ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Thursday, July 27, 2017

=လူထုက ်န္းမာေရး(နားက ်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္ေပး)=

>
+Public Health+

 ၁။ နာဖာေခ်း သိပ္မပိတ္ပါ ေစနဲ႔။

အသက္ႀကီး လာေလ နားဖာေခ်း ထြက္ႏႈန္းမ်ား လာေလ ျဖစ္သည္။
 နားထဲမွာ နားဖာေခ်း သိပ္မ်ား ေနလ ်ွင္ နားသိပ္မၾကား တာမ်ဳိး ျဖစ္တတ္သည္။
 သက္ႀကီးပိုင္းမ်ား အၾကားအာ႐ုံ အားနည္းရျခင္းတြင္ ထို အခ်က္လည္း
သက္ဆိုင္သည္။ နားသည္ အလိုလို သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ေသာ အရာ ျဖစ္၏။
 သို႔ေသာ္ နားဖာေခ်းမ်ား မာခဲ သြားလ ်ွင္ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိ။
 နားဖာေခ်း မာခဲ ေနလ ်ွင္ညဘက္ အိပ္ခ်ိန္၌ အုန္းဆီ တစ္စက္ ႏွစ္စက္ခန္႔
 ထည့္ၿပီး အိပ္ပါ။ ေခါင္းအံုးေပၚ မစြန္းေအာင္ ပု၀ါတစ္ထည္ခံ အိပ္ပါ။

၂။ ေဟာက္တတ္သူနဲ႔ အိပ္လ ်ွင္ သတိထား။

ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္က ေဟာက္တတ္လ ်ွင္
က ်န္တစ္ေယာက္သည္ နားက ်ပ္ဂြမ္း သို႔မဟုတ္ နားအုပ္ကိရိယာ တပ္ၿပီး
 အိပ္သင့္သည္။ အနီးကပ္ ေဟာက္သံသည္ ၉၀ ဒတ္ဆီဘယ္နီးပါး ရွိသည္။
ထိုႏႈန္းသည္ လမ္းေပၚတြင္ ကြန္ကရစ္တံုး ခြဲသည့္ တုန္ခါစက္ နီးပါးက ်ယ္သည္။
 ကေနဒါ ႏုိင္ငံ ကြင္းစ္ တကၠသိုလ္တြင္ ဇနီးေမာင္ႏွံ ေလးဦး၏ အကူအညီျဖင့္
 ေလ့လာမႈ အရ ေဟာက္တတ္သူ မ်ား၏ ၾကင္ဖက္ မ်ားသည္ ေဟာက္သံေၾကာင့္
 နားေလး တတ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ေဟာက္ေသာ သူ၏ ပါးစပ္ႏွင့္ အနီးဆံုးဘက္
နားသည္ ပိုေလးတတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ႔ ရသည္။  

၃။ အဆီ ေလ ်ွာ ့စားပါ။ 

အဆီ စားမ်ားၿပီး ကိုလက္စထေရာဓာတ္ မ်ားျပား လာပါက နားတစ္၀ိုက္
 ေသြးေၾကာမ်ား အတြင္း အဆီခဲမ်ား စုၿပံဳပိတ္ကာ ေသြးစီးဆင္းမႈ ေလ ်ွာ ့သြား 
တတ္သည္။ စပိန္ႏုိင္ငံ အဲလ္ဘီယာဇို ေဆးရံုမွ သုေတသီ တို႔သည္ အသက္ (၆၅) ႏွစ္
အထက္ လူ (၁၈၀) ကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာခဲ႔ရာ ကိုလက္စထေရာဓာတ္ မ်ားျပား
 သူတို႔သည္ အၾကား အာရံုလည္း ခ်ဳိ႕ယြင္းတတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ခဲ႔သည္။ 

၄။ က ်န္းမာေရး ေလ့က  ်င့္ခန္း လံုလံုေလာက္ေလာက္ လုပ္။

 မီယာမီ တကၠသိုလ္ မွ သုေတသီ တို ႔သည္ ေလ့လာခံသူ မ်ားကို ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား
 က ်န္းမာေရး ေလ့က ်င့္ခန္း မ်ား ႏွစ္လတိုင္တိုင္ လုပ္ခိုင္းၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ ခဲ႔ရာ 
အၾကားအာ႐ံုမ်ား ပိုေကာင္းလာ သလို၊ ႏွလံုးေသြး လွည့္ပတ္မႈလည္း ပိုေကာင္း
လာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ႔ရသည္။ နားက ်ပ္ထိုးကာ သီခ်င္း က ်ယ္က ်ယ္ ဖြင့္ၿပီး
 ေလ့က ်င့္ခန္း မလုပ္သင့္။ ထိုသို႔ လုပ္ပါက အၾကားအာ႐ံုကိုပင္ ထိခိုက္
တတ္ေၾကာင္း ဆြီဒင္ သုေတသီ မ်ားက ဆိုထားသည္။ 

၅။ က ်န္းမာေအာင္ စား။ 

ဗီတာမင္ စီ၊ ဗီတာမင္ အီး၊ ဗီတာမင္ ဘီ၊ မက္ဂၢနီဆီယမ္၊ လိုင္ကိုပင္း ဓာတ္မ်ား
 ႂကြယ္၀စြာ ပါေသာ အစားအေသာက္ မ်ားကို စားေသာက္သူ မ်ားသည္ 
အၾကားအာ႐ံုလည္း ပိုေကာင္းမြန္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ဗန္ဒါဘစ္ 
တကၠသိုလ္က လူ ၂၁၁၁ ဦးျဖင့္ လုပ္ထားသည့္ စစ္တမ္း အရ သိရသည္။ 
မ်ားေသာ ငါး မ်ားကို စားသံုးသူမ်ား သည္လည္း အၾကားအာ႐ံု ေကာင္းမြန္
ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရသည္။


 Credit : Myawady Health 

လြင္ျပင္

+Public Health+

 ၁။ နာဖာေခ်း သိပ္မပိတ္ပါ ေစနဲ႔။

အသက္ႀကီး လာေလ နားဖာေခ်း ထြက္ႏႈန္းမ်ား လာေလ ျဖစ္သည္။
 နားထဲမွာ နားဖာေခ်း သိပ္မ်ား ေနလ ်ွင္ နားသိပ္မၾကား တာမ်ဳိး ျဖစ္တတ္သည္။
 သက္ႀကီးပိုင္းမ်ား အၾကားအာ႐ုံ အားနည္းရျခင္းတြင္ ထို အခ်က္လည္း
သက္ဆိုင္သည္။ နားသည္ အလိုလို သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ေသာ အရာ ျဖစ္၏။
 သို႔ေသာ္ နားဖာေခ်းမ်ား မာခဲ သြားလ ်ွင္ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိ။
 နားဖာေခ်း မာခဲ ေနလ ်ွင္ညဘက္ အိပ္ခ်ိန္၌ အုန္းဆီ တစ္စက္ ႏွစ္စက္ခန္႔
 ထည့္ၿပီး အိပ္ပါ။ ေခါင္းအံုးေပၚ မစြန္းေအာင္ ပု၀ါတစ္ထည္ခံ အိပ္ပါ။

၂။ ေဟာက္တတ္သူနဲ႔ အိပ္လ ်ွင္ သတိထား။

ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္က ေဟာက္တတ္လ ်ွင္
က ်န္တစ္ေယာက္သည္ နားက ်ပ္ဂြမ္း သို႔မဟုတ္ နားအုပ္ကိရိယာ တပ္ၿပီး
 အိပ္သင့္သည္။ အနီးကပ္ ေဟာက္သံသည္ ၉၀ ဒတ္ဆီဘယ္နီးပါး ရွိသည္။
ထိုႏႈန္းသည္ လမ္းေပၚတြင္ ကြန္ကရစ္တံုး ခြဲသည့္ တုန္ခါစက္ နီးပါးက ်ယ္သည္။
 ကေနဒါ ႏုိင္ငံ ကြင္းစ္ တကၠသိုလ္တြင္ ဇနီးေမာင္ႏွံ ေလးဦး၏ အကူအညီျဖင့္
 ေလ့လာမႈ အရ ေဟာက္တတ္သူ မ်ား၏ ၾကင္ဖက္ မ်ားသည္ ေဟာက္သံေၾကာင့္
 နားေလး တတ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ေဟာက္ေသာ သူ၏ ပါးစပ္ႏွင့္ အနီးဆံုးဘက္
နားသည္ ပိုေလးတတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ႔ ရသည္။  

၃။ အဆီ ေလ ်ွာ ့စားပါ။ 

အဆီ စားမ်ားၿပီး ကိုလက္စထေရာဓာတ္ မ်ားျပား လာပါက နားတစ္၀ိုက္
 ေသြးေၾကာမ်ား အတြင္း အဆီခဲမ်ား စုၿပံဳပိတ္ကာ ေသြးစီးဆင္းမႈ ေလ ်ွာ ့သြား 
တတ္သည္။ စပိန္ႏုိင္ငံ အဲလ္ဘီယာဇို ေဆးရံုမွ သုေတသီ တို႔သည္ အသက္ (၆၅) ႏွစ္
အထက္ လူ (၁၈၀) ကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာခဲ႔ရာ ကိုလက္စထေရာဓာတ္ မ်ားျပား
 သူတို႔သည္ အၾကား အာရံုလည္း ခ်ဳိ႕ယြင္းတတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ခဲ႔သည္။ 

၄။ က ်န္းမာေရး ေလ့က  ်င့္ခန္း လံုလံုေလာက္ေလာက္ လုပ္။

 မီယာမီ တကၠသိုလ္ မွ သုေတသီ တို ႔သည္ ေလ့လာခံသူ မ်ားကို ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား
 က ်န္းမာေရး ေလ့က ်င့္ခန္း မ်ား ႏွစ္လတိုင္တိုင္ လုပ္ခိုင္းၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ ခဲ႔ရာ 
အၾကားအာ႐ံုမ်ား ပိုေကာင္းလာ သလို၊ ႏွလံုးေသြး လွည့္ပတ္မႈလည္း ပိုေကာင္း
လာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ႔ရသည္။ နားက ်ပ္ထိုးကာ သီခ်င္း က ်ယ္က ်ယ္ ဖြင့္ၿပီး
 ေလ့က ်င့္ခန္း မလုပ္သင့္။ ထိုသို႔ လုပ္ပါက အၾကားအာ႐ံုကိုပင္ ထိခိုက္
တတ္ေၾကာင္း ဆြီဒင္ သုေတသီ မ်ားက ဆိုထားသည္။ 

၅။ က ်န္းမာေအာင္ စား။ 

ဗီတာမင္ စီ၊ ဗီတာမင္ အီး၊ ဗီတာမင္ ဘီ၊ မက္ဂၢနီဆီယမ္၊ လိုင္ကိုပင္း ဓာတ္မ်ား
 ႂကြယ္၀စြာ ပါေသာ အစားအေသာက္ မ်ားကို စားေသာက္သူ မ်ားသည္ 
အၾကားအာ႐ံုလည္း ပိုေကာင္းမြန္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ဗန္ဒါဘစ္ 
တကၠသိုလ္က လူ ၂၁၁၁ ဦးျဖင့္ လုပ္ထားသည့္ စစ္တမ္း အရ သိရသည္။ 
မ်ားေသာ ငါး မ်ားကို စားသံုးသူမ်ား သည္လည္း အၾကားအာ႐ံု ေကာင္းမြန္
ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရသည္။


 Credit : Myawady Health 

လြင္ျပင္

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)