ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Tuesday, January 10, 2017

=လူထုက ်န္းမာေရး(ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ ကင္းေ၀းေရး အနီေရာင္ဘယ္ရီသီးမ်ား စားေပး)=

>
+Public Health+
 အကယ္၍ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာဂါမ်ား UTIS မၾကာခဏ ခံစားေနရသူျဖစ္ပါက
 Cranberry ဟုေခၚေသာ အနီေရာင္ဘယ္ရီသီး မ်ား စားေပးသင့္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက အႀကံေပးထားသည္။ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာမ်ား ေလ ်ွာ ့ခ်ရာ တြင္ အနီေရာင္ဘယ္ရီသီးမ်ား စားေပးျခင္းမွာ အာဟာရဆိုင္ရာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ခုက ေဖာ္ျပသည္။

 တစ္ေန႔လ ်ွင္ Cranberry သီးေဖ်ာ္ရည္ ၂၄၀ မီလီဂရမ္ေသာက္ သံုးေပးျခင္းျဖင့္
ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ ထပ္မံျဖစ္ပြားေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ယင္းေရာဂါ၏ ေရွ႕ေျပးအေျခအေနမ်ားကို ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ ်ွာ ့က ်ေစႏိုင္ၿပီး ယင္းေရာဂါဒဏ္ကို ေလ ်ွာ ့ပါးေစ ကာ ပဋိဇီ၀ေဆး၀ါးမ်ား အသံုးျပဳမႈပမာဏကိုလည္း ေလ ်ွာ ့ခ်ေပးႏိုင္ ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။
လက္ရွိတြင္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ လကၡဏာမ်ားကိုေလ ်ွာ ့ခ် ရန္ အဓိကနည္းလမ္းမွာ ယင္းေရာဂါကို ႏွိမ္နင္းမႈအတြက္ ျပင္းထန္ ေသာ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားအသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းပင္ျဖစ္ၿပီးေဘးထြက္ ဆိုးက ်ဳိးမ်ား၊ ပဋိဇီ၀မေဆး မတိုးေတာ့ေသာ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု ေဘာ္စတြန္တကၠသိုလ္မွ ကူးစက္ ေရာဂါဆိုင္ရာ ပါေမာကၡေဒါက္တာဂူပတာကေျပာၾကားသည္။ တစ္ေန႔လ ်ွင္ Cranberry သီးေဖ်ာ္ရည္ ၂၄၀ မီလီဂရမ္ေသာက္ ေပးျခင္းျဖင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာမ်ားကို
 ေလ ်ွာ ့က ်ေစႏိုင္ၿပီး ပဋိဇီ၀ေဆး၀ါးမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကိုလည္း ေရွာင္ လႊဲႏိုင္သည္ဟု ေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပေၾကာင္း ေဒါက္တာဂူပတာက ေျပာသည္။

  ယင္းကဲ့သို႔ ဘယ္ရီသီးမ်ား စားေပးျခင္းျဖင့္ ကမၻာတစ္၀န္း ပဋိဇီ၀ေဆး၀ါး အသံုးျပဳေနရမႈ ပမာဏကို ေလ ်ွာ ့က ်ေစႏိုင္ၿပီး ဆီး လမ္းေၾကာင္းေရာဂါ အႀကိမ္ႀကိမ္ခံစားေနရသည့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအ တြက္ က ်န္းမာေရးအရည္အေသြး သိသိသာသာ တိုးတက္
လာေစႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။
 ယခုေလ့လာမႈအတြင္း အားလံုးက ်န္းမာသန္စြမ္းသည့္ ပ်မ္းမွ် အသက္(၄၀)အရြယ္
 အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ၿပီး တခ်ိဳ႕ကို ဘယ္ရီသီး ေဖ်ာ္ရည္တိုက္ကာ တခ်ိဳ႕ကို ဘယ္ရီသီး
မပါေသာ ပံုစံတူ ေဖ်ာ္ရည္ တိုက္ေကြၽး၍ ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဘယ္ရီသီးေဖ်ာ္ရည္
 ေသာက္သံုးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဆီး လမ္းေၾကာင္း ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းသည္ 
အျခားအမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ မ်ားစြာ ပိုနည္းေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ယခုေလ့လာမႈကို Clinical Mutrition ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထား ၿပီး ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ
 ခံစားေနရသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အာဟာရဆိုုင္ရာ ကုသနည္းတစ္ခုအျဖစ္ 
ဘယ္ရီသီးေဖ်ာ္ရည္ကို ယံုၾကည္စြာ ေသာက္သံုးႏိုင္သည္ဟု သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။


 Credit : 7day daily

+Public Health+
 အကယ္၍ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာဂါမ်ား UTIS မၾကာခဏ ခံစားေနရသူျဖစ္ပါက
 Cranberry ဟုေခၚေသာ အနီေရာင္ဘယ္ရီသီး မ်ား စားေပးသင့္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက အႀကံေပးထားသည္။ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာမ်ား ေလ ်ွာ ့ခ်ရာ တြင္ အနီေရာင္ဘယ္ရီသီးမ်ား စားေပးျခင္းမွာ အာဟာရဆိုင္ရာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ခုက ေဖာ္ျပသည္။

 တစ္ေန႔လ ်ွင္ Cranberry သီးေဖ်ာ္ရည္ ၂၄၀ မီလီဂရမ္ေသာက္ သံုးေပးျခင္းျဖင့္
ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ ထပ္မံျဖစ္ပြားေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ယင္းေရာဂါ၏ ေရွ႕ေျပးအေျခအေနမ်ားကို ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ ်ွာ ့က ်ေစႏိုင္ၿပီး ယင္းေရာဂါဒဏ္ကို ေလ ်ွာ ့ပါးေစ ကာ ပဋိဇီ၀ေဆး၀ါးမ်ား အသံုးျပဳမႈပမာဏကိုလည္း ေလ ်ွာ ့ခ်ေပးႏိုင္ ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။
လက္ရွိတြင္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ လကၡဏာမ်ားကိုေလ ်ွာ ့ခ် ရန္ အဓိကနည္းလမ္းမွာ ယင္းေရာဂါကို ႏွိမ္နင္းမႈအတြက္ ျပင္းထန္ ေသာ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားအသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းပင္ျဖစ္ၿပီးေဘးထြက္ ဆိုးက ်ဳိးမ်ား၊ ပဋိဇီ၀မေဆး မတိုးေတာ့ေသာ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု ေဘာ္စတြန္တကၠသိုလ္မွ ကူးစက္ ေရာဂါဆိုင္ရာ ပါေမာကၡေဒါက္တာဂူပတာကေျပာၾကားသည္။ တစ္ေန႔လ ်ွင္ Cranberry သီးေဖ်ာ္ရည္ ၂၄၀ မီလီဂရမ္ေသာက္ ေပးျခင္းျဖင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာမ်ားကို
 ေလ ်ွာ ့က ်ေစႏိုင္ၿပီး ပဋိဇီ၀ေဆး၀ါးမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကိုလည္း ေရွာင္ လႊဲႏိုင္သည္ဟု ေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပေၾကာင္း ေဒါက္တာဂူပတာက ေျပာသည္။

  ယင္းကဲ့သို႔ ဘယ္ရီသီးမ်ား စားေပးျခင္းျဖင့္ ကမၻာတစ္၀န္း ပဋိဇီ၀ေဆး၀ါး အသံုးျပဳေနရမႈ ပမာဏကို ေလ ်ွာ ့က ်ေစႏိုင္ၿပီး ဆီး လမ္းေၾကာင္းေရာဂါ အႀကိမ္ႀကိမ္ခံစားေနရသည့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအ တြက္ က ်န္းမာေရးအရည္အေသြး သိသိသာသာ တိုးတက္
လာေစႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။
 ယခုေလ့လာမႈအတြင္း အားလံုးက ်န္းမာသန္စြမ္းသည့္ ပ်မ္းမွ် အသက္(၄၀)အရြယ္
 အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ၿပီး တခ်ိဳ႕ကို ဘယ္ရီသီး ေဖ်ာ္ရည္တိုက္ကာ တခ်ိဳ႕ကို ဘယ္ရီသီး
မပါေသာ ပံုစံတူ ေဖ်ာ္ရည္ တိုက္ေကြၽး၍ ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဘယ္ရီသီးေဖ်ာ္ရည္
 ေသာက္သံုးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဆီး လမ္းေၾကာင္း ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းသည္ 
အျခားအမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ မ်ားစြာ ပိုနည္းေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ယခုေလ့လာမႈကို Clinical Mutrition ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထား ၿပီး ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ
 ခံစားေနရသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အာဟာရဆိုုင္ရာ ကုသနည္းတစ္ခုအျဖစ္ 
ဘယ္ရီသီးေဖ်ာ္ရည္ကို ယံုၾကည္စြာ ေသာက္သံုးႏိုင္သည္ဟု သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။


 Credit : 7day daily

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)