ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Tuesday, June 13, 2017

=လူထုက ်န္းမာေရး(ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ပိုအိပ္လ ်ွင္ နွလံုးေရာဂါျဖစ္နိုင္ေျခ ျမင့္မား)=

>
+Public Health+ 
ရံုးဖြင့္ရက္မ်ားတြင္ပင္ပန္းခဲ့သည္မ်ားကိုအတိုးခ်ျပီး ရံုးပိတ္ရက္မ်ားျဖစ္သည့္ စေနနွင့္
တနဂၤေႏြေန ့မ်ား တြင္ ပို၍အိပ္သူမ်ားသည္ Social Jet Lag ဟု ေခၚသည့္ လူ ့ေဘာင္လူ ့အသိုင္းအ၀ိုင္းနွင့္ ထိေတြ ့နိုင္ သည့္ အခ်ိန္ျခင္း ကြာဟသြားေလ့ရွိျပီး နွလံုးေရာဂါရရွိနုိင္ေျခလည္း ပိုမိုျမင့္မားသြားေလ့ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အရီဇိုးနားတကၠသိုလ္မွ
 သုေတသီ Sierra B. Forbush က ေျပာသည္။ ရံုးပိတ္ရက္ဆိုျပီး လူေတြက
 ပိုအိပ္ၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ ့က မနက္ကို ထေန က ်အခ်ိန္အတိုင္းမထဘဲ
 ပိုအိပ္ၾကသလို အခ်ိဳ ့ကလည္း ေန ့လည္ေန ့ခင္းကို အားပါးတရအိပ္စက္ၾကပါတယ္။
အဲဒီလို အိပ္ခ်ိန္ မဟုတ္ဘဲ တစ္နာရီပိုအိပ္တိုင္း ႏွလံုးေရာဂါရနုိင္ေျခ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္း
 ပိုသြားေလ့ရွိပါတယ္ဟု Forbush က ရွင္းျပသည္။ အိပ္စက္ခ်ိန္က အလြန္မွန္ဖို ့လိုပါတယ္။ စားခ်ိန္ေသာက္ခ်ိိန္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးထားရင္ခႏၶာကိုယ္ကို ဆိုးရြား စြာ ထိခိုက္ေစနိုင္သလိုပဲ
အိပ္စက္ခ်ိန္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးထားရင္လည္း နွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားသည္အထိ က ်န္း မာေရးကို ထိခိုက္ေစနိုင္ပါတယ္။ ညစဥ္အိပ္ယာ၀င္ခ်ိန္၊ မနက္ထခ်ိန္ တူေနရပါမယ္။ ဒီေန ့ကေတာ့
 အားလို ့ဆိုျပီး ပိုအိပ္သူမ်ားမွာ ေကာင္းက ်ဳိးထက္ဆိုးက ်ဳိး ပိုမ်ား ပါလိမ့္မယ္။
 ေန ့တုိင္းအိပ္ေရးမ၀သူ ေတြကေတာ့ အေျခအေနပိုဆိုးလာနိုင္ ပါတယ္ဟု ၄င္းက
 ရွင္းျပသည္။ ေနာင္ကိုျဖစ္လာနိုင္ျပီး ေငြေၾကးအကုန္အက ် မ်ားစြာနဲ ့ကုသရမယ့္အျပင္ 
မူလအတိုင္းလည္း အေကာင္း ပကတိ ျပန္ျဖစ္လာနုိင္ေတာ့မွာမဟုတ္တဲ့ ႏွလံုးေရာဂါ
 မျဖစ္ပြားေအာင္ အိပ္ခ်ိန္၊ ထခ်ိန္ မွန္ေအာင္ ေနတာနဲ ့ကို အမ်ားၾကီးအေထာက္အကူ
ျပဳနုိင္ပါတယ္ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာျပသည္။ အမ်ားသူငွာ သြားလာလွဳပ္ရွားခ်ိန္တြင္ အိပ္ေနသည့္အတြက္ စားခ်ိန္၊ေသာက္ခ်ိန္၊သြားခ်ိန္၊လာခ်ိန္ အစရွိသည္တို ့ ကြာဟ
သြားေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းကြာဟမႈေၾကာင့္ စိတ္ခံစားမႈကို ေနာက္က ်ိ ရွဳပ္ေထြး ေစေၾကာင္း၊ 
ထိုမွတစ္ဆင့္ က ်န္းမာေရးညံ့ဖ်င္းလာေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ အိပ္ေရးမၾကည္လင္ ေတာ့ဘဲ အျမဲအိပ္ခ်င္ေနသည္ကဲ့သို ့ ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ ထို ့ေနာက္ အားအင္ျပည့္ျဖိဳးျခင္းကို မခံစားရ ေတာ့ဘဲ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ေပါင္းစပ္ဆိုးက ်ဳိးမ်ားေၾကာင့္ နွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ပြားနိုင္ေျခ ျမင့္မားလာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 +ရတနာပုံ သတင္းစာ+

 လြင္ျပင္

+Public Health+ 
ရံုးဖြင့္ရက္မ်ားတြင္ပင္ပန္းခဲ့သည္မ်ားကိုအတိုးခ်ျပီး ရံုးပိတ္ရက္မ်ားျဖစ္သည့္ စေနနွင့္
တနဂၤေႏြေန ့မ်ား တြင္ ပို၍အိပ္သူမ်ားသည္ Social Jet Lag ဟု ေခၚသည့္ လူ ့ေဘာင္လူ ့အသိုင္းအ၀ိုင္းနွင့္ ထိေတြ ့နိုင္ သည့္ အခ်ိန္ျခင္း ကြာဟသြားေလ့ရွိျပီး နွလံုးေရာဂါရရွိနုိင္ေျခလည္း ပိုမိုျမင့္မားသြားေလ့ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အရီဇိုးနားတကၠသိုလ္မွ
 သုေတသီ Sierra B. Forbush က ေျပာသည္။ ရံုးပိတ္ရက္ဆိုျပီး လူေတြက
 ပိုအိပ္ၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ ့က မနက္ကို ထေန က ်အခ်ိန္အတိုင္းမထဘဲ
 ပိုအိပ္ၾကသလို အခ်ိဳ ့ကလည္း ေန ့လည္ေန ့ခင္းကို အားပါးတရအိပ္စက္ၾကပါတယ္။
အဲဒီလို အိပ္ခ်ိန္ မဟုတ္ဘဲ တစ္နာရီပိုအိပ္တိုင္း ႏွလံုးေရာဂါရနုိင္ေျခ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္း
 ပိုသြားေလ့ရွိပါတယ္ဟု Forbush က ရွင္းျပသည္။ အိပ္စက္ခ်ိန္က အလြန္မွန္ဖို ့လိုပါတယ္။ စားခ်ိန္ေသာက္ခ်ိိန္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးထားရင္ခႏၶာကိုယ္ကို ဆိုးရြား စြာ ထိခိုက္ေစနိုင္သလိုပဲ
အိပ္စက္ခ်ိန္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးထားရင္လည္း နွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားသည္အထိ က ်န္း မာေရးကို ထိခိုက္ေစနိုင္ပါတယ္။ ညစဥ္အိပ္ယာ၀င္ခ်ိန္၊ မနက္ထခ်ိန္ တူေနရပါမယ္။ ဒီေန ့ကေတာ့
 အားလို ့ဆိုျပီး ပိုအိပ္သူမ်ားမွာ ေကာင္းက ်ဳိးထက္ဆိုးက ်ဳိး ပိုမ်ား ပါလိမ့္မယ္။
 ေန ့တုိင္းအိပ္ေရးမ၀သူ ေတြကေတာ့ အေျခအေနပိုဆိုးလာနိုင္ ပါတယ္ဟု ၄င္းက
 ရွင္းျပသည္။ ေနာင္ကိုျဖစ္လာနိုင္ျပီး ေငြေၾကးအကုန္အက ် မ်ားစြာနဲ ့ကုသရမယ့္အျပင္ 
မူလအတိုင္းလည္း အေကာင္း ပကတိ ျပန္ျဖစ္လာနုိင္ေတာ့မွာမဟုတ္တဲ့ ႏွလံုးေရာဂါ
 မျဖစ္ပြားေအာင္ အိပ္ခ်ိန္၊ ထခ်ိန္ မွန္ေအာင္ ေနတာနဲ ့ကို အမ်ားၾကီးအေထာက္အကူ
ျပဳနုိင္ပါတယ္ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာျပသည္။ အမ်ားသူငွာ သြားလာလွဳပ္ရွားခ်ိန္တြင္ အိပ္ေနသည့္အတြက္ စားခ်ိန္၊ေသာက္ခ်ိန္၊သြားခ်ိန္၊လာခ်ိန္ အစရွိသည္တို ့ ကြာဟ
သြားေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းကြာဟမႈေၾကာင့္ စိတ္ခံစားမႈကို ေနာက္က ်ိ ရွဳပ္ေထြး ေစေၾကာင္း၊ 
ထိုမွတစ္ဆင့္ က ်န္းမာေရးညံ့ဖ်င္းလာေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ အိပ္ေရးမၾကည္လင္ ေတာ့ဘဲ အျမဲအိပ္ခ်င္ေနသည္ကဲ့သို ့ ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ ထို ့ေနာက္ အားအင္ျပည့္ျဖိဳးျခင္းကို မခံစားရ ေတာ့ဘဲ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ေပါင္းစပ္ဆိုးက ်ဳိးမ်ားေၾကာင့္ နွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ပြားနိုင္ေျခ ျမင့္မားလာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 +ရတနာပုံ သတင္းစာ+

 လြင္ျပင္

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)