ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Sunday, May 3, 2015

== ရုိးမားနဲ ့အင္တာတို ့အမွတ္ျပည့္ယူမယ့္စီးရီးေအပြဲစဥ္(၃၄)လာျပီ==

>
ဒီတစ္ပတ္ရဲ ႕ စီးရီးေအပြဲစဥ္(၃၄)ကိ ု ေမ ၃ ရက္ညပိ ုင္း မွ ာ ယွဥ္ၿပိ ဳင္ကစားတဲ ့အခါ အင္တာမီလန္က ခ်ီေယဗိ ုနဲ႔ ဆံ ုေတြ ႕ရမွ ာျဖစ္လိ ု ႔ ေျခကုန္ထုတ္ရဦးမွ ာျဖစ္ၿပီး ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၀င္ခြင္ ့အတြက္ အားထုတ္ရမယ္ ့ရုိမားတိ ု ႔ကလည္း ေျခစြမ္း မာေက ်ာတဲ ့ ဂ်ီႏိ ုအာနဲ ႔ဆံ ုေတြ ႕ရမွ ာမိ ု ႔ အႀကိတ္အနယ္ရွ ိမယ္ ့ ပြ ဲေကာင္းေတြအျဖစ္ ျမင္ေတြ ႕ရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

 **ရုိးမား နဲ ့ ဂ်ီႏိ ုအာ**
ပထမအေက ်ာ ့မွာ တစ္ဂိ ုး-ဂိ ုးမရွိနဲ ႔ႏု ိင္ထားတဲ ့ ရုိးမား တိ ု႔က အခုပြဲလည္း အိမ္ကြင္းျဖစ္တာမိ ု ႔ သံ ုးမွတ္ရေအာင္ ႀကိ ဳးစားရဦးမွ ာျဖစ္ပါတယ္။ ရုိးမားရဲ ႕လက္ရွ ိေျခစြမ္းဟာ နာပိ ုလီကိ ုအႏု ိင္ရေအာင္ကစားႏု ိင္ေပမယ္ ့ ႏု ိင္ပြ ဲဆက္ေန တဲ ့ ဂ်ီႏိ ုအာကိ ု ကစားရခက္မွ ာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရုိးမားရဲ ႕ လက္ရွ ိေျခစြမ္းက အားရစရာမရွ ိေပမယ္ ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္၀င္ခြင္ ့ တြန္းအားေၾကာင္ ့ ႏိ ုင္ပြ ဲရေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ပါလိမ္ ့မယ္။

 **အင္တာမီလန္ နဲ ့ခ်ီေယဗို**

ခ်ီေယဗိုနဲ႔ဆံုတဲ ့ ေနာက္ဆံုးေတြ႕ဆံ ုတဲ့သံုးပြဲမွာေတာ့ အင္တာမီလန္တို ႔ တစ္ပြဲမွမရႈံးခဲ ့ပါဘူး။ ပထမအေက ်ာ့ ဆံ ုေတြ ႕တဲ ့ပြ ဲမွာ အင္တာမီလန္က ႏွစ္ဂိ ုးျပတ္နဲ႔ ႏု ိင္ပြ ဲရ ထားပါတယ္။ ခ်ီေယဗိ ုကေတာ့ ရလဒ္ေကာင္းေအာင္၊ရုန္းကန္ေနရတဲ ့အခ်ိန္ကာလျဖစ္ၿပီး အင္တာမီလန္ရဲ ႕ ဥေရာပ၀င္ခြင္ ့အတြက္ အားထည္ ့ကစားမႈကိ ု ရင္ဆိ ုင္ရမွ ာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပြ ဲမွ ာ အင္တာမီလန္တိ ု ႔ ကပ္ၿပီးႏု ိင္ပြ ဲရသြ ား ႏု ိင္တဲ့ပြ ဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အျပန္အလွန္အႏု ိင္ယူေနတဲ့အသင္းေတြျဖစ္လို ႔ ဒီပြဲ ဟာ အႀကိတ္အနယ္ရွ ိပါလိမ္ ့မယ္။

  **အတၱလန္တာ နဲ ့လာဇီယို**
လာဇီယိ ုတို ႔အခု တေလာႏုိင္ပြဲေတြဆက္ေနၿပီး စိတ္ဓာတ္လည္းျမင့္ေန တာမိ ု ႔ အိမ္ကြင္းဆိ ုေပမယ္ ့ တုိ ့အတၱလန္တာပြ ဲမေခ်ာင္ ပါဘူး။ ပထမအေက်ာ့မွာ လာဇီယိုတို ႔ သံုးဂိုးျပတ္ႏု ိင္ပြ ဲ ရထားတာမိ ု ႔ အခုပြ ဲလည္း အႏု ိင္ဆိ ုတာ လာဇီယိ ုတိ ု ႔ အတြက္ပဲဆိ ုတာ ေျခစြမ္းျပႀကိဳးစားဦးမွ ာပါ။ 

**ဖီအိ ုရင္တီးနားနဲ ့စီဆီနာ** 

 ရႈံးပြ ဲေတြ ဆက္တိ ုက္ႀကံ ဳေတြ႕ေနရတဲ ့ ဖီအိ ုရင္တီးနား တိ ု ႔က ဆမ္ ့ဒိ ုးရီးယားကို ႏု ိင္ပြ ဲရခဲ ့တာေၾကာင္ ့ စိတ္ဓာတ္ တက္ႂကြေနပါတယ္။ တန္းဆင္းဖို ႔မ်ားေနတဲ့ စီဆီနာတိ ု ႔ အတြက္ ဖီအိ ုရင္တီးနားရဲ ႕ဖိအားေပးကစားမႈကိ ု ၾကံ ဳေတြ ႕ ရဖိ ု ႔ရွ ိေနပါတယ္။ ဒီပြ ဲမွ ာ ယူ၊ိ ုပါလိဂ္အတြက္ အမွတ္ရွ ာ ေဖြမယ္ ့ အိမ္ရွင္တိ ု ႔ပဲ အမွတ္ျပည္ ့ရယူသြ ားဖိ ု ႔ မ်ားပါတယ္။ ပထမအေက်ာ့မွာ ဗီ၊ိုနာတို ႔က ႏွစ္ဂိုး-တစ္ဂိုးနဲ ႔ ႏုိင္ ထားတာမို႔ အခုပြဲမွာေတာ့ အိမ္ကြင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ အူဒီးနိစ္တိ ု ႔ ခက္ခဲမယ္ ့ပြ ဲပါပဲ။ ႏွစ္သင္းစလံ ုးရႈ့းံပြ ဲ၊ သေရပြ ဲ ေတြမ်ားေနလို ႔ ဒီပြ ဲမွ ာ အၿပိ ဳင္အဆိ ုင္တိ ုက္စစ္ဖြင္ ့ကစား ၾကပါလိမ္ ့မယ္။ ဗီရုိနာေရာ အူဒီးနိစ္ပါ ဖိအားကင္းေန တာမိ ု ႔ ဂုဏ္သိက၊ာအတြက္ ႏုိင္ပြဲကိုေဖာ္ေဆာင္တဲ ့အခါ အိမ္ရွင္ရဲ ႕အားထုတ္မႈက ပိ ုၿပီးအရာထင္မယ္လို ႔ ယူဆပါ တယ္။ ။ 


+မိုးျမင့္လင္းလက္+

ဒီတစ္ပတ္ရဲ ႕ စီးရီးေအပြဲစဥ္(၃၄)ကိ ု ေမ ၃ ရက္ညပိ ုင္း မွ ာ ယွဥ္ၿပိ ဳင္ကစားတဲ ့အခါ အင္တာမီလန္က ခ်ီေယဗိ ုနဲ႔ ဆံ ုေတြ ႕ရမွ ာျဖစ္လိ ု ႔ ေျခကုန္ထုတ္ရဦးမွ ာျဖစ္ၿပီး ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၀င္ခြင္ ့အတြက္ အားထုတ္ရမယ္ ့ရုိမားတိ ု ႔ကလည္း ေျခစြမ္း မာေက ်ာတဲ ့ ဂ်ီႏိ ုအာနဲ ႔ဆံ ုေတြ ႕ရမွ ာမိ ု ႔ အႀကိတ္အနယ္ရွ ိမယ္ ့ ပြ ဲေကာင္းေတြအျဖစ္ ျမင္ေတြ ႕ရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

 **ရုိးမား နဲ ့ ဂ်ီႏိ ုအာ**
ပထမအေက ်ာ ့မွာ တစ္ဂိ ုး-ဂိ ုးမရွိနဲ ႔ႏု ိင္ထားတဲ ့ ရုိးမား တိ ု႔က အခုပြဲလည္း အိမ္ကြင္းျဖစ္တာမိ ု ႔ သံ ုးမွတ္ရေအာင္ ႀကိ ဳးစားရဦးမွ ာျဖစ္ပါတယ္။ ရုိးမားရဲ ႕လက္ရွ ိေျခစြမ္းဟာ နာပိ ုလီကိ ုအႏု ိင္ရေအာင္ကစားႏု ိင္ေပမယ္ ့ ႏု ိင္ပြ ဲဆက္ေန တဲ ့ ဂ်ီႏိ ုအာကိ ု ကစားရခက္မွ ာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရုိးမားရဲ ႕ လက္ရွ ိေျခစြမ္းက အားရစရာမရွ ိေပမယ္ ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္၀င္ခြင္ ့ တြန္းအားေၾကာင္ ့ ႏိ ုင္ပြ ဲရေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ပါလိမ္ ့မယ္။

 **အင္တာမီလန္ နဲ ့ခ်ီေယဗို**

ခ်ီေယဗိုနဲ႔ဆံုတဲ ့ ေနာက္ဆံုးေတြ႕ဆံ ုတဲ့သံုးပြဲမွာေတာ့ အင္တာမီလန္တို ႔ တစ္ပြဲမွမရႈံးခဲ ့ပါဘူး။ ပထမအေက ်ာ့ ဆံ ုေတြ ႕တဲ ့ပြ ဲမွာ အင္တာမီလန္က ႏွစ္ဂိ ုးျပတ္နဲ႔ ႏု ိင္ပြ ဲရ ထားပါတယ္။ ခ်ီေယဗိ ုကေတာ့ ရလဒ္ေကာင္းေအာင္၊ရုန္းကန္ေနရတဲ ့အခ်ိန္ကာလျဖစ္ၿပီး အင္တာမီလန္ရဲ ႕ ဥေရာပ၀င္ခြင္ ့အတြက္ အားထည္ ့ကစားမႈကိ ု ရင္ဆိ ုင္ရမွ ာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပြ ဲမွ ာ အင္တာမီလန္တိ ု ႔ ကပ္ၿပီးႏု ိင္ပြ ဲရသြ ား ႏု ိင္တဲ့ပြ ဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အျပန္အလွန္အႏု ိင္ယူေနတဲ့အသင္းေတြျဖစ္လို ႔ ဒီပြဲ ဟာ အႀကိတ္အနယ္ရွ ိပါလိမ္ ့မယ္။

  **အတၱလန္တာ နဲ ့လာဇီယို**
လာဇီယိ ုတို ႔အခု တေလာႏုိင္ပြဲေတြဆက္ေနၿပီး စိတ္ဓာတ္လည္းျမင့္ေန တာမိ ု ႔ အိမ္ကြင္းဆိ ုေပမယ္ ့ တုိ ့အတၱလန္တာပြ ဲမေခ်ာင္ ပါဘူး။ ပထမအေက်ာ့မွာ လာဇီယိုတို ႔ သံုးဂိုးျပတ္ႏု ိင္ပြ ဲ ရထားတာမိ ု ႔ အခုပြ ဲလည္း အႏု ိင္ဆိ ုတာ လာဇီယိ ုတိ ု ႔ အတြက္ပဲဆိ ုတာ ေျခစြမ္းျပႀကိဳးစားဦးမွ ာပါ။ 

**ဖီအိ ုရင္တီးနားနဲ ့စီဆီနာ** 

 ရႈံးပြ ဲေတြ ဆက္တိ ုက္ႀကံ ဳေတြ႕ေနရတဲ ့ ဖီအိ ုရင္တီးနား တိ ု ႔က ဆမ္ ့ဒိ ုးရီးယားကို ႏု ိင္ပြ ဲရခဲ ့တာေၾကာင္ ့ စိတ္ဓာတ္ တက္ႂကြေနပါတယ္။ တန္းဆင္းဖို ႔မ်ားေနတဲ့ စီဆီနာတိ ု ႔ အတြက္ ဖီအိ ုရင္တီးနားရဲ ႕ဖိအားေပးကစားမႈကိ ု ၾကံ ဳေတြ ႕ ရဖိ ု ႔ရွ ိေနပါတယ္။ ဒီပြ ဲမွ ာ ယူ၊ိ ုပါလိဂ္အတြက္ အမွတ္ရွ ာ ေဖြမယ္ ့ အိမ္ရွင္တိ ု ႔ပဲ အမွတ္ျပည္ ့ရယူသြ ားဖိ ု ႔ မ်ားပါတယ္။ ပထမအေက်ာ့မွာ ဗီ၊ိုနာတို ႔က ႏွစ္ဂိုး-တစ္ဂိုးနဲ ႔ ႏုိင္ ထားတာမို႔ အခုပြဲမွာေတာ့ အိမ္ကြင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ အူဒီးနိစ္တိ ု ႔ ခက္ခဲမယ္ ့ပြ ဲပါပဲ။ ႏွစ္သင္းစလံ ုးရႈ့းံပြ ဲ၊ သေရပြ ဲ ေတြမ်ားေနလို ႔ ဒီပြ ဲမွ ာ အၿပိ ဳင္အဆိ ုင္တိ ုက္စစ္ဖြင္ ့ကစား ၾကပါလိမ္ ့မယ္။ ဗီရုိနာေရာ အူဒီးနိစ္ပါ ဖိအားကင္းေန တာမိ ု ႔ ဂုဏ္သိက၊ာအတြက္ ႏုိင္ပြဲကိုေဖာ္ေဆာင္တဲ ့အခါ အိမ္ရွင္ရဲ ႕အားထုတ္မႈက ပိ ုၿပီးအရာထင္မယ္လို ႔ ယူဆပါ တယ္။ ။ 


+မိုးျမင့္လင္းလက္+

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)