ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Thursday, May 21, 2015

== ေျခကုန္ထုတ္ၾကရဦးမယ္ ့ဘြန္ဒက္လီဂါရာသီကုန္ပြဲေတြလာျပီ==

>
ဂ်ာမနီေျမက ဘြန္ဒက္လီဂါပြဲစဥ္ေတြရဲ ႕ ရာသီကုန္ပြဲေတြကိ ု ဆင္ႏႊဲနၾက ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေမ ၂၃ ရက္မွ ာ ေတာ့ ဘြန္ဒက္လီဂါပြဲစဥ္(၃၄)ကိ ု ယွဥ္ၿပိ ဳင္ ကစားၾကမွ ာျဖစ္လိ ု ႔ ေျခကုန္ထုတ္ၾကရဦးမယ္ ့ ပြဲေတြအျဖစ္ ျမင္ေတြ ့အားေပးရပါဦးမယ္။

**ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္ ႏွ င္ ့ မိန္ ႔ဇ္**
 ၿပီးခဲ့တဲ ့ပြဲစဥ္မွာ ဖ၊ိုင္းဘတ္ကိ ု အေ၀းကြင္းမွာ ႏွစ္ဂိုး-တစ္ဂိ ုးနဲ႔ ၊ႈံးခဲ ့တဲ့ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္တိ ု ႔အတြက္ အခုပြဲမွာမိန္ ႔ဇ္ကိ ုေတာ့ အႏုိင္ရေအာင္ ကစားပါ လိမ္ ့မယ္။ အမွတ္လိုအပ္မႈမရွိ ေတာ့တဲ ့ ဒီႏွစ္သင္းရဲ ႕ အားၿပိဳင္ပြဲမွ ာေတာ့ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္တိ ု ႔က ေ၀ဖန္ျပစ္တင္မႈေတြကိ ု ဖယ္ရွ ားဖို ႔အတြက္ အားသြန္ ရပါဦးမယ္။ ရာသီကုန္ခ်ိန္မွ ာ ေျခစြမ္းက ်ဆင္းလာတဲ ့ မိန္ ႔ဇ္တိ ု ႔အတြက္ အမွတ္ ရဖိ ု ႔ မလြယ္တဲ ့ပြဲပါပဲ။ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္တို ႔က ရာသီကုန္ခ်ိန္မွာကစားအားခ်လိ ုက္ သလိ ုျဖစ္ခဲ ့တာမုိ ႔ ရလဒ္ပိ ုင္း ဆိ ုးရြ ားမႈေတြနဲ ႔ ၾကံ ဳေတြ ႕ခဲ ့ရတာေၾကာင္ ့ နည္းျပဂြ ါဒီယိ ုလာအတြက္အႏုိင္ရလဒ္ေတြရရွိေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ျပင္ဆင္လာပါ လိမ္ ့မယ္။ ဒီပြဲမွ ာ အႏုိင္ဆိ ုတာ ဘိ ုင္ယန္ျမဴးနစ္ကလြဲၿပီး အျခားမျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။

**ဟန္နို ဗာႏွင္ ့ ဖရုိင္းဘတ္**


တန္းမဆင္းရေရးႀကိ ဳးစားရမယ္ ့ ဟန္ႏိ ုဗာန႔ဲဖရုိင္းဘတ္တိ ု ႔ပြဲကေတာ့ အႀကိတ္အနယ္အရွိဆံ ုးပြဲစဥ္ျဖစ္လာပါလိမ္ ့မယ္။ ႏွစ္သင္းစလံ ုးအမွတ္လိုအပ္ေနတာ မိ ု ႔ ဒီပြဲဟာ အျပန္အလွန္ထုိး ေဖာက္တိ ုက္စစ္ဆင္မႈေတြနဲ ႔ အႀကိတ္အနယ္ရွိမယ့္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ ဖရုိင္းဘတ္တို ႔က ၿပီးခဲ့တဲ ့ပြဲစဥ္မွာဘိ ုင္ယန္ျမဴးနစ္ကိ ု ႏွစ္ဂိ ုး- တစ္ဂိုးနဲ႔ အႏုိင္ကစားထားတာမို ႔ အခုပြဲမွာေတာ့ ဟန္ႏိုဗာကိုဖိအားေပးမွာေသခ်ာေနပါတယ္။ သေရပြဲ၊ ရႈံးပြေတြ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚေနတဲ ့ ဟန္ႏိုဗာတိ ု ႔ အမွတ္ရဖို ႔ ခက္ခဲပါလိမ္ ့မယ္။  


**ေဒါ့မြန္ ႏွင္ ့ ၀ါဒါဘရီမင္**
ဒီပြဲလည္း အႀကိတ္အနယ္ရွိမယ္ ့ပြဲျဖစ္လာပါလိမ္ ့မယ္။ ေဒါ့မြန္တိ ု ႔က ႏုိင္ပြဲေတြဆက္ေနသလိ ု ၀ါဒါဘရီမင္တို ႔ကလည္း ႏုိင္ပြဲရေအာင္ ျပန္လည္ရုန္းထ ႏုိင္ခဲ ့တာမိ ု ႔ အခုပြဲဟာ ၿပိ ဳင္ဆုိင္မႈျပင္းထန္မယ္ ့ပြဲပါ။ ၿပီးခဲ ့တဲ ့ပြဲမွာမြန္ခ်န္ဂလာဘတ္ကိုအိမ္ကြင္းမွာ ႏွစ္ဂိ ုးျပတ္ရႈံးခဲ ့တဲ ့ ၀ါဒါဘရီမင္တိ ု ႔ အေ၀းကြင္းမွာ ႏုိင္ပြဲရွာေဖြဖို႔ ျပင္ဆင္ပါလိမ္ ့မယ္။ ၀ုဖ္ဘတ္ကို ရႈံးထားတဲ့ ေဒါ့မြန္တို႔ကလည္း အႏုိင္ရေရးႀကိ ဳးစားမွာမိ ု ႔ ဒီပြဲဟာ အမွတ္ခြဲေ၀ယူရမယ္ ့ အေနအထားဆိုက္သြား ႏုိင္ပါတယ္။ 

** မြန္ခ်န္ ႏွင္ ့ ေအာ့စ္ ဘတ္** 

ခ်န္ပီယံလိဂ္၀င္ခြင္ ့အတြက္ ခိ ုင္မာေအာင္ႀကိ ဳးစားေနတဲ ့ မြန္ခ်န္တို ႔ အင္အားအျပည္ ့သံ ုးရမယ္ ့ပြဲျဖစ္သလိ ု ေအာ့စ္ဘတ္တိ ု႔ကလည္း အမွတ္ျပည္ ့ရေရး အတြက္ အားကုန္ထုတ္မယ့္ပြဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တိ ုက္စစ္ပိုင္းမွာမြန္ခ်န္တိ ု႔က အားသာခ်က္ရွိသလိ ု ခံစစ္ပိ ုင္းလည္း က ်စ္လ ်စ္သိပ္သည္းတဲ ့ စြမ္းရည္ရွိတာမို ႔ ေအာ့စ္ဘတ္တို ႔ မလြယ္ပါဘူး။ အိမ္ရွင္ ႏုိင္ပြဲရႏုိင္တဲ ့ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ 

**ေဟာ့ဖန္ ဟိ န္ းႏွင္ ့ ဟာသာဘာလင္**

 ေဟာ့ဖန္ဟိန္းတို႔က ၿပီးခဲ ့တဲ ့ပြဲစဥ္မွာေလဗာကူဆင္ကိ ု ႏွစ္ဂိ ုးျပတ္ရႈံးခဲ ့သလိ ု ဟာသာဘာလင္တို ႔ကလည္း သေရပြဲျဖစ္ထားပါတယ္။ ခံစစ္ပိုင္းအားနည္းမႈရွိတဲ ့ ေဟာ့ဖန္ဟိန္းအတြက္ ဒီပြဲမွာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျမင္ ့ျမင့္ထားဖို႔ေတာ့ ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ ။ 


+မိုးျမင့္လင္းလက္+

ဂ်ာမနီေျမက ဘြန္ဒက္လီဂါပြဲစဥ္ေတြရဲ ႕ ရာသီကုန္ပြဲေတြကိ ု ဆင္ႏႊဲနၾက ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေမ ၂၃ ရက္မွ ာ ေတာ့ ဘြန္ဒက္လီဂါပြဲစဥ္(၃၄)ကိ ု ယွဥ္ၿပိ ဳင္ ကစားၾကမွ ာျဖစ္လိ ု ႔ ေျခကုန္ထုတ္ၾကရဦးမယ္ ့ ပြဲေတြအျဖစ္ ျမင္ေတြ ့အားေပးရပါဦးမယ္။

**ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္ ႏွ င္ ့ မိန္ ႔ဇ္**
 ၿပီးခဲ့တဲ ့ပြဲစဥ္မွာ ဖ၊ိုင္းဘတ္ကိ ု အေ၀းကြင္းမွာ ႏွစ္ဂိုး-တစ္ဂိ ုးနဲ႔ ၊ႈံးခဲ ့တဲ့ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္တိ ု ႔အတြက္ အခုပြဲမွာမိန္ ႔ဇ္ကိ ုေတာ့ အႏုိင္ရေအာင္ ကစားပါ လိမ္ ့မယ္။ အမွတ္လိုအပ္မႈမရွိ ေတာ့တဲ ့ ဒီႏွစ္သင္းရဲ ႕ အားၿပိဳင္ပြဲမွ ာေတာ့ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္တိ ု ႔က ေ၀ဖန္ျပစ္တင္မႈေတြကိ ု ဖယ္ရွ ားဖို ႔အတြက္ အားသြန္ ရပါဦးမယ္။ ရာသီကုန္ခ်ိန္မွ ာ ေျခစြမ္းက ်ဆင္းလာတဲ ့ မိန္ ႔ဇ္တိ ု ႔အတြက္ အမွတ္ ရဖိ ု ႔ မလြယ္တဲ ့ပြဲပါပဲ။ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္တို ႔က ရာသီကုန္ခ်ိန္မွာကစားအားခ်လိ ုက္ သလိ ုျဖစ္ခဲ ့တာမုိ ႔ ရလဒ္ပိ ုင္း ဆိ ုးရြ ားမႈေတြနဲ ႔ ၾကံ ဳေတြ ႕ခဲ ့ရတာေၾကာင္ ့ နည္းျပဂြ ါဒီယိ ုလာအတြက္အႏုိင္ရလဒ္ေတြရရွိေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ျပင္ဆင္လာပါ လိမ္ ့မယ္။ ဒီပြဲမွ ာ အႏုိင္ဆိ ုတာ ဘိ ုင္ယန္ျမဴးနစ္ကလြဲၿပီး အျခားမျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။

**ဟန္နို ဗာႏွင္ ့ ဖရုိင္းဘတ္**


တန္းမဆင္းရေရးႀကိ ဳးစားရမယ္ ့ ဟန္ႏိ ုဗာန႔ဲဖရုိင္းဘတ္တိ ု ႔ပြဲကေတာ့ အႀကိတ္အနယ္အရွိဆံ ုးပြဲစဥ္ျဖစ္လာပါလိမ္ ့မယ္။ ႏွစ္သင္းစလံ ုးအမွတ္လိုအပ္ေနတာ မိ ု ႔ ဒီပြဲဟာ အျပန္အလွန္ထုိး ေဖာက္တိ ုက္စစ္ဆင္မႈေတြနဲ ႔ အႀကိတ္အနယ္ရွိမယ့္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ ဖရုိင္းဘတ္တို ႔က ၿပီးခဲ့တဲ ့ပြဲစဥ္မွာဘိ ုင္ယန္ျမဴးနစ္ကိ ု ႏွစ္ဂိ ုး- တစ္ဂိုးနဲ႔ အႏုိင္ကစားထားတာမို ႔ အခုပြဲမွာေတာ့ ဟန္ႏိုဗာကိုဖိအားေပးမွာေသခ်ာေနပါတယ္။ သေရပြဲ၊ ရႈံးပြေတြ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚေနတဲ ့ ဟန္ႏိုဗာတိ ု ႔ အမွတ္ရဖို ႔ ခက္ခဲပါလိမ္ ့မယ္။  


**ေဒါ့မြန္ ႏွင္ ့ ၀ါဒါဘရီမင္**
ဒီပြဲလည္း အႀကိတ္အနယ္ရွိမယ္ ့ပြဲျဖစ္လာပါလိမ္ ့မယ္။ ေဒါ့မြန္တိ ု ႔က ႏုိင္ပြဲေတြဆက္ေနသလိ ု ၀ါဒါဘရီမင္တို ႔ကလည္း ႏုိင္ပြဲရေအာင္ ျပန္လည္ရုန္းထ ႏုိင္ခဲ ့တာမိ ု ႔ အခုပြဲဟာ ၿပိ ဳင္ဆုိင္မႈျပင္းထန္မယ္ ့ပြဲပါ။ ၿပီးခဲ ့တဲ ့ပြဲမွာမြန္ခ်န္ဂလာဘတ္ကိုအိမ္ကြင္းမွာ ႏွစ္ဂိ ုးျပတ္ရႈံးခဲ ့တဲ ့ ၀ါဒါဘရီမင္တိ ု ႔ အေ၀းကြင္းမွာ ႏုိင္ပြဲရွာေဖြဖို႔ ျပင္ဆင္ပါလိမ္ ့မယ္။ ၀ုဖ္ဘတ္ကို ရႈံးထားတဲ့ ေဒါ့မြန္တို႔ကလည္း အႏုိင္ရေရးႀကိ ဳးစားမွာမိ ု ႔ ဒီပြဲဟာ အမွတ္ခြဲေ၀ယူရမယ္ ့ အေနအထားဆိုက္သြား ႏုိင္ပါတယ္။ 

** မြန္ခ်န္ ႏွင္ ့ ေအာ့စ္ ဘတ္** 

ခ်န္ပီယံလိဂ္၀င္ခြင္ ့အတြက္ ခိ ုင္မာေအာင္ႀကိ ဳးစားေနတဲ ့ မြန္ခ်န္တို ႔ အင္အားအျပည္ ့သံ ုးရမယ္ ့ပြဲျဖစ္သလိ ု ေအာ့စ္ဘတ္တိ ု႔ကလည္း အမွတ္ျပည္ ့ရေရး အတြက္ အားကုန္ထုတ္မယ့္ပြဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တိ ုက္စစ္ပိုင္းမွာမြန္ခ်န္တိ ု႔က အားသာခ်က္ရွိသလိ ု ခံစစ္ပိ ုင္းလည္း က ်စ္လ ်စ္သိပ္သည္းတဲ ့ စြမ္းရည္ရွိတာမို ႔ ေအာ့စ္ဘတ္တို ႔ မလြယ္ပါဘူး။ အိမ္ရွင္ ႏုိင္ပြဲရႏုိင္တဲ ့ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ 

**ေဟာ့ဖန္ ဟိ န္ းႏွင္ ့ ဟာသာဘာလင္**

 ေဟာ့ဖန္ဟိန္းတို႔က ၿပီးခဲ ့တဲ ့ပြဲစဥ္မွာေလဗာကူဆင္ကိ ု ႏွစ္ဂိ ုးျပတ္ရႈံးခဲ ့သလိ ု ဟာသာဘာလင္တို ႔ကလည္း သေရပြဲျဖစ္ထားပါတယ္။ ခံစစ္ပိုင္းအားနည္းမႈရွိတဲ ့ ေဟာ့ဖန္ဟိန္းအတြက္ ဒီပြဲမွာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျမင္ ့ျမင့္ထားဖို႔ေတာ့ ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ ။ 


+မိုးျမင့္လင္းလက္+

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)