ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Tuesday, May 5, 2015

==အာရုံ၊ုံေၾကာခြဲစိတ္ကုဆရာ၀န္ေဟာင္းရီပတ္ဘလီကန္ပါတီ၏သမၼတေလာင္းနွင့္ ယခုလအတြင္းဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္း၊သူတို ့အေၾကာင္း==

>
**ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီ၏သမၼတေလာင္းအျဖစ္ အာရုံ၊ုံေၾကာခြဲစိတ္ကု ဆရာ၀န္ေဟာင္း ဘစ္ကာဆြန္ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္မည္**
(၀ါရွင္တန္ ေမ ၄)

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အၿငိမ္းစားအာရုံ၊ုံေၾကာခြဲစိတ္ကု ဆရာ၀န္ ဘစ္ကာဆြန္က ရီပတ္ဘလီ ကန္ပါတီ၏ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမ ၃ ရက္ သတင္း၊ ေဖာ္ျပသည္။ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ ၀က္စ္ပမ္း ဘိခ်္ၿမိဳ႕၊ ေမ ၃ ရက္က စီဘီ အက္စ္-၁၂ ၊ရုပ္သံႏွင္ ့ေတြ ႕ဆု ံရာတြင္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၊ မိမိအေနျဖင္ ့သမၼတေလာင္းတစ္ဦး အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ယင္းက ေျပာၾကားသည္။ ျပည္သူမ်ားက သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္ အႀကံျပဳ ျခင္းေၾကာင့္ မိမိအေနျဖင့္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြ ဲ၊ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးသမား တစ္ဦးေတာ့မဟုတ္ေၾကာင္း ယင္းက ေျပာၾကားသည္။

တကၠဆက္ျပည္နယ္မွ အထက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တက္ဇ္ခ၊ုစ္၊ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္မွ အထက္လႊတ္ ေတာ္အမတ္ မာကုိယူမီယိ ုႏွင္ ့ ကင္ ကပ္ကီျပည္နယ္မွ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ရန္ေပါလ္တုိ ့ၿပီးလ ်ွင္ ကာဆြန္သည္ ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီ၏ ေျမာက္ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္မည္ ့သူျဖစ္သည္။ ယင္း၏ သမၼတေလာင္းမဲဆြယ္ စည္းရုံးမႈကုိ ေမ ၄ ရက္တြင္ ဒက္ထ၊ြဳိက္ၿမိဳ႕၊ တရား၀င္စတင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္ ့ထားသည္။ ကာဆြန္သည္ ဒက္ထ၊ြိက္ၿမိဳ႕၊ အေမတစ္ခုသား တစ္ခုျဖင္ ့ ေမြးဖြ ားႀကီးျပင္းခဲ ့သူလည္း ျဖစ္သည္။
အသက္(၆၃)ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္ သည္ ့ ကာဆြန္သည္ ေဘာ္လ္တီမုိးၿမိ ဳ႕ ဂၽြန္ေဟာ့ပ္ကင္းေဆးရုံမွ ကေလး သူငယ္ အာရုံေၾကာခြဲစိတ္ကုဌာန၏ အႀကီးအကဲေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခဲ ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပ သည္။(ရုိက္တာ)  **ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းျပင္သစ္လိဂ္၀မ္းဖလားရယူဆြတ္ခူးရန္နီးစပ္**
ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းသည္ ေမ ၃ ရက္ ညပိ ုင္းက နန္တီးအသင္းႏွင္ ့ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစား ခဲ ့သည္ ့ ပဲ ြစဥ္တြင္ ႏွစ္ဂိ ုး-ဂိုးမရွိျဖင္ ့ အႏုိင္ ရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အမွတ္ေပးဇယားတြင္ ဒုတိယေနရာမွ လုိင္ယြန္အသင္းကု ိ သု ံးမွတ္ ျဖတ္ထားႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျပင္သစ္လိဂ္၀မ္းဖလား ရယူဆြတ္ခူးရန္နီးစပ္လာၿပီျဖစ္သည္။ အမွတ္ေပးဇယားဒုတိယေနရာမွ လုိင္ ယြန္သည္ ေမ ၂ ရက္တြင္ အီဗီယန္အသင္းႏွင္ ့ ကစားခဲ ့သည္ ့ပဲြစဥ္တြင္ ႏွစ္ဂိ ုး-ဂိ ုးမရွ ိျဖင္ ့ အႏုိင္ရရွိခဲ ့ျခင္းေၾကာင္ ့ နည္းျပေလာ္ရန္႔ဘလန္႔၏ ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းအား ဖိအား ေပးမႈမ်ား ရွိလာခဲ ့ေသာ္လည္း ပီအက္စ္ဂ်ီ အသင္းသည္ နန္တီးအသင္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားခဲ ့ရာ အႏုိင္သု ံးမွတ္အျပည့္ရယူလုိက္ျခင္းျဖင့္ အမွတ္ေပးဇယားကို ဆက္လက္ ဦးေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ နန္တီးအသင္းႏွင့္ ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္း တိ ု ႔၏ ပဲြစဥ္တြင္ ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းအတြက္ သြင္းဂိုးမ်ားကို အက္ဒီဆင္ကာဗာနီႏွင့္ မက္တူဒီတိ ု ႔က တစ္ဂိ ုးစီသြင္းယူေပးခဲ ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ 

အမွတ္ေပးဇယားဒုတိယေနရာတြင္ ရပ္တည္လ ်က္ရွ ိသည္ ့ လုိင္ယြန္အသင္း လက္ က ်န္ပဲြစဥ္မ်ားအားလုံးအႏုိင္ရယူႏုိင္ခဲ ့ပါက ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းအေနျဖင့္ ျပင္သစ္လိဂ္ ၀မ္းဖလားရယူဆြတ္ခူးႏုိင္ရန္ ၊င္းတုိ႔၏ ေနာက္ဆု ံးသု ံးပဲ ြမွ အနည္းဆု ံးခုနစ္မွတ္အထိ အရယူႏု ိင္မွသာလွ်င္ ဖလားရရွ ိမည္ျဖစ္ သည္။ ထိ ု ႔ေၾကာင့္ ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းနည္းျပ ေလာ္ရန္႔ဘလန္ ႔က ယခုကဲ့သုိ ့အမွတ္ေပး ဇယားတြင္ ဒုတိယေနရာမွ လုိင္ယြန္ကိုသုံးမွတ္ျဖတ္ထားႏုိင္ခဲ ့ေသာ ္လည္း ျပင္သစ္လိဂ္၀မ္းဖလားရရွိႏုိင္မည္ဟု အတိအက ် မေျပာႏုိင္ေၾကာင္း၊ သုိ ့ရာတြင္ ပီအက္စ္ဂ်ီ အသင္းအေနျဖင္ ့ လက္ရွိခ်န္ပီယံဘဲြ႕ကုိ ဆက္လက္ခံယူႏုိင္လိမ္ ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ ့သည္။
ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းသည္ အမွတ္ေပး ဇယားတြင္ ရမွတ္ ၇၄ မွတ္ျဖင္ ့ ထိပ္ဆု ံးမွ ဦးေဆာင္ေနၿပီး လုိင္ယြန္အသင္းမွ ာမူ ရမွတ္ ၇၁ မွတ္ျဖင္ ့ ဒုတိယ လုိက္ေနသည္။ တတိယေနရာတြင္မူ မုိနာကိ ုအသင္းက ရမွတ္ ၆၅ မွတ္ျဖင္ ့ ရပ္တည္ေနၿပီး စတုတၴ-ေနရာတြင္ မာေဆးလ္အသင္းက ရမွတ္ ၆၀ ျဖင္ ့ ရပ္ တည္ေနေၾကာင္း သိရသည္။(ႏုိင္လင္းၾကည္) 


**အရန္ခံုတြင္ ထိ ုင္ေနရျခင္းကိုမေပ်ာ္ရႊင္ႏိ ုင္ဟု ဟာနန္ဒက္ဇ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား** 

ရီးယဲလ္တိုက္စစ္မွဴး ဟာနန္ဒက္ဇ္သည္ လက္ရွိတြင္ ကာလို ့စ္အန္စေလာ့တီ၏ပထမပြဲထြက္လူစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ ကစားခြင္ ့ရေန ေသာ ္လည္း ရီးယဲလ္၏ အဓိကတိ ုက္စစ္မွဴး ကာရင္ဘင္ဇီမာၾကံ ့ခိုင္မႈျပန္လည္ျပည္ ့၀လာ ခ်ိန္၊ ပြဲထြက္ကစားခြင္ ့ရရန္ အခြင္ ့အေရး နည္းပါးေနရာ ဟာနန္ဒက္ဇ္က အရန္ခံုတြင္ ထိုင္ေနရျခင္းကိ ု ယင္းအေနျဖင္ ့ မေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ ့သည္။ အဆိ ုပါတိ ုက္စစ္မွ ဴးက ၿပီးခဲ ့သည္ ့ေႏြရာသီအေျပာင္းအေရႊ ႕ကာလတြင္ မန္ယူမွ ရီးယဲလ္ သိ ု ႔ အငွ ားစာခ်ဳပ္ျဖင္ ့ေျပာင္းေရႊ ႕လာခဲ့သူျဖစ္ ၿပီး ယခုႏွစ္ေဘာလံ ုးရာသီအကုန္၊ ရီးယဲလ္ ႏွင့္အၿမဲတမ္းစာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ခ်ဳပ္ဆိ ုသြားရန္ ရွိေနသည္။ 


သိ ု ႔ေသာ္ ဟာနန္ဒက္ဇ္ကဘင္ဇီမာ ၾကံ ့ခိ ုင္မႈျပည္ ့၀လာခ်ိန္တြင္ ယင္းအား ယခင္ကဲ့သိ ု ႔ အရန္ခံ ုေပၚတြင္သာ အခ်ိန္ ကုန္ဆံ ုးေစခဲ ့လ ်ွင္ ရီးယဲလ္တြင္ ဆက္ေနထိုင္ မည္မဟုတ္ဟု အရိပ္အႁမြက္ဆိ ုခဲ ့သည္။ ဟာနန္ဒက္ဇ္က““ ဒီရာသီမွ ာ အေျခ အေနေတြက ရႈပ္ရႈပ္ေထြးေထြးေတြ ျဖစ္ ေနပါတယ္။ ေဘာလံုးးေလာကမွာအရာရာဟာ လ ်င္လ ်င္ျမန္ျမန္နဲ႔ သူ ႔ဟာသူလည္ပတ္ ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာ ထက္ပိ ုၿပီးေကာင္းမြန္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ ျပႏုိင္ခဲ ့လိ ု ႕ ေက ်နပ္မိ ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္ ့မိဘ ေတြက စိတ္ရွည္မႈနဲ ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိ ုင္မႈေတြဟာ ေလ့လာသင္ယူျခင္းရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ အစိတ္ အပိ ုင္းတစ္ရပ္လိ ု ႔ သင္ၾကားေပးခဲ ့ၿပီးသားပါ။ အခုအခ်ိန္မွ ာ အရာအားလံ ုး ေကာင္းမြန္ေန တယ္လို ့ကၽြန္ေတာ္ခံစားရပါတယ္။ ရီးယဲလ္လိုထိပ္တန္းအသင္းႀကီးမွာေန႔စဥ္မတူ ညီတဲ ့ပံုစံေတြနဲ ႕အၿမဲသင္ယူခဲ ့ရၿပီး၀င္ေရာက္ ကစားခြင္ ့ရတဲ ့ မိနစ္တိ ုင္းဟာ တကယ္ ့ကိုမာေက ်ာခက္ခဲပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ ႔ စိတ္ရႈပ္ေထြးရတဲ ့အခ်ိန္ေတြဟာ အရန္ခံ ုမွ ာ အခ်ိန္ကုန္ေနရတဲ ့အခ်ိန္ ပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီထက္ပိ ုၿပီးပြဲထြက္ ကစားခြင္ ့ရခ်င္ပါတယ္””ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။
 ဟာနန္ဒက္ဇ္က ရီးယဲလ္ႏွင္ ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ အႀကိ ဳဗိ ုလ္လုပြဲတြင္ ေတြ ႕ဆံုရမည္ ့ ဂ်ဴဗင္တပ္ မွာ အမွန္ပင္အင္အားေတာင့္တင္းသည့္ အသင္းျဖစ္ၿပီး အႀကိ ဳဗိ ုလ္လုပြဲသိ ု ႔ ကံေကာင္း ျခင္းေၾကာင့္တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေျခစြမ္းေျခစေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင္ ့ တက္ ေရာက္ႏုိင္ခဲ ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။(ေမလဲ့သင္း)

**ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီ၏သမၼတေလာင္းအျဖစ္ အာရုံ၊ုံေၾကာခြဲစိတ္ကု ဆရာ၀န္ေဟာင္း ဘစ္ကာဆြန္ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္မည္**
(၀ါရွင္တန္ ေမ ၄)

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အၿငိမ္းစားအာရုံ၊ုံေၾကာခြဲစိတ္ကု ဆရာ၀န္ ဘစ္ကာဆြန္က ရီပတ္ဘလီ ကန္ပါတီ၏ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမ ၃ ရက္ သတင္း၊ ေဖာ္ျပသည္။ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ ၀က္စ္ပမ္း ဘိခ်္ၿမိဳ႕၊ ေမ ၃ ရက္က စီဘီ အက္စ္-၁၂ ၊ရုပ္သံႏွင္ ့ေတြ ႕ဆု ံရာတြင္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၊ မိမိအေနျဖင္ ့သမၼတေလာင္းတစ္ဦး အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ယင္းက ေျပာၾကားသည္။ ျပည္သူမ်ားက သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္ အႀကံျပဳ ျခင္းေၾကာင့္ မိမိအေနျဖင့္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြ ဲ၊ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးသမား တစ္ဦးေတာ့မဟုတ္ေၾကာင္း ယင္းက ေျပာၾကားသည္။

တကၠဆက္ျပည္နယ္မွ အထက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တက္ဇ္ခ၊ုစ္၊ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္မွ အထက္လႊတ္ ေတာ္အမတ္ မာကုိယူမီယိ ုႏွင္ ့ ကင္ ကပ္ကီျပည္နယ္မွ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ရန္ေပါလ္တုိ ့ၿပီးလ ်ွင္ ကာဆြန္သည္ ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီ၏ ေျမာက္ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္မည္ ့သူျဖစ္သည္။ ယင္း၏ သမၼတေလာင္းမဲဆြယ္ စည္းရုံးမႈကုိ ေမ ၄ ရက္တြင္ ဒက္ထ၊ြဳိက္ၿမိဳ႕၊ တရား၀င္စတင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္ ့ထားသည္။ ကာဆြန္သည္ ဒက္ထ၊ြိက္ၿမိဳ႕၊ အေမတစ္ခုသား တစ္ခုျဖင္ ့ ေမြးဖြ ားႀကီးျပင္းခဲ ့သူလည္း ျဖစ္သည္။
အသက္(၆၃)ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္ သည္ ့ ကာဆြန္သည္ ေဘာ္လ္တီမုိးၿမိ ဳ႕ ဂၽြန္ေဟာ့ပ္ကင္းေဆးရုံမွ ကေလး သူငယ္ အာရုံေၾကာခြဲစိတ္ကုဌာန၏ အႀကီးအကဲေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခဲ ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပ သည္။(ရုိက္တာ)  **ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းျပင္သစ္လိဂ္၀မ္းဖလားရယူဆြတ္ခူးရန္နီးစပ္**
ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းသည္ ေမ ၃ ရက္ ညပိ ုင္းက နန္တီးအသင္းႏွင္ ့ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစား ခဲ ့သည္ ့ ပဲ ြစဥ္တြင္ ႏွစ္ဂိ ုး-ဂိုးမရွိျဖင္ ့ အႏုိင္ ရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အမွတ္ေပးဇယားတြင္ ဒုတိယေနရာမွ လုိင္ယြန္အသင္းကု ိ သု ံးမွတ္ ျဖတ္ထားႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျပင္သစ္လိဂ္၀မ္းဖလား ရယူဆြတ္ခူးရန္နီးစပ္လာၿပီျဖစ္သည္။ အမွတ္ေပးဇယားဒုတိယေနရာမွ လုိင္ ယြန္သည္ ေမ ၂ ရက္တြင္ အီဗီယန္အသင္းႏွင္ ့ ကစားခဲ ့သည္ ့ပဲြစဥ္တြင္ ႏွစ္ဂိ ုး-ဂိ ုးမရွ ိျဖင္ ့ အႏုိင္ရရွိခဲ ့ျခင္းေၾကာင္ ့ နည္းျပေလာ္ရန္႔ဘလန္႔၏ ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းအား ဖိအား ေပးမႈမ်ား ရွိလာခဲ ့ေသာ္လည္း ပီအက္စ္ဂ်ီ အသင္းသည္ နန္တီးအသင္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားခဲ ့ရာ အႏုိင္သု ံးမွတ္အျပည့္ရယူလုိက္ျခင္းျဖင့္ အမွတ္ေပးဇယားကို ဆက္လက္ ဦးေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ နန္တီးအသင္းႏွင့္ ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္း တိ ု ႔၏ ပဲြစဥ္တြင္ ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းအတြက္ သြင္းဂိုးမ်ားကို အက္ဒီဆင္ကာဗာနီႏွင့္ မက္တူဒီတိ ု ႔က တစ္ဂိ ုးစီသြင္းယူေပးခဲ ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ 

အမွတ္ေပးဇယားဒုတိယေနရာတြင္ ရပ္တည္လ ်က္ရွ ိသည္ ့ လုိင္ယြန္အသင္း လက္ က ်န္ပဲြစဥ္မ်ားအားလုံးအႏုိင္ရယူႏုိင္ခဲ ့ပါက ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းအေနျဖင့္ ျပင္သစ္လိဂ္ ၀မ္းဖလားရယူဆြတ္ခူးႏုိင္ရန္ ၊င္းတုိ႔၏ ေနာက္ဆု ံးသု ံးပဲ ြမွ အနည္းဆု ံးခုနစ္မွတ္အထိ အရယူႏု ိင္မွသာလွ်င္ ဖလားရရွ ိမည္ျဖစ္ သည္။ ထိ ု ႔ေၾကာင့္ ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းနည္းျပ ေလာ္ရန္႔ဘလန္ ႔က ယခုကဲ့သုိ ့အမွတ္ေပး ဇယားတြင္ ဒုတိယေနရာမွ လုိင္ယြန္ကိုသုံးမွတ္ျဖတ္ထားႏုိင္ခဲ ့ေသာ ္လည္း ျပင္သစ္လိဂ္၀မ္းဖလားရရွိႏုိင္မည္ဟု အတိအက ် မေျပာႏုိင္ေၾကာင္း၊ သုိ ့ရာတြင္ ပီအက္စ္ဂ်ီ အသင္းအေနျဖင္ ့ လက္ရွိခ်န္ပီယံဘဲြ႕ကုိ ဆက္လက္ခံယူႏုိင္လိမ္ ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ ့သည္။
ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းသည္ အမွတ္ေပး ဇယားတြင္ ရမွတ္ ၇၄ မွတ္ျဖင္ ့ ထိပ္ဆု ံးမွ ဦးေဆာင္ေနၿပီး လုိင္ယြန္အသင္းမွ ာမူ ရမွတ္ ၇၁ မွတ္ျဖင္ ့ ဒုတိယ လုိက္ေနသည္။ တတိယေနရာတြင္မူ မုိနာကိ ုအသင္းက ရမွတ္ ၆၅ မွတ္ျဖင္ ့ ရပ္တည္ေနၿပီး စတုတၴ-ေနရာတြင္ မာေဆးလ္အသင္းက ရမွတ္ ၆၀ ျဖင္ ့ ရပ္ တည္ေနေၾကာင္း သိရသည္။(ႏုိင္လင္းၾကည္) 


**အရန္ခံုတြင္ ထိ ုင္ေနရျခင္းကိုမေပ်ာ္ရႊင္ႏိ ုင္ဟု ဟာနန္ဒက္ဇ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား** 

ရီးယဲလ္တိုက္စစ္မွဴး ဟာနန္ဒက္ဇ္သည္ လက္ရွိတြင္ ကာလို ့စ္အန္စေလာ့တီ၏ပထမပြဲထြက္လူစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ ကစားခြင္ ့ရေန ေသာ ္လည္း ရီးယဲလ္၏ အဓိကတိ ုက္စစ္မွဴး ကာရင္ဘင္ဇီမာၾကံ ့ခိုင္မႈျပန္လည္ျပည္ ့၀လာ ခ်ိန္၊ ပြဲထြက္ကစားခြင္ ့ရရန္ အခြင္ ့အေရး နည္းပါးေနရာ ဟာနန္ဒက္ဇ္က အရန္ခံုတြင္ ထိုင္ေနရျခင္းကိ ု ယင္းအေနျဖင္ ့ မေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ ့သည္။ အဆိ ုပါတိ ုက္စစ္မွ ဴးက ၿပီးခဲ ့သည္ ့ေႏြရာသီအေျပာင္းအေရႊ ႕ကာလတြင္ မန္ယူမွ ရီးယဲလ္ သိ ု ႔ အငွ ားစာခ်ဳပ္ျဖင္ ့ေျပာင္းေရႊ ႕လာခဲ့သူျဖစ္ ၿပီး ယခုႏွစ္ေဘာလံ ုးရာသီအကုန္၊ ရီးယဲလ္ ႏွင့္အၿမဲတမ္းစာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ခ်ဳပ္ဆိ ုသြားရန္ ရွိေနသည္။ 


သိ ု ႔ေသာ္ ဟာနန္ဒက္ဇ္ကဘင္ဇီမာ ၾကံ ့ခိ ုင္မႈျပည္ ့၀လာခ်ိန္တြင္ ယင္းအား ယခင္ကဲ့သိ ု ႔ အရန္ခံ ုေပၚတြင္သာ အခ်ိန္ ကုန္ဆံ ုးေစခဲ ့လ ်ွင္ ရီးယဲလ္တြင္ ဆက္ေနထိုင္ မည္မဟုတ္ဟု အရိပ္အႁမြက္ဆိ ုခဲ ့သည္။ ဟာနန္ဒက္ဇ္က““ ဒီရာသီမွ ာ အေျခ အေနေတြက ရႈပ္ရႈပ္ေထြးေထြးေတြ ျဖစ္ ေနပါတယ္။ ေဘာလံုးးေလာကမွာအရာရာဟာ လ ်င္လ ်င္ျမန္ျမန္နဲ႔ သူ ႔ဟာသူလည္ပတ္ ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာ ထက္ပိ ုၿပီးေကာင္းမြန္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ ျပႏုိင္ခဲ ့လိ ု ႕ ေက ်နပ္မိ ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္ ့မိဘ ေတြက စိတ္ရွည္မႈနဲ ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိ ုင္မႈေတြဟာ ေလ့လာသင္ယူျခင္းရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ အစိတ္ အပိ ုင္းတစ္ရပ္လိ ု ႔ သင္ၾကားေပးခဲ ့ၿပီးသားပါ။ အခုအခ်ိန္မွ ာ အရာအားလံ ုး ေကာင္းမြန္ေန တယ္လို ့ကၽြန္ေတာ္ခံစားရပါတယ္။ ရီးယဲလ္လိုထိပ္တန္းအသင္းႀကီးမွာေန႔စဥ္မတူ ညီတဲ ့ပံုစံေတြနဲ ႕အၿမဲသင္ယူခဲ ့ရၿပီး၀င္ေရာက္ ကစားခြင္ ့ရတဲ ့ မိနစ္တိ ုင္းဟာ တကယ္ ့ကိုမာေက ်ာခက္ခဲပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ ႔ စိတ္ရႈပ္ေထြးရတဲ ့အခ်ိန္ေတြဟာ အရန္ခံ ုမွ ာ အခ်ိန္ကုန္ေနရတဲ ့အခ်ိန္ ပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီထက္ပိ ုၿပီးပြဲထြက္ ကစားခြင္ ့ရခ်င္ပါတယ္””ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။
 ဟာနန္ဒက္ဇ္က ရီးယဲလ္ႏွင္ ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ အႀကိ ဳဗိ ုလ္လုပြဲတြင္ ေတြ ႕ဆံုရမည္ ့ ဂ်ဴဗင္တပ္ မွာ အမွန္ပင္အင္အားေတာင့္တင္းသည့္ အသင္းျဖစ္ၿပီး အႀကိ ဳဗိ ုလ္လုပြဲသိ ု ႔ ကံေကာင္း ျခင္းေၾကာင့္တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေျခစြမ္းေျခစေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင္ ့ တက္ ေရာက္ႏုိင္ခဲ ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။(ေမလဲ့သင္း)

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)