ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Sunday, May 10, 2015

==မိုးေတြျဖိဳင္ျဖိဳင္ရြာပါေစ==

>
ေႏြရာသီ၏အပူရွိန္ကား ျပင္းထန္လွပါဘိ။ မနက္ပိ ုင္းႏွင္ ့ ညပိ ုင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ အပူခ်ိန္ အနည္းငယ္ေလ်ာ့နည္း၊ေနသာထုိင္သာရွိေသာ္လည္း မြန္းတည္ ့ခ်ိန္ႏွင့္မြန္းလြ ဲခ်ိန္မ်ား၊ အပူခ်ိန္ျမင္ ့မားေနသည္ ့အတြက္ ေနမထိ ထုိင္မသာျဖစ္ၾက ရသည္။စာေရးသူတိ ု ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သာ ရာသီဥတုပူသည္ဟုထင္မိေသာ္လည္း မၾကာေသးမီရက္ပုိင္း ေလာက္က ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိ ုင္း ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕သိ ု ႔ အလည္တစ္ေခါက္ေရာက္ခဲ ့ရာ ထိ ုၿမိဳ႕၊ လည္း မနက္ပိ ုင္းႏွင္ ့ ညပိ ုင္းတြင္သာေနထုိင္၊ ေကာင္းသည္။ ေန႔လယ္ပိ ုင္းအခ်ိန္တြင္ ““ပူတာပါ ပဲ””ဟုေျပာရမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင္ ့ဆုိေသာ္ အပူရွိန္မ်ားျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္အ၊ႊန္းကိန္းမ်ား ျမင္ ့တက္လ ်က္ရွိရာ ျမန္မာျပည္၏တုိင္းေဒသႀကီးႏွင္ ့ျပည္နယ္ ေနရာအႏွံ ့အျပားက်ေရာက္ေနသည္ ့အတြက္ ျဖစ္ေလသည္။ ကမၻာၾကီး၏ေဂဟစနစ္ ပ်က္ယြင္းလာမႈ၊ သဘာ၀သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးလာမႈ၊ စက္ရုံ၊ုံ၊ အလုပ္ရုံမ်ားစြာ၏ ေဘးထြက္ဆုိးက ်ဳိးမ်ား စေသာ လူသားတို႔၏ပေယာဂအေၾကာင္းတရားမ်ားစြာ ေၾကာင္ ့ အုိဇုန္းလႊာပ်က္စီးလာျခင္းႏွင္ ့အတူကမၻာ ့ လူသားမ်ားထံသိ ု ႔ ဆုိးက ်ဳိးအမ်ဳိးမ်ဳိး သက္ေရာက္ လာရျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ မတ္ ၂၀ ရက္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ဘက္စြန္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ေပၚသို ႔ က်ေရာက္သည့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ သည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ အျမင္ ့မားဆုံးျဖစ္သည့္ UV Index၁၄ ဒသမ သုညထိ ျဖစ္ေပၚေန ေၾကာင္း ဖတ္လိ ုက္ရသည္။ အီေကြတာႏွင္ ့နီးကပ္ စြာ တည္ရွိသည္ ့အတြက္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မွာ အပူဒဏ္လြန္ကဲမႈကိ ု ပိ ု၊ခံစားရျခင္းျဖစ္သည္။ စာေရးသူ၏ဇာတိမွာအညာေဒသ မိတၴီလာ ၿမိဳ႕ျဖစ္ရာ အညာေဒသကိုယခင္တုန္းက မုိးေခါင္ေရရွားရပ္၀န္းေဒသဟုေခၚေ၀ၚၾကသည္။ မိတၴီလာ ၿမိဳ႕သည္ အညာေဒသျဖစ္ေသာ္လည္း တမာပင္၊ ကုကၠဳိပင္၊ ထေနာင္းပင္တိ ု႔မ်ားစြာရွိျခင္းေၾကာင္ ့ အပူဒဏ္လြန္ကဲစြာမခံစားရဟု စိတ္ထဲမွာထင္ မွတ္ခဲ ့သည္။ ယခင္တုန္းက အညာေဒသ၏အပူရွိန္မ်ားမွာယခုလက္ရွိခံစားေနရသည္ ့အပူရွ ိန္ မ်ားေလာက္မျပင္းထန္ေပ။ မွတ္မိေသးသည္။ စာေရးသူကေလးဘ၀က မိတၴီလာၿမိဳ႕တြင္ သီလ ရွင္တစ္ပါး အပူဒဏ္မခံႏုိင္၊ ျခင္ေထာင္ ေရစြတ္ၿပီး ညအိပ္ရာ မနက္မုိးအလင္း ခႏၶာကိ ုယ္ေတာင့္တင္းၿပီးေသလြန္သည္ဟု လူႀကီးမ်ားေျပာခဲ ့သည္ကိုအမွတ္ရမိသည္။ ထိ ု ႔အတူ အသက္ငါးဆယ္အရြယ္ အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္ ဖ်ာကိုေရစြတ္၊ ည အိပ္ရာ မနက္တြင္ေသဆုံးခဲ့သည္ဟု ၾကားခဲ ့ရဖူး သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေစ်းအတြင္း ဆုိက္ကား သမားတစ္ေယာက္ ေနပူထဲမ်က္ႏွာသစ္၊ လက္ ကုိင္ပ၀ါအုပ္ၿပီး ဆုိက္ကားေပၚအိပ္ငိုက္ေနရာမွ အသက္ကုန္သြားခဲ ့သည္။ စာေရးသူ၏မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္ တစ္ေနကုန္စိ ုက္ပ်ဳိးခင္းထဲ အလုပ္လုပ္ရာ ၿခံထဲမွျပန္လာၿပီး ေျခေထာက္ေရေဆးမိသည္။ ေမာေမာပန္းပန္းျဖင္ ့ အိပ္ေပ်ာ္ရာမွ ႏုိးလာသည္အခါ မ်က္စိထဲအေမွာင္ထုလႊမ္းၿပီး အျမင္အာရုံကြယ္ေပ်ာက္သြားေတာ့သည္။ ေဆးကုသမရေတာ့ေပ။ ေနပူထဲမွျပန္အလာ မဆင္မျခင္အေနအထုိင္ သတိမရွိမႈေၾကာင့္ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕ယြင္းသြား ျခင္းမွ အသက္အႏၱရာယ္ထိခိ ုက္သည္အထိ ျဖစ္ တတ္ရာ မ်ားစြာသတိျပဳရမည္။
အထူးသျဖင့္ ၿမိ ဳ႕ျပလူထုအတြက္ ေလေအးစက္ျဖင္ ့ေနရသည့္ အိမ္၊ တုိက္ခန္း၊ ရုံးခန္းမ်ားမွရုတ္တရက္ အခန္း အျပင္သိ ု႔ထြက္ၿပီး ျပင္ပမွအပူရွိန္ႏွင့္ေတြ႕ထိ၊ ဒုကၡမ်ားတတ္သည္။ စာေရးသူ၏အစ္ကိ ုေျပာျပ ဖူးသည္ကိ ု သတိရ၊ေျပာျပခ်င္ေသးသည္။ ေရနံ ေျမမွ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္သည္ အခ်ိန္မ်ားစြာေနပူထဲအလုပ္လုပ္ရာမွ ေလေအးစက္ေပးထား သည္ ့ အလုပ္ခန္းထဲ ရုတ္တရက္၀င္သြ ားရာ ေနရာမွာပင္ လဲက ်၊ ဦးေႏွ ာက္ေသြးေၾကာျပတ္ ၿပီး ေသဆုံးခဲ ့သည္။ ယခုေန႔ရက္မ်ားမွာရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အပူခ်ိန္မ်ားျမင္ ့တက္လာမႈေၾကာင့္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ ့နယ္၊ စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္ႏွင္ ့ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္တုိ ့တြင္ ေနထုိင္ေသာ အမ်ဳိးသားသုံးဦး ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာျပတ္ၿပီး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းတစ္ပုဒ္ဖတ္လုိက္မိသည္။ ေသဆုံးသြားၾကသူမ်ားမွာ ေနပူထဲလမ္း ေလွ်ာက္လာရာက ရုတ္တရက္လဲက ်ေသဆု ံးသူ၊ ေနပူထဲဆုိက္ကားနင္းရာမွ နားလုိက္စဥ္ ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာျပတ္ေသဆုံးသူ၊ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေျမက်င္းတူးရာမွနားေနစဥ္ ေသဆုံးသူမ်ားျဖစ္ၾက ရာ အသက္အရြယ္အားျဖင္ ့ (၆၅) ႏွစ္ အရြယ္ အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္၊ (၃၅) ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသား ႏွစ္ေယာက္တိ ု ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ေနပူထဲတြင္မျဖစ္မေန သြားလာရမည္ဆုိပါက သတိျပဳလုိက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ေရဒီယို၊ ရုပ္သံလုိင္းမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ေပးေနသည္ကို ၾကည္ ့ရႈလိ ုက္နာေစခ်င္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ဳိ ႕တြင္ မုိးၾႀကိဳကာလျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ အပူရွိန္ျမင္ ့မားလာျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအပူရွိန္ထက္ ပိ ုမိ ုႏု ိင္ေျခ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၇၀ ရာခိ ုင္ႏႈန္း အထိ ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိ ုင္ငံ ေျမာက္ဘက္ႏွင္ ့ ေတာင္ဘက္ပိ ုင္းေဒသမ်ားတြင္ မုိးအနည္းငယ္ရရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း မုိးေလ၀သႏွင္ ့ဇလေဗဒပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္၏သုံးသပ္ေျပာၾကားခ်က္ကိ ု လည္း ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္တြင္ ဖတ္လိ ုက္မိသည္။ ယခုလက္ရွိခံစားေနရေသာ အပူဒဏ္ေလ ်ွာ့ ပါးလာႏုိင္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ ့ နည္းလမ္းမွာမုိးရြာသြန္းျခင္းမွတစ္ပါး အျခားမရွိနိုင္။ ဧၿပီလ ကုန္ခါနီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသိ ု႔ မုိးရြာသြန္းသည္ဟု မည္ကာမတၱသာျဖစ္ခဲ့ရ၊ အပူမၿငိမ္းႏိ ုင္။ လြန္ဆြဲလ ်ွင္ပင္ ေကာင္းမည္လားဟုေတြးမိ၏။ မုိးၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ ရြ ာသြန္းမွသာလ ်ွင္ အပူရွိန္ေလ်ာ့ပါးမည္။ ျမန္မာျပည္၏ ေနရာေဒသအခ်ဳိ ႕ေရရွားပါးျခင္းမွ ကင္းေ၀းမည္၊လူအမ်ား၏ ကိုယ္က ်န္းမာ၊ စိတ္ခ်မ္း သာေစရန္အလို ့ငွာ““မိ ုးၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ရြာသြန္းၿဖိဳးပါေစ”” ဟု ဆုေတာင္းရုံမွတစ္ပါး မတတ္ႏုိင္ေတာ့ၿပီ။ ။ 

 +ခင္လျပည့္၀န္း+

ေႏြရာသီ၏အပူရွိန္ကား ျပင္းထန္လွပါဘိ။ မနက္ပိ ုင္းႏွင္ ့ ညပိ ုင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ အပူခ်ိန္ အနည္းငယ္ေလ်ာ့နည္း၊ေနသာထုိင္သာရွိေသာ္လည္း မြန္းတည္ ့ခ်ိန္ႏွင့္မြန္းလြ ဲခ်ိန္မ်ား၊ အပူခ်ိန္ျမင္ ့မားေနသည္ ့အတြက္ ေနမထိ ထုိင္မသာျဖစ္ၾက ရသည္။စာေရးသူတိ ု ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သာ ရာသီဥတုပူသည္ဟုထင္မိေသာ္လည္း မၾကာေသးမီရက္ပုိင္း ေလာက္က ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိ ုင္း ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕သိ ု ႔ အလည္တစ္ေခါက္ေရာက္ခဲ ့ရာ ထိ ုၿမိဳ႕၊ လည္း မနက္ပိ ုင္းႏွင္ ့ ညပိ ုင္းတြင္သာေနထုိင္၊ ေကာင္းသည္။ ေန႔လယ္ပိ ုင္းအခ်ိန္တြင္ ““ပူတာပါ ပဲ””ဟုေျပာရမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင္ ့ဆုိေသာ္ အပူရွိန္မ်ားျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္အ၊ႊန္းကိန္းမ်ား ျမင္ ့တက္လ ်က္ရွိရာ ျမန္မာျပည္၏တုိင္းေဒသႀကီးႏွင္ ့ျပည္နယ္ ေနရာအႏွံ ့အျပားက်ေရာက္ေနသည္ ့အတြက္ ျဖစ္ေလသည္။ ကမၻာၾကီး၏ေဂဟစနစ္ ပ်က္ယြင္းလာမႈ၊ သဘာ၀သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးလာမႈ၊ စက္ရုံ၊ုံ၊ အလုပ္ရုံမ်ားစြာ၏ ေဘးထြက္ဆုိးက ်ဳိးမ်ား စေသာ လူသားတို႔၏ပေယာဂအေၾကာင္းတရားမ်ားစြာ ေၾကာင္ ့ အုိဇုန္းလႊာပ်က္စီးလာျခင္းႏွင္ ့အတူကမၻာ ့ လူသားမ်ားထံသိ ု ႔ ဆုိးက ်ဳိးအမ်ဳိးမ်ဳိး သက္ေရာက္ လာရျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ မတ္ ၂၀ ရက္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ဘက္စြန္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ေပၚသို ႔ က်ေရာက္သည့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ သည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ အျမင္ ့မားဆုံးျဖစ္သည့္ UV Index၁၄ ဒသမ သုညထိ ျဖစ္ေပၚေန ေၾကာင္း ဖတ္လိ ုက္ရသည္။ အီေကြတာႏွင္ ့နီးကပ္ စြာ တည္ရွိသည္ ့အတြက္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မွာ အပူဒဏ္လြန္ကဲမႈကိ ု ပိ ု၊ခံစားရျခင္းျဖစ္သည္။ စာေရးသူ၏ဇာတိမွာအညာေဒသ မိတၴီလာ ၿမိဳ႕ျဖစ္ရာ အညာေဒသကိုယခင္တုန္းက မုိးေခါင္ေရရွားရပ္၀န္းေဒသဟုေခၚေ၀ၚၾကသည္။ မိတၴီလာ ၿမိဳ႕သည္ အညာေဒသျဖစ္ေသာ္လည္း တမာပင္၊ ကုကၠဳိပင္၊ ထေနာင္းပင္တိ ု႔မ်ားစြာရွိျခင္းေၾကာင္ ့ အပူဒဏ္လြန္ကဲစြာမခံစားရဟု စိတ္ထဲမွာထင္ မွတ္ခဲ ့သည္။ ယခင္တုန္းက အညာေဒသ၏အပူရွိန္မ်ားမွာယခုလက္ရွိခံစားေနရသည္ ့အပူရွ ိန္ မ်ားေလာက္မျပင္းထန္ေပ။ မွတ္မိေသးသည္။ စာေရးသူကေလးဘ၀က မိတၴီလာၿမိဳ႕တြင္ သီလ ရွင္တစ္ပါး အပူဒဏ္မခံႏုိင္၊ ျခင္ေထာင္ ေရစြတ္ၿပီး ညအိပ္ရာ မနက္မုိးအလင္း ခႏၶာကိ ုယ္ေတာင့္တင္းၿပီးေသလြန္သည္ဟု လူႀကီးမ်ားေျပာခဲ ့သည္ကိုအမွတ္ရမိသည္။ ထိ ု ႔အတူ အသက္ငါးဆယ္အရြယ္ အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္ ဖ်ာကိုေရစြတ္၊ ည အိပ္ရာ မနက္တြင္ေသဆုံးခဲ့သည္ဟု ၾကားခဲ ့ရဖူး သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေစ်းအတြင္း ဆုိက္ကား သမားတစ္ေယာက္ ေနပူထဲမ်က္ႏွာသစ္၊ လက္ ကုိင္ပ၀ါအုပ္ၿပီး ဆုိက္ကားေပၚအိပ္ငိုက္ေနရာမွ အသက္ကုန္သြားခဲ ့သည္။ စာေရးသူ၏မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္ တစ္ေနကုန္စိ ုက္ပ်ဳိးခင္းထဲ အလုပ္လုပ္ရာ ၿခံထဲမွျပန္လာၿပီး ေျခေထာက္ေရေဆးမိသည္။ ေမာေမာပန္းပန္းျဖင္ ့ အိပ္ေပ်ာ္ရာမွ ႏုိးလာသည္အခါ မ်က္စိထဲအေမွာင္ထုလႊမ္းၿပီး အျမင္အာရုံကြယ္ေပ်ာက္သြားေတာ့သည္။ ေဆးကုသမရေတာ့ေပ။ ေနပူထဲမွျပန္အလာ မဆင္မျခင္အေနအထုိင္ သတိမရွိမႈေၾကာင့္ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕ယြင္းသြား ျခင္းမွ အသက္အႏၱရာယ္ထိခိ ုက္သည္အထိ ျဖစ္ တတ္ရာ မ်ားစြာသတိျပဳရမည္။
အထူးသျဖင့္ ၿမိ ဳ႕ျပလူထုအတြက္ ေလေအးစက္ျဖင္ ့ေနရသည့္ အိမ္၊ တုိက္ခန္း၊ ရုံးခန္းမ်ားမွရုတ္တရက္ အခန္း အျပင္သိ ု႔ထြက္ၿပီး ျပင္ပမွအပူရွိန္ႏွင့္ေတြ႕ထိ၊ ဒုကၡမ်ားတတ္သည္။ စာေရးသူ၏အစ္ကိ ုေျပာျပ ဖူးသည္ကိ ု သတိရ၊ေျပာျပခ်င္ေသးသည္။ ေရနံ ေျမမွ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္သည္ အခ်ိန္မ်ားစြာေနပူထဲအလုပ္လုပ္ရာမွ ေလေအးစက္ေပးထား သည္ ့ အလုပ္ခန္းထဲ ရုတ္တရက္၀င္သြ ားရာ ေနရာမွာပင္ လဲက ်၊ ဦးေႏွ ာက္ေသြးေၾကာျပတ္ ၿပီး ေသဆုံးခဲ ့သည္။ ယခုေန႔ရက္မ်ားမွာရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အပူခ်ိန္မ်ားျမင္ ့တက္လာမႈေၾကာင့္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ ့နယ္၊ စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္ႏွင္ ့ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္တုိ ့တြင္ ေနထုိင္ေသာ အမ်ဳိးသားသုံးဦး ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာျပတ္ၿပီး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းတစ္ပုဒ္ဖတ္လုိက္မိသည္။ ေသဆုံးသြားၾကသူမ်ားမွာ ေနပူထဲလမ္း ေလွ်ာက္လာရာက ရုတ္တရက္လဲက ်ေသဆု ံးသူ၊ ေနပူထဲဆုိက္ကားနင္းရာမွ နားလုိက္စဥ္ ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာျပတ္ေသဆုံးသူ၊ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေျမက်င္းတူးရာမွနားေနစဥ္ ေသဆုံးသူမ်ားျဖစ္ၾက ရာ အသက္အရြယ္အားျဖင္ ့ (၆၅) ႏွစ္ အရြယ္ အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္၊ (၃၅) ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသား ႏွစ္ေယာက္တိ ု ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ေနပူထဲတြင္မျဖစ္မေန သြားလာရမည္ဆုိပါက သတိျပဳလုိက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ေရဒီယို၊ ရုပ္သံလုိင္းမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ေပးေနသည္ကို ၾကည္ ့ရႈလိ ုက္နာေစခ်င္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ဳိ ႕တြင္ မုိးၾႀကိဳကာလျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ အပူရွိန္ျမင္ ့မားလာျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအပူရွိန္ထက္ ပိ ုမိ ုႏု ိင္ေျခ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၇၀ ရာခိ ုင္ႏႈန္း အထိ ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိ ုင္ငံ ေျမာက္ဘက္ႏွင္ ့ ေတာင္ဘက္ပိ ုင္းေဒသမ်ားတြင္ မုိးအနည္းငယ္ရရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း မုိးေလ၀သႏွင္ ့ဇလေဗဒပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္၏သုံးသပ္ေျပာၾကားခ်က္ကိ ု လည္း ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္တြင္ ဖတ္လိ ုက္မိသည္။ ယခုလက္ရွိခံစားေနရေသာ အပူဒဏ္ေလ ်ွာ့ ပါးလာႏုိင္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ ့ နည္းလမ္းမွာမုိးရြာသြန္းျခင္းမွတစ္ပါး အျခားမရွိနိုင္။ ဧၿပီလ ကုန္ခါနီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသိ ု႔ မုိးရြာသြန္းသည္ဟု မည္ကာမတၱသာျဖစ္ခဲ့ရ၊ အပူမၿငိမ္းႏိ ုင္။ လြန္ဆြဲလ ်ွင္ပင္ ေကာင္းမည္လားဟုေတြးမိ၏။ မုိးၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ ရြ ာသြန္းမွသာလ ်ွင္ အပူရွိန္ေလ်ာ့ပါးမည္။ ျမန္မာျပည္၏ ေနရာေဒသအခ်ဳိ ႕ေရရွားပါးျခင္းမွ ကင္းေ၀းမည္၊လူအမ်ား၏ ကိုယ္က ်န္းမာ၊ စိတ္ခ်မ္း သာေစရန္အလို ့ငွာ““မိ ုးၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ရြာသြန္းၿဖိဳးပါေစ”” ဟု ဆုေတာင္းရုံမွတစ္ပါး မတတ္ႏုိင္ေတာ့ၿပီ။ ။ 

 +ခင္လျပည့္၀န္း+

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)