ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Saturday, November 26, 2016

**ထုိင္းသုိ႕လာေသာမည္သည့္ႏိုင္ငံျခားသားမဆုိဧည့္စာရင္းတုိင္ရန္ လ၀ကေၾကညာ**

>
(ရန္ကုန္ -ႏို၀င္ဘာ ၂၆ -ေမဇင္၀င္း-ေပါၚျပဴလာသတင္း)

ထုိင္းႏိုင္ငံေရာက္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအပါအ၀င္ မည္သည့္ႏုိင္ငံျခားသားမဆုိ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ေနထိုင္စဥ္ ဧည့္စာရင္းတုိင္ၾကားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းထုိင္းလ၀က က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လုိက္သည။္ ထုိင္းလူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရးအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၈ အရ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ၊ အိမ္ပိုင္ရွင္ ၊ဟိုတယ္မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္းသို႕တရား၀င္ ေရာက္လာေသာႏိုင္ငံျခားသားမ်ားမိမိတို႕အိမ္ ၊အေဆာက္အဦးတြင္တည္းခုိပါက လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရးရုံးသို႕ ၂၄ နာရီအတြင္းအေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊လုိက္နာမွဳမရွိပါက ပုဒ္မ ၃၈ အရ ဘတ္ႏွစ္ေထာင္ထက္မပိုေသာဒဏ္ေငြေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ၊ထုိသူသည္ဟိုတယ္မန္ေနဂ်ာျဖစ္ပါက ႏွစ္ေထာင္ဘတ္မွ တစ္ေသာင္းဘတ္အထိ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္ ။ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမႈ၊ လက္နက္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ ၊ အၾကမ္းဖက္သမား စသည္ျဖင့္မလိုလားအပ္သည့္အေျခအေနမ်ားမၾကဳံေတြ႕ရေစရန္ လုံျခဳံေရးအရ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မဲေဆာက္အေျခစုိက္ျမန္မာျပည္သားမ်ားအေရးပူးတဲြလူပ္ရွားမွဳေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးမုိးၾကိဳးကသုံးသပ္သည္ ။

"ေရာက္ႏွင့္ေနျပီးသာျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြထဲက ယာယီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားၾကသူေတြကပုံမွန္အတိုင္းရက္၉၀ျပည့္တိုင္း ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကရပါတယ္။ ဒီေၾကညာခ ်က္အရဆိုရင္အခုလကစျပီးအသစ္ေရာက္ရွိလာတဲ့မည္သည့္နိုင္ငံျခားသားကိုမဆို- ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။သူတို ့အသစ္ေတြကေတာ့၂၄နာရီအတြင္းလိုအပ္တဲ့စာရြက္စာတမ္းေတြနဲ ့အတူ

သက္ဆိုင္ရာလ၀ကရုံးရွိရင္လ၀ကရုံးမွာ၊ လ၀ကရုံးမရွိရင္နယ္ေျမရဲစခန္းမွာဧည့္စာရင္းတိုင္ရပါမယ္ " ဟု ၄င္းကေျပာသည္ ။

(ရန္ကုန္ -ႏို၀င္ဘာ ၂၆ -ေမဇင္၀င္း-ေပါၚျပဴလာသတင္း)

ထုိင္းႏိုင္ငံေရာက္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအပါအ၀င္ မည္သည့္ႏုိင္ငံျခားသားမဆုိ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ေနထိုင္စဥ္ ဧည့္စာရင္းတုိင္ၾကားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းထုိင္းလ၀က က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လုိက္သည။္ ထုိင္းလူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရးအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၈ အရ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ၊ အိမ္ပိုင္ရွင္ ၊ဟိုတယ္မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္းသို႕တရား၀င္ ေရာက္လာေသာႏိုင္ငံျခားသားမ်ားမိမိတို႕အိမ္ ၊အေဆာက္အဦးတြင္တည္းခုိပါက လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရးရုံးသို႕ ၂၄ နာရီအတြင္းအေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊လုိက္နာမွဳမရွိပါက ပုဒ္မ ၃၈ အရ ဘတ္ႏွစ္ေထာင္ထက္မပိုေသာဒဏ္ေငြေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ၊ထုိသူသည္ဟိုတယ္မန္ေနဂ်ာျဖစ္ပါက ႏွစ္ေထာင္ဘတ္မွ တစ္ေသာင္းဘတ္အထိ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္ ။ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမႈ၊ လက္နက္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ ၊ အၾကမ္းဖက္သမား စသည္ျဖင့္မလိုလားအပ္သည့္အေျခအေနမ်ားမၾကဳံေတြ႕ရေစရန္ လုံျခဳံေရးအရ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မဲေဆာက္အေျခစုိက္ျမန္မာျပည္သားမ်ားအေရးပူးတဲြလူပ္ရွားမွဳေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးမုိးၾကိဳးကသုံးသပ္သည္ ။

"ေရာက္ႏွင့္ေနျပီးသာျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြထဲက ယာယီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားၾကသူေတြကပုံမွန္အတိုင္းရက္၉၀ျပည့္တိုင္း ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကရပါတယ္။ ဒီေၾကညာခ ်က္အရဆိုရင္အခုလကစျပီးအသစ္ေရာက္ရွိလာတဲ့မည္သည့္နိုင္ငံျခားသားကိုမဆို- ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။သူတို ့အသစ္ေတြကေတာ့၂၄နာရီအတြင္းလိုအပ္တဲ့စာရြက္စာတမ္းေတြနဲ ့အတူ

သက္ဆိုင္ရာလ၀ကရုံးရွိရင္လ၀ကရုံးမွာ၊ လ၀ကရုံးမရွိရင္နယ္ေျမရဲစခန္းမွာဧည့္စာရင္းတိုင္ရပါမယ္ " ဟု ၄င္းကေျပာသည္ ။

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)