ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Saturday, July 15, 2017

=လူထုက ်န္းမာေရး(သြားအေခါင္းေပါက္ ျဖစ္ေစတဲ့ အေလ့အက ်င့္ဆိုး-၄ခု)=

>
+Public Health+
သြားေတြ အေခါင္းေပါက္ျဖစ္ျပီး ကိုက္ခဲေနလား။ သြားကိုက္တာဟာ
 နာက ်င္မႈေတြထဲမွာ အဆုိးဆံုးလို႔ဆိုရေလာက္ေအာင္ပါပဲ။ လူတုိင္းဟာ
သြားအေခါင္းေပါက္ျဖစ္ပြားတာမ်ိဳး ၾကံဳရတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေအာက္ပါ
အေလ့အက ်င့္ဆိုးေလးေတြကို အျမဲလုပ္မိေနတတ္တာေၾကာင့္ပါ။
 ဒီလိုအေလ့အက ်င့္ဆိုးေတြကို ကိုယ္ကိုယ္တုိင္လည္း ေရွာင္ၾကဥ္ျပီး
သားသမီးငယ္ေတြကိုပါ သင္ၾကားေပးသင့္ပါတယ္။

 ၁ – အခ်ိဳ။


 ခ်ိဳတဲ့ အစားအေသာက္ ေတြနဲ႔ သၾကားမ်ားတဲ့အစားအေသာက္ေတြကို
 စားသံုးတာဟာ သြားအေခါင္းေပါက္ျဖစ္ျခင္းရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္း
အရင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သၾကားဟာ ခံတြင္းထဲက pH အတုိင္းအတာကို
 ေလ ်ွာ ့က ်ေစပါတယ္။ ခံတြင္းအတြင္းမွာ ပိုးမႊားထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ အက္ဆစ္
ထုတ္လုပ္မႈဟာ ျမင့္တက္လာတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

၂ – ဆိုဒါ။

ဆုိဒါပါတဲ့ အခ်ိဳရည္ေတြကို ေသာက္ျခင္းကလည္း pH အဆင့္ကို
 ေလ ်ွာ ့က ်ေစတာပါပဲ။ ဒီလို အေအးေတြ၊ ေဖ်ာ္ရည္ေတြကို ေသာက္မယ္
ဆုိရင္ ပိုက္နဲ႔စုပ္ျပီး ေသာက္တာပိုေကာင္းပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ေသာက္ျပီး
တဲ့အခါ ေရနဲ႔ ပါးလုပ္က ်င္းေပးျခင္းမ်ိဳးနဲ႔ ဖယ္ရွားေပးႏုိင္ပါတယ္။  

၃ – သြားတုိက္ ဖို႔ ေမ့ျခင္း။ 

အိပ္ရာမဝင္ခင္ သြားတုိက္ ဖုိ႔ဟာ ေမ့ေလ့ရွိတဲ့ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ 
စားၾကြင္စားက ်န္ေတြဟာ သြားၾကားေတြမွာ က ်န္ခဲ့ျပီး ပိုးမႊားေတြကို
 ဖိတ္ေခၚသလို ျဖစ္ေနတာပါ။ သြားေတြဟာ ခိုင္မာျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ
 အေခါင္းေပါက္ ေတြ ျဖစ္လာတာပါ။ သြားမတုိက္တဲ့အခါ သြားရည္
ထုတ္လုပ္မႈဟာ ေလ ်ွာ ့နည္းသြားပါတယ္။ သြားရည္ေတြဟာ သြားကို 
ခိုင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ရာမွာ အဓိကက ်ပါတယ္။ 

၄ – ေရခဲ။ 

 ေရခဲ ကို ဝါးစားျခင္းမ်ိဳးဟာလည္း သြားအတြက္ ေကာင္းတဲ့ 
အေလ့အက ်င့္ မဟုတ္ပါဘူး။ သြားေတြဟာ က ်ဳိးပဲ့လြယ္ျပီး အေခါင္းေပါက္ေတြ
 ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီလို အမာတစ္ခုခုကို ဝါးစားတဲ့အက ်င့္ကို ေရွာင္သင့္ပါတယ္။ 

Credit: Duwun 

လြင္ျပင္

+Public Health+
သြားေတြ အေခါင္းေပါက္ျဖစ္ျပီး ကိုက္ခဲေနလား။ သြားကိုက္တာဟာ
 နာက ်င္မႈေတြထဲမွာ အဆုိးဆံုးလို႔ဆိုရေလာက္ေအာင္ပါပဲ။ လူတုိင္းဟာ
သြားအေခါင္းေပါက္ျဖစ္ပြားတာမ်ိဳး ၾကံဳရတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေအာက္ပါ
အေလ့အက ်င့္ဆိုးေလးေတြကို အျမဲလုပ္မိေနတတ္တာေၾကာင့္ပါ။
 ဒီလိုအေလ့အက ်င့္ဆိုးေတြကို ကိုယ္ကိုယ္တုိင္လည္း ေရွာင္ၾကဥ္ျပီး
သားသမီးငယ္ေတြကိုပါ သင္ၾကားေပးသင့္ပါတယ္။

 ၁ – အခ်ိဳ။


 ခ်ိဳတဲ့ အစားအေသာက္ ေတြနဲ႔ သၾကားမ်ားတဲ့အစားအေသာက္ေတြကို
 စားသံုးတာဟာ သြားအေခါင္းေပါက္ျဖစ္ျခင္းရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္း
အရင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သၾကားဟာ ခံတြင္းထဲက pH အတုိင္းအတာကို
 ေလ ်ွာ ့က ်ေစပါတယ္။ ခံတြင္းအတြင္းမွာ ပိုးမႊားထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ အက္ဆစ္
ထုတ္လုပ္မႈဟာ ျမင့္တက္လာတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

၂ – ဆိုဒါ။

ဆုိဒါပါတဲ့ အခ်ိဳရည္ေတြကို ေသာက္ျခင္းကလည္း pH အဆင့္ကို
 ေလ ်ွာ ့က ်ေစတာပါပဲ။ ဒီလို အေအးေတြ၊ ေဖ်ာ္ရည္ေတြကို ေသာက္မယ္
ဆုိရင္ ပိုက္နဲ႔စုပ္ျပီး ေသာက္တာပိုေကာင္းပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ေသာက္ျပီး
တဲ့အခါ ေရနဲ႔ ပါးလုပ္က ်င္းေပးျခင္းမ်ိဳးနဲ႔ ဖယ္ရွားေပးႏုိင္ပါတယ္။  

၃ – သြားတုိက္ ဖို႔ ေမ့ျခင္း။ 

အိပ္ရာမဝင္ခင္ သြားတုိက္ ဖုိ႔ဟာ ေမ့ေလ့ရွိတဲ့ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ 
စားၾကြင္စားက ်န္ေတြဟာ သြားၾကားေတြမွာ က ်န္ခဲ့ျပီး ပိုးမႊားေတြကို
 ဖိတ္ေခၚသလို ျဖစ္ေနတာပါ။ သြားေတြဟာ ခိုင္မာျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ
 အေခါင္းေပါက္ ေတြ ျဖစ္လာတာပါ။ သြားမတုိက္တဲ့အခါ သြားရည္
ထုတ္လုပ္မႈဟာ ေလ ်ွာ ့နည္းသြားပါတယ္။ သြားရည္ေတြဟာ သြားကို 
ခိုင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ရာမွာ အဓိကက ်ပါတယ္။ 

၄ – ေရခဲ။ 

 ေရခဲ ကို ဝါးစားျခင္းမ်ိဳးဟာလည္း သြားအတြက္ ေကာင္းတဲ့ 
အေလ့အက ်င့္ မဟုတ္ပါဘူး။ သြားေတြဟာ က ်ဳိးပဲ့လြယ္ျပီး အေခါင္းေပါက္ေတြ
 ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီလို အမာတစ္ခုခုကို ဝါးစားတဲ့အက ်င့္ကို ေရွာင္သင့္ပါတယ္။ 

Credit: Duwun 

လြင္ျပင္

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)