ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Wednesday, December 2, 2015

=PSYရဲ ့ ေတးဗီဒီယိုသစ္Daddy နဲ ့ ယခုလအတြင္းဟိုအေၾကာင္း၊ဒီအေၾကာင္း၊သူတို ့အေၾကာင္း=

>
**PSYရဲ ့ ေတးဗီဒီယိုသစ္Daddy**

 ေတာင္ကိုရီးယားကမ္ၻာေက ်ာ ္ေတး သံရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္ ့ PSY ၏ ေတးဗီဒီယိုသစ္ ““ Daddy ””ကိ ု ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ ့ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၁ရက္တြင္ ေအ့စ္႐ႈ ိးေဘ့စ္ေဒါ့ကြန္းက ေဖာ္ျပခဲ့ သည္။ အဆိ ုပါ ေတးဗီဒီယိ ုတြင္ PSY က လက္ရွ ိသူ၏ပံ ုရိပ္အျပင္ ကေလးငယ္တစ္ဦး၏အသြင္ႏွင္ ့ အဘိ ုးအိ ုတစ္ဦး၏ ပံုသဏၭ ာန္ တိ ု ႔ကိ ု ဖန္တီးသ႐ုပ္ ေဆာင္ထားသည္။ အဆိ ုပါေတးဗီဒီယိ ု သည္ PSY ၏ ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိထားေသာေတး အယ္လ္ဘမ္သစ္ ““ 7th AlbumCider ””တြင္ပါ၀င္သည္ ့ ေတးသီခ်င္းမ်ားအနက္ ပထမဦးဆံ ုးထုတ္လႊင္ ့ခဲ့ေသာေတးဗီဒီယိုျဖစ္သည္။ ယင္း ေတးဗီဒီယိုတြင္ ေတာင္ကိ ုရီးယား နာမည္ေက ်ာ ္ အမ်ဳိးသမီးေပါ့ပ္အဆိ ုေတာ္ CL က ပါ၀င္ကူညီသီဆု ိ ေပးထားၿပီး ေတာင္ကိ ုရီးယားထိပ္တန္း မင္းသမီးေခ်ာ ခ်ာဂ်ီ၀န္လည္း ပါ၀င္ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားသည္။
ယခုထုတ္လႊင္ ့ခဲ ့သည္ ့ ေတးဗီဒီယိ ု သည္ PSY ၏ ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိခဲ ့ ေသာYou Tube ၀က္ဘ္ဆိ ုက္တြင္ လူၾကည့္အမ်ားဆံ ုးေသာေတးသီခ်င္း ျဖစ္သည္ ့ ““Gangnam Style””ထြက္ရွိခဲ ့ၿပီးေနာက္ ပထမဦးဆံ ုး ျပန္လည္ထြက္ရွိသည့္သူ၏ေတးသီခ်င္းလည္း ျဖစ္သည္။ ယခုထြက္ရွိသည္ ့ ေတး ဗီဒီယိ ုတြင္လည္း “Gangnam Style ””ေတးသီခ်င္းကဲ ့သိ ု ႔ပင္ ျမဴးႂကြလွပဆန္းသစ္သည္ ့ PSY၏ ကကြက္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္ ့ ျမဴးျမဴးႂကြႂကြေတးသီခ်င္း တစ္ပုဒ္ပင္ ျဖစ္သည္။ (ေအးျပည့္) **Indiana Jonesရုပ္ရ်င္သစ္ရုိက္ကူးလိုေၾကာင္းဖြင့္ဟလာတဲ့ ဒါ႐ိုက္တာစတီဗင္စပီးလ္ဘာ့ဂ္**

နာမည္ေက ်ာ ္စြန္ ႔စားခန္း႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္လမ္းတြ ဲမ်ားအနက္ ေက ်ာ ္ၾကား သည္ ့ ““ Indiana Jones”” ႐ုပ္ရွင္မ်ား ၏ ဒါ႐ိုက္တာစတီဗင္စပီးလ္ဘာ့ဂ္က သူ ႔အေနျဖင္ ့ ငါးခုေျမာက္ အင္ဒီယာနာဂ်ဳန္းစ္႐ုပ္ရွင္ကိ ု ယင္း႐ုပ္ရွင္၏ ပင္တိုင္ဇာတ္ေဆာင္မင္းသားႀကီး ဟယ္ရီစင္ဖိ ု ႔ဒ္ႏွင္ ့ပင္ ႐ိုက္ကူးသြားလိ ု ေၾကာင္း ျပင္သစ္ေရဒီယိုသို႔ ေျပာ ၾကားခဲ့ သည္။မင္းသားၾကီး ဖိ ု ႔ဒ္သည္ ယခုအခါ အသက္(၇၃)ႏွစ္ရွိ ေနၿပီျဖစ္သည့္ အတြက္ ႐ုပ္ရွင္သစ္ကိ ု မင္းသားႀကီး အသက္ (၈၀)မျပည္ ့မီ အၿပီးသတ္႐ိုက္ ကူးသြ ားလိ ု ေၾကာင္းလည္း ဘာ့ဂ္က ဖြင္ ့ဟခဲ ့သည္။ အသက္ (၆၈)ႏွစ္ အရြယ္ဒါ႐ိ ုက္တာ စပီးလ္ဘာ့ဂ္က ““တစ္ေန႔မွာ ငါး ကား ေျမာက္ အင္ဒီယာနာဂ်ဳန္းစ္႐ုပ္ရွင္ကိ ု ႐ိုက္ကူးသြား နိုင္မယ္လိ ု ႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့ ္အေနနဲ႔ က ေတာ့ မင္းသားႀကီးဖိ ု ႔ဒ္အသက္ (၈၀) မျပည္ ့မီ ႐ိုက္ကူးခ်င္တာ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အသက္သိပ္မႀကီး ခင္ေပါ့ဗ်ာ”” ဟု ဆိ ုခဲ ့သည္။ အဓိကဇာတ္ေဆာင္ ““အင္ဒီ ယာနာဂ်ဳန္းစ္””အျဖစ္ ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားေသာ မင္းသားႀကီးဟယ္ရီစင္ဖိ ု ႔ဒ္ သည္ သူ၏ပထမဦးဆံ ုးေသာ အင္ဒီယာဂ်ဳန္းစ္႐ုပ္ရွင္ ““ Raiders Of The Lost Ark ””ကိ ု လြန္ခဲ ့သည္ ့ ၃၄ႏွစ္ အၾကာကစတင္႐ိ ုက္ကူးခဲ ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္း႐ုပ္ရွင္၏ အဓိကဇာတ္ေဆာင္အင္ဒီယာနာဂ်ဳန္းစ္သည္ သူ၏ လက္စြဲေတာ္ၾကာပြတ္ကိ ုကိုင္ေဆာင္ေလ့ရွ ိၿပီး ယခု႐ိုက္ကူးရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ ့ ႐ုပ္ရွင္သစ္တြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကထြက္ရွိခဲ ့ေသာ အင္ဒီယာနာဂ်ဳန္းစ္႐ုပ္ရွင္ ““ the Kingdom Of The Crystal Skull”” တြင္ မင္းသားႀကီး၏ လက္ေထာက္အျဖစ္ ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ ထားေသာမင္းသားရွီလာလေဘာ့ဖ္က မင္းသားႀကီး၏ အေမြကိ ုဆက္ခံကာ ၾကာပြတ္ကိ ုကိ ုင္ေဆာင္သူ ျဖစ္လာ လိမ္ ့မည္ဟု လည္း အမ်ားကထင္ေၾကးေပးၾက သည္။ ယင္းအင္ဒီယာနာဂ်ဳန္းစ္႐ုပ္ရွင္မ်ား၏ထုတ္လုပ္သူ ဖရန္ ႔ခ္မာရွ ဲလ္ က အဓိကဇာတ္ေဆာင္ အင္ဒီယာနာ ဂ်ဳန္းစ္၏ေနရာတြင္ အျခားမည္သည့္မင္းသားကိ ုမ ်ွအစားထိ ုး႐ိုက္ကူးသြားရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္းႏွင္ ့အျခားသူတစ္ဦးအားအင္ဒီယာနာဂ်ဳန္းစ္ အမည္တပ္မည္ကိ ု သူ ႔အေနျဖင့္မလိ ုလားေၾကာင္း ၿပီးခဲ ့သည္ ့ႏိ ု၀င္ဘာလ အတြင္းက ေျပာၾကားခဲ ့သည္။ မင္းသားႀကီး ဖို ႔ဒ္သည္ အင္ဒီယာနာဂ်ဳန္းစ္႐ုပ္ရွင္မ်ားအျပင္ ““Star Wars”” ႐ုပ္ရွင္မ်ားေၾကာင့္လည္း ကမ္ၻာေက ်ာ ္ခဲ ့ သည္ ့ သ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။(ေအးျပည့္) **၂၀၁၄-၂၀၁၅ေဘာလံုးရာသီ လာလီဂါတစ္ႏွစ္တာ အေကာင္းဆံ ုးကစားသမားဆု..မက္ဆီဆြတ္ခူး**
ဘာစီလိုနာတိ ုက္စ္မွ ဴး လီယြန္နယ္မက္ဆီသည္ အဓိက ၿပိ ဳင္ဘက္ကစား သမား စီ႐ိုနယ္လ္ဒိုအားေက ်ာ ္လြန္ကာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ေဘာလံုးရာသီ လာလီဂါတစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆံ ုးကစားသမားဆုႏွင္ ့ အေကာင္းဆံ ုးတိ ုက္စစ္ ကစားသမားဆုကိုဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းဆုခ်ီးျမင္ ့ပြ ဲ အခမ္းအနားကိ ု ႏိ ု၀င္ဘာ ၃၀ ရက္က က ်င္းပခဲ ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လူမႈမီဒီယာမ်ားႏွင္ ့ ပရိသတ္မ်ားက ေရြးခ်ယ္ေသာ ပရိသတ္အႀကိ ဳက္ဆံ ုး ကစားသမားဆုကိ ု ဆြတ္ခူးခဲ ့ေသာစီ႐ိုနယ္လ္ဒိ ုက ဆုခ်ီးျမႇင္ ့ပြ ဲသိ ု ႔ တက္ေရာက္ခဲ ့ျခင္းမရွိေပ။ ရီးယဲလ္ကစားသမား ဂ်ိမ္းစ္႐ိုဒရီဂြက္ဇ္က ဘာစီလိုနာကြင္းလယ္လူ အင္နီေယစတာႏွင္ ့ အက္သလက္ ၾကယ္ပြင္ ့ဂရစ္ဇ္ ္မန္းတိ ု ႔ အား ေက ်ာ ္လြန္ကာ အေကာင္းဆံ ုးကြင္းလယ္ ကစားသမားဆုကိ ု ဆြတ္ခူးႏိ ုင္ခဲ ့သည္။ ထို ႔ျပင္ ဘာစီလိ ုနာေနာက္ခံလူ ပီေကးႏွင္ ့ ဗလန္စီယာေနာက္ခံလူ ေအာ့တမန္ဒီတိ ု ႔အား ေက ်ာ ္ျဖတ္ကာ ရီးယဲလ္အသင္းေခါင္းေဆာင္ရာမိ ု ႔စ္က အေကာင္းဆံ ုးေနာက္ခံကစားသမားဆုကိ ု ဆြတ္ခူးခဲ့ သလိ ု ဘာစီလိ ုနာဂိ ုးသမား ဘရာဗိ ုက အေကာင္းဆံ ုး ဂိ ုးသမားဆု၊ ေနမာက အေကာင္းဆံ ုး ေတာင္အေမရိ က ကစားသမားဆု၊ ဖက္ဂ္ဟိ ုလီက အာဖရိကအေကာင္းဆံ ုး ကစားသမားဆု၊ စီ႐ိုနယ္လ္ဒိ ုက ပရိသတ္အႀကိ ဳက္ႏွစ္သက္ဆံ ုးဆု ဘာစီလိ ုနာနည္းျပအန္းနရစ္ က အေကာင္းဆံ ုးနည္းျပဆုကိ ု အသီးသီးဆြတ္ခူးႏိ ုင္ခဲ ့ၾကသည္။ (ေမလဲသင္း) 

**ကစားသမားဘ၀ကိုပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းမွာသာအဆုံးသတ္ရန္ သီယာဂိုေဆးလ္ဗားစီစဥ္ထား**

ျပင္သစ္ပထမတန္းကလပ္ ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္း၏ အသင္းေခါင္းေဆာင္ သီယာဂိုေဆးလ္ဗားသည္ ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္း၌သာကစားသမား ဘ၀အဆုံးသတ္ရန္ စီစဥ္ထား ေၾကာင္းသိရသည္။ သီယာဂိုေဆးလ္ဗားသည္ ၎၏ လက္ရွိစာခ်ဳပ္သက္တမ္း သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကစားသမားဘ၀ကို ပီအက္စ္ဂ်ီ အသင္း၌သာ အဆုံးသတ္လုိေၾကာင္း အသင္းဥက္ၠ႒ အယ္လ္ခီလုိင္ဖီအား ေျပာၾကားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းလည္း အခု ိင္အမာ ေျပာၾကားခဲ ့သည္။ ဘရာဇီးေနာက္တန္းကစားသမား သီယာဂိ ုေဆးလ္ဗား သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အီတလီ စီးရီးေအကလပ္ ေအစီ မီလန္အသင္းမွ ျပင္သစ္ပထမတန္း ကလပ္ ပီအက္စ္ဂ်ီ အသင္းသိ ု ႔ ေျပာင္းေရႊ ႕လာခဲ ့သူျဖစ္ၿပီး ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္း ႏွင္ ့အတူ ဆုဖလားမ်ားစြ ာရယူ ေပးႏုိင္ခဲ ့သူ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ အသက္အရြယ္အားျဖင့္ (၃၁)ႏွစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ ့ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္း မွ အျခားကလပ္အသင္းမ်ားသိ ု ႔ ေျပာင္းေရႊ ႕မကစားလု ိေၾကာင္း ႏွင္ ့ ကစားသမားဘ၀ကိ ုလည္း ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္း၌သာ အဆု ံးသတ္လု ိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ ့သည္။ (ေငြၾကယ္)

**PSYရဲ ့ ေတးဗီဒီယိုသစ္Daddy**

 ေတာင္ကိုရီးယားကမ္ၻာေက ်ာ ္ေတး သံရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္ ့ PSY ၏ ေတးဗီဒီယိုသစ္ ““ Daddy ””ကိ ု ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ ့ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၁ရက္တြင္ ေအ့စ္႐ႈ ိးေဘ့စ္ေဒါ့ကြန္းက ေဖာ္ျပခဲ့ သည္။ အဆိ ုပါ ေတးဗီဒီယိ ုတြင္ PSY က လက္ရွ ိသူ၏ပံ ုရိပ္အျပင္ ကေလးငယ္တစ္ဦး၏အသြင္ႏွင္ ့ အဘိ ုးအိ ုတစ္ဦး၏ ပံုသဏၭ ာန္ တိ ု ႔ကိ ု ဖန္တီးသ႐ုပ္ ေဆာင္ထားသည္။ အဆိ ုပါေတးဗီဒီယိ ု သည္ PSY ၏ ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိထားေသာေတး အယ္လ္ဘမ္သစ္ ““ 7th AlbumCider ””တြင္ပါ၀င္သည္ ့ ေတးသီခ်င္းမ်ားအနက္ ပထမဦးဆံ ုးထုတ္လႊင္ ့ခဲ့ေသာေတးဗီဒီယိုျဖစ္သည္။ ယင္း ေတးဗီဒီယိုတြင္ ေတာင္ကိ ုရီးယား နာမည္ေက ်ာ ္ အမ်ဳိးသမီးေပါ့ပ္အဆိ ုေတာ္ CL က ပါ၀င္ကူညီသီဆု ိ ေပးထားၿပီး ေတာင္ကိ ုရီးယားထိပ္တန္း မင္းသမီးေခ်ာ ခ်ာဂ်ီ၀န္လည္း ပါ၀င္ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားသည္။
ယခုထုတ္လႊင္ ့ခဲ ့သည္ ့ ေတးဗီဒီယိ ု သည္ PSY ၏ ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိခဲ ့ ေသာYou Tube ၀က္ဘ္ဆိ ုက္တြင္ လူၾကည့္အမ်ားဆံ ုးေသာေတးသီခ်င္း ျဖစ္သည္ ့ ““Gangnam Style””ထြက္ရွိခဲ ့ၿပီးေနာက္ ပထမဦးဆံ ုး ျပန္လည္ထြက္ရွိသည့္သူ၏ေတးသီခ်င္းလည္း ျဖစ္သည္။ ယခုထြက္ရွိသည္ ့ ေတး ဗီဒီယိ ုတြင္လည္း “Gangnam Style ””ေတးသီခ်င္းကဲ ့သိ ု ႔ပင္ ျမဴးႂကြလွပဆန္းသစ္သည္ ့ PSY၏ ကကြက္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္ ့ ျမဴးျမဴးႂကြႂကြေတးသီခ်င္း တစ္ပုဒ္ပင္ ျဖစ္သည္။ (ေအးျပည့္) **Indiana Jonesရုပ္ရ်င္သစ္ရုိက္ကူးလိုေၾကာင္းဖြင့္ဟလာတဲ့ ဒါ႐ိုက္တာစတီဗင္စပီးလ္ဘာ့ဂ္**

နာမည္ေက ်ာ ္စြန္ ႔စားခန္း႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္လမ္းတြ ဲမ်ားအနက္ ေက ်ာ ္ၾကား သည္ ့ ““ Indiana Jones”” ႐ုပ္ရွင္မ်ား ၏ ဒါ႐ိုက္တာစတီဗင္စပီးလ္ဘာ့ဂ္က သူ ႔အေနျဖင္ ့ ငါးခုေျမာက္ အင္ဒီယာနာဂ်ဳန္းစ္႐ုပ္ရွင္ကိ ု ယင္း႐ုပ္ရွင္၏ ပင္တိုင္ဇာတ္ေဆာင္မင္းသားႀကီး ဟယ္ရီစင္ဖိ ု ႔ဒ္ႏွင္ ့ပင္ ႐ိုက္ကူးသြားလိ ု ေၾကာင္း ျပင္သစ္ေရဒီယိုသို႔ ေျပာ ၾကားခဲ့ သည္။မင္းသားၾကီး ဖိ ု ႔ဒ္သည္ ယခုအခါ အသက္(၇၃)ႏွစ္ရွိ ေနၿပီျဖစ္သည့္ အတြက္ ႐ုပ္ရွင္သစ္ကိ ု မင္းသားႀကီး အသက္ (၈၀)မျပည္ ့မီ အၿပီးသတ္႐ိုက္ ကူးသြ ားလိ ု ေၾကာင္းလည္း ဘာ့ဂ္က ဖြင္ ့ဟခဲ ့သည္။ အသက္ (၆၈)ႏွစ္ အရြယ္ဒါ႐ိ ုက္တာ စပီးလ္ဘာ့ဂ္က ““တစ္ေန႔မွာ ငါး ကား ေျမာက္ အင္ဒီယာနာဂ်ဳန္းစ္႐ုပ္ရွင္ကိ ု ႐ိုက္ကူးသြား နိုင္မယ္လိ ု ႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့ ္အေနနဲ႔ က ေတာ့ မင္းသားႀကီးဖိ ု ႔ဒ္အသက္ (၈၀) မျပည္ ့မီ ႐ိုက္ကူးခ်င္တာ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အသက္သိပ္မႀကီး ခင္ေပါ့ဗ်ာ”” ဟု ဆိ ုခဲ ့သည္။ အဓိကဇာတ္ေဆာင္ ““အင္ဒီ ယာနာဂ်ဳန္းစ္””အျဖစ္ ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားေသာ မင္းသားႀကီးဟယ္ရီစင္ဖိ ု ႔ဒ္ သည္ သူ၏ပထမဦးဆံ ုးေသာ အင္ဒီယာဂ်ဳန္းစ္႐ုပ္ရွင္ ““ Raiders Of The Lost Ark ””ကိ ု လြန္ခဲ ့သည္ ့ ၃၄ႏွစ္ အၾကာကစတင္႐ိ ုက္ကူးခဲ ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္း႐ုပ္ရွင္၏ အဓိကဇာတ္ေဆာင္အင္ဒီယာနာဂ်ဳန္းစ္သည္ သူ၏ လက္စြဲေတာ္ၾကာပြတ္ကိ ုကိုင္ေဆာင္ေလ့ရွ ိၿပီး ယခု႐ိုက္ကူးရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ ့ ႐ုပ္ရွင္သစ္တြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကထြက္ရွိခဲ ့ေသာ အင္ဒီယာနာဂ်ဳန္းစ္႐ုပ္ရွင္ ““ the Kingdom Of The Crystal Skull”” တြင္ မင္းသားႀကီး၏ လက္ေထာက္အျဖစ္ ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ ထားေသာမင္းသားရွီလာလေဘာ့ဖ္က မင္းသားႀကီး၏ အေမြကိ ုဆက္ခံကာ ၾကာပြတ္ကိ ုကိ ုင္ေဆာင္သူ ျဖစ္လာ လိမ္ ့မည္ဟု လည္း အမ်ားကထင္ေၾကးေပးၾက သည္။ ယင္းအင္ဒီယာနာဂ်ဳန္းစ္႐ုပ္ရွင္မ်ား၏ထုတ္လုပ္သူ ဖရန္ ႔ခ္မာရွ ဲလ္ က အဓိကဇာတ္ေဆာင္ အင္ဒီယာနာ ဂ်ဳန္းစ္၏ေနရာတြင္ အျခားမည္သည့္မင္းသားကိ ုမ ်ွအစားထိ ုး႐ိုက္ကူးသြားရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္းႏွင္ ့အျခားသူတစ္ဦးအားအင္ဒီယာနာဂ်ဳန္းစ္ အမည္တပ္မည္ကိ ု သူ ႔အေနျဖင့္မလိ ုလားေၾကာင္း ၿပီးခဲ ့သည္ ့ႏိ ု၀င္ဘာလ အတြင္းက ေျပာၾကားခဲ ့သည္။ မင္းသားႀကီး ဖို ႔ဒ္သည္ အင္ဒီယာနာဂ်ဳန္းစ္႐ုပ္ရွင္မ်ားအျပင္ ““Star Wars”” ႐ုပ္ရွင္မ်ားေၾကာင့္လည္း ကမ္ၻာေက ်ာ ္ခဲ ့ သည္ ့ သ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။(ေအးျပည့္) **၂၀၁၄-၂၀၁၅ေဘာလံုးရာသီ လာလီဂါတစ္ႏွစ္တာ အေကာင္းဆံ ုးကစားသမားဆု..မက္ဆီဆြတ္ခူး**
ဘာစီလိုနာတိ ုက္စ္မွ ဴး လီယြန္နယ္မက္ဆီသည္ အဓိက ၿပိ ဳင္ဘက္ကစား သမား စီ႐ိုနယ္လ္ဒိုအားေက ်ာ ္လြန္ကာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ေဘာလံုးရာသီ လာလီဂါတစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆံ ုးကစားသမားဆုႏွင္ ့ အေကာင္းဆံ ုးတိ ုက္စစ္ ကစားသမားဆုကိုဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းဆုခ်ီးျမင္ ့ပြ ဲ အခမ္းအနားကိ ု ႏိ ု၀င္ဘာ ၃၀ ရက္က က ်င္းပခဲ ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လူမႈမီဒီယာမ်ားႏွင္ ့ ပရိသတ္မ်ားက ေရြးခ်ယ္ေသာ ပရိသတ္အႀကိ ဳက္ဆံ ုး ကစားသမားဆုကိ ု ဆြတ္ခူးခဲ ့ေသာစီ႐ိုနယ္လ္ဒိ ုက ဆုခ်ီးျမႇင္ ့ပြ ဲသိ ု ႔ တက္ေရာက္ခဲ ့ျခင္းမရွိေပ။ ရီးယဲလ္ကစားသမား ဂ်ိမ္းစ္႐ိုဒရီဂြက္ဇ္က ဘာစီလိုနာကြင္းလယ္လူ အင္နီေယစတာႏွင္ ့ အက္သလက္ ၾကယ္ပြင္ ့ဂရစ္ဇ္ ္မန္းတိ ု ႔ အား ေက ်ာ ္လြန္ကာ အေကာင္းဆံ ုးကြင္းလယ္ ကစားသမားဆုကိ ု ဆြတ္ခူးႏိ ုင္ခဲ ့သည္။ ထို ႔ျပင္ ဘာစီလိ ုနာေနာက္ခံလူ ပီေကးႏွင္ ့ ဗလန္စီယာေနာက္ခံလူ ေအာ့တမန္ဒီတိ ု ႔အား ေက ်ာ ္ျဖတ္ကာ ရီးယဲလ္အသင္းေခါင္းေဆာင္ရာမိ ု ႔စ္က အေကာင္းဆံ ုးေနာက္ခံကစားသမားဆုကိ ု ဆြတ္ခူးခဲ့ သလိ ု ဘာစီလိ ုနာဂိ ုးသမား ဘရာဗိ ုက အေကာင္းဆံ ုး ဂိ ုးသမားဆု၊ ေနမာက အေကာင္းဆံ ုး ေတာင္အေမရိ က ကစားသမားဆု၊ ဖက္ဂ္ဟိ ုလီက အာဖရိကအေကာင္းဆံ ုး ကစားသမားဆု၊ စီ႐ိုနယ္လ္ဒိ ုက ပရိသတ္အႀကိ ဳက္ႏွစ္သက္ဆံ ုးဆု ဘာစီလိ ုနာနည္းျပအန္းနရစ္ က အေကာင္းဆံ ုးနည္းျပဆုကိ ု အသီးသီးဆြတ္ခူးႏိ ုင္ခဲ ့ၾကသည္။ (ေမလဲသင္း) 

**ကစားသမားဘ၀ကိုပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းမွာသာအဆုံးသတ္ရန္ သီယာဂိုေဆးလ္ဗားစီစဥ္ထား**

ျပင္သစ္ပထမတန္းကလပ္ ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္း၏ အသင္းေခါင္းေဆာင္ သီယာဂိုေဆးလ္ဗားသည္ ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္း၌သာကစားသမား ဘ၀အဆုံးသတ္ရန္ စီစဥ္ထား ေၾကာင္းသိရသည္။ သီယာဂိုေဆးလ္ဗားသည္ ၎၏ လက္ရွိစာခ်ဳပ္သက္တမ္း သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကစားသမားဘ၀ကို ပီအက္စ္ဂ်ီ အသင္း၌သာ အဆုံးသတ္လုိေၾကာင္း အသင္းဥက္ၠ႒ အယ္လ္ခီလုိင္ဖီအား ေျပာၾကားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းလည္း အခု ိင္အမာ ေျပာၾကားခဲ ့သည္။ ဘရာဇီးေနာက္တန္းကစားသမား သီယာဂိ ုေဆးလ္ဗား သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အီတလီ စီးရီးေအကလပ္ ေအစီ မီလန္အသင္းမွ ျပင္သစ္ပထမတန္း ကလပ္ ပီအက္စ္ဂ်ီ အသင္းသိ ု ႔ ေျပာင္းေရႊ ႕လာခဲ ့သူျဖစ္ၿပီး ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္း ႏွင္ ့အတူ ဆုဖလားမ်ားစြ ာရယူ ေပးႏုိင္ခဲ ့သူ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ အသက္အရြယ္အားျဖင့္ (၃၁)ႏွစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ ့ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္း မွ အျခားကလပ္အသင္းမ်ားသိ ု ႔ ေျပာင္းေရႊ ႕မကစားလု ိေၾကာင္း ႏွင္ ့ ကစားသမားဘ၀ကိ ုလည္း ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္း၌သာ အဆု ံးသတ္လု ိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ ့သည္။ (ေငြၾကယ္)

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)