ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Sunday, May 24, 2015

..==မဲေဆာက္ျမိဳ ့ေတာင္ဘက္ဖုတ္ဖရာ့ျမိဳ ့နယ္ဘက္မွာလည္း အျဖဴေရာင္ပုလဲပန္္းလစဥ္ဖူးပြင့္==

>
**ျခံေတာင္ယာလုပ္သား
 သီးနွံရုံမ်ားအၾကား
 ေပ ်ာ္ပါးေန ့စဥ္
အသင္ျမန္မာလုပ္သားတို ့ဆီ
 ေဟာဒီအျဖဴေရာင္
အေမာင္ျမန္မာျပည္သား
လာထားပါေလ ျပဳံးပန္းေ၀.**

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မဲေဆာက္ျမိဳ ့ေတာင္ဘက္ရွိဖုတ္ဖရာ့ျမိဳ ့နယ္ဘက္မွာလည္း အျဖဴေရာင္ပုလဲပန္္း(ျမန္မာျပည္သားစာေစာင္)လစဥ္ဖူးပြင့္တာကိုေဟာဒီ ျမန္မာစိုက္ပ ်ဳိးေရးလုပ္သားေတြ
ကသက္ေသခံေနၾကပါျပီေလ။
ဒီဖုတ္ဖရာ့ျမိဳ ့နယ္ဆိုတာမဲေဆာက္ျမိဳ ့ေတာင္ဘက္ကိုအုန္းဖန္လမ္းမၾကီးအတိုင္း သါားရတာျဖစ္ျပီးမဲေဆာက္ျမိဳ ့ေတာင္ဘက္ကၾကယ္ဒီခို ့တိုက္နယ္(၂၅မ်၂ ၉ကီလိုမီတာ)အကြာအေ၀းကိုလြန္လာရင္ဥယာဥ္၊ျခံ၊ေတာင္ယာ၊သီးနွံသိုေလွာင္ရုံ ေတြရွိျပီးျမန္မာစိုက္ပ ်ဳိးေရး
လုပ္သား(ျမန္မာနိုင္ငံမွာဆိုရင္-ေတာင္သူလယ္သမား) ေတြ၇ေသာင္းေလာက္ေရာက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့
ဖုတ္ဖရာ့ျမိဳ ့နယ္(၃၀မွ၉၀ကီလို မီတာအထိ)ဧရိယာထဲကိုေရာက္ပါျပီ။

တနွစ္ပတ္လုံးသိးနွံေတြျဖစ္ၾကတဲ့(ေျပာင္း၊ၾကံ၊မုန္လာ၊သရက္၊သေဘာံ၊ခရမ္းခ ်ဥ္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ၾကက္သြန္နီ၊ေလြ ့-မုန္ညွင္းတစ္မ ်ဳိး၊စပါး၊လိေမၼာ္)စသျဖင့္စိုက္ပ ်ဳိးၾကသလို ရာသီေပါၚသီးနွံေတြျဖစ္ာကတဲ့(အာလူး၊ပေလာပီနံ၊သခြား၊ပဲေတာင့္ရွည္၊ပဲအမ ်ဳိးမ ်ဳိး၊ ျငဳပ္အမ ်ဳိဳးမ ်ဳိး၊)
စတာေတြကိုလည္းစိုက္ပ ်ဳိးလုပ္ကိုင္ၾကပါတယ္။


အဲ.....နွင္းဆီ၊သေျပ၊ေဇာ္စိမ္း၊ေဇာ္က ်ား၊---ဂႏၵမာ-ကစ္စ္မီ၊ကုလားပန္း(ေခါၚ)ေရႊဒဂါးံပန္း၊ စတဲ့အလြမ္းမမ၊ပန္းမမကိုတယုတယစိုက္ပ ်ဳိးၾကတာေတြလည္းရွိပါတယ္။ အလုပ္ရွင္ေတြကေတာ့(ထိုင္း၊မုံ(ေခါၚ)လာအိုနြယ္ဖြားေတြ၊ထိုင္းကရင္၊ထိုင္းတရုတ္) စတာေတြျဖစ္ျပီးဂ ်ပန္ကုမၸဏီ(ဧက၁၀၀၀သိပၸံနည္းက ်စိုက္ပ ်ဳိးေရးျခံ)၊စသျဖင့္ ၂ျခံ၃ျခံလည္းရွိပါတယ္။ေန ့စားခအေနနဲ ့အလုပ္သင္၅၀-၆၀ဘတ္ကေနအလုပ္သဘာ၀အလိုက္ေန ့စားခ(၈၀ဘတ္ကေန၁၂၀ဘတ္အထိ) ရၾကပါတယ္။ဖုတ္ဖရာ့ျမိဳ ့နယ္ဘန္ ရာမဲကလိုဆာဟာမစ္တိုက္နယ္(အရပ္အေခါၚ-၄၈ကီလိုမီတာ)ဘက္ကသိပၸံနည္းက ်စိုက္ပ ်ဳိးေရးျခံတစ္ျခံကေတာ့ျခြင္းခ ်က္အေနနဲ ့ ေန ့စားခ၂၀၀ဘတ္

ရတာေတြ ့ရပါတယ္။ 


၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊ 


+ေသာင္ရင္းနဂါး+


**ျခံေတာင္ယာလုပ္သား
 သီးနွံရုံမ်ားအၾကား
 ေပ ်ာ္ပါးေန ့စဥ္
အသင္ျမန္မာလုပ္သားတို ့ဆီ
 ေဟာဒီအျဖဴေရာင္
အေမာင္ျမန္မာျပည္သား
လာထားပါေလ ျပဳံးပန္းေ၀.**

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မဲေဆာက္ျမိဳ ့ေတာင္ဘက္ရွိဖုတ္ဖရာ့ျမိဳ ့နယ္ဘက္မွာလည္း အျဖဴေရာင္ပုလဲပန္္း(ျမန္မာျပည္သားစာေစာင္)လစဥ္ဖူးပြင့္တာကိုေဟာဒီ ျမန္မာစိုက္ပ ်ဳိးေရးလုပ္သားေတြ
ကသက္ေသခံေနၾကပါျပီေလ။
ဒီဖုတ္ဖရာ့ျမိဳ ့နယ္ဆိုတာမဲေဆာက္ျမိဳ ့ေတာင္ဘက္ကိုအုန္းဖန္လမ္းမၾကီးအတိုင္း သါားရတာျဖစ္ျပီးမဲေဆာက္ျမိဳ ့ေတာင္ဘက္ကၾကယ္ဒီခို ့တိုက္နယ္(၂၅မ်၂ ၉ကီလိုမီတာ)အကြာအေ၀းကိုလြန္လာရင္ဥယာဥ္၊ျခံ၊ေတာင္ယာ၊သီးနွံသိုေလွာင္ရုံ ေတြရွိျပီးျမန္မာစိုက္ပ ်ဳိးေရး
လုပ္သား(ျမန္မာနိုင္ငံမွာဆိုရင္-ေတာင္သူလယ္သမား) ေတြ၇ေသာင္းေလာက္ေရာက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့
ဖုတ္ဖရာ့ျမိဳ ့နယ္(၃၀မွ၉၀ကီလို မီတာအထိ)ဧရိယာထဲကိုေရာက္ပါျပီ။

တနွစ္ပတ္လုံးသိးနွံေတြျဖစ္ၾကတဲ့(ေျပာင္း၊ၾကံ၊မုန္လာ၊သရက္၊သေဘာံ၊ခရမ္းခ ်ဥ္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ၾကက္သြန္နီ၊ေလြ ့-မုန္ညွင္းတစ္မ ်ဳိး၊စပါး၊လိေမၼာ္)စသျဖင့္စိုက္ပ ်ဳိးၾကသလို ရာသီေပါၚသီးနွံေတြျဖစ္ာကတဲ့(အာလူး၊ပေလာပီနံ၊သခြား၊ပဲေတာင့္ရွည္၊ပဲအမ ်ဳိးမ ်ဳိး၊ ျငဳပ္အမ ်ဳိဳးမ ်ဳိး၊)
စတာေတြကိုလည္းစိုက္ပ ်ဳိးလုပ္ကိုင္ၾကပါတယ္။


အဲ.....နွင္းဆီ၊သေျပ၊ေဇာ္စိမ္း၊ေဇာ္က ်ား၊---ဂႏၵမာ-ကစ္စ္မီ၊ကုလားပန္း(ေခါၚ)ေရႊဒဂါးံပန္း၊ စတဲ့အလြမ္းမမ၊ပန္းမမကိုတယုတယစိုက္ပ ်ဳိးၾကတာေတြလည္းရွိပါတယ္။ အလုပ္ရွင္ေတြကေတာ့(ထိုင္း၊မုံ(ေခါၚ)လာအိုနြယ္ဖြားေတြ၊ထိုင္းကရင္၊ထိုင္းတရုတ္) စတာေတြျဖစ္ျပီးဂ ်ပန္ကုမၸဏီ(ဧက၁၀၀၀သိပၸံနည္းက ်စိုက္ပ ်ဳိးေရးျခံ)၊စသျဖင့္ ၂ျခံ၃ျခံလည္းရွိပါတယ္။ေန ့စားခအေနနဲ ့အလုပ္သင္၅၀-၆၀ဘတ္ကေနအလုပ္သဘာ၀အလိုက္ေန ့စားခ(၈၀ဘတ္ကေန၁၂၀ဘတ္အထိ) ရၾကပါတယ္။ဖုတ္ဖရာ့ျမိဳ ့နယ္ဘန္ ရာမဲကလိုဆာဟာမစ္တိုက္နယ္(အရပ္အေခါၚ-၄၈ကီလိုမီတာ)ဘက္ကသိပၸံနည္းက ်စိုက္ပ ်ဳိးေရးျခံတစ္ျခံကေတာ့ျခြင္းခ ်က္အေနနဲ ့ ေန ့စားခ၂၀၀ဘတ္

ရတာေတြ ့ရပါတယ္။ 


၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊ 


+ေသာင္ရင္းနဂါး+

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)