ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Wednesday, May 20, 2015

==လူထုက ်န္းမာေရး(ျမန္မာ႔ေဆးဖက္ဝင္ ကနေဖာ့ပင္)==

>
**Public Health** 
အလြန္ေသးငယ္ေသာ အရပ္ေဒသမ်ားမွအပ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား ေရခ်ိဳပိုင္း ေရစပ္မ်ားတြင္ အမ်ားအျပားေတြ႕ရပါတယ္။ သဘာ၀အေလ ်ာက္ အေလ့က ်တဲ့ အပင္လည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကနေဖာ့ပင္ဟာေရစပ္ ရႊံ႕ႏြံမ်ားက၌ ေပါက္သည့္ ပင္ေပ်ာ့ပင္ငယ္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ အျမင့္ ၁- ၂ ေပထိ ရွိ၏ ။ တစ္ပင္လံုး ေျပာင္ေခ်ာေနသည္။ သို႔မဟုတ္ တစ္ခါတစ္ရံ အေမြးႏုမ်ား ဖံုးလႊမ္းေနသည္။ ကိုင္းျဖာသည္။ အဆစ္မ်ားမွ ေဖာ့ကဲ႔သို႔ ေပါ့ပါးေသာ အျဖဴေရာင္ အျမစ္မ်ား ျဖာထြက္သည္။ အရြက္မ်ား ေသးသြယ္ၿပီး ငွက္ေတာင္ပံု ရွိသည္။ ၁ လက္မမွ ၃ လက္မထိ ရွည္သည္။ ရြက္ရင္း က ်ဥ္းသြယ္သည္။ အပြင့္မွာစိမ္းႏုေရာင္ရွိသည္။ ပြင့္ၫွာမဲ့သည္။ ထိပ္ထြက္ပန္းပြင့္ ျဖစ္သည္။ ပြင့္ခ်ိန္မွာ သီတင္းကၽြတ္လမွ တေပါင္းလ အထိ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာေဆးက ်မ္းမ်ား အလိုအရ ကနေဖာ့သည္ ငန္ခါး အရသာ ရွိ၏ ။ သည္းေျခ ၊ သလိပ္ကိုႏိုင္၏ ။ ေဖာေရာင္ျခင္း ၊ ႏူနာ ၊ အေရျပားေရာဂါ ၊ ေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ စသည္တို႔မွ ကင္းေ၀း၏။

၁။ အရြက္ကိုႀကိတ္၍ ဦးေခါင္းတြင္ အံုေပးျခင္းျဖင့္ ဦးေႏွာက္ ပူျခင္းကို ေအးေစသည္။ အေရျပားႏွင့္ အေၾကာေရာဂါမ်ား အတြက္လည္း သံုးသည္။

၂။ အရြက္ရည္ကို ႏြားႏို႔ႏွင့္ ျဖစ္ေစ ၊ ဆိတ္ႏို႔ႏွင့္ ျဖစ္ေစ ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ ဆီးပူေညာင္းက ်နာကို ေပ်ာက္ေစသည္။

၃။ ကနေဖာ့ကို ျပဳတ္၍ တို႔စားခ့ဲေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ျပဳတ္ရည္ျဖင့္ ေခၽြးေအာင္းခဲ့ေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာေရာင္ျခင္း ေပ်ာက္၏။

 ၄။ ကနေဖာ့ ပဥၥငါးပါးရည္ အနည္းငယ္မွ် ေသာက္ေသာ ္ ေက ်ာက္ျဖဴေပါက္ေသာေရာဂါ ၊ အေရျပားေရာဂါ ၊ ျခင္ဆီကို တိုးေသာေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္ကင္း၏။

၅။ကနေဖာ့ရည္ကို ပ်ားရည္ႏွင့္ ေရာေသာက္ေသာ ္ ေက ်ာက္ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း၏။

၆။ ကနေဖာ့ တစ္ပင္လံုးအား ဆန္ေဆးရည္ ၊ မုန္ညင္းဆီထည့္၍ျပဳတ္ၿပီး ဆားအနည္းငယ္ ထည့္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ အသည္း အားနည္း ေသာေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္းေစ၏။

+Myawady Health+

**Public Health** 
အလြန္ေသးငယ္ေသာ အရပ္ေဒသမ်ားမွအပ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား ေရခ်ိဳပိုင္း ေရစပ္မ်ားတြင္ အမ်ားအျပားေတြ႕ရပါတယ္။ သဘာ၀အေလ ်ာက္ အေလ့က ်တဲ့ အပင္လည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကနေဖာ့ပင္ဟာေရစပ္ ရႊံ႕ႏြံမ်ားက၌ ေပါက္သည့္ ပင္ေပ်ာ့ပင္ငယ္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ အျမင့္ ၁- ၂ ေပထိ ရွိ၏ ။ တစ္ပင္လံုး ေျပာင္ေခ်ာေနသည္။ သို႔မဟုတ္ တစ္ခါတစ္ရံ အေမြးႏုမ်ား ဖံုးလႊမ္းေနသည္။ ကိုင္းျဖာသည္။ အဆစ္မ်ားမွ ေဖာ့ကဲ႔သို႔ ေပါ့ပါးေသာ အျဖဴေရာင္ အျမစ္မ်ား ျဖာထြက္သည္။ အရြက္မ်ား ေသးသြယ္ၿပီး ငွက္ေတာင္ပံု ရွိသည္။ ၁ လက္မမွ ၃ လက္မထိ ရွည္သည္။ ရြက္ရင္း က ်ဥ္းသြယ္သည္။ အပြင့္မွာစိမ္းႏုေရာင္ရွိသည္။ ပြင့္ၫွာမဲ့သည္။ ထိပ္ထြက္ပန္းပြင့္ ျဖစ္သည္။ ပြင့္ခ်ိန္မွာ သီတင္းကၽြတ္လမွ တေပါင္းလ အထိ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာေဆးက ်မ္းမ်ား အလိုအရ ကနေဖာ့သည္ ငန္ခါး အရသာ ရွိ၏ ။ သည္းေျခ ၊ သလိပ္ကိုႏိုင္၏ ။ ေဖာေရာင္ျခင္း ၊ ႏူနာ ၊ အေရျပားေရာဂါ ၊ ေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ စသည္တို႔မွ ကင္းေ၀း၏။

၁။ အရြက္ကိုႀကိတ္၍ ဦးေခါင္းတြင္ အံုေပးျခင္းျဖင့္ ဦးေႏွာက္ ပူျခင္းကို ေအးေစသည္။ အေရျပားႏွင့္ အေၾကာေရာဂါမ်ား အတြက္လည္း သံုးသည္။

၂။ အရြက္ရည္ကို ႏြားႏို႔ႏွင့္ ျဖစ္ေစ ၊ ဆိတ္ႏို႔ႏွင့္ ျဖစ္ေစ ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ ဆီးပူေညာင္းက ်နာကို ေပ်ာက္ေစသည္။

၃။ ကနေဖာ့ကို ျပဳတ္၍ တို႔စားခ့ဲေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ျပဳတ္ရည္ျဖင့္ ေခၽြးေအာင္းခဲ့ေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာေရာင္ျခင္း ေပ်ာက္၏။

 ၄။ ကနေဖာ့ ပဥၥငါးပါးရည္ အနည္းငယ္မွ် ေသာက္ေသာ ္ ေက ်ာက္ျဖဴေပါက္ေသာေရာဂါ ၊ အေရျပားေရာဂါ ၊ ျခင္ဆီကို တိုးေသာေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္ကင္း၏။

၅။ကနေဖာ့ရည္ကို ပ်ားရည္ႏွင့္ ေရာေသာက္ေသာ ္ ေက ်ာက္ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း၏။

၆။ ကနေဖာ့ တစ္ပင္လံုးအား ဆန္ေဆးရည္ ၊ မုန္ညင္းဆီထည့္၍ျပဳတ္ၿပီး ဆားအနည္းငယ္ ထည့္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ အသည္း အားနည္း ေသာေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္းေစ၏။

+Myawady Health+

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)