ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Tuesday, December 1, 2015

=လူထုက ်န္းမာေရး(အထီးက ်န္ျခင္းက အရြယ္မတုိင္ခင္ေသဆုံးႏိုင္ေျခကို ျမင့္မားေစ)=

>
**Public Health**
 အထီးက ်န္ဆန္တဲ့လူေတြဟာ ကိုယ္ခံအားစနစ္ပုိမုိအားနည္းတာေၾကာင့္အရြယ္မတုိင္ခင္မွာ ေသဆုံးႏိုင္ေျခပုိမ်ားေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္ေတြရဲ့ ေလ့လာမွဳတစ္ခုမွာ ေတြ ့ရွိခဲ့ရပါတယ္။ တျခားလူေတြနဲ မၾကာခဏေပါင္းသင္း ဆက္ဆံမွဳမရွိဘဲ၊အထီးတည္းေနတတ္သူေတြဟာ အရြယ္မတုိင္ခင္ ေသဆုံးႏိုင္ေျခကို ၁၄ ရာခို္င္ႏွဳန္း ပုိမ်ားေစပါတယ္။ ဒါဟာ သူတုိ ့ရဲ့ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ေသြးျဖဴဥဆဲလ္ေတြ ပုိမုိ နည္းပါးေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္။

ဒီဆဲလ္ေတြဟာ လူတစ္ေယာက္ခႏၶာကိုယ္ရဲ့ ေရာဂါဘယ၊ဖ်ားနာမွဳေတြကို တြန္းလွန္တုိက္ထုတ္တဲ့ ဆဲလ္ေတြ ျဖစ္ျပီး သုေတသနပညာရွင္ေတြရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဒီေလ့လာေတြ ့ရွိမွဳမွာ တျခားသက္ေရာက္မွဳေတြ ရွိႏိုင္တဲ့ စိတ္ဓာတ္က ်ျခင္း၊ စိတ္ဖိအား နဲ ့လူမွဳေထာက္ပ့ံမွဳစတဲ့ အရာေတြ မပါ၀င္ဘဲ အထီးက ်န္ျခင္း တစ္ခုတည္းကိုသာ ေကာက္ႏွဳတ္တြက္ခ်က္ထားတာ ျဖစ္တယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္။ ခ်ီကာဂုိတကၠသိုလ္ကသုေတသနသိပၸံပညာရွင္ေတြဟာကၽြန္ေတာ္တုိ ့ ခႏၶာကိုယ္ကဘက္တီးရီးယားနဲ ့ဗိုင္းရပ္စ္ပုိးေတြကို တြန္းလွန္ေပးတဲ့ leukocytes ေခၚ
 ေသြးျဖဴဥဆဲလ္ေတြရဲ့ မ်ိဳးဗီဇ ပုံစံကို ေလ့လာခဲ့ၾက ပါတယ္။ ေတြ ့ရွိခ်က္အရအထီးက ်န္တဲ့လူေတြဟာလူမွဳအေပါင္းအသင္း၀င္ဆံ့တဲ့လူေတြထက္ 
 ေသြးျဖဴဥဆဲလ္ေတြ ပုိုမိုနည္းပါးေနတာကို ေတြ ့ရွိခဲ့ရျပီး ကိုယ္ခံအားစနစ္ ပုိုမိုအားနည္းေနတာကို ဆက္စပ္ ေတြ ့ရွိခဲ့ရတယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္။ 

ကိုယ္ခံအားစနစ္က ်ဆင္းရတာဟာ ေရာဂါကူးစက္မွဳေတြေၾကာင့္ေရာင္ရမ္း၊ နီျမန္းျခင္းမွာတာ၀န္ရွိတဲ့ မ်ိဳးဗီဇ(gene) ေတြ မ်ားျပားလာမွဳ နဲ ့ဗိုင္းရပ္ပုိးေတြ ကိုတြန္းလွန္ေပးတဲ့ gene ေတြက ်ဆင္းလာမွဳေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ လုိ ့ဆုိပါတယ္။ အထီးက ်န္ဆန္တဲ့ အေျခအေနမွာ ဦးေႏွာက္ကေန စိတ္ဖိစီးမွဳျဖစ္ေစတဲ့ အခ်က္ျပလွိဳင္းေတြ ထုတ္ေပးျပီး ဒါက ခႏၶာကိုယ္ကေန ေသြးျဖဴဥထုတ္လုပ္ေပးမွဳကို ထိခိုက္ေစတာျဖစ္တယ္လုိ ့သိရပါတယ္။

 +ဖုိးသူေတာ္+

 Credit :--Trend Myanmar

**Public Health**
 အထီးက ်န္ဆန္တဲ့လူေတြဟာ ကိုယ္ခံအားစနစ္ပုိမုိအားနည္းတာေၾကာင့္အရြယ္မတုိင္ခင္မွာ ေသဆုံးႏိုင္ေျခပုိမ်ားေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္ေတြရဲ့ ေလ့လာမွဳတစ္ခုမွာ ေတြ ့ရွိခဲ့ရပါတယ္။ တျခားလူေတြနဲ မၾကာခဏေပါင္းသင္း ဆက္ဆံမွဳမရွိဘဲ၊အထီးတည္းေနတတ္သူေတြဟာ အရြယ္မတုိင္ခင္ ေသဆုံးႏိုင္ေျခကို ၁၄ ရာခို္င္ႏွဳန္း ပုိမ်ားေစပါတယ္။ ဒါဟာ သူတုိ ့ရဲ့ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ေသြးျဖဴဥဆဲလ္ေတြ ပုိမုိ နည္းပါးေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္။

ဒီဆဲလ္ေတြဟာ လူတစ္ေယာက္ခႏၶာကိုယ္ရဲ့ ေရာဂါဘယ၊ဖ်ားနာမွဳေတြကို တြန္းလွန္တုိက္ထုတ္တဲ့ ဆဲလ္ေတြ ျဖစ္ျပီး သုေတသနပညာရွင္ေတြရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဒီေလ့လာေတြ ့ရွိမွဳမွာ တျခားသက္ေရာက္မွဳေတြ ရွိႏိုင္တဲ့ စိတ္ဓာတ္က ်ျခင္း၊ စိတ္ဖိအား နဲ ့လူမွဳေထာက္ပ့ံမွဳစတဲ့ အရာေတြ မပါ၀င္ဘဲ အထီးက ်န္ျခင္း တစ္ခုတည္းကိုသာ ေကာက္ႏွဳတ္တြက္ခ်က္ထားတာ ျဖစ္တယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္။ ခ်ီကာဂုိတကၠသိုလ္ကသုေတသနသိပၸံပညာရွင္ေတြဟာကၽြန္ေတာ္တုိ ့ ခႏၶာကိုယ္ကဘက္တီးရီးယားနဲ ့ဗိုင္းရပ္စ္ပုိးေတြကို တြန္းလွန္ေပးတဲ့ leukocytes ေခၚ
 ေသြးျဖဴဥဆဲလ္ေတြရဲ့ မ်ိဳးဗီဇ ပုံစံကို ေလ့လာခဲ့ၾက ပါတယ္။ ေတြ ့ရွိခ်က္အရအထီးက ်န္တဲ့လူေတြဟာလူမွဳအေပါင္းအသင္း၀င္ဆံ့တဲ့လူေတြထက္ 
 ေသြးျဖဴဥဆဲလ္ေတြ ပုိုမိုနည္းပါးေနတာကို ေတြ ့ရွိခဲ့ရျပီး ကိုယ္ခံအားစနစ္ ပုိုမိုအားနည္းေနတာကို ဆက္စပ္ ေတြ ့ရွိခဲ့ရတယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္။ 

ကိုယ္ခံအားစနစ္က ်ဆင္းရတာဟာ ေရာဂါကူးစက္မွဳေတြေၾကာင့္ေရာင္ရမ္း၊ နီျမန္းျခင္းမွာတာ၀န္ရွိတဲ့ မ်ိဳးဗီဇ(gene) ေတြ မ်ားျပားလာမွဳ နဲ ့ဗိုင္းရပ္ပုိးေတြ ကိုတြန္းလွန္ေပးတဲ့ gene ေတြက ်ဆင္းလာမွဳေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ လုိ ့ဆုိပါတယ္။ အထီးက ်န္ဆန္တဲ့ အေျခအေနမွာ ဦးေႏွာက္ကေန စိတ္ဖိစီးမွဳျဖစ္ေစတဲ့ အခ်က္ျပလွိဳင္းေတြ ထုတ္ေပးျပီး ဒါက ခႏၶာကိုယ္ကေန ေသြးျဖဴဥထုတ္လုပ္ေပးမွဳကို ထိခိုက္ေစတာျဖစ္တယ္လုိ ့သိရပါတယ္။

 +ဖုိးသူေတာ္+

 Credit :--Trend Myanmar

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)