ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Thursday, May 7, 2015

==ခက္ခဲစြာယွဥ္ျပိဳင္ရဦးမယ့္ ေဒါ့မြန္ နဲ ့ဘြန္ဒက္စ္လီဂါ ပြဲစဥ္ (၃၂)လာျပီ==

>
ဘြန္ဒက္စ္လီဂါ ပြဲစဥ္ (၃၂)ကိုေမ ၉ ရက္နဲ ႔ ၁၀ ရက္ေတြမွ ာ ဆက္လက္ယွဥ္ ၿပိ ဳင္ကစားမွ ာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပြဲစဥ္မွာယူရုိပါလိဂ္၀င္ခြင္ ့အတြက္ ႀကိ ဳးစားမယ္ ့ အသင္းေတြနဲ႔ တန္းမဆင္းရေရး အားထုတ္လာမယ့္ အသင္းေတြေၾကာင့္ ဘြန္ဒက္စ္လီဂါဖလားကို ဘိ ုင္ယန္ျမဴးနစ္တိ ု ႔ ဆြတ္ခူးသြားေပမယ္ ့ လက္က ်န္ပြဲစဥ္ေတြကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ ႔ သက္၀င္လႈပ္ရွ ားေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

**ဘိုင္ယန္ ျမဴးနစ္ ႏွ င့္ ေအာ့စ္ဘတ္**

 ေအာ့စ္ဘတ္ကို ဘိ ုင္ယန္ျမဴးနစ္တို့ရႈံးထားဖူးေပမယ့္လက္ရွ ိအေနအထား အရ အမွတ္မလိ ုေတာ့တဲ ့ ဘိ ုင္ယန္ျမဴးနစ္ကိ ု ေအာ့စ္ဘတ္တို ့အေလးအနက္ ကစားၿပီးအမွတ္ရေအာင္ ယူပါလိမ္ ့မယ္။ ယူရုိပါလိဂ္ ေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္ထားရွ ိေနတဲ ့ ေအာ့စ္ဘတ္တိ ု ႔က အမာခံကစားသမားေတြ အကုန္ထုတ္သံ ုးၿပီး သံ ုးမွတ္အျပည္ ့ ရယူဖိ ု ႔ အားထုတ္လာဖိ ု ႔ရွ ိေနပါတယ္။ ဘိ ုင္ယန္ျမဴးနစ္တိ ု ႔ကေတာ့ ဂုဏ္သိကၡာ အတြက္ အမွ ားအယြင္းမရွိနိုင္ပြဲဆက္ဖိ ု ႔ စြမ္းေဆာင္မွ ာျဖစ္တာေၾကာင္ ့ ေအာ့စ္ ဘတ္တိ ု ႔ အျမင္ ့ဆံ ုးရႏိ ုင္ရင္ တစ္မွတ္ပါပဲ။

**ေဒါ့မြန္ႏွ င္ ့ ဟာသာဘာလင္**


ယူ၇ုိပါလိဂ္၀င္ခြင္ ့တစ္ေနရာအတြက္ ႀကိဳးစားေနတဲ ့ ေဒါ့မြန္တုိ႔ကေတာ့ အခုပြ ဲမွ ာ အိမ္ကြင္းျဖစ္တာမိ ု ႔ အႏိ ုင္ရေအာင္ အားထုတ္ပါလိမ္ ့မယ္။ ပထမ အေက ်ာ့မွာ ဟာသာဘာလင္တိ ု ႔က အိမ္ကြင္းမွ ာ ႏိ ုင္ပြ ဲရရွိထားတာမိ ု ႔ အခုပြ ဲမွ ာ လည္း အျပင္အထန္ခုခံဖိ ု႔ ျပင္ဆင္လာပါလိမ္ ့မယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ေဒါ့မြန္တို ႔ ေျခစြမ္းက ် ဆင္းေနတာမိ ု႔ ခက္ခဲမယ္ ့ပြ ဲပါပဲ။

 **ဟမ္ းဘတ္ ႏွ င့္ ဖိုင္ းဘတ္**

အိမ္ရွင္ဟမ္းဘတ္တို႔အတြက္ အားကုန္ထုတ္ရမယ့္ပြဲပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပိ ုင္းပြဲစဥ္ေတြမွ ာ တျဖည္းျဖည္း ေျခစြမ္းထက္ျမက္ လာတာမို ႔ ဖိုင္း ဘတ္တိ ု ႔လည္း ပြ ဲမေခ်ာင္ပါဘူး။ ဒီႏွစ္သင္းဆံ ုေတြ ႕တိ ုင္း သေရပြဲျဖစ္တာ မ်ား တာမိ ု ႔ အခုပြ ဲမွ ာေတာ့ ျပတ္သားတဲ ့ရလဒ္ကို ဟမ္းဘတ္တိ ု ႔ ပံုေဖာ္ပါလိမ္ ့မယ္။


 **ဂလာဘတ္ ႏွ င္ ့ ေလဗာကူဆင္**

 ႏွစ္သင္းစလံ ုး ေျခစြမ္းျပေနတာမိ ု ႔ ဒီပြ ဲက အႀကိတ္အနယ္ရွိလာမယ္ ့ ပြ ဲျဖစ္ပါ တယ္။ ေလဗာကူဆင္ဟာ ဂလာဘတ္နဲ႔ဆံုတိ ုင္း ႏိ ုင္ပြ ဲရရွိတာမ်ားတဲ ့အျပင္ အနိမ္ ့ဆံ ုး သေရပြ ဲျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိ ုင္ေနပါတယ္။ ပထမအေက ်ာ့မွ ာ သေရပြ ဲျဖစ္ခဲ ့တာမိ ု ႔ အခုပြ ဲစဥ္မွ ာေတာ့ ေလဗာကူဆင္တိ ု ႔ အေ၀းကြင္းဆိ ုေပမယ္ ့ ႏိ ုင္ပြ ဲရသြ ားႏိ ုင္ပါတယ္။ 


**ဟန္ ႏိုဗာႏွ င္ ့ ၀ါဒါဘရီမင္**

 ဒီႏွစ္သင္းဆံုေတြ႕တဲ့ ေနာက္ဆံုးငါးပြဲရလဒ္ကိုၾကည္ ့ရင္ ၀ါဒါဘရီမင္က သံုးပြဲနိုင္ၿပီး တစ္ပြဲသေရတစ္ပြဲပဲရႈံးထားပါတယ္။ ဟန္ႏိ ုဗာတိ ု ႔က ေလာေလာဆယ္မွာေျခစြမ္းက ်ဆင္းေနၿပီး ၊ရႈံးပြဲေတြဆက္တိ ုက္ၾကံ ဳေတြ ႕ေနတာမိ ု ႔ ၀ါဒါဘရီမင္တို ့အခြင့္အေရးေကာင္းရရွိသြားနိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ့ ၀ါဒါဘရီမင္တို႔အတြက္ အခုပြဲမွာ တန္းဆင္းဇုန္ရုန္းအားရွိေနတဲ့ ဟန္ႏိုဗာကို ခက္ခက္ခဲခဲရင္ဆိုင္ ရပါလိမ္ ့မယ္။ 

 **ဖရန့္ဖတ္ ႏွ င့္ ေဟာ့ဖန္ဟိန္း**

 ေဟာ့ဖန္ဟိန္းတိ ု ႔က ဥေရာပ၀င္ခြင္ ့အတြက္ ႀကိဳးစားေနတာမိ ု႔ အခုပြဲမွ ာ ေျခကုန္ထုတ္ဖို ့ရွိေနပါတယ္။ ေဟာ့ဖန္ဟိန္းဟာ ဖရန္ ႔ဖတ္ကိုအႏိ ုင္ရေအာင္ ကစားႏိုင္တဲ့ ေျခစြမ္းရွိေနၿပီး လက္ရွိ အခ်ိန္မွာကစားအားတက္ေနတာမို ႔ အိမ္ကြင္းမွာ အႏိ ုင္ရလဒ္ကိ ု သိမ္းပိ ုက္ပါလိမ္ ့မယ္။ 

**စတုဂတ္ ႏွ င္ ့ မိန္ ့ဇ္** 

တန္းမဆင္းရေရး ေျခကုန္ထုတ္မယ္ ့ စတုဂတ္တိ ု ႔အတြက္ အခုပြဲဟာ သည္း အူျပတ္မွ်ကစားရမွ ာျဖစ္ပါတယ္။ စတုဂတ္ဟာ ဒီပြဲႏိုင္ရင္ တန္းဆင္းဇုန္က လြတ္ေျမာက္မယ္ ့ အေနအထားရွိ တာမိ ု ႔ အခုပြဲမွာစတုဂတ္တိ ု ႔ အႏိ ုင္ရလဒ္ ကိ ုပဲ ဦးတည္ပံုေဖာ္ပါလိမ့္မယ္။ စတုဂတ္တို ႔ကခံစစ္ပိ ုင္းအားနည္းခ်က္ရွိေပမယ့္ အႏိုင္ရလိ ုစိတ္ ျပင္းထန္ေနတာမို ႔ အိမ္ရွင္ကို အားေပးရမယ္ ့ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ 

+မိုးျမင့္လင္းလက္+

ဘြန္ဒက္စ္လီဂါ ပြဲစဥ္ (၃၂)ကိုေမ ၉ ရက္နဲ ႔ ၁၀ ရက္ေတြမွ ာ ဆက္လက္ယွဥ္ ၿပိ ဳင္ကစားမွ ာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပြဲစဥ္မွာယူရုိပါလိဂ္၀င္ခြင္ ့အတြက္ ႀကိ ဳးစားမယ္ ့ အသင္းေတြနဲ႔ တန္းမဆင္းရေရး အားထုတ္လာမယ့္ အသင္းေတြေၾကာင့္ ဘြန္ဒက္စ္လီဂါဖလားကို ဘိ ုင္ယန္ျမဴးနစ္တိ ု ႔ ဆြတ္ခူးသြားေပမယ္ ့ လက္က ်န္ပြဲစဥ္ေတြကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ ႔ သက္၀င္လႈပ္ရွ ားေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

**ဘိုင္ယန္ ျမဴးနစ္ ႏွ င့္ ေအာ့စ္ဘတ္**

 ေအာ့စ္ဘတ္ကို ဘိ ုင္ယန္ျမဴးနစ္တို့ရႈံးထားဖူးေပမယ့္လက္ရွ ိအေနအထား အရ အမွတ္မလိ ုေတာ့တဲ ့ ဘိ ုင္ယန္ျမဴးနစ္ကိ ု ေအာ့စ္ဘတ္တို ့အေလးအနက္ ကစားၿပီးအမွတ္ရေအာင္ ယူပါလိမ္ ့မယ္။ ယူရုိပါလိဂ္ ေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္ထားရွ ိေနတဲ ့ ေအာ့စ္ဘတ္တိ ု ႔က အမာခံကစားသမားေတြ အကုန္ထုတ္သံ ုးၿပီး သံ ုးမွတ္အျပည္ ့ ရယူဖိ ု ႔ အားထုတ္လာဖိ ု ႔ရွ ိေနပါတယ္။ ဘိ ုင္ယန္ျမဴးနစ္တိ ု ႔ကေတာ့ ဂုဏ္သိကၡာ အတြက္ အမွ ားအယြင္းမရွိနိုင္ပြဲဆက္ဖိ ု ႔ စြမ္းေဆာင္မွ ာျဖစ္တာေၾကာင္ ့ ေအာ့စ္ ဘတ္တိ ု ႔ အျမင္ ့ဆံ ုးရႏိ ုင္ရင္ တစ္မွတ္ပါပဲ။

**ေဒါ့မြန္ႏွ င္ ့ ဟာသာဘာလင္**


ယူ၇ုိပါလိဂ္၀င္ခြင္ ့တစ္ေနရာအတြက္ ႀကိဳးစားေနတဲ ့ ေဒါ့မြန္တုိ႔ကေတာ့ အခုပြ ဲမွ ာ အိမ္ကြင္းျဖစ္တာမိ ု ႔ အႏိ ုင္ရေအာင္ အားထုတ္ပါလိမ္ ့မယ္။ ပထမ အေက ်ာ့မွာ ဟာသာဘာလင္တိ ု ႔က အိမ္ကြင္းမွ ာ ႏိ ုင္ပြ ဲရရွိထားတာမိ ု ႔ အခုပြ ဲမွ ာ လည္း အျပင္အထန္ခုခံဖိ ု႔ ျပင္ဆင္လာပါလိမ္ ့မယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ေဒါ့မြန္တို ႔ ေျခစြမ္းက ် ဆင္းေနတာမိ ု႔ ခက္ခဲမယ္ ့ပြ ဲပါပဲ။

 **ဟမ္ းဘတ္ ႏွ င့္ ဖိုင္ းဘတ္**

အိမ္ရွင္ဟမ္းဘတ္တို႔အတြက္ အားကုန္ထုတ္ရမယ့္ပြဲပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပိ ုင္းပြဲစဥ္ေတြမွ ာ တျဖည္းျဖည္း ေျခစြမ္းထက္ျမက္ လာတာမို ႔ ဖိုင္း ဘတ္တိ ု ႔လည္း ပြ ဲမေခ်ာင္ပါဘူး။ ဒီႏွစ္သင္းဆံ ုေတြ ႕တိ ုင္း သေရပြဲျဖစ္တာ မ်ား တာမိ ု ႔ အခုပြ ဲမွ ာေတာ့ ျပတ္သားတဲ ့ရလဒ္ကို ဟမ္းဘတ္တိ ု ႔ ပံုေဖာ္ပါလိမ္ ့မယ္။


 **ဂလာဘတ္ ႏွ င္ ့ ေလဗာကူဆင္**

 ႏွစ္သင္းစလံ ုး ေျခစြမ္းျပေနတာမိ ု ႔ ဒီပြ ဲက အႀကိတ္အနယ္ရွိလာမယ္ ့ ပြ ဲျဖစ္ပါ တယ္။ ေလဗာကူဆင္ဟာ ဂလာဘတ္နဲ႔ဆံုတိ ုင္း ႏိ ုင္ပြ ဲရရွိတာမ်ားတဲ ့အျပင္ အနိမ္ ့ဆံ ုး သေရပြ ဲျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိ ုင္ေနပါတယ္။ ပထမအေက ်ာ့မွ ာ သေရပြ ဲျဖစ္ခဲ ့တာမိ ု ႔ အခုပြ ဲစဥ္မွ ာေတာ့ ေလဗာကူဆင္တိ ု ႔ အေ၀းကြင္းဆိ ုေပမယ္ ့ ႏိ ုင္ပြ ဲရသြ ားႏိ ုင္ပါတယ္။ 


**ဟန္ ႏိုဗာႏွ င္ ့ ၀ါဒါဘရီမင္**

 ဒီႏွစ္သင္းဆံုေတြ႕တဲ့ ေနာက္ဆံုးငါးပြဲရလဒ္ကိုၾကည္ ့ရင္ ၀ါဒါဘရီမင္က သံုးပြဲနိုင္ၿပီး တစ္ပြဲသေရတစ္ပြဲပဲရႈံးထားပါတယ္။ ဟန္ႏိ ုဗာတိ ု ႔က ေလာေလာဆယ္မွာေျခစြမ္းက ်ဆင္းေနၿပီး ၊ရႈံးပြဲေတြဆက္တိ ုက္ၾကံ ဳေတြ ႕ေနတာမိ ု ႔ ၀ါဒါဘရီမင္တို ့အခြင့္အေရးေကာင္းရရွိသြားနိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ့ ၀ါဒါဘရီမင္တို႔အတြက္ အခုပြဲမွာ တန္းဆင္းဇုန္ရုန္းအားရွိေနတဲ့ ဟန္ႏိုဗာကို ခက္ခက္ခဲခဲရင္ဆိုင္ ရပါလိမ္ ့မယ္။ 

 **ဖရန့္ဖတ္ ႏွ င့္ ေဟာ့ဖန္ဟိန္း**

 ေဟာ့ဖန္ဟိန္းတိ ု ႔က ဥေရာပ၀င္ခြင္ ့အတြက္ ႀကိဳးစားေနတာမိ ု႔ အခုပြဲမွ ာ ေျခကုန္ထုတ္ဖို ့ရွိေနပါတယ္။ ေဟာ့ဖန္ဟိန္းဟာ ဖရန္ ႔ဖတ္ကိုအႏိ ုင္ရေအာင္ ကစားႏိုင္တဲ့ ေျခစြမ္းရွိေနၿပီး လက္ရွိ အခ်ိန္မွာကစားအားတက္ေနတာမို ႔ အိမ္ကြင္းမွာ အႏိ ုင္ရလဒ္ကိ ု သိမ္းပိ ုက္ပါလိမ္ ့မယ္။ 

**စတုဂတ္ ႏွ င္ ့ မိန္ ့ဇ္** 

တန္းမဆင္းရေရး ေျခကုန္ထုတ္မယ္ ့ စတုဂတ္တိ ု ႔အတြက္ အခုပြဲဟာ သည္း အူျပတ္မွ်ကစားရမွ ာျဖစ္ပါတယ္။ စတုဂတ္ဟာ ဒီပြဲႏိုင္ရင္ တန္းဆင္းဇုန္က လြတ္ေျမာက္မယ္ ့ အေနအထားရွိ တာမိ ု ႔ အခုပြဲမွာစတုဂတ္တိ ု ႔ အႏိ ုင္ရလဒ္ ကိ ုပဲ ဦးတည္ပံုေဖာ္ပါလိမ့္မယ္။ စတုဂတ္တို ႔ကခံစစ္ပိ ုင္းအားနည္းခ်က္ရွိေပမယ့္ အႏိုင္ရလိ ုစိတ္ ျပင္းထန္ေနတာမို ႔ အိမ္ရွင္ကို အားေပးရမယ္ ့ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ 

+မိုးျမင့္လင္းလက္+

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)