ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Monday, November 7, 2016

=လူထုက ်န္းမာေရး(၁ရက္ ၁ၾကိမ္ ၁မိနစ္ လ ်ွာေလ့က ်င့္ခန္းေလး လုပ္ရင္ မ်က္ႏွာလန္းေစ)=

>
+Public Health+

  လ ်ွာေလ့က ်င့္ခန္းလုပ္ရင္ မ်က္ႏွာေလးက အဆီ က ်ၿပီး လန္းလာမွာ တခုတည္း
မဟုတ္ပဲ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ေသြးလည္ပတ္မႈလည္း ေကာင္းလာမွာပါ။   လ ်ွာေလ့က ်င့္ခန္းကို
မနက္အိပ္ရာထတဲ့အခါလုပ္ရင္ ၁ရက္၁ၾကိမ္၁မိနစ္ သင့္ေတာ္ပါတယ္။
အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ေအာက္မွာေရးထားတယ္ေနာ္။

 (၁) လ ်ွာကို တည့္တည့္ထုတ္ပါ။

 ပခံုးကိုေလ ်ွာ ့ခ်ၿပီး လ ်ွာထိပ္ကို ကိုယ့္ရဲ႕မ်က္စိနဲ႔ ၿမင္ရတဲ့ တည့္တည့္ဆန္႔ထုုတ္ပါ။
၅စကၠန္႔ေလာက္ လ ်ွာကိုထုတ္ထားပါ။

 (၂) လ ်ွာကို အေပၚဘက္ကို ဆန္႔ထုတ္ပါ။

ပခံုးကိုေလ ်ွာ ့ခ်ၿပီး လ ်ွာထိပ္ကို ကိုယ့္ႏွာေခါင္းကို ထိေလာက္ေအာင္ အေပၚသို႔ဆန္႔ထားၿပီး
 ၅စကၠန္႔ေလာက္ လ ်ွာကိုထုတ္ထားပါ။

 (၃) လ ်ွာကို ေအာက္ဘက္ကို ဆန္႔ထုတ္ပါ။

  ပခံုးကိုေလ ်ွာ ့ခ်ၿပီး လ ်ွာထိပ္ကို ကိုယ့္ေမးေစ့ကို ထိေလာက္ေအာင္
 ေအာက္သို႔ဆန္႔ထားၿပီး ၅စကၠန္႔ေလာက္ လ ်ွာကိုထုတ္ထားပါ။

 (၄) လ ်ွာကို ညာဘက္ကို ဆန္႔ထုတ္ပါ။

 ဘယ္ဘက္ပခံုးကို နည္းနည္းႏွိမ့္ထားၿပီး လ ်ွာထိပ္ကို ညာဘက္သို႔ ထုတ္ထားၿပီး
 ၅စကၠန္႔ေလာက္ ထားပါ။

 (၅) လ ်ွာကို ဘယ္ဘက္ကို ဆန္႔ထုတ္ပါ။

 ညာဘက္ပုခံုးကို နည္းနည္းႏွိမ့္ထားၿပီး လ ်ွာထိပ္ကို ဘယ္ဘက္သို႔ ထုတ္ထားၿပီး
 ၅စကၠန္႔ေလာက္ ထားပါ။

 (၆) လ ်ွာကို ဘယ္ဘက္၊ညာဘက္ ကစားပါ။

ပခံုးကိုေလ ်ွာ့ခ်ၿပီး လ ်ွာကို ဘယ္ဘက္မွ ညာဘက္သို႔ စက္ဝိုင္းပံုစံၿဖင့္ ၅စကၠန္႔ေလာက္
 ကစားပါ။ ၿပီးလ ်ွင္ ညာဘက္မွ ဘယ္ဘက္သို႔လည္း စက္ဝိုင္းပံုစံၿဖင့္ ၅စကၠန္႔ေလာက္
 ကစားပါ။ ဒီေလ့က ်င့္ခန္းေလးကုိ လုပ္တဲ့အခါ မ်က္ႏွာကို တည့္တည့္ထားဖို႔နဲ႔
ေမးေစ့ကိုလည္း နည္းနည္းေလးေအာက္ကို ခ်ထားဖို႔လိုပါတယ္။


 Credit:Chelmo Team

+Public Health+

  လ ်ွာေလ့က ်င့္ခန္းလုပ္ရင္ မ်က္ႏွာေလးက အဆီ က ်ၿပီး လန္းလာမွာ တခုတည္း
မဟုတ္ပဲ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ေသြးလည္ပတ္မႈလည္း ေကာင္းလာမွာပါ။   လ ်ွာေလ့က ်င့္ခန္းကို
မနက္အိပ္ရာထတဲ့အခါလုပ္ရင္ ၁ရက္၁ၾကိမ္၁မိနစ္ သင့္ေတာ္ပါတယ္။
အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ေအာက္မွာေရးထားတယ္ေနာ္။

 (၁) လ ်ွာကို တည့္တည့္ထုတ္ပါ။

 ပခံုးကိုေလ ်ွာ ့ခ်ၿပီး လ ်ွာထိပ္ကို ကိုယ့္ရဲ႕မ်က္စိနဲ႔ ၿမင္ရတဲ့ တည့္တည့္ဆန္႔ထုုတ္ပါ။
၅စကၠန္႔ေလာက္ လ ်ွာကိုထုတ္ထားပါ။

 (၂) လ ်ွာကို အေပၚဘက္ကို ဆန္႔ထုတ္ပါ။

ပခံုးကိုေလ ်ွာ ့ခ်ၿပီး လ ်ွာထိပ္ကို ကိုယ့္ႏွာေခါင္းကို ထိေလာက္ေအာင္ အေပၚသို႔ဆန္႔ထားၿပီး
 ၅စကၠန္႔ေလာက္ လ ်ွာကိုထုတ္ထားပါ။

 (၃) လ ်ွာကို ေအာက္ဘက္ကို ဆန္႔ထုတ္ပါ။

  ပခံုးကိုေလ ်ွာ ့ခ်ၿပီး လ ်ွာထိပ္ကို ကိုယ့္ေမးေစ့ကို ထိေလာက္ေအာင္
 ေအာက္သို႔ဆန္႔ထားၿပီး ၅စကၠန္႔ေလာက္ လ ်ွာကိုထုတ္ထားပါ။

 (၄) လ ်ွာကို ညာဘက္ကို ဆန္႔ထုတ္ပါ။

 ဘယ္ဘက္ပခံုးကို နည္းနည္းႏွိမ့္ထားၿပီး လ ်ွာထိပ္ကို ညာဘက္သို႔ ထုတ္ထားၿပီး
 ၅စကၠန္႔ေလာက္ ထားပါ။

 (၅) လ ်ွာကို ဘယ္ဘက္ကို ဆန္႔ထုတ္ပါ။

 ညာဘက္ပုခံုးကို နည္းနည္းႏွိမ့္ထားၿပီး လ ်ွာထိပ္ကို ဘယ္ဘက္သို႔ ထုတ္ထားၿပီး
 ၅စကၠန္႔ေလာက္ ထားပါ။

 (၆) လ ်ွာကို ဘယ္ဘက္၊ညာဘက္ ကစားပါ။

ပခံုးကိုေလ ်ွာ့ခ်ၿပီး လ ်ွာကို ဘယ္ဘက္မွ ညာဘက္သို႔ စက္ဝိုင္းပံုစံၿဖင့္ ၅စကၠန္႔ေလာက္
 ကစားပါ။ ၿပီးလ ်ွင္ ညာဘက္မွ ဘယ္ဘက္သို႔လည္း စက္ဝိုင္းပံုစံၿဖင့္ ၅စကၠန္႔ေလာက္
 ကစားပါ။ ဒီေလ့က ်င့္ခန္းေလးကုိ လုပ္တဲ့အခါ မ်က္ႏွာကို တည့္တည့္ထားဖို႔နဲ႔
ေမးေစ့ကိုလည္း နည္းနည္းေလးေအာက္ကို ခ်ထားဖို႔လိုပါတယ္။


 Credit:Chelmo Team

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1339) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ပညာေပး) (30) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (28) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)