ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Sunday, April 16, 2017

=လူထုက ်န္းမာေရး(လိပ္ေခါင္း ေရာဂါမျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လုိကာကြယ္မလဲ ?)=

>
+Public Health+ 
လိပ္ေခါင္း ေရာဂါ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းက
 ၀မ္းကိုေပ်ာ့ေနေအာင္ (၀မ္းမခ်ဳပ္ေအာင္) ထိန္းသိမ္းထားဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

 (၁) အမွ်ွင္ဓာတ္မ်ားမ်ားစားပါ။

သစ္သီး၀လံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္နဲ႔ ေကာက္ႏွံေတြမ်ားမ်ားစားေပးပါ။
၀မ္းေပ်ာ့ေစပါတယ္။


 (၂) အရည္မ်ားမ်ားေသာက္ပါ။

တစ္ေန႔ကုိ ေရရွစ္ဖန္ခြက္ေလာက္ေသာက္ေပးရပါမယ္။ လတ္ဆတ္တဲ့
သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ေတြကို ေသာက္ေပးရပါမယ္။ ၀မ္းေပ်ာ့ေစပါတယ္။

(၃) ၀မ္းမၫွစ္ပါနဲ႔ ။

 ပံုမွန္၀မ္းသြားေနတုန္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ၀မ္းခ်ဳပ္လုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ အသက္ေအာင့္ၿပီး
အားစုိက္ၫွစ္ထုတ္ရင္ ၀မ္းဗုိက္အတြင္းမွာ ဖိအားအမ်ားႀကီးျမင့္တက္လာပါတယ္။ လိပ္ေခါင္းျဖစ္ဖုိ႔အခြင့္အေရး ေတြမ်ားလာေစပါတယ္။  

(၄) ၀မ္းသြားခ်င္ရင္ ေအာင့္မထားပါနဲ႔။

 ပံုမွန္၀မ္းသြားခ်င္လာတဲ့အခါ ၀မ္းမသြားခ်င္ေအာင္ စိတ္ကိုခ်ဳပ္ထိန္းထားလုိက္ရင္
 ၀မ္းသြားခ်င္ စိတ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ မစင္ေတြက အူထဲမွာ
အခ်ိန္ၾကာၾကာေနရရင္ ေျခာက္ၿပီးမာလာပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ၀မ္းသြားဖုိ႔ 
ခက္ခဲလာပါလိမ့္မယ္။

 (၅) ကာယေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ပါ။ 

 ၀မ္းခ်ဳပ္တာကို ကာကြယ္ဖုိ႔၊ ေသြးျပန္ေၾကာေတြအေပၚ ဖိအားေလ ်ွာ ့နည္းေစဖုိ႔ 
ကုိယ္ကာယေလ့က ်င့္ခန္းကို မွန္မွန္ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ တက္တက္ၾကြၾကြ
ေနထုိင္သင့္ပါတယ္။ ကိုယ္ကာယ ေလ့က ်င့္ခန္းျပဳလုပ္လုိ႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္
ေလ ်ွာ ့က ်သြားတာကလည္း ၀မ္းဗုိက္အတြင္းဖိအားေလ ်ွာ ့နည္းေစတဲ့ အေၾကာင္း
တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

 (၆) အခ်ိန္ၾကာၾကာထုိင္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

 အခ်ိန္ၾကာၾကာထုိင္တာ အထူးသျဖင့္ အိမ္သာထဲမွာ အခ်ိန္ၾကာၾကာထိုင္တာဟာ
 စအုိ၀မွာ ရွိတဲ့ ေသြးျပန္ေၾကာေတြအေပၚ ဖိအားမ်ားေစၿပီး လိပ္ေခါင္းေရာဂါျဖစ္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးကိုမ်ားေစပါတယ္။

 Credit:drmyanmar.com 

+လြင္ျပင္+

+Public Health+ 
လိပ္ေခါင္း ေရာဂါ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းက
 ၀မ္းကိုေပ်ာ့ေနေအာင္ (၀မ္းမခ်ဳပ္ေအာင္) ထိန္းသိမ္းထားဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

 (၁) အမွ်ွင္ဓာတ္မ်ားမ်ားစားပါ။

သစ္သီး၀လံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္နဲ႔ ေကာက္ႏွံေတြမ်ားမ်ားစားေပးပါ။
၀မ္းေပ်ာ့ေစပါတယ္။


 (၂) အရည္မ်ားမ်ားေသာက္ပါ။

တစ္ေန႔ကုိ ေရရွစ္ဖန္ခြက္ေလာက္ေသာက္ေပးရပါမယ္။ လတ္ဆတ္တဲ့
သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ေတြကို ေသာက္ေပးရပါမယ္။ ၀မ္းေပ်ာ့ေစပါတယ္။

(၃) ၀မ္းမၫွစ္ပါနဲ႔ ။

 ပံုမွန္၀မ္းသြားေနတုန္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ၀မ္းခ်ဳပ္လုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ အသက္ေအာင့္ၿပီး
အားစုိက္ၫွစ္ထုတ္ရင္ ၀မ္းဗုိက္အတြင္းမွာ ဖိအားအမ်ားႀကီးျမင့္တက္လာပါတယ္။ လိပ္ေခါင္းျဖစ္ဖုိ႔အခြင့္အေရး ေတြမ်ားလာေစပါတယ္။  

(၄) ၀မ္းသြားခ်င္ရင္ ေအာင့္မထားပါနဲ႔။

 ပံုမွန္၀မ္းသြားခ်င္လာတဲ့အခါ ၀မ္းမသြားခ်င္ေအာင္ စိတ္ကိုခ်ဳပ္ထိန္းထားလုိက္ရင္
 ၀မ္းသြားခ်င္ စိတ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ မစင္ေတြက အူထဲမွာ
အခ်ိန္ၾကာၾကာေနရရင္ ေျခာက္ၿပီးမာလာပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ၀မ္းသြားဖုိ႔ 
ခက္ခဲလာပါလိမ့္မယ္။

 (၅) ကာယေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ပါ။ 

 ၀မ္းခ်ဳပ္တာကို ကာကြယ္ဖုိ႔၊ ေသြးျပန္ေၾကာေတြအေပၚ ဖိအားေလ ်ွာ ့နည္းေစဖုိ႔ 
ကုိယ္ကာယေလ့က ်င့္ခန္းကို မွန္မွန္ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ တက္တက္ၾကြၾကြ
ေနထုိင္သင့္ပါတယ္။ ကိုယ္ကာယ ေလ့က ်င့္ခန္းျပဳလုပ္လုိ႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္
ေလ ်ွာ ့က ်သြားတာကလည္း ၀မ္းဗုိက္အတြင္းဖိအားေလ ်ွာ ့နည္းေစတဲ့ အေၾကာင္း
တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

 (၆) အခ်ိန္ၾကာၾကာထုိင္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

 အခ်ိန္ၾကာၾကာထုိင္တာ အထူးသျဖင့္ အိမ္သာထဲမွာ အခ်ိန္ၾကာၾကာထိုင္တာဟာ
 စအုိ၀မွာ ရွိတဲ့ ေသြးျပန္ေၾကာေတြအေပၚ ဖိအားမ်ားေစၿပီး လိပ္ေခါင္းေရာဂါျဖစ္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးကိုမ်ားေစပါတယ္။

 Credit:drmyanmar.com 

+လြင္ျပင္+

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)