ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Friday, February 24, 2017

+သင္ဟာ လင္းယုန္ငွက္တစ္ေကာင္+

>
တစ္ေန႔မွာ လယ္သမားတစ္ဦးဟာ လင္းယုန္ငွက္ဥတစ္လံုး ေတြ႕ျပီး အိမ္သယ္လာခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ လင္းယုန္ငွက္ဥကို သားေပါက္ရန္အလိုငွာ ၾကက္ဥအခ်ိဳ႕နဲ႕ ထားလိုက္ပါတယ္။ လင္းယုန္ငွက္ကေလးဟာ ၾကက္ကေလးေတြနဲ႕အတူ ေပါက္ဖြားလာပါတယ္။ သူဟာ သူ႕ဘဝကို အျခားၾကက္ကေလးေတြနဲ႕ မိခင္ၾကက္မၾကီးလိုပဲ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ၾကက္ကေလးေတြ လုပ္တဲ့အတုိင္း လုိက္လုပ္ပါတယ္။ သူဟာ ၾကက္ကေလးေတြကဲ့သို႕ပင္ စားေသာက္တယ္။ ေရြ႕လ ်ားလမ္းေလ ်ွာက္တယ္။ ၾကက္တြန္သံေပးတယ္။ တစ္ေန႕မွာေတာ့ အနီးမွာပ်ံသန္းေနတဲ့ လင္းယုန္ငွက္ၾကီးတစ္ေကာင္ဟာ ၾကက္ကေလးေတြနဲ႕အတူ ေရာေႏွာေနတဲ့ လင္းယုန္ငွက္ေလးကို ေတြ႕ျမင္လိုက္ပါတယ္။ သူဟာ လင္းယုန္ငွက္ကေလးနဲ႕ စကားေျပာဆိုဖို႕ ေအာက္ဘက္သို႕ ဆင္းလိုက္ပါတယ္။ အျခားၾကက္ကေလးအားလံုးဟာ လင္းယုန္ငွက္ကို ေၾကာက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးၾကပါတယ္။ လင္းယုန္ငွက္ကေလးလည္း ေျပးဖို႕ၾကိဳးစားေပမယ့္ လင္းယုန္ငွက္ၾကီးရဲ႕ တားဆီးမႈကို ခံလိုက္ရပါတယ္။ လင္းယုန္ငွက္ၾကီးက ေျပာလာပါတယ္။ “ၾကက္ကေလးေတြနဲ႕ ဒီေနရာမွာ ဘာလုပ္ေနတာလဲ။ မင္းဟာ ငါလိုပဲ လင္းယုန္ငွက္တစ္ေကာင္ပါ။ ငါလိုပဲ ပ်ံသန္းနိုင္တယ္။ မင္းရဲ႕အိမ္ဟာ ေခ်ာက္ကမ္းပါးေတြအၾကား အျမင့္ၾကီးမွာ တည္ရွိတယ္” လင္းယုန္ငွက္ေလးဟာ စိတ္ရႈပ္ေထြးသြားျပီး သူလည္း လင္းယုန္ငွက္ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကိုေတာ့ လက္မခံနိုင္ခဲ့ပါဘူး။ လင္းယုန္ငွက္ေလးက ေျပာပါတယ္။ “က ်ြန္ေတာ္က ်ြန္ေတာ္ဟာ ၾကက္ကေလးတစ္ေကာင္ပါ။ ဒီေနရာက အျခားၾကက္ကေလးေတြနဲ႕အတူ ကြ်န္ေတာ္ေနရမယ့္ ေနအိမ္လည္းျဖစ္တယ္။ ကဲ ၾကည့္ပါ။ က ်ြန္ေတာ္မပ်ံနုိင္ဘူးဗ်။” လင္းယုန္ငွက္ၾကီးက လင္းယုန္ငွက္ ကေလးကို သူ႕လက္သည္းျဖင့္ ဖမ္းဆုပ္ရင္း အားေကာင္းတဲ့ ေတာင္ပံခတ္သံေတြနဲ႕အတူ အနီးအနားရွိ ေခ်ာက္ကမ္းပါးဆီ သယ္ေဆာင္သြားနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ လင္းယုန္ငွက္ၾကီးက “ဘယ္လုိပ်ံသန္းရမယ္ဆိုတာ သင္ေပးမယ္”လို႕ ေျပာဆိုပါတယ္။ ပံ်သန္းျခင္းသင္ခန္းစာ စတင္တဲ့အခ်ိန္မွာ လင္းယုန္ငွက္ကေလးဟာ အံ့ၾသေတြေဝစြာျဖင့္ သူ တကယ္ ပ်ံသန္းနုိင္တယ္ဆုိတာ သိလာပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ မေအာင္ျမင္ခင္တုန္းက အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ သူ လဲက ်ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ သူ႕ဘဝအမွန္ကို လင္းယုန္ငွက္ၾကီးရဲ႕ အကူအညီနဲ႕သိရွိျပီး ၾကက္ကေလးေတြဆီ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မသြားေတာ့ပါဘူး။ +သင္ခန္းစာ+ က ်ြန္ေတာ္တို႕အားလံုးဟာ လင္းယုန္ငွက္ေတြအျဖစ္ ေမြးဖြားလာျပီး ေကာင္းကင္ျမင့္ျမင့္မွာ ပ်ံသန္းနိုင္ၾကပါတယ္။က ်ြန္ေတာ္တို႕ဟာ တစ္ေန႕တာအတြက္ ေျမျပင္မွာပဲ အစာရွာစားေနရတဲ့ ၾကက္ကေလးေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ က ်ြန္ေတာ္တို႕ကိုယ္အတြင္းမွာ ပိုျပီးျမင့္မားတဲ့ စြမ္းရည္တစ္ခုရွိျပီး အဲဒီစြမ္းရည္ကို သိျမင္နားလည္သင့္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ က ်ြန္ေတာ္တို႕ဟာ လင္းယုန္ငွက္ၾကီးတစ္ေကာင္လို ေအာင္ျမင္ေနသင့္ပါတယ္။ သို႕မွသာ ၾကက္ကေလးေတြလို႕ထင္ေနတဲ့ အျခားလင္းယုန္ငွက္ကေလးေတြကို ပ်ံသန္းတတ္ဖို႕ တဖန္ျပန္ျပီး သင္ၾကားေပးနုိင္ပါလိမ့္မယ္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ေျပာခဲ့ဖူးသလိုပါပဲ။ “ဆင္းရဲသူေတြကို ကူညီဖို႕ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းကေတာ့ သင့္ကိုယ္တုိင္ ဆင္းရဲေနဖို႕ မလိုအပ္ပါဘူး”တဲ့။ 

 ......................................

 ေနလင္းေအာင္


 Ref; You Are an Eagle by Unknown Author

တစ္ေန႔မွာ လယ္သမားတစ္ဦးဟာ လင္းယုန္ငွက္ဥတစ္လံုး ေတြ႕ျပီး အိမ္သယ္လာခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ လင္းယုန္ငွက္ဥကို သားေပါက္ရန္အလိုငွာ ၾကက္ဥအခ်ိဳ႕နဲ႕ ထားလိုက္ပါတယ္။ လင္းယုန္ငွက္ကေလးဟာ ၾကက္ကေလးေတြနဲ႕အတူ ေပါက္ဖြားလာပါတယ္။ သူဟာ သူ႕ဘဝကို အျခားၾကက္ကေလးေတြနဲ႕ မိခင္ၾကက္မၾကီးလိုပဲ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ၾကက္ကေလးေတြ လုပ္တဲ့အတုိင္း လုိက္လုပ္ပါတယ္။ သူဟာ ၾကက္ကေလးေတြကဲ့သို႕ပင္ စားေသာက္တယ္။ ေရြ႕လ ်ားလမ္းေလ ်ွာက္တယ္။ ၾကက္တြန္သံေပးတယ္။ တစ္ေန႕မွာေတာ့ အနီးမွာပ်ံသန္းေနတဲ့ လင္းယုန္ငွက္ၾကီးတစ္ေကာင္ဟာ ၾကက္ကေလးေတြနဲ႕အတူ ေရာေႏွာေနတဲ့ လင္းယုန္ငွက္ေလးကို ေတြ႕ျမင္လိုက္ပါတယ္။ သူဟာ လင္းယုန္ငွက္ကေလးနဲ႕ စကားေျပာဆိုဖို႕ ေအာက္ဘက္သို႕ ဆင္းလိုက္ပါတယ္။ အျခားၾကက္ကေလးအားလံုးဟာ လင္းယုန္ငွက္ကို ေၾကာက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးၾကပါတယ္။ လင္းယုန္ငွက္ကေလးလည္း ေျပးဖို႕ၾကိဳးစားေပမယ့္ လင္းယုန္ငွက္ၾကီးရဲ႕ တားဆီးမႈကို ခံလိုက္ရပါတယ္။ လင္းယုန္ငွက္ၾကီးက ေျပာလာပါတယ္။ “ၾကက္ကေလးေတြနဲ႕ ဒီေနရာမွာ ဘာလုပ္ေနတာလဲ။ မင္းဟာ ငါလိုပဲ လင္းယုန္ငွက္တစ္ေကာင္ပါ။ ငါလိုပဲ ပ်ံသန္းနိုင္တယ္။ မင္းရဲ႕အိမ္ဟာ ေခ်ာက္ကမ္းပါးေတြအၾကား အျမင့္ၾကီးမွာ တည္ရွိတယ္” လင္းယုန္ငွက္ေလးဟာ စိတ္ရႈပ္ေထြးသြားျပီး သူလည္း လင္းယုန္ငွက္ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကိုေတာ့ လက္မခံနိုင္ခဲ့ပါဘူး။ လင္းယုန္ငွက္ေလးက ေျပာပါတယ္။ “က ်ြန္ေတာ္က ်ြန္ေတာ္ဟာ ၾကက္ကေလးတစ္ေကာင္ပါ။ ဒီေနရာက အျခားၾကက္ကေလးေတြနဲ႕အတူ ကြ်န္ေတာ္ေနရမယ့္ ေနအိမ္လည္းျဖစ္တယ္။ ကဲ ၾကည့္ပါ။ က ်ြန္ေတာ္မပ်ံနုိင္ဘူးဗ်။” လင္းယုန္ငွက္ၾကီးက လင္းယုန္ငွက္ ကေလးကို သူ႕လက္သည္းျဖင့္ ဖမ္းဆုပ္ရင္း အားေကာင္းတဲ့ ေတာင္ပံခတ္သံေတြနဲ႕အတူ အနီးအနားရွိ ေခ်ာက္ကမ္းပါးဆီ သယ္ေဆာင္သြားနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ လင္းယုန္ငွက္ၾကီးက “ဘယ္လုိပ်ံသန္းရမယ္ဆိုတာ သင္ေပးမယ္”လို႕ ေျပာဆိုပါတယ္။ ပံ်သန္းျခင္းသင္ခန္းစာ စတင္တဲ့အခ်ိန္မွာ လင္းယုန္ငွက္ကေလးဟာ အံ့ၾသေတြေဝစြာျဖင့္ သူ တကယ္ ပ်ံသန္းနုိင္တယ္ဆုိတာ သိလာပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ မေအာင္ျမင္ခင္တုန္းက အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ သူ လဲက ်ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ သူ႕ဘဝအမွန္ကို လင္းယုန္ငွက္ၾကီးရဲ႕ အကူအညီနဲ႕သိရွိျပီး ၾကက္ကေလးေတြဆီ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မသြားေတာ့ပါဘူး။ +သင္ခန္းစာ+ က ်ြန္ေတာ္တို႕အားလံုးဟာ လင္းယုန္ငွက္ေတြအျဖစ္ ေမြးဖြားလာျပီး ေကာင္းကင္ျမင့္ျမင့္မွာ ပ်ံသန္းနိုင္ၾကပါတယ္။က ်ြန္ေတာ္တို႕ဟာ တစ္ေန႕တာအတြက္ ေျမျပင္မွာပဲ အစာရွာစားေနရတဲ့ ၾကက္ကေလးေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ က ်ြန္ေတာ္တို႕ကိုယ္အတြင္းမွာ ပိုျပီးျမင့္မားတဲ့ စြမ္းရည္တစ္ခုရွိျပီး အဲဒီစြမ္းရည္ကို သိျမင္နားလည္သင့္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ က ်ြန္ေတာ္တို႕ဟာ လင္းယုန္ငွက္ၾကီးတစ္ေကာင္လို ေအာင္ျမင္ေနသင့္ပါတယ္။ သို႕မွသာ ၾကက္ကေလးေတြလို႕ထင္ေနတဲ့ အျခားလင္းယုန္ငွက္ကေလးေတြကို ပ်ံသန္းတတ္ဖို႕ တဖန္ျပန္ျပီး သင္ၾကားေပးနုိင္ပါလိမ့္မယ္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ေျပာခဲ့ဖူးသလိုပါပဲ။ “ဆင္းရဲသူေတြကို ကူညီဖို႕ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းကေတာ့ သင့္ကိုယ္တုိင္ ဆင္းရဲေနဖို႕ မလိုအပ္ပါဘူး”တဲ့။ 

 ......................................

 ေနလင္းေအာင္


 Ref; You Are an Eagle by Unknown Author

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1302) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) -ကာတြန္းဟာသ (22) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) xပညာေပး) (7) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) x ပညာေပး) (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)