ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Sunday, August 13, 2017

=လူထုက ်န္းမာေရး(နံနက္ပိုင္း ေခါင္းကိုက္တတ္သူမ်ား ေရွာင္ရွားႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား)=

>
+Public Health+ 
အိပ္ေရး ပ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ေဟာ္မုန္းအေျပာင္းအလဲျဖစ္ကာ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း
 ျမန္လာၿပီး ေသြးတိုး လာႏိုင္သည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ား ေၾကာင့္
 ေခါင္းကိုက္ႏိုင္သည္။ Ibuprofen (သို႔မဟုတ္) Naproxen ေဆးတို႔ကဲ့သို႔
အလြယ္တကူ ဝယ္ယူႏိုင္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားက ယင္းအေျခအေနကို
သက္ သာေစႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ညဘက္ ကိုးနာရီထက္ၾကာေအာင္
 အိပ္စက္ျခင္း ေၾကာင့္လည္း ဦးေႏွာက္ သို႔ ေသြးစီးဆင္းမႈ ေလ ်ွာ ့က ်ေစကာ
 ေခါင္း ကိုက္ႏိုင္သည္။ Endorphin ဟုေခၚေသာ ေဟာ္မုန္း မ်ား နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္
 ဦးေႏွာက္ သို႔ ပို႔ေဆာင္ေသာေသြးေၾကာမ်ား က ်ဥ္းေျမာင္းသြား၍ ေခါင္းကိုက္ႏိုင္သည္။ ညပိုင္းအရက္အနည္းငယ္ေသာက္လ ်ွင္ပင္ ေရဓာတ္ခန္း ေျခာက္ႏိုင္ၿပီး
 ဦးေႏွာက္ သို႔ ေသြးစီးဆင္းမႈ ပမာဏသည္ ေလ ်ွာ ့နည္း ေစသျဖင့္ 
နံနက္ပိုင္းေခါင္းကိုက္ႏိုင္သည္။ 

အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းသည္ ေရဓာတ္ ျပန္ျဖည့္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဗီတာမင္စီ
 ေဆးျပား မ်ားက အရက္ေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားအတြက္ အသည္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။ ညဘက္အိပ္စက္ခ်ိန္တြင္ အဆက္မျပတ္
ေဟာက္တတ္ျခင္း ေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ က ေအာက္ဆီဂ်င္ ရရွိႏိုင္မႈ 
ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ ေအာက္ဆီဂ်င္ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာ မ်ား
 ေသြး စီးဆင္းမႈ ပိုမ်ားကာ ဦးေႏွာက္ ကို ဖိအားျဖစ္ေစၿပီး ေခါင္းကိုက္ႏိုင္သည္။ 
 ေကာ္ဖီ ေသာက္ၿပီး ေနာက္က ်မွအိပ္ရာဝင္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ေသြးေၾကာ မ်ား
ပိုက ်ယ္လာကာ ေခါင္းကိုက္ႏိုင္သည္။ စိတ္ဓာတ္က ်ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္
ေခါင္းကိုက္ေဝဒနာမ်ား အခ်ိန္မေရြး ခံစားရႏိုင္သည္။ စိတ္ဓာတ္က ်ပါက
 ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေျဖရွင္းသင့္သည္။ ေသြးတိုး ေနျခင္းေၾကာင့္လည္း 
မၾကာခဏ ေခါင္းကိုက္ နိုင္ သည္။ သို႔ေသာ္ ေခါင္းကိုက္ ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း
မ်ားစြာရွိေသာ ေၾကာင့္ ငုပ္လ ်ွဳိးေနေသာ အေၾကာင္းရင္း ရွိ၊မရွိ ဆရာဝန္ႏွင့္
 စစ္ ေဆးၾကည့္ၿပီးမွ ကုသမႈခံယူသင့္သည္။ 

—Ref:MNT 

Credit :7day daily

+Public Health+ 
အိပ္ေရး ပ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ေဟာ္မုန္းအေျပာင္းအလဲျဖစ္ကာ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း
 ျမန္လာၿပီး ေသြးတိုး လာႏိုင္သည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ား ေၾကာင့္
 ေခါင္းကိုက္ႏိုင္သည္။ Ibuprofen (သို႔မဟုတ္) Naproxen ေဆးတို႔ကဲ့သို႔
အလြယ္တကူ ဝယ္ယူႏိုင္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားက ယင္းအေျခအေနကို
သက္ သာေစႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ညဘက္ ကိုးနာရီထက္ၾကာေအာင္
 အိပ္စက္ျခင္း ေၾကာင့္လည္း ဦးေႏွာက္ သို႔ ေသြးစီးဆင္းမႈ ေလ ်ွာ ့က ်ေစကာ
 ေခါင္း ကိုက္ႏိုင္သည္။ Endorphin ဟုေခၚေသာ ေဟာ္မုန္း မ်ား နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္
 ဦးေႏွာက္ သို႔ ပို႔ေဆာင္ေသာေသြးေၾကာမ်ား က ်ဥ္းေျမာင္းသြား၍ ေခါင္းကိုက္ႏိုင္သည္။ ညပိုင္းအရက္အနည္းငယ္ေသာက္လ ်ွင္ပင္ ေရဓာတ္ခန္း ေျခာက္ႏိုင္ၿပီး
 ဦးေႏွာက္ သို႔ ေသြးစီးဆင္းမႈ ပမာဏသည္ ေလ ်ွာ ့နည္း ေစသျဖင့္ 
နံနက္ပိုင္းေခါင္းကိုက္ႏိုင္သည္။ 

အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းသည္ ေရဓာတ္ ျပန္ျဖည့္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဗီတာမင္စီ
 ေဆးျပား မ်ားက အရက္ေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားအတြက္ အသည္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။ ညဘက္အိပ္စက္ခ်ိန္တြင္ အဆက္မျပတ္
ေဟာက္တတ္ျခင္း ေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ က ေအာက္ဆီဂ်င္ ရရွိႏိုင္မႈ 
ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ ေအာက္ဆီဂ်င္ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာ မ်ား
 ေသြး စီးဆင္းမႈ ပိုမ်ားကာ ဦးေႏွာက္ ကို ဖိအားျဖစ္ေစၿပီး ေခါင္းကိုက္ႏိုင္သည္။ 
 ေကာ္ဖီ ေသာက္ၿပီး ေနာက္က ်မွအိပ္ရာဝင္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ေသြးေၾကာ မ်ား
ပိုက ်ယ္လာကာ ေခါင္းကိုက္ႏိုင္သည္။ စိတ္ဓာတ္က ်ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္
ေခါင္းကိုက္ေဝဒနာမ်ား အခ်ိန္မေရြး ခံစားရႏိုင္သည္။ စိတ္ဓာတ္က ်ပါက
 ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေျဖရွင္းသင့္သည္။ ေသြးတိုး ေနျခင္းေၾကာင့္လည္း 
မၾကာခဏ ေခါင္းကိုက္ နိုင္ သည္။ သို႔ေသာ္ ေခါင္းကိုက္ ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း
မ်ားစြာရွိေသာ ေၾကာင့္ ငုပ္လ ်ွဳိးေနေသာ အေၾကာင္းရင္း ရွိ၊မရွိ ဆရာဝန္ႏွင့္
 စစ္ ေဆးၾကည့္ၿပီးမွ ကုသမႈခံယူသင့္သည္။ 

—Ref:MNT 

Credit :7day daily

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)