီးေနာက္ဆြဲလိုမျပဳရဘူး..စတဲ့သီလတရားနဲ ့ ျပည့္စုံသူကရွာမွရွားပဲေလ။ အဲဒီထဲမွာမွထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မဲေဆာက္ျမိဳ ့မွာအေျခခ ်ေနထိုင္ျပီး မဲေဆာက္ေဒသ၃ျမိဳ ့နယ္(မဲေဆာက္-ဖုတ္ဖရာ့-မယ္ရမတ္)တို ့မွာ ေရေဘး-မီးေဘး-အခ ်ဳပ္ခန္းထဲထမင္းမစားရတဲ့ေဘး-လမ္းသရဲ နွိပ္စက္လို ့ ျဖစ္ေစ(သို ့)ျပည္သူ ့စစ္အနိုင္က ်င့္လို ့ျဖစ္ေစ အလုပ္မဆင္းနိုင္တဲ့ေဘး..စတဲ့ ေဘးေလးေဘးလႈမႈကူညီေရးလုပ္ငန္းကိုေသေသခ ်ာခ ်ာလုပ္လာျပီ ဆိုေတာ့ျမန္မာျပည္သားမ ်ားအေရးပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ(ဲJACBA) ဟာဘ႑ာေရးမွဴး-ဦးေက ်ာ္စိုးဆီမွာ(၁၁၇၂၉)ဘတ္လက္ခံရွိထားပါျပီ။ ျပီးခဲ့တဲ့အပတ္ေတြကမဲေဆာက္ကို
တစ္ရက္ခြဲအလည္လာေရာက္ခဲ့တဲ့လို ့(တ္)ဘူရီခရုိင္ကျမန္မာအမ္အိုယူေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမား(၈၃)
 ေယာက္ကိုအခ ်ဳိရည္နဲ ့ေနၾကာေစ့ဧည့္ခံတာရယ္၊ေဘးေလးေဘး လူမႈကူညီေရးလုပ္ငန္းခြင္ေပါင္းစုံကအမႈေဆာင္ေကာ္မတီဗြီနိုင္း အတြက္မဲေဆာက္ျမိဳ ့မနူတ္စက္ရုံကအလွဴေငြ(၈၅၂)ဘတ္ကို ဘ႑ာေရးမွဴး-ဦးက ်ာ္စိုးဆီအေၾကာင္းၾကားျပီးသီးသန္ ့ အသုံးစာရင္းျပသထားပါျပီ။ ကိုင္း--ဒီေန ့ဟာတနဂံေနြေန ့ျဖစ္ေပမယ့္ထိုင္းနိုင္ငံမွာ လုပ္အားခအနည္းဆုံးးေဒသတစ္ခုျဖစ္တဲ့မဲေဆာက္ျမိဳ ့က စက္ရုံအလုပ္ရုံနဲ ့အျခားလုပ္ငန္းခြင္အမ ်ားစုဟာအလုပ္မပိတ္ၾကသလို ထိုင္းဥပေဒအရတနဂံေနြပိတ္ရက္မွာအလုပ္ခိုင္းမႈအတြက္ ပုံမွန္လုပ္အားခရဲ ့နွစ္ဆဆိုတာလည္းလုံး၀မရၾကပါဘူး။ Photo--('မဲေဆာက္ျမိဳ ့မယ္ပတိုက္နယ္Ceramic Co,ltd စက္ရုံရွိျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားတစ္စုရဲ ့ မဲေဆာက္ေဒသေဘးေလးေဘးအတြက္အလွဴေငြ-၇၀၀ဘတ္')
ဆရာမိုး(JACBA)နဲ ့ျပန္ၾကားေရးတစ္ဦးကေတာ့ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြၾကားမွာပန္းေရာင္ကဒ္(ယာယီေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္)၂နွစ္သက္တမ္းတိုးျပီးရင္ မၾကာမီေရွ ့လမွာျမန္မာနိုင္ငံဘက္က CI(မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသခံအေထာက္အထား)ကို မဲေဆာက္အပါအ၀င္ေဒသ၆ခုမွာOSS(တေနရာထဲမွာလုပ္ငန္း အားလုံးအျပီးအစီးျပဳလုပ္ေပးတဲ့ရုံးဌာန)ဖြင့္လွစ္မယ့္အေၾကာင္း၊ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္နိုင္ေၾကာင္းကြင္းဆင္းရွင္းျပေနဆဲပါဗ ်ဳိ ့။ 
 Photo--(ငပိလက္ေဆာင္ေပးသူေရ)
P အဲ..တဆက္ထဲမွာပဲလြန္ခဲ့တဲ့၁၃နွစ္ေလာက္ကတည္းက သူငယ္ခ ်င္းျဖစ္တဲ့ထိုင္းနိုင္ငံသားနဲ ့အိမ္ေထာင္က ်ေနသူ-- အထည္ခ ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္ေဒါၚသီရိကလည္းငပိအလြန္ၾကိဳက္တဲ့ သူ ့သူငယ္ခ ်င္းဆရာမိုးအတြက္ေ၀ါျမိဳ ့နယ္လက္ထြက္ငါးစနယ္ ငပိရည္ထုပ္ပါတဲ့ဗ ်ား။(သာဓုပါဗ ်)။ ေၾသာ္..ငပိရည္၊ငပိေထာင္းျဖစ္လာမယ့္
ငပိလက္ေဆာင္ ေပးသူေရ..မေမ့ပါဗ ်တဲ့။ 

.................... ......................... 

သတင္းေဆာင္းပါး----ေသာင္ရင္းနဂါး 
ဓာတ္ပုံ--ေက ်ာ္သူရိန္

'Photo(ပန္းေရာင္ကတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူတိုင္း ဆက္လက္ျပဳလုပ္ၾကရမယ့္CI(မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံအေထာက္အထား)'
'

Read More...

=မဲေဆာက္ျမိဳ ့ေန ့သစ္အလကေက ်ာင္း(၂၀၁၆-၁၇)ပညာသင္နွစ္ မိဘ-ဆရာအသင္း(PTA)အစည္းအေ၀းေအာင္ျမင္စြာက ်င္းပ=

*(အျမဲတမ္း..ေသြးစည္း..ညီညြတ္ၾကမည္) ၃...သမဂၢ-အသြင္.. ငါတို ့..အား*(အျမဲတမ္း..ေသြးစည္း..ညီညြတ္ၾကမည္) ၃...သမဂၢ-အသြင္.. ငါတို ့..အား.......
အလုပ္သမား..ေသြးေျမ..က ်ခ ်ိန္....သမဂၢ-ကိုေတာင့္တသည္.... ေနေရာင္.ျခည္ေအာက္...ရွရွိသမ ်ွ..ဘယ္ခြန္..အားဟာ..အၾကီးဆုံးလဲ... အလုပ္သမား.....နစ္နာမႈထက္.....အားနည္းတာ..ရွိလား....သမဂၢ-အသြင္. ငါတို ့အား.. *(အျမဲတမ္း..ေသြးစည္း..ညီညြတ္ၾကမည္) ၃...သမဂၢ-အသြင္.. ငါတို ့..အား.......

ဟုတ္ကဲ့ပါ။ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မဲေဆာက္ျမိဳ ့ရွိျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြရဲ ့ရင္ေသြး(၄၂၅)ေယာက္၊ဆရာ(၁၇)ေယာက္ တက္ေရာက္လ ်က္ရွိတဲ့ေန ့သစ္အလကေက ်ာင္း(New Day)ရဲ ့ (၂၀၁၆-၁၇)ပညာသင္နွစ္..မိဘ-ဆရာအသင္း(PTA)အစည္းအေ၀းကို ေအာင္ျမင္စြာက ်င္းပျပီးဆုံးခဲ့ပါျပီ။ေန ့သစ္အလကေက ်ာင္းရဲ ့ အုပ္ခ ်ဳပ္မႈညႊန္ၾကားေရးမွဴး-ဆရာမၾကီးေဒါၚယုဇနနဲ ့ေက ်ာင္းအုပ္ခ ်ဳပ္ေရး အဖြဲ ့၀င္ဆရာေတြ၊ဘာသာရပ္အလိုက္ဆရာေတြတက္ေရာက္ၾကသလို အလွဴရွင္HWF၊ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းေက ်ာင္းဆရာမ ်ားအစည္းအရုံး(BMTA) တို ့ကကိုယ္စားလွယ္လည္းတက္ေရာက္တာေတြ ့ရပါတယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့၁၁နွစ္(၂၀၀၅ခုနွစ္)ကတည္းကဆရာမိုး(ေခါၚ)ဦးမိုးၾကိဳး ဦးေဆာင္တဲ့ျမန္မာျပည္သားမ ်ားအေရးပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ (JACBA)ကဂ ်ဂြာလ္စတီးစက္ရုံ၊စိန္ ့ဟိန္းစက္ရုံ(ယခု-ဒီေကစက္ရုံ) ျခင္ေထာင္ရုံ၊ေဘာက္ရုံ..စတာေတြအျပင္ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ ့ အေထြေထြလုပ္သားအခ ်ဳိ ့ပါပါ၀င္လ ်က္အလုပ္သမားသမဂၢ- အသြင္ျဖင့္တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
မူလပထမေက ်ာင္းေနရာမွာယခုလက္ရွိေနရာမဟုတ္ပဲ မဲေဆာက္ျမိဳ ့မယ္ေတာ္-ေလာစုရပ္ကြက္၊မဲေဆာက္အေကာက္ခြန္ရုံး ေနာက္ေက ်ာမွာျဖစ္ျပီး၂၀၀၉ခုနွစ္ဒီဇင္ဘာလမွာျမ၀တီစစ္ပြဲျဖစ္ပြားျပီး RPJက ်ည္ခြံေတြေက ်ာင္းေရွ ့နဲ ့ေက ်ာင္းေခါင္မိုးေပါၚက ်ေရာက္ခဲ့တာ မို ့လို ့လုံျခဳံေရးအရအလွဴရွင္HWF(ံHelp Without frontier)အဖြဲ့ကလက္ရွိေက ်ာင္းေနရာျဖစ္တဲ့ထဆိုင္လို ့(တ္)တိုက္နယ္ စည္ပင္သာယာရုံးအနီးကိုေျပာင္းေရြ ့လာတာမွာအခုအခ ်ိန္အထိ ရပ္တည္လႈပ္ရွားသက္၀င္ေနဆဲပါခင္ဗ ်ား။
ျမတ္ဗုဒၶ-ရဲ ့ၾသ၀ါဒကထာတစ္ခုရွိပါတယ္။*သမဂၢါနံတေပၸါသုေခါ*တဲ့။ ဆိုလိုတာက--*ရဟန္းတို ့...စည္းလုံးညီညြတ္ျခင္းသည္အင္အား ျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္း
အေထာက္အပံ့ေကာင္းျဖစ္ေပသည္*တဲ့ဗ ်ာ။ *ခြန္အားမ ်ွေ၀.....ဒို ့တေတြသည္..မလြဲမေသြ..ျပည္သူေတြအတြက္..။
......................... 

+ေသာင္ရင္းနဂါး+ '

မဲေဆာက္ျမိဳ ့ေန ့သစ္အလကေက ်ာင္း(၂၀၁၆-၁၇) ပညာသင္နွစ္ မိဘ-ဆရာအသင္း(PTA)အစည္းအေ၀း ေအာင္ျမင္စြာက ်င္းပအျပီးမွာ PTAေကာ္မတီ၀င္မ ်ားအမွတ္တရ' 'မဲေဆာက္ျမိဳ ့ေန ့သစ္အလကေက ်ာင္း အုပ္ခ ်ဳပ္မႈညႊန္ၾကားေရးမွဴး-၀ါရင့္ဆရာမၾကီးဒါၚယုဇန နဲ ့ဆရာတင္ေမာင္ေဆြတို ့ကပူးတြဲေဆြးေနြးေနစဥ္' 'ဒီကေန ့PTAအစည္းအေ၀းကိုထိုင္းနိုင္ငံမွာ ေန ့စဥ္အဖမ္းအဆီးေတြရွိေနတဲ့ၾကားက စြန္ ့စြန္ ့စားစားတက္ေရာက္လာၾကသူေတြပါ။ (အမ ်ားစုကအေထာက္အထားမစုံၾကပါ)' 'မဲေဆာက္ျမိဳ ့ေန ့သစ္အလကေက ်ာင္း အုပ္ခ ်ဳပ္မႈညႊန္ၾကားေရးမွဴး-၀ါရင့္ဆရာမၾကီးဒါၚယုဇန ဦးေဆာင္ေဆြးေနြးေနစဥ္' 'အခမ္းအနားမွဴး---ဆရာမ ်ဳိးသန္ ့' +11

Read More...

=ကာတြန္းဟာသ(ဒီလိုျဖစ္ေအာင္ဘယ္သူလုပ္ခဲ့ ?)=


Read More...

=လူထုက ်န္းမာေရး (အမာရြတ္ကင္း မဲွ႔ ေဖ်ာက္နည္း)=

+Public Health+

ဆရာဝန္ဆီ မသြားခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ ရုိးရွင္းတဲ့ အိမ္တြင္းျဖစ္ မဲွ႔ဖယ္ရွားနည္းတစ္ခုပါ။ အမွန္ေတာ့ လူတုိင္းနီးပါး အေရျပားေပၚ အနည္းဆုံး မွဲ႔တစ္စြန္း၊ တစ္ေပါက္ေတာ့ ရိွၾကတာမို႔ ဒီကိစၥက အထူးစမ္း မဟုတ္ပါဘူး။ မွဲ႔က ထိခုိက္လြယ္တဲ့ အေရျပားေနရာေတြမွာ ျဖစ္ပြားတတ္လုိ႔ ျပသနာတစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါတယ္။ အလြယ္တကူလည္း ထိခုုိက္ႏုိင္ပါတယ္။ အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ အေရအတြက္နဲ႔ အရြယ္အစား ၾကီးထြားတတ္ပါတယ္။ မွဲ႔ ျဖစ္ပြားရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းေတာ့ မသိရပါဘူး။ ေကာင္းတာေလးတစ္ခ်က္က ဆရာဝန္ဆီသြားစရာမလုိပဲ မိမိအိမ္မွာတင္ ဖယ္ရွားႏုိင္ျခင္းပါပဲ။ ပစၥည္းတစ္ခုသာ လုိအပ္ပါတယ္။ ပန္းသီးရွာလကာရည္ပါ။ ေသြးထြက္သံယိုျခင္းမရိွ၊ အမာရြတ္မက ် ျဖစ္တဲ့ေနရာကို ေရရယ္၊ ဆပ္ျပာအေပ်ာ့စားရယ္နဲ႔ ေသခ်ာေဆးေၾကာသန္႔စင္ေပးပါ။ မွဲ႔ကို ေရနဲ႔ ၁၅ မိနစ္စိမ္ ဒါမွမဟုတ္ သြားတုိက္သံေလးနဲ႔ ညင္သာစြာ ပြတ္တုိက္ေပးပါ။ ျပီးေနာက္ ေျခာက္ေအာင္ သုတ္ရပါမယ္။ ပန္းသီးရွာလကာရည္ထဲ ဂြမ္းေလးနစ္၊ မွဲ႔ေပၚတင္ျပီး မေရြ႕ေအာင္ ေဆးပလတ္စတာနဲ႔ ကပ္ေပးပါ။ ၁၅ မိနစ္ထားျပီးေနာက္ ေရေဆးပါ။ ဒီနည္းအတုိင္း ၁ ရက္ ၃ ၾကိမ္ ၁ ပတ္အထိ လုပ္ေပးရပါမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ လုိအပ္ပါက ထပ္လုပ္ေပးရပါမယ္။ မွတ္ခ်က္။ ။ မ်က္ခြံနီးနားရိွ မွဲ႔ကို လုံးဝမလုပ္သင့္ပါဘူး မ်က္လုံး က ်ိန္းစပ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ 
န္ဘဲ ဖယ္ရွားေပးပါလိမ့္မယ္။


Credit : Trend Myanmar

Read More...

Saturday, July 23, 2016

=ကာတြန္းဟာသ(ဆရာ.....ေလ ်ွာ့ ခ်လိုက္ရမလား)=


Read More...

=လူထုက ်န္းမာေရး( အထိုင္မ်ားျခင္းရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက ်ဳိးမ်ား)=

+Public Health+
 လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အလုပ္စားပြဲ၊ တီဗီေရွ႕ေတြမွာ အမ်ားဆံုးထိုင္ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အထိုင္မ်ားတဲ့အခါမွာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက ်ဳိးေတြရွိတာေၾကာင့္ သတိျပဳႏိုင္ဖို႔ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
(၁) ဇီ၀ျဖစ္စဥ္ကုိ ေႏွာင့္ေႏွးေစျခင္း။

 အထိုင္မ်ားတဲ့အခါမွာ ၾကြက္သားေတြရဲ႕ က ်ဳ ံ ့ဆန္႔ႏိုင္မႈ အားေလ ်ွာ ့နည္းလာတဲ့အျပင္ (Insulin) ပမာဏေလ ်ွာ ့နည္းေစၿပီး ေသြးလည္ပတ္စီးဆင္းတဲ့လမ္းေၾကာင္းမွ အဆီေတြကို ေလ ်ွာ ့နည္းေစတာေၾကာင့္ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။


  (၂) ေက ်ာရုိးနာက ်င္ေစျခင္း ။

 အထိုင္မ်ားျခင္းဟာ ေက ်ာရိုးတ၀ိုက္ရွိ ၾကြက္သားေတြနဲ႔ အဆစ္ေတြကို ဖိအားေပးသလို ျဖစ္တာေၾကာင့္ တစ္ရူးေတြလႈပ္ရွားမႈအားနည္းလာၿပီး ေက ်ာရိုးနာက ်င္ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။


 (၃) ႏွလံုးေရာဂါနဲ႔ ကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈမ်ားျခင္း ။

ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ နည္းပါးၿပီး အထို္င္မ်ားျခင္းဟာ ႏွလံုးေရာဂါနဲ႔ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားေစဖို႔ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထိုင္မ်ားျခင္းဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႕ ရင္သားကင္ဆာ၊ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါတယ္။ သုေတသီေတြက အထိုင္မ်ားတဲ့သူေတြဟာ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခ (၆၄%) ရွိတယ္လို႔လဲ ဆိုထားပါတယ္။ 


Credit-:Momolay

Read More...

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1106) ကာတြန္းဟာသ (923) ဟာသ (895) ေဆာင္းပါး (820) ကဗ်ာ (756) သတင္း (517) .ေဆာင္းပါး (508) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (499) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ကဗ ်ာ (217) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (190) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (137) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (89) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (48) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) ကာတြန္းဟာသ- (41) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) သတင္းေဆာင္းပါး (34) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဂ်ာနယ္ (22) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (19) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (18) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) အေတြးအျမင္ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) ေဗဒင္ (7) -ကာတြန္းဟာသ (6) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) ဂ ်ာနယ္ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပး) (4) သတင္း.တို. (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ; (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) သေရာ ္စာ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)