ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Saturday, July 1, 2017

=လူထုက ်န္းမာေရး(နွလံုးအား ေကာင္း မေကာင္းကို သင္႕ေျခသလံုးတြင္ စစ္ေဆးႏုိင္သည္)=

>
+Public Health+ 
 ႏွလံုး သည္ လူ႔အသက္ရွည္ က ်န္းမာေရးအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ ကိုယ္တြင္းအဂၤါျဖစ္သည္။ လူမ်ားအိပ္ေပ်ာ္သည့္တုိင္ အနားမယူဘဲ အလုပ္လုပ္ေနသူမွာ ႏွလံုးၾကြက္သားမ်ားျဖစ္သည္။ ႏွလံုးၾကြက္သားမ်ား အနားယူသည့္အခ်ိန္သည္ လူေသဆံုးသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေလသည္။ ႏွလံုးမွၾကြက္သားမ်ား ညႇစ္ထုတ္အားေၾကာင့္ လူ႔တစ္ကိုယ္လံုးသို႔ ေသြးမ်ားေရာက္ရွိၿပီးႏွလံုးၾကြက္သားမ်ား ျပန္က ်ဳံ ့သည့္အခါ လူ႔ခႏၶာအႏွံ႔မွ ေသြးေဟာင္းမ်ားသည္ ႏွလံုးတြင္းသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၾကျပန္သည္။ ထုိေသြးမ်ားကို အဆုတ္မွ ႐ွဴသြင္းသည့္ ေလ(အာနာပါန)ျဖင့္ သန္႔စင္ၿပီးေသြးအသစ္ ျဖစ္ေစသည္။ ထုိေသြးသစ္ကို ခႏၶာကုိယ္သုိ႔ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကို တစ္မိနစ္လ ်ွင္ အႀကိမ္ ၇ဝ မွ အႀကိမ္ ၁ဝဝ ေက ်ာ္အထိ ႏွလံုးၾကြက္သား မ်ားက မနားမေန ျပဳလုပ္ေပးသည္။ ဤမွ်အေရးပါေသာ ႏွလံုးၾကြက္သား မ်ားအား ေကာင္း၊မေကာင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏွလံုး အားေကာင္း၊ မေကာင္းကို သိရွိႏုိင္ရန္ ေဆး႐ံုႀကီးမ်ား သုိ႔လည္း သြားေရာက္ မစစ္ေဆးႏုိင္၊ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း ေငြကုန္ေၾကးက ်ခံၿပီး သြားေရာက္ မစစ္ေဆးႏုိင္သူမ်ားအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆးႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုကို တင္ျပလိုသည္။ ဤနည္းမွာ မိမိေျခသလံုးၾကြက္သားကို စစ္ေဆးရမည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ေရွးက ရဟန္းေတာ္ မ်ားသည္ ”သလံုးျမင္းေခါင္း (ေျခသလံုးၾကြက္သား) ေကာင္းေနသမွ် ဆြမ္းခံစားရမည္”ဟု အဆုိရွိသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ က ်န္းမာေနသည့္ ဆြမ္းခံစားႏုိင္သည့္ အင္အားကို ေျခသလံုးၾကြက္သားအင္အားျဖင့္ စံျပဳတုိင္းတာျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ အေနာက္တုိင္းေဆးပညာရွင္ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားကလည္း ေျခသလံုး ၾကြက္သားမ်ားသည္ လူ၏ ”ဒုတိယႏွလံုး”ပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ႏွလံုးအား ေကာင္း၊ မေကာင္းကို စစ္ေဆးလုိလ ်ွင္ ေျခသလံုးၾကြက္သားမ်ားကို အားရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သိႏုိင္သည္ဟု ဆိုသည္။  

လူငယ္မ်ားတြင္ ေျခသလံုးၾကြက္သားအင္အားကို အထူးစစ္ေဆးေနစရာမလုိေပ။ ေျပးလႊားျခင္း၊ ေဘာလံုးကန္ျခင္း၊ ေတာင္ဆင္းေတာင္တက္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားသည္ ေျခသလံုးၾကြက္သား မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ အသက္ ၆ဝ ေက ်ာ္ လူႀကီးပိုင္းမွာမူ မတ္တတ္ၾကာၾကာမရပ္ႏုိင္ျခင္း၊ ေျခလွမ္းသြက္သြက္ မေလ ်ွာက္ႏုိင္ျခင္း၊ ေလွကားထစ္မ်ားစြာ မတက္ႏုိင္ျခင္းျပႆနာမ်ားရွိလာသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေျခသလံုးၾကြက္သား မ်ား အားနည္းလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေျခသလံုး ၾကြက္သားအားနည္းလ ်ွင္၊ တစ္မုိင္ခန္႔မွ် လမ္းမေလ ်ွာက္ႏုိင္လ ်ွင္၊ ေမာလ ်ွင္ ႏွလံုးအားနည္းေရာဂါ ဝင္လာၿပီဟု ခန္႔မွန္းႏုိင္ေပသည္။ အခ်ဳိ႕လူႀကီးမ်ားတြင္ ေျခသလံုးၾကြက္သားမ်ား
 ေပ်ာ့က ်သြားသူမ်ားရွိသလို ေျခသလံုးၾကြက္သားမ်ား ေတာင့္တင္းမာခဲၿပီး 
လမ္းမေလ ်ွာက္ႏုိင္ သူမ်ားလည္း ရွိသည္။

 ၾကြက္တက္သူမ်ားပင္ ရွိသည္။ မၾကာခဏ အနင္းအႏိွပ္ခံျခင္း၊ ပ႐ုတ္ဆီေဆးအပူမ်ား လိမ္းျခင္းျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ေျခသလံုး ၾကြက္သား မ်ားမွာ အၿမဲေတာင့္တင္းေနေလ့ရွိသည္။
 ေျခသလံုး ၾကြက္သားမ်ား အၿမဲေတာင့္တင္းေနေလ့ ရွိသူမ်ားသည္ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္
 ေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိသူမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ သတိထားသင့္သည္။ ႏွလံုးၾကြက္သား အားေကာင္းေစရန္အတြက္ ေလ့က ်င့္ခန္းမွာ တစ္ေန႔လ ်ွင္ ႏွစ္မိုင္ခန္႔ လမ္းေလ ်ွာက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ လမ္းေလ ်ွာက္ပ်င္းသူမ်ား တြင္ ေျခသလံုးၾကြက္သား ေပ်ာ့က ်သြားတတ္သည္။ အစားမ်ားၿပီး အထုိင္မ်ားသူမ်ားတြင္ ေျခသလံုးၾကြက္သား ေတာင့္တင္းမာေက ်ာၿပီး ေသြးေၾကာပိတ္ေရာဂါ ရတတ္သည္။ လူႀကီး မ်ား ေရခ်ဳိးသည့္အခါတြင္လည္း ဒူးေအာက္ပိုင္း ေျခသလံုး မွစ၍ ေရေလာင္းၿပီးမွသာ ခ်ဳိးသင့္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရေပသည္။ 


Credit : ျမ၀တီ

+Public Health+ 
 ႏွလံုး သည္ လူ႔အသက္ရွည္ က ်န္းမာေရးအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ ကိုယ္တြင္းအဂၤါျဖစ္သည္။ လူမ်ားအိပ္ေပ်ာ္သည့္တုိင္ အနားမယူဘဲ အလုပ္လုပ္ေနသူမွာ ႏွလံုးၾကြက္သားမ်ားျဖစ္သည္။ ႏွလံုးၾကြက္သားမ်ား အနားယူသည့္အခ်ိန္သည္ လူေသဆံုးသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေလသည္။ ႏွလံုးမွၾကြက္သားမ်ား ညႇစ္ထုတ္အားေၾကာင့္ လူ႔တစ္ကိုယ္လံုးသို႔ ေသြးမ်ားေရာက္ရွိၿပီးႏွလံုးၾကြက္သားမ်ား ျပန္က ်ဳံ ့သည့္အခါ လူ႔ခႏၶာအႏွံ႔မွ ေသြးေဟာင္းမ်ားသည္ ႏွလံုးတြင္းသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၾကျပန္သည္။ ထုိေသြးမ်ားကို အဆုတ္မွ ႐ွဴသြင္းသည့္ ေလ(အာနာပါန)ျဖင့္ သန္႔စင္ၿပီးေသြးအသစ္ ျဖစ္ေစသည္။ ထုိေသြးသစ္ကို ခႏၶာကုိယ္သုိ႔ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကို တစ္မိနစ္လ ်ွင္ အႀကိမ္ ၇ဝ မွ အႀကိမ္ ၁ဝဝ ေက ်ာ္အထိ ႏွလံုးၾကြက္သား မ်ားက မနားမေန ျပဳလုပ္ေပးသည္။ ဤမွ်အေရးပါေသာ ႏွလံုးၾကြက္သား မ်ားအား ေကာင္း၊မေကာင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏွလံုး အားေကာင္း၊ မေကာင္းကို သိရွိႏုိင္ရန္ ေဆး႐ံုႀကီးမ်ား သုိ႔လည္း သြားေရာက္ မစစ္ေဆးႏုိင္၊ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း ေငြကုန္ေၾကးက ်ခံၿပီး သြားေရာက္ မစစ္ေဆးႏုိင္သူမ်ားအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆးႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုကို တင္ျပလိုသည္။ ဤနည္းမွာ မိမိေျခသလံုးၾကြက္သားကို စစ္ေဆးရမည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ေရွးက ရဟန္းေတာ္ မ်ားသည္ ”သလံုးျမင္းေခါင္း (ေျခသလံုးၾကြက္သား) ေကာင္းေနသမွ် ဆြမ္းခံစားရမည္”ဟု အဆုိရွိသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ က ်န္းမာေနသည့္ ဆြမ္းခံစားႏုိင္သည့္ အင္အားကို ေျခသလံုးၾကြက္သားအင္အားျဖင့္ စံျပဳတုိင္းတာျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ အေနာက္တုိင္းေဆးပညာရွင္ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားကလည္း ေျခသလံုး ၾကြက္သားမ်ားသည္ လူ၏ ”ဒုတိယႏွလံုး”ပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ႏွလံုးအား ေကာင္း၊ မေကာင္းကို စစ္ေဆးလုိလ ်ွင္ ေျခသလံုးၾကြက္သားမ်ားကို အားရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သိႏုိင္သည္ဟု ဆိုသည္။  

လူငယ္မ်ားတြင္ ေျခသလံုးၾကြက္သားအင္အားကို အထူးစစ္ေဆးေနစရာမလုိေပ။ ေျပးလႊားျခင္း၊ ေဘာလံုးကန္ျခင္း၊ ေတာင္ဆင္းေတာင္တက္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားသည္ ေျခသလံုးၾကြက္သား မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ အသက္ ၆ဝ ေက ်ာ္ လူႀကီးပိုင္းမွာမူ မတ္တတ္ၾကာၾကာမရပ္ႏုိင္ျခင္း၊ ေျခလွမ္းသြက္သြက္ မေလ ်ွာက္ႏုိင္ျခင္း၊ ေလွကားထစ္မ်ားစြာ မတက္ႏုိင္ျခင္းျပႆနာမ်ားရွိလာသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေျခသလံုးၾကြက္သား မ်ား အားနည္းလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေျခသလံုး ၾကြက္သားအားနည္းလ ်ွင္၊ တစ္မုိင္ခန္႔မွ် လမ္းမေလ ်ွာက္ႏုိင္လ ်ွင္၊ ေမာလ ်ွင္ ႏွလံုးအားနည္းေရာဂါ ဝင္လာၿပီဟု ခန္႔မွန္းႏုိင္ေပသည္။ အခ်ဳိ႕လူႀကီးမ်ားတြင္ ေျခသလံုးၾကြက္သားမ်ား
 ေပ်ာ့က ်သြားသူမ်ားရွိသလို ေျခသလံုးၾကြက္သားမ်ား ေတာင့္တင္းမာခဲၿပီး 
လမ္းမေလ ်ွာက္ႏုိင္ သူမ်ားလည္း ရွိသည္။

 ၾကြက္တက္သူမ်ားပင္ ရွိသည္။ မၾကာခဏ အနင္းအႏိွပ္ခံျခင္း၊ ပ႐ုတ္ဆီေဆးအပူမ်ား လိမ္းျခင္းျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ေျခသလံုး ၾကြက္သား မ်ားမွာ အၿမဲေတာင့္တင္းေနေလ့ရွိသည္။
 ေျခသလံုး ၾကြက္သားမ်ား အၿမဲေတာင့္တင္းေနေလ့ ရွိသူမ်ားသည္ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္
 ေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိသူမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ သတိထားသင့္သည္။ ႏွလံုးၾကြက္သား အားေကာင္းေစရန္အတြက္ ေလ့က ်င့္ခန္းမွာ တစ္ေန႔လ ်ွင္ ႏွစ္မိုင္ခန္႔ လမ္းေလ ်ွာက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ လမ္းေလ ်ွာက္ပ်င္းသူမ်ား တြင္ ေျခသလံုးၾကြက္သား ေပ်ာ့က ်သြားတတ္သည္။ အစားမ်ားၿပီး အထုိင္မ်ားသူမ်ားတြင္ ေျခသလံုးၾကြက္သား ေတာင့္တင္းမာေက ်ာၿပီး ေသြးေၾကာပိတ္ေရာဂါ ရတတ္သည္။ လူႀကီး မ်ား ေရခ်ဳိးသည့္အခါတြင္လည္း ဒူးေအာက္ပိုင္း ေျခသလံုး မွစ၍ ေရေလာင္းၿပီးမွသာ ခ်ဳိးသင့္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရေပသည္။ 


Credit : ျမ၀တီ

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)