ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Thursday, August 10, 2017

=လူထုက ်န္းမာေရး(ဂိမ္း ကစားျခင္းသည္ ဦးေႏွာက္က ်န္းမာေရးကို အက ်ဳိးသက္ေရာက္မႈနည္းပါး)=

>
+Public Health+ 
ဦးေႏွာက္က ်န္းမာေရး အတြက္ ကစားသည့္ ဂိမ္းမ်ားသည္ ဦးေႏွာက္၏ က ်န္းမာေရးကို
 အက ်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အနည္းငယ္သာ ရွိၿပီး၊ ဦးေႏွာက္က ်န္းမာေရး အတြက္
 ဂိမ္း ကစားမည့္ အစား ဥယ ်ာဥ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ အိမ္ အသုံးအေဆာင္မ်ားျဖင့္
ပန္းခ်ီ ဒီဇိုင္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ တူရိယာ တမ်ိဳးမ်ိဳး တီးမႈတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း
ကမာၻ႔ဦးေႏွာက္က ်န္းမာေရး ေကာင္စီ (Global Council on Brain Health) က
 အႀကံျပဳထားပါသည္။ ငယ္႐ြယ္စဥ္ အခ်ိန္မွာ ဥယ ်ာဥ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ပန္းခ်ီ ဒီဇိုင္း၊
 တူရိယာ တခုခု သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားၿပီး အသက္ႀကီးသည့္ အခါ ယင္းတို႔ထဲမွ
 တခုခုကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း အားျဖင့္ ဦးေႏွာက္လုပ္ေဆာင္မႈ ပ်က္စီးျခင္း
 နည္းပါးေစတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဂၤလန္ အေျခစိုက္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအား
 ကူညီေပးေနေသာ Age Uk အဖြဲ႕က အသစ္အဆန္း တခုခု သင္ယူျခင္းသည္
 ေနာက္က ်ေလ့ မရွိ ဟုလည္း အားေပးသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊
က ်န္းမာေရး အထူးကုမ်ား၊ ပါရဂူမ်ား ပါဝင္သည့္ ကမာၻ႔ဦးေႏွာက္က ်န္းမာေရး
 ေကာင္စီက ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ဦးေႏွာက္က ်န္းမာေရး အတြက္
 ရည္႐ြယ္ တီထြင္ထားသည့္ အြန္လိုင္း ဂိမ္းမ်ား၊ ဉာဏ္စမ္း ပေဟဠိဂိမ္းမ်ားသည္
အမ်ားထင္ျမင္သကဲ့သို႔ အက ်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွိေၾကာင္း၊ ဂိမ္းကစားသည့္
စြမ္းရည္ တိုးတက္လာေစကာမူ လူမႈဘဝႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေန႔စဥ္ဘ၀
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အားေပး ေစျခင္း မရွိဟု ေဖာ္ျပ
ထားသည္။ ဆူဒိုခုဂိမ္းကစားျခင္း အားျဖင့္ ဘ႑ာေရး စီမံခန႔္ခြဲမႈကို 
ပိုမိုေကာင္းလာေစသည့္ ဟူသည့္ အေထာက္အထား မရွိေၾကာင္းႏွင့္
 ယင္းသို႔ ဂိမ္းကစားမည့္ အစား မိမိတို႔၏ အေတြးအေခၚႏွင့္ လူေနမူဘဝမ်ား
ကို ရင့္သန္ေစေသာ အမူအက ်င့္မ်ားႏွင့္ အစားထိုး ေျပာင္းလဲသင့္ေၾကာင္း 
အစီအရင္ခံစာက အႀကံျပဳထားသည္။ READ အမ်ဳိးသမီး ေတြ အိမ္ေထာင္က  ်
ၿပီးရင္ ၀လာရတဲ့အေၾကာင္းရင္း ဥပမာအားျဖင့္ – ထိုက္ခ်ိကစားျခင္း၊ 
မိမိ၏ မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္ အဆက္ဆက္ကို ေလ့လာသုေတသနျပဳျခင္း၊ အေပ်ာ္တမ္း
 ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ ဥယ ်ာဥ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ နည္းပညာအသစ္မ်ားကို
 တီထြင္ႀကံဆျခင္း၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ စာေရးသားျခင္း၊ အႏုပညာတစ္ခုခု
လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ပရဟိတ လုပ္အားေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ Age UK အဖြဲ႕မွ
 ထိပ္တန္းသိပၸံပညာရွင္ တဦးျဖစ္ေသာ ဂ်ိမ္း(စ္) ဂြတ္ဒ္ဝင္း (James Goodwin) က “
အသက္ႀကီးလာတာနဲ႔ အမွ် ဦးေႏွာက္စြမ္းေဆာင္ရည္ က ်ဆင္းတာကိုေတာ့
 ေရွာင္လႊဲလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး” ဟု ေျပာသည္။ “က ်ေနာ္တို႔ ယေန႔ စတင္လုပ္ႏိုင္တဲ့
 ဦးေႏွာက္က ်န္းမာေရးကို အက ်ဳိးျပဳမယ့္ အေလ့အထ အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။
 အဲဒီ အေလ့အထေတြဟာ အသစ္ ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မယ္။ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈ အတြက္ 
လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္မယ္။ ဒါမွ မဟုတ္ က ်ေနာ္တို႔ ေန႔စဥ္ လုပ္ေဆာင္ေနက ်
 အေလ့အထမ်ား ျဖစ္တဲ့ ဥပမာ သားသမီးေျမးျမစ္မ်ားနဲ႔ ကစားျခင္း၊ ဥယ်ာဥ္ 
စိုက္ပ်ိဳးျခင္း စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အသစ္တစုံတရာ သင္ယူျခင္းက
 ဘယ္အ႐ြယ္မွ သင္သင္ ေနာက္မက ်ဘူး ဆိုေပမယ့္ အခ်ိန္ မဆိုင္းဘဲ မိမိတို႔
 ဦးေႏွာက္က ်န္းမာေရးကို အေလးထား ျပဳစု ထိန္းသိမ္းသင့္ပါတယ္” ဟု
 ေျပာသည္။ (www.bbc.com တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ Playing brain games ‘
of little benefit’, say experts ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစိုး ဘာသာျပန္သည္။) Credit: Burma.irrawaddy

+Public Health+ 
ဦးေႏွာက္က ်န္းမာေရး အတြက္ ကစားသည့္ ဂိမ္းမ်ားသည္ ဦးေႏွာက္၏ က ်န္းမာေရးကို
 အက ်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အနည္းငယ္သာ ရွိၿပီး၊ ဦးေႏွာက္က ်န္းမာေရး အတြက္
 ဂိမ္း ကစားမည့္ အစား ဥယ ်ာဥ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ အိမ္ အသုံးအေဆာင္မ်ားျဖင့္
ပန္းခ်ီ ဒီဇိုင္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ တူရိယာ တမ်ိဳးမ်ိဳး တီးမႈတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း
ကမာၻ႔ဦးေႏွာက္က ်န္းမာေရး ေကာင္စီ (Global Council on Brain Health) က
 အႀကံျပဳထားပါသည္။ ငယ္႐ြယ္စဥ္ အခ်ိန္မွာ ဥယ ်ာဥ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ပန္းခ်ီ ဒီဇိုင္း၊
 တူရိယာ တခုခု သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားၿပီး အသက္ႀကီးသည့္ အခါ ယင္းတို႔ထဲမွ
 တခုခုကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း အားျဖင့္ ဦးေႏွာက္လုပ္ေဆာင္မႈ ပ်က္စီးျခင္း
 နည္းပါးေစတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဂၤလန္ အေျခစိုက္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအား
 ကူညီေပးေနေသာ Age Uk အဖြဲ႕က အသစ္အဆန္း တခုခု သင္ယူျခင္းသည္
 ေနာက္က ်ေလ့ မရွိ ဟုလည္း အားေပးသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊
က ်န္းမာေရး အထူးကုမ်ား၊ ပါရဂူမ်ား ပါဝင္သည့္ ကမာၻ႔ဦးေႏွာက္က ်န္းမာေရး
 ေကာင္စီက ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ဦးေႏွာက္က ်န္းမာေရး အတြက္
 ရည္႐ြယ္ တီထြင္ထားသည့္ အြန္လိုင္း ဂိမ္းမ်ား၊ ဉာဏ္စမ္း ပေဟဠိဂိမ္းမ်ားသည္
အမ်ားထင္ျမင္သကဲ့သို႔ အက ်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွိေၾကာင္း၊ ဂိမ္းကစားသည့္
စြမ္းရည္ တိုးတက္လာေစကာမူ လူမႈဘဝႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေန႔စဥ္ဘ၀
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အားေပး ေစျခင္း မရွိဟု ေဖာ္ျပ
ထားသည္။ ဆူဒိုခုဂိမ္းကစားျခင္း အားျဖင့္ ဘ႑ာေရး စီမံခန႔္ခြဲမႈကို 
ပိုမိုေကာင္းလာေစသည့္ ဟူသည့္ အေထာက္အထား မရွိေၾကာင္းႏွင့္
 ယင္းသို႔ ဂိမ္းကစားမည့္ အစား မိမိတို႔၏ အေတြးအေခၚႏွင့္ လူေနမူဘဝမ်ား
ကို ရင့္သန္ေစေသာ အမူအက ်င့္မ်ားႏွင့္ အစားထိုး ေျပာင္းလဲသင့္ေၾကာင္း 
အစီအရင္ခံစာက အႀကံျပဳထားသည္။ READ အမ်ဳိးသမီး ေတြ အိမ္ေထာင္က  ်
ၿပီးရင္ ၀လာရတဲ့အေၾကာင္းရင္း ဥပမာအားျဖင့္ – ထိုက္ခ်ိကစားျခင္း၊ 
မိမိ၏ မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္ အဆက္ဆက္ကို ေလ့လာသုေတသနျပဳျခင္း၊ အေပ်ာ္တမ္း
 ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ ဥယ ်ာဥ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ နည္းပညာအသစ္မ်ားကို
 တီထြင္ႀကံဆျခင္း၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ စာေရးသားျခင္း၊ အႏုပညာတစ္ခုခု
လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ပရဟိတ လုပ္အားေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ Age UK အဖြဲ႕မွ
 ထိပ္တန္းသိပၸံပညာရွင္ တဦးျဖစ္ေသာ ဂ်ိမ္း(စ္) ဂြတ္ဒ္ဝင္း (James Goodwin) က “
အသက္ႀကီးလာတာနဲ႔ အမွ် ဦးေႏွာက္စြမ္းေဆာင္ရည္ က ်ဆင္းတာကိုေတာ့
 ေရွာင္လႊဲလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး” ဟု ေျပာသည္။ “က ်ေနာ္တို႔ ယေန႔ စတင္လုပ္ႏိုင္တဲ့
 ဦးေႏွာက္က ်န္းမာေရးကို အက ်ဳိးျပဳမယ့္ အေလ့အထ အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။
 အဲဒီ အေလ့အထေတြဟာ အသစ္ ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မယ္။ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈ အတြက္ 
လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္မယ္။ ဒါမွ မဟုတ္ က ်ေနာ္တို႔ ေန႔စဥ္ လုပ္ေဆာင္ေနက ်
 အေလ့အထမ်ား ျဖစ္တဲ့ ဥပမာ သားသမီးေျမးျမစ္မ်ားနဲ႔ ကစားျခင္း၊ ဥယ်ာဥ္ 
စိုက္ပ်ိဳးျခင္း စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အသစ္တစုံတရာ သင္ယူျခင္းက
 ဘယ္အ႐ြယ္မွ သင္သင္ ေနာက္မက ်ဘူး ဆိုေပမယ့္ အခ်ိန္ မဆိုင္းဘဲ မိမိတို႔
 ဦးေႏွာက္က ်န္းမာေရးကို အေလးထား ျပဳစု ထိန္းသိမ္းသင့္ပါတယ္” ဟု
 ေျပာသည္။ (www.bbc.com တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ Playing brain games ‘
of little benefit’, say experts ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစိုး ဘာသာျပန္သည္။) Credit: Burma.irrawaddy

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)