ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Tuesday, June 27, 2017

=လူထုက ်န္းမာေရး(ဦးေႏွာက္မွတ္ဥာဏ္ ဆုံးရႈံးမႈျဖစ္ေစတဲ့ေဆးဝါး-၂၀မ်ဳိး)=

>
+Public Health+
 ေဆးညႊန္း အရေဖာ္စပ္ထားတဲ့ ေဆးေတြေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ လူ ၁၀၀,၀၀၀ ေက ်ာ္
 ေသဆုံးၾကျပီး သူတုိ႔ရဲ႕ ေဘးထြက္ဆုိးက ်ဳိးေတြက လူ ၁.၅ မီလ ်ွံဝန္းက ်င္
 ေဆးရုံေရာက္ေစပါတယ္။ ေဆးဝါး မ်ားစြာဟာ ၄င္းတုိ႔ရဲ႕ မူပိုင္ခြင့္ မကုန္ုဆုံးခင္
 အတည္ျပဳလုိက္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေသခ်ာစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ
မရိွဘဲ လူေတြၾကား မေရမတြက္ႏုိင္တဲ့ ျပသနာေတြ ျဖစ္ပြားေစပါတယ္။
ဒီေဆးဝါးေတြထဲ တခ်ဳိ႕မွာ ျပင္းထန္တဲ့ ေဘးထြက္ဆုိးက ်ဳိးေတြရိွျပီး ဦးေႏွာက္
 ထိခုိက္ကာ မွတ္ဥာဏ္ဆုံးရႈံးမႈ ျဖစ္ေစပါတယ္။ မွတ္ဥာဏ္ဆုံးရႈံးမႈျပသနာ
ျဖစ္ေစတဲ့ ေဆးဝါးေတြကို ေအာက္ပါအတုိင္း (၃) မ်ဳိးခြဲျခားထားပါတယ္။

၁။ Statin drugs ကိုလက္ထေရာေလ ်ွာက ်ေဆး။

 Cholesterol ေလ ်ွာက ်ေဆးေတြ မွတ္ဥာဏ္ ဆုံးရႈံးမႈ ျဖစ္ေစေၾကာင္း
 ေလ့လာမႈအမ်ားအျပားက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီေဆးဝါးေတြသုံးစြဲျခင္းက
အာရုံစူးစုိက္မရျခင္းနဲ႔ ေမ့တတ္ျခင္းေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။

၂။ အိပ္ေဆး Sleeping pills။

ဒီေဆးဝါးမ်ားက ေရတိုနဲ႔ ေရရွည္ မွတ္ဥာဏ္ဆုံးရႈံးမႈ ျဖစ္ေစပါတယ္။
 ေလ့လာခ်က္အရ အိပ္ေဆးအမ်ဳိးအစားအားလုံးက ဦးေႏွာက္ မွတ္ဥာဏ္နဲ႔
 လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ ထိခိုက္ေစပါတယ္။
 တခ်ဳိ႕ေဆးေတြဆုိရင္ အထိန္းအကြပ္မရိွ အရက္ေသစာေသာက္ျခင္းေၾကာင့္
 ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ေတြ ပ်က္ဆီးတဲ့အခါ ျဖစ္ေပၚတဲ့ သတိလြတ္ျခင္းမ်ဳိး
အေျခအေနေတာင္ ျဖစ္ေစျပီး ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ
ျပန္အမွတ္မရႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။

 ၃။ The Anti drugs။

 Anti-drugs ေတြဆိုတာ antidepressants, antibiotics, antipsychotics,
 antispasmodics, antihypertensives, antihistamines တို႔လုိ anti- နဲ႔ စတဲ့
 ေဆးဝါးအားလုံးကို ဆုိလုိပါတယ္။ ဒီေဆးေတြဟာ မွတ္ဥာဏ္ကို 
ဒုကၡအေပးဆုံးအရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အသိအျမင္ပုိင္းဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ 
မွတ္ဥာဏ္အဖုိ႔ တာဝန္ရိွတဲ့ neurotransmitter acetylcholine ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ
 အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိေဆးဝါးမ်ဳိးေတြ 
မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ အလြယ္တကူေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ 
အလြန္အက ်ြံေသာက္ပါက ေရာဂါကို ပိုလုိ႔ေတာင္ခက္ခဲရႈပ္ေထြးေစပါတယ္။ ဦးေႏွာက္မွတ္ဥာဏ္ဆုံးရႈံးမႈျဖစ္ေစတဲ့ ေဆးဝါး (၂၀) ခု ကေတာ့............... ·

 ေသြးတုိးေဆးမ်ား · အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး မ်ား (Painkillers) · လီသီယံ (Lithium) · ဓာတ္မတည့္ေရာဂါကုေဆး (Antihistamines) · ေသြးက ်ေဆး (Methyldopa) ·
 For Parkinson’s- glycopyrrolate, atropine, or scopolamine · အိပ္ေဆး (Sleeping pills) ·
 ဆီးခ်ဳိထိန္းေဆး (Insulin) · ေရာင္ရမ္းကိုက္ခဲမႈေပ်ာက္ေဆး (Naproxen) ·
 ေဟာ္မုန္းေဆး (Steroids) · ဝက္ရူးျပန္ေရာဂါေပ်ာက္ေဆး (Dilantin and phenytoin)
 · ကိုယ္ႏုိင္ေဆး (Quinidine) · စိတ္ဖိစီးမႈ ေပ်ာက္ကင္းေဆး (Antidepressants)
 ဒီေဆးဝါးေတြ သုံးစြဲျခင္းက မွတ္ဥာဏ္ဆုံးရႈံးမႈ ေရာဂါလကၡဏာမ်ဳိးစုံ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။ · 

လမ္းညႊန္းခ်က္မ်ားအတိုင္းလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ခက္ခဲျခင္း · ေမးခြန္းတစ္ခုတည္းကို
 ျပန္ျပန္ေမးျခင္း · စိတ္ခံစားခ်က္ ေသြဖယ္ျပီး အမူအက  ်င့္ေျပာင္းလဲျခင္း · သတိလြတ္ျခင္း ဒီေဘးထြက္ဆုံးက ်ဳိးတုိ႔က ယာယီျဖစ္ပါတယ္။ ကုသမႈ အခ်ိန္မီေျပာင္းပါက ေရရွည္
က ်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ ၾကဳံရမွာ မဟုတ္ဘဲ ဒီေဆးဝါးမ်ားအသုံးျပဳျခင္း
 ရပ္ျပီးတာနဲ႔႔ ေရာဂါလကၡဏာ ေတြ မီးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါလိမ့္မယ္။ 
ဒီေဆးဝါးေတြနဲ႔ ကင္းေဝးေစမယ့္ အေကာင္းဆုံးနည္းက က ်န္းမာေရး နဲ႔ 
ကိုက္ညီေအာင္ျပဳမူေနထုိင္၊ ဦးေႏွာက္ဥာဏ္ရည္ တိုးျမင့္တဲ့ အာဟာရၾကြယ္ဝတဲ့ အစားအစာမွ်တေအာင္စားျပီး တက္တက္ၾကြၾကြေနပါ။


 Credit : Myawady Health

+Public Health+
 ေဆးညႊန္း အရေဖာ္စပ္ထားတဲ့ ေဆးေတြေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ လူ ၁၀၀,၀၀၀ ေက ်ာ္
 ေသဆုံးၾကျပီး သူတုိ႔ရဲ႕ ေဘးထြက္ဆုိးက ်ဳိးေတြက လူ ၁.၅ မီလ ်ွံဝန္းက ်င္
 ေဆးရုံေရာက္ေစပါတယ္။ ေဆးဝါး မ်ားစြာဟာ ၄င္းတုိ႔ရဲ႕ မူပိုင္ခြင့္ မကုန္ုဆုံးခင္
 အတည္ျပဳလုိက္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေသခ်ာစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ
မရိွဘဲ လူေတြၾကား မေရမတြက္ႏုိင္တဲ့ ျပသနာေတြ ျဖစ္ပြားေစပါတယ္။
ဒီေဆးဝါးေတြထဲ တခ်ဳိ႕မွာ ျပင္းထန္တဲ့ ေဘးထြက္ဆုိးက ်ဳိးေတြရိွျပီး ဦးေႏွာက္
 ထိခုိက္ကာ မွတ္ဥာဏ္ဆုံးရႈံးမႈ ျဖစ္ေစပါတယ္။ မွတ္ဥာဏ္ဆုံးရႈံးမႈျပသနာ
ျဖစ္ေစတဲ့ ေဆးဝါးေတြကို ေအာက္ပါအတုိင္း (၃) မ်ဳိးခြဲျခားထားပါတယ္။

၁။ Statin drugs ကိုလက္ထေရာေလ ်ွာက ်ေဆး။

 Cholesterol ေလ ်ွာက ်ေဆးေတြ မွတ္ဥာဏ္ ဆုံးရႈံးမႈ ျဖစ္ေစေၾကာင္း
 ေလ့လာမႈအမ်ားအျပားက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီေဆးဝါးေတြသုံးစြဲျခင္းက
အာရုံစူးစုိက္မရျခင္းနဲ႔ ေမ့တတ္ျခင္းေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။

၂။ အိပ္ေဆး Sleeping pills။

ဒီေဆးဝါးမ်ားက ေရတိုနဲ႔ ေရရွည္ မွတ္ဥာဏ္ဆုံးရႈံးမႈ ျဖစ္ေစပါတယ္။
 ေလ့လာခ်က္အရ အိပ္ေဆးအမ်ဳိးအစားအားလုံးက ဦးေႏွာက္ မွတ္ဥာဏ္နဲ႔
 လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ ထိခိုက္ေစပါတယ္။
 တခ်ဳိ႕ေဆးေတြဆုိရင္ အထိန္းအကြပ္မရိွ အရက္ေသစာေသာက္ျခင္းေၾကာင့္
 ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ေတြ ပ်က္ဆီးတဲ့အခါ ျဖစ္ေပၚတဲ့ သတိလြတ္ျခင္းမ်ဳိး
အေျခအေနေတာင္ ျဖစ္ေစျပီး ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ
ျပန္အမွတ္မရႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။

 ၃။ The Anti drugs။

 Anti-drugs ေတြဆိုတာ antidepressants, antibiotics, antipsychotics,
 antispasmodics, antihypertensives, antihistamines တို႔လုိ anti- နဲ႔ စတဲ့
 ေဆးဝါးအားလုံးကို ဆုိလုိပါတယ္။ ဒီေဆးေတြဟာ မွတ္ဥာဏ္ကို 
ဒုကၡအေပးဆုံးအရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အသိအျမင္ပုိင္းဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ 
မွတ္ဥာဏ္အဖုိ႔ တာဝန္ရိွတဲ့ neurotransmitter acetylcholine ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ
 အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိေဆးဝါးမ်ဳိးေတြ 
မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ အလြယ္တကူေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ 
အလြန္အက ်ြံေသာက္ပါက ေရာဂါကို ပိုလုိ႔ေတာင္ခက္ခဲရႈပ္ေထြးေစပါတယ္။ ဦးေႏွာက္မွတ္ဥာဏ္ဆုံးရႈံးမႈျဖစ္ေစတဲ့ ေဆးဝါး (၂၀) ခု ကေတာ့............... ·

 ေသြးတုိးေဆးမ်ား · အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး မ်ား (Painkillers) · လီသီယံ (Lithium) · ဓာတ္မတည့္ေရာဂါကုေဆး (Antihistamines) · ေသြးက ်ေဆး (Methyldopa) ·
 For Parkinson’s- glycopyrrolate, atropine, or scopolamine · အိပ္ေဆး (Sleeping pills) ·
 ဆီးခ်ဳိထိန္းေဆး (Insulin) · ေရာင္ရမ္းကိုက္ခဲမႈေပ်ာက္ေဆး (Naproxen) ·
 ေဟာ္မုန္းေဆး (Steroids) · ဝက္ရူးျပန္ေရာဂါေပ်ာက္ေဆး (Dilantin and phenytoin)
 · ကိုယ္ႏုိင္ေဆး (Quinidine) · စိတ္ဖိစီးမႈ ေပ်ာက္ကင္းေဆး (Antidepressants)
 ဒီေဆးဝါးေတြ သုံးစြဲျခင္းက မွတ္ဥာဏ္ဆုံးရႈံးမႈ ေရာဂါလကၡဏာမ်ဳိးစုံ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။ · 

လမ္းညႊန္းခ်က္မ်ားအတိုင္းလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ခက္ခဲျခင္း · ေမးခြန္းတစ္ခုတည္းကို
 ျပန္ျပန္ေမးျခင္း · စိတ္ခံစားခ်က္ ေသြဖယ္ျပီး အမူအက  ်င့္ေျပာင္းလဲျခင္း · သတိလြတ္ျခင္း ဒီေဘးထြက္ဆုံးက ်ဳိးတုိ႔က ယာယီျဖစ္ပါတယ္။ ကုသမႈ အခ်ိန္မီေျပာင္းပါက ေရရွည္
က ်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ ၾကဳံရမွာ မဟုတ္ဘဲ ဒီေဆးဝါးမ်ားအသုံးျပဳျခင္း
 ရပ္ျပီးတာနဲ႔႔ ေရာဂါလကၡဏာ ေတြ မီးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါလိမ့္မယ္။ 
ဒီေဆးဝါးေတြနဲ႔ ကင္းေဝးေစမယ့္ အေကာင္းဆုံးနည္းက က ်န္းမာေရး နဲ႔ 
ကိုက္ညီေအာင္ျပဳမူေနထုိင္၊ ဦးေႏွာက္ဥာဏ္ရည္ တိုးျမင့္တဲ့ အာဟာရၾကြယ္ဝတဲ့ အစားအစာမွ်တေအာင္စားျပီး တက္တက္ၾကြၾကြေနပါ။


 Credit : Myawady Health

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)