ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Monday, February 27, 2017

=လူထုက ်န္းမာေရး(ေနြေရာက္ၿပီ ေရမ်ားမ်ား ေသာက္ပါ)=

>
+Public Health+

 ေလ႐ူးထသည့္ ေႏြဦးလသုိ႔ ေရာက္ၿပီ။ ျမန္မာလ တပုိ႔တြဲလဆန္း ၁ ရက္သုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီးလ ်ွင္ ရာသီကူးေျပာင္းကာ ပူေသာရာသီသုိ႔ ေရာက္ရွိေတာ့မည္။ ဥတု သေဘာဆုိလ ်ွင္
 ေဆာင္း အကုန္ ေႏြအကူး ဓာတ္သေဘာျဖင့္ သက္ဥတုမွ တက္ဥတုသုိ႔ ေရာက္ေတာ့
မည္ ျဖစ္သည္။ ပထဝီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ဝါေယာဓာတ္ႀကီး ေလးပါးကုိ
 အမွီျပဳသည့္ ေဆးပညာ သေဘာအရ ေတေဇာႏွင့္ ဝါေယာ ဦးေဆာင္သည့္
ရာသီသုိ႔ ေရာက္ၿပီျဖစ္သည္။ ထုိဓာတ္ႏွစ္ပါးသည္မီးႏွင့္ေလတုိ႔ ပမာတူသည္။ မီးေလာင္ရာတြင္ ေလပင့္တင္လ ်ွင္ ပုိ၍ဆုိးတတ္သည္။
 မီးကုိႏုိင္မည့္၊ ၿငိမ္းေစမည့္ ဓာတ္မွာ ေရပင္ျဖစ္သည္။

 ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤရာသီ၏ ဓာတ္စာမွာ ေရပင္ျဖစ္သည္။ ေႏြရာသီတြင္
 အျပင္ထြက္သူ၊ ခရီးသြားသူမ်ားသည္ သြားေလရာတြင္ ေရသန္႔ဘူး ေဆာင္ထားသင့္သည္။ အာေပါဓာတ္(ေရဓာတ္)မ်ားေသာ အသီးအႏွံမ်ားကုိ ေန႔စဥ္စားသုံးသင့္သည္။
ထမင္းကုိ ေရမငွဲ႔ဘဲ ခ်က္စားသင့္သည္။ ဟင္းခ်က္လ ်ွင္ ဆီျပန္ မခ်က္သင့္ပါ။
အရည္ေသာက္ဟင္းက ပုိ၍သင့္ေလ ်ာ္သည္။ ထမင္းစားၿပီးလ ်ွင္ ဖရဲသီး၊ သခြားသီး၊
 ပန္းသီး၊ လိေမၼာ္သီး၊ ငွက္ေပ်ာသီး မ်ားကုိ ဆက္၍စားသုံးရန္ သင့္ေသာရာသီျဖစ္သည္။

  က ်န္းမာေရး စစ္ေဆးလုိလ ်ွင္ ေဆာင္းဥတုတြင္ လက္ဖ်ား၊ ေျခဖ်ား၊ ကုိယ္သားကိုယ္ေရ
 ေႏြးသူသည္ က ်န္းမာသည္။ ေႏြဥတုတြင္ ေဆာင္းႏွင့္မတူ ကုိယ္သား ကုိယ္ေရ
 ေအးၿပီး ေခြၽးတစုိစုိ (အသင့္အတင့္) ထြက္ေနသူသည္ က ်န္းမာသည္။ ကုိယ္သားကုိယ္ေရ ေျခာက္ေသြ႕ၿပီး ေခြၽးမထြက္သူသည္ မက ်န္းမာေသာသူ ျဖစ္သည္။ 

 ေႏြဥတုတြင္အသားအေရ ေျခာက္ေသြ႕ၿပီး ေခြၽးမထြက္သူမ်ားသည္ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ၿပီး
 ေခြၽးထြက္ေစရန္ သင့္တင့္ေသာ အားကစားေလ့က ်င့္ခန္း တစ္ခုခုကုိ ေန႔စဥ္ ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေလ့က ်င့္ခန္းကုိမူ မျပဳလုပ္သင့္ေပ။
 တစ္ေန႔လ ်ွင္ နာရီဝက္ခန္႔ အခ်ိန္ေပးၿပီး အေျပးေလ ်ွာက္ျခင္း၊ စက္ဘီးစီးျခင္း၊ ထိုင္ထေလ့က ်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေခြၽးထြက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးလ ်ွင္ က ်န္းမာေရးကုိ ေကာင္းေစႏုိင္သည္။ ညအိပ္ရာ ဝင္ခ်ိန္တြင္ ပူအုိက္ၿပီး ေခြၽးထြက္မ်ား၍
 လန္႔ႏုိးျခင္း၊ အိပ္မက္ဆုိးမ်ား မမက္ေစရန္ ေရမတ္ခြက္ တစ္ခြက္မွ် အိပ္ရာဝင္ခါနီး
 ေသာက္သင့္သည္။ အိပ္ရာမွႏုိးခ်ိန္ မ်က္ႏွာမသစ္မီ ေရတစ္ခြက္ ေသာက္ျခင္းျဖင့္ ဝမ္းမွန္ၿပီး က ်န္းမာေစႏုိင္သည္။ ေရေသာက္လ ်ွင္ ေျမေသာက္ေရအုိး၊ ေရတေကာင္း၊ ဖန္ခ်ဳိင့္တုိ႔မွ
 ပုံမွန္ေအးေသာ သဘာဝေရကုိ ေသာက္ပါ။ ေရခဲေရကုိ မေသာက္ သင့္ပါ။ အပူငုပ္ၿပီး အာသီးေရာင္ေစတတ္သည္။ ဥတုႀကိဳက္ အရသာမွာ ''ေႏြခ်ဳိ၊ မုိးခါး၊ ေဆာင္းခ်ဥ္'' ဟု အာယုေဗၺဒ ေဆးက ်မ္းမ်ား အဆုိရွိသျဖင့္ အခ်ဳိမ်ားမ်ား စားသင့္ေသာ ဥတုျဖစ္သည္။
 (ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ရွိသူမ်ားက လြဲ၍) ထန္းလ ်က္၊ သၾကား၊ ႀကံသကာတုိ႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ 
မုန္႔မ်ား၊ ႐ုိးရာ အစားအစာမ်ားကုိ စားသင့္သည္။ လိေမၼာ္သီး၊ ကမၺလာသီး၊ မင္းကြတ္သီး၊
 ကြၽဲေကာသီး၊ နဂါးေမာက္သီး၊ ပန္းသီး၊ သစ္ေတာ္သီး၊ ငွက္ေပ်ာသီးစသည့္ ခ်ဳိၿပီး 
အရည္ရႊမ္းေသာ သစ္သီးမ်ားကုိ စားသုံးျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကုိယ္ အတြင္း ေရဓာတ္ကုိ ျဖည့္တင္းကာ က ်န္းမာေအာင္ ေနထုိင္စားေသာက္ သင့္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။


 +ျမ၀တီ+

+Public Health+

 ေလ႐ူးထသည့္ ေႏြဦးလသုိ႔ ေရာက္ၿပီ။ ျမန္မာလ တပုိ႔တြဲလဆန္း ၁ ရက္သုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီးလ ်ွင္ ရာသီကူးေျပာင္းကာ ပူေသာရာသီသုိ႔ ေရာက္ရွိေတာ့မည္။ ဥတု သေဘာဆုိလ ်ွင္
 ေဆာင္း အကုန္ ေႏြအကူး ဓာတ္သေဘာျဖင့္ သက္ဥတုမွ တက္ဥတုသုိ႔ ေရာက္ေတာ့
မည္ ျဖစ္သည္။ ပထဝီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ဝါေယာဓာတ္ႀကီး ေလးပါးကုိ
 အမွီျပဳသည့္ ေဆးပညာ သေဘာအရ ေတေဇာႏွင့္ ဝါေယာ ဦးေဆာင္သည့္
ရာသီသုိ႔ ေရာက္ၿပီျဖစ္သည္။ ထုိဓာတ္ႏွစ္ပါးသည္မီးႏွင့္ေလတုိ႔ ပမာတူသည္။ မီးေလာင္ရာတြင္ ေလပင့္တင္လ ်ွင္ ပုိ၍ဆုိးတတ္သည္။
 မီးကုိႏုိင္မည့္၊ ၿငိမ္းေစမည့္ ဓာတ္မွာ ေရပင္ျဖစ္သည္။

 ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤရာသီ၏ ဓာတ္စာမွာ ေရပင္ျဖစ္သည္။ ေႏြရာသီတြင္
 အျပင္ထြက္သူ၊ ခရီးသြားသူမ်ားသည္ သြားေလရာတြင္ ေရသန္႔ဘူး ေဆာင္ထားသင့္သည္။ အာေပါဓာတ္(ေရဓာတ္)မ်ားေသာ အသီးအႏွံမ်ားကုိ ေန႔စဥ္စားသုံးသင့္သည္။
ထမင္းကုိ ေရမငွဲ႔ဘဲ ခ်က္စားသင့္သည္။ ဟင္းခ်က္လ ်ွင္ ဆီျပန္ မခ်က္သင့္ပါ။
အရည္ေသာက္ဟင္းက ပုိ၍သင့္ေလ ်ာ္သည္။ ထမင္းစားၿပီးလ ်ွင္ ဖရဲသီး၊ သခြားသီး၊
 ပန္းသီး၊ လိေမၼာ္သီး၊ ငွက္ေပ်ာသီး မ်ားကုိ ဆက္၍စားသုံးရန္ သင့္ေသာရာသီျဖစ္သည္။

  က ်န္းမာေရး စစ္ေဆးလုိလ ်ွင္ ေဆာင္းဥတုတြင္ လက္ဖ်ား၊ ေျခဖ်ား၊ ကုိယ္သားကိုယ္ေရ
 ေႏြးသူသည္ က ်န္းမာသည္။ ေႏြဥတုတြင္ ေဆာင္းႏွင့္မတူ ကုိယ္သား ကုိယ္ေရ
 ေအးၿပီး ေခြၽးတစုိစုိ (အသင့္အတင့္) ထြက္ေနသူသည္ က ်န္းမာသည္။ ကုိယ္သားကုိယ္ေရ ေျခာက္ေသြ႕ၿပီး ေခြၽးမထြက္သူသည္ မက ်န္းမာေသာသူ ျဖစ္သည္။ 

 ေႏြဥတုတြင္အသားအေရ ေျခာက္ေသြ႕ၿပီး ေခြၽးမထြက္သူမ်ားသည္ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ၿပီး
 ေခြၽးထြက္ေစရန္ သင့္တင့္ေသာ အားကစားေလ့က ်င့္ခန္း တစ္ခုခုကုိ ေန႔စဥ္ ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေလ့က ်င့္ခန္းကုိမူ မျပဳလုပ္သင့္ေပ။
 တစ္ေန႔လ ်ွင္ နာရီဝက္ခန္႔ အခ်ိန္ေပးၿပီး အေျပးေလ ်ွာက္ျခင္း၊ စက္ဘီးစီးျခင္း၊ ထိုင္ထေလ့က ်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေခြၽးထြက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးလ ်ွင္ က ်န္းမာေရးကုိ ေကာင္းေစႏုိင္သည္။ ညအိပ္ရာ ဝင္ခ်ိန္တြင္ ပူအုိက္ၿပီး ေခြၽးထြက္မ်ား၍
 လန္႔ႏုိးျခင္း၊ အိပ္မက္ဆုိးမ်ား မမက္ေစရန္ ေရမတ္ခြက္ တစ္ခြက္မွ် အိပ္ရာဝင္ခါနီး
 ေသာက္သင့္သည္။ အိပ္ရာမွႏုိးခ်ိန္ မ်က္ႏွာမသစ္မီ ေရတစ္ခြက္ ေသာက္ျခင္းျဖင့္ ဝမ္းမွန္ၿပီး က ်န္းမာေစႏုိင္သည္။ ေရေသာက္လ ်ွင္ ေျမေသာက္ေရအုိး၊ ေရတေကာင္း၊ ဖန္ခ်ဳိင့္တုိ႔မွ
 ပုံမွန္ေအးေသာ သဘာဝေရကုိ ေသာက္ပါ။ ေရခဲေရကုိ မေသာက္ သင့္ပါ။ အပူငုပ္ၿပီး အာသီးေရာင္ေစတတ္သည္။ ဥတုႀကိဳက္ အရသာမွာ ''ေႏြခ်ဳိ၊ မုိးခါး၊ ေဆာင္းခ်ဥ္'' ဟု အာယုေဗၺဒ ေဆးက ်မ္းမ်ား အဆုိရွိသျဖင့္ အခ်ဳိမ်ားမ်ား စားသင့္ေသာ ဥတုျဖစ္သည္။
 (ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ရွိသူမ်ားက လြဲ၍) ထန္းလ ်က္၊ သၾကား၊ ႀကံသကာတုိ႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ 
မုန္႔မ်ား၊ ႐ုိးရာ အစားအစာမ်ားကုိ စားသင့္သည္။ လိေမၼာ္သီး၊ ကမၺလာသီး၊ မင္းကြတ္သီး၊
 ကြၽဲေကာသီး၊ နဂါးေမာက္သီး၊ ပန္းသီး၊ သစ္ေတာ္သီး၊ ငွက္ေပ်ာသီးစသည့္ ခ်ဳိၿပီး 
အရည္ရႊမ္းေသာ သစ္သီးမ်ားကုိ စားသုံးျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကုိယ္ အတြင္း ေရဓာတ္ကုိ ျဖည့္တင္းကာ က ်န္းမာေအာင္ ေနထုိင္စားေသာက္ သင့္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။


 +ျမ၀တီ+

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)