ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Sunday, August 6, 2017

=လူထုက ်န္းမာေရး(ၾကက္ ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး အသိေပး ႏိႈးေဆာ္ခ်က္)=

>
/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
 +Public Health+

၁။ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ ရာသီမေရြး ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္းကို
ကမၻာ့တိရစၧာန္ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အရ သိရွိရပါသည္။
 သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ၾကက္၊ ဘဲ၊ ငုံးေမြးျမဴေရး ၿခံမ်ားကုိ ဇီဝလုံၿခံဳမႈစနစ္တက် ျမႇင့္တင္ရန္
လိုအပ္သည္။ ၾကက္ငွက္ တုပ္ေကြးေရာဂါ မျဖစ္ပြားေစေရး အတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း
 လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ပါရန္ အသိေပး ႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္-

 (က)ၾကက္၊ ဘဲႏွင့္ငုံးေမြးျမဴေရးၿခံမ်ား၏ ဇီဝလုံၿခံဳေရးကုိ အထူးဂ႐ုျပဳေဆာင္ရြက္ရန္၊
 (ခ) ၾကက္၊ ငုံးေမြးျမဴေရးၿခံမ်ားႏွင့္ ၾကက္၊ ဘဲအရွင္ေစ်းမ်ားတြင္ စနစ္တက ်

ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းျခင္း ပုံမွန္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊
  (ဂ) ေမြးျမဴေရးၿခံအတြင္းသို႔ ဝင္ပါက ႏွာေခါင္းစည္း၊ လက္အိတ္ စသည့္ အကာအကြယ္
 ပစၥည္းမ်ား စနစ္တက် ဝတ္ဆင္ရန္၊ 
(ဃ) ၾကက္၊ ငွက္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ၿပီးတိုင္း ၾကက္ၿခံမွ ထြက္သည့္အခါတိုင္း
 ဆပ္ျပာျဖင့္ လက္ေဆးျခင္းႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား
 ေဆာင္ရြက္ရန္၊

 (င) အသား၊ ဥတို႔ကုိ ေသခ်ာစြာ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးမွ စားသုံးရန္၊
 (စ) ၾကက္၊ ငွက္မ်ား ပုံမွန္မဟုတ္ဘဲ ႐ုတ္တရက္ ေသဆုံးပါက နီးစပ္ရာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ
 ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ထံသုိ႔ ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔ရန္၊ 
(ဆ) ေရာဂါႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေရာဂါစူးစမ္း ရွာေဖြျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္
 သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။


 ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
 +Public Health+

၁။ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ ရာသီမေရြး ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္းကို
ကမၻာ့တိရစၧာန္ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အရ သိရွိရပါသည္။
 သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ၾကက္၊ ဘဲ၊ ငုံးေမြးျမဴေရး ၿခံမ်ားကုိ ဇီဝလုံၿခံဳမႈစနစ္တက် ျမႇင့္တင္ရန္
လိုအပ္သည္။ ၾကက္ငွက္ တုပ္ေကြးေရာဂါ မျဖစ္ပြားေစေရး အတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း
 လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ပါရန္ အသိေပး ႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္-

 (က)ၾကက္၊ ဘဲႏွင့္ငုံးေမြးျမဴေရးၿခံမ်ား၏ ဇီဝလုံၿခံဳေရးကုိ အထူးဂ႐ုျပဳေဆာင္ရြက္ရန္၊
 (ခ) ၾကက္၊ ငုံးေမြးျမဴေရးၿခံမ်ားႏွင့္ ၾကက္၊ ဘဲအရွင္ေစ်းမ်ားတြင္ စနစ္တက ်

ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းျခင္း ပုံမွန္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊
  (ဂ) ေမြးျမဴေရးၿခံအတြင္းသို႔ ဝင္ပါက ႏွာေခါင္းစည္း၊ လက္အိတ္ စသည့္ အကာအကြယ္
 ပစၥည္းမ်ား စနစ္တက် ဝတ္ဆင္ရန္၊ 
(ဃ) ၾကက္၊ ငွက္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ၿပီးတိုင္း ၾကက္ၿခံမွ ထြက္သည့္အခါတိုင္း
 ဆပ္ျပာျဖင့္ လက္ေဆးျခင္းႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား
 ေဆာင္ရြက္ရန္၊

 (င) အသား၊ ဥတို႔ကုိ ေသခ်ာစြာ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးမွ စားသုံးရန္၊
 (စ) ၾကက္၊ ငွက္မ်ား ပုံမွန္မဟုတ္ဘဲ ႐ုတ္တရက္ ေသဆုံးပါက နီးစပ္ရာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ
 ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ထံသုိ႔ ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔ရန္၊ 
(ဆ) ေရာဂါႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေရာဂါစူးစမ္း ရွာေဖြျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္
 သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။


 ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)