ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Friday, July 14, 2017

=လူထုက ်န္းမာေရး(သြားျဖဴခ်င္သူမ်ား အတြက္ နည္းလမ္းေကာင္းေလးမ်ား)=

> +Public Health+ 
သြားမ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ ျမင္ရတဲ့ အေရာင္ေတြက External Stainနဲ႔ Internal Stain
ဆိုျပီး နွစ္မ်ိဳးရိွတဲ့ အနက္ ကြမ္းစားထားတဲ့ သြားေတြဆိုရင္ ျပင္ပ အစြန္းအထင္း
(External Stain) အေန နဲ႔ အနီေရာင္၊ အနက္ေရာင္၊ အညိဳ ေရာင္စသျဖင့္ ျမင္ရ
တတ္ပါတယ္။ အဲဒီ လို ျမင္ရတဲ့ ကြမ္းေခ်းေတြကို Abrasive နည္းနဲ႔ ျဖစ္ေစ၊
 Ultrasonic Scalar နည္းနဲ႔ ျဖစ္ေစ ျခစ္ထုတ္ၿပီး ျဖဴစင္ေအာင္ ျပဳျပင္လို႔ ရပါတယ္။
သြားျဖဴစင္ေအာင္ သြားျဖဴေအာင္ အျပင္မွာ ျပဳျပင္တဲ့ နည္းနဲ႔ အတြင္းမွာ
 ျပဳျပင္တဲ့နည္းဆိုၿပီး ႏွစ္နည္းရွိပါတယ္။ အျပင္မွာ ျပဳျပင္တဲ့ နည္းဆိုတာ ကေတာ့
 အျပင္မွာ ရွိေနတဲ့ သြားအေရာင္ အဆင္း အညိဳ၊ အဝါ၊ အ မည္း၊ အစင္းေတြကို
 ျခစ္ထုတ္တဲ့နည္း ပါ။ ဒါက သာမန္သြားတိုက္တဲ့ နည္းနဲ႔ တူပါတယ္။ အတြင္းမွာ
 ျပဳျပင္တဲ့နည္းကေတာ့ အိမ္မွာ ျဖဴေနတဲ့အက ်Ðေတြ ညစ္ေပေန ရင္ ဆပ္ျပာနဲ႔
စိမ္ၿပီး ေၾကးခြ်တ္လို႔ မေျပာင္တဲ့အခါ မဲနယ္ဆိုးရသလိုပဲ သြားရဲ႔အတြင္း ပိုင္း
မ်က္ႏွာျပင္ေတြကို ပံုစံယူစနစ္နဲ႔ သြားမ်က္ႏွာျပင္ကို ျဖဴ ေအာင္ လုပ္လို႔ ရပါတယ္။

 *သြားအေရာင္ျခင္း မတူညီၾက*

လူတစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး သြားအေရာင္ခ်င္း မတူညီၾကပါဘူး။ တခ်ဳိ႕က သြားျဖဴၿပီး
တခ်ဳိ႕က သြားဝါၾက ပါတယ္။ စားတဲ့ အစားအစာ ကလည္း တစ္ေယာက္နဲ႔
တစ္ ေယာက္ မတူတာေၾကာင့္ပါ။ တစ္ေယာက္ က ကိုကာကိုလာ ႀကိဳက္တယ္။
တစ္ ေယာက္က လက္ဖက္ရည္ၾကိဳက္ . စသျဖင့္ စားေသာက္တဲ့ အစား အေသာက္က
 မတူတဲ့ အတြက္ ထြက္ရွိ လာတဲ့ သြားရဲ႕ မ်က္ႏွာျပင္က အေရာင္ မတူတာပါ။
 တကယ္ေတာ့ သြားဆိုတာ လံုးဝအျဖဴမဟုတ္ဘဲ ျဖဴသလိုလို၊ ဝါသ လိုလို၊
 ညိဳသလိုလို၊ ျဖဴနီသလိုလို၊ ဝါညိဳ သလိုလို ျဖစ္တတ္တဲ့ အတြက္ လူ တစ္ေယာက္နဲ႔
တစ္ေယာက္ အေရာင္ မတူႏိုင္ပါဘူး။

  *သြားမ်ားတြင္ မလိုလားအပ္ေသာ အေရာင္အဆင္း မရိွေအာင္* 

သြားမွာ အစင္းေတြ၊ အမည္းေတြကို ေသခ်ာ ဂ႐ုစိုက္ၾကည့္႐ႈၿပီး ဒါက 
သြားပိုး စားတာေၾကာင့္လား၊ ေက ်ာက္ရွိေနတာ လား ဆိုတာ ခြဲျခားရပါမယ္။
 သြားပိုးစား ေနတာဆိုရင္ သြားမ်က္ႏွာျပင္က အ ေပါက္ေတြကို ဖာေထးသင့္ရင္
 ဖာေထး ေပးရပါမယ္။ သြားမွာ ရွိေန တာက ေက ်ာက္ ဆိုရင္ ျခစ္ထုတ္ၿပီး
 သြားမ်က္ႏွာျပင္ကို လွပေအာင္ ျပင္ရမွာပါ။ 

 *ေဆးဝါးေၾကာင့္ ဝါေနေသာ သြားျဖဴေအာင္* 

 သြားအေရာင္ ဝါတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီး အေရာင္ျဖဴတာကို မက္ေမာသူေတြကို 
သြားအေရာင္ျဖဴေအာင္ ေျပာင္းလဲယူ လို႔ရပါတယ္။ သြားအေရာင္ကို ေျပာင္း လို႔
 ရႏိုင္တဲ့နည္းေတြက Bleaching (အ ေရာင္ခြ်တ္တဲ့နည္း) နဲ႔ သြားမ်က္ႏွာျပင္ ကို
 အုပ္တဲ့နည္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္ခြ်တ္တဲ့နည္းကေတာ့ လိုခ်င္တဲ့ 
အေရာင္အတိုင္းအတာအထိ မရႏိုင္ ပါဘူး။ 

*မ်ိဳးရိုးအရ သြားဝါေနခဲ့လ ်ွင္* 

 မ်ဳိး႐ိုးေၾကာင့္ သြားဝါေနခဲ့ရင္ လိုခ်င္တဲ့ အေရာင္ကို ရေအာင္ ဖံုးအုပ္တဲ့ 
နည္းနဲ႔ ရယူနိုင္ ပါတယ္။ ဒီလို ျပဳျပင္တာက ကုသမႈလုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
အလွဆင္ တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလွဆင္ ရာမွာ ေကာင္းက ်ဳိးေရာ၊ ဆိုးက ်ဳိးေရာ 
ရွိပါ တယ္။ သြားဝါတဲ့ အတိမ္အနက္ ရာခိုင္ ႏႈန္းနဲ႔ မ်က္ႏွာ အလွအပအေပၚ 
မူတည္ ၿပီး ျပဳျပင္သင့္ ပါတယ္။ သြားဝါတဲ့ ရာခိုင္ ႏႈန္းက မ်ားၿပီး မ်က္ႏွာ 
အေနအထားနဲ႔ သြားဖြဲ႕စည္းတည္ရွိပံုက လွေနရင္ေတာ့ ျပဳျပင္သင့္ပါတယ္။
 သြားဝါတဲ့ အေန အထားက နည္းၿပီး မ်က္ႏွာအေန အထား ကလည္း မလွ၊ 
သြားအေန အထားက လည္း မမွန္ ဆိုရင္ေတာ့ မျပဳျပင္သင့္ပါ ဘူး။ 

Credit: Good Health 

လြင္ျပင္

+Public Health+ 

သြားမ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ ျမင္ရတဲ့ အေရာင္ေတြက External Stainနဲ႔ Internal Stain
ဆိုျပီး နွစ္မ်ိဳးရိွတဲ့ အနက္ ကြမ္းစားထားတဲ့ သြားေတြဆိုရင္ ျပင္ပ အစြန္းအထင္း
(External Stain) အေန နဲ႔ အနီေရာင္၊ အနက္ေရာင္၊ အညိဳ ေရာင္စသျဖင့္ ျမင္ရ
တတ္ပါတယ္။ အဲဒီ လို ျမင္ရတဲ့ ကြမ္းေခ်းေတြကို Abrasive နည္းနဲ႔ ျဖစ္ေစ၊
 Ultrasonic Scalar နည္းနဲ႔ ျဖစ္ေစ ျခစ္ထုတ္ၿပီး ျဖဴစင္ေအာင္ ျပဳျပင္လို႔ ရပါတယ္။
သြားျဖဴစင္ေအာင္ သြားျဖဴေအာင္ အျပင္မွာ ျပဳျပင္တဲ့ နည္းနဲ႔ အတြင္းမွာ
 ျပဳျပင္တဲ့နည္းဆိုၿပီး ႏွစ္နည္းရွိပါတယ္။ အျပင္မွာ ျပဳျပင္တဲ့ နည္းဆိုတာ ကေတာ့
 အျပင္မွာ ရွိေနတဲ့ သြားအေရာင္ အဆင္း အညိဳ၊ အဝါ၊ အ မည္း၊ အစင္းေတြကို
 ျခစ္ထုတ္တဲ့နည္း ပါ။ ဒါက သာမန္သြားတိုက္တဲ့ နည္းနဲ႔ တူပါတယ္။ အတြင္းမွာ
 ျပဳျပင္တဲ့နည္းကေတာ့ အိမ္မွာ ျဖဴေနတဲ့အက ်Ðေတြ ညစ္ေပေန ရင္ ဆပ္ျပာနဲ႔
စိမ္ၿပီး ေၾကးခြ်တ္လို႔ မေျပာင္တဲ့အခါ မဲနယ္ဆိုးရသလိုပဲ သြားရဲ႔အတြင္း ပိုင္း
မ်က္ႏွာျပင္ေတြကို ပံုစံယူစနစ္နဲ႔ သြားမ်က္ႏွာျပင္ကို ျဖဴ ေအာင္ လုပ္လို႔ ရပါတယ္။

 *သြားအေရာင္ျခင္း မတူညီၾက*

လူတစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး သြားအေရာင္ခ်င္း မတူညီၾကပါဘူး။ တခ်ဳိ႕က သြားျဖဴၿပီး
တခ်ဳိ႕က သြားဝါၾက ပါတယ္။ စားတဲ့ အစားအစာ ကလည္း တစ္ေယာက္နဲ႔
တစ္ ေယာက္ မတူတာေၾကာင့္ပါ။ တစ္ေယာက္ က ကိုကာကိုလာ ႀကိဳက္တယ္။
တစ္ ေယာက္က လက္ဖက္ရည္ၾကိဳက္ . စသျဖင့္ စားေသာက္တဲ့ အစား အေသာက္က
 မတူတဲ့ အတြက္ ထြက္ရွိ လာတဲ့ သြားရဲ႕ မ်က္ႏွာျပင္က အေရာင္ မတူတာပါ။
 တကယ္ေတာ့ သြားဆိုတာ လံုးဝအျဖဴမဟုတ္ဘဲ ျဖဴသလိုလို၊ ဝါသ လိုလို၊
 ညိဳသလိုလို၊ ျဖဴနီသလိုလို၊ ဝါညိဳ သလိုလို ျဖစ္တတ္တဲ့ အတြက္ လူ တစ္ေယာက္နဲ႔
တစ္ေယာက္ အေရာင္ မတူႏိုင္ပါဘူး။

  *သြားမ်ားတြင္ မလိုလားအပ္ေသာ အေရာင္အဆင္း မရိွေအာင္* 

သြားမွာ အစင္းေတြ၊ အမည္းေတြကို ေသခ်ာ ဂ႐ုစိုက္ၾကည့္႐ႈၿပီး ဒါက 
သြားပိုး စားတာေၾကာင့္လား၊ ေက ်ာက္ရွိေနတာ လား ဆိုတာ ခြဲျခားရပါမယ္။
 သြားပိုးစား ေနတာဆိုရင္ သြားမ်က္ႏွာျပင္က အ ေပါက္ေတြကို ဖာေထးသင့္ရင္
 ဖာေထး ေပးရပါမယ္။ သြားမွာ ရွိေန တာက ေက ်ာက္ ဆိုရင္ ျခစ္ထုတ္ၿပီး
 သြားမ်က္ႏွာျပင္ကို လွပေအာင္ ျပင္ရမွာပါ။ 

 *ေဆးဝါးေၾကာင့္ ဝါေနေသာ သြားျဖဴေအာင္* 

 သြားအေရာင္ ဝါတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီး အေရာင္ျဖဴတာကို မက္ေမာသူေတြကို 
သြားအေရာင္ျဖဴေအာင္ ေျပာင္းလဲယူ လို႔ရပါတယ္။ သြားအေရာင္ကို ေျပာင္း လို႔
 ရႏိုင္တဲ့နည္းေတြက Bleaching (အ ေရာင္ခြ်တ္တဲ့နည္း) နဲ႔ သြားမ်က္ႏွာျပင္ ကို
 အုပ္တဲ့နည္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္ခြ်တ္တဲ့နည္းကေတာ့ လိုခ်င္တဲ့ 
အေရာင္အတိုင္းအတာအထိ မရႏိုင္ ပါဘူး။ 

*မ်ိဳးရိုးအရ သြားဝါေနခဲ့လ ်ွင္* 

 မ်ဳိး႐ိုးေၾကာင့္ သြားဝါေနခဲ့ရင္ လိုခ်င္တဲ့ အေရာင္ကို ရေအာင္ ဖံုးအုပ္တဲ့ 
နည္းနဲ႔ ရယူနိုင္ ပါတယ္။ ဒီလို ျပဳျပင္တာက ကုသမႈလုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
အလွဆင္ တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလွဆင္ ရာမွာ ေကာင္းက ်ဳိးေရာ၊ ဆိုးက ်ဳိးေရာ 
ရွိပါ တယ္။ သြားဝါတဲ့ အတိမ္အနက္ ရာခိုင္ ႏႈန္းနဲ႔ မ်က္ႏွာ အလွအပအေပၚ 
မူတည္ ၿပီး ျပဳျပင္သင့္ ပါတယ္။ သြားဝါတဲ့ ရာခိုင္ ႏႈန္းက မ်ားၿပီး မ်က္ႏွာ 
အေနအထားနဲ႔ သြားဖြဲ႕စည္းတည္ရွိပံုက လွေနရင္ေတာ့ ျပဳျပင္သင့္ပါတယ္။
 သြားဝါတဲ့ အေန အထားက နည္းၿပီး မ်က္ႏွာအေန အထား ကလည္း မလွ၊ 
သြားအေန အထားက လည္း မမွန္ ဆိုရင္ေတာ့ မျပဳျပင္သင့္ပါ ဘူး။ 

Credit: Good Health 

လြင္ျပင္

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)