ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Thursday, May 28, 2015

==မဲေဆာက္ျမိဳ ့အထည္ခ ်ဳပ္စက္ရုံအလုပ္သမား၁ဦးလုပ္အားခမရပဲ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရသျဖင့္ ထိုင္းအလုပ္သမားရုံးတိုင္ၾကား==

> (ဓာတ္ပုံ--ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနအလုပ္သမားကာကြယ္ေရးရုံး (ဆ၀ါဒိကန္-LPO)ေရွ ့မွာဒီေန ့ေတြ ့ရတဲ့ကိုေသာ္ နဲ ့ဆရာမိုး)
+(ေမလ၂၈ရက္၊၂၀၁၅-ေသာင္ရင္းနဂါး)+

မၾကာခဏဆိုသလိုအလုပ္လုပ္ရျပီးလုပ္အားခမရတတ္ၾကေသာျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ ်ားရွိၾကရာ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မဲေဆာက္ျမိဳ ့မွာအလားတူလုပ္အားခမရပဲအလုပ္ျဖဳတ္ခံရသည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုေပါၚေပါက္
ခဲ့သည္။။ေနရာက မဲေဆာက္ျမိဳ ့ေငွ ့မုရြာရွိTextအထည္ခ ်ဳပ္စက္ရုံတြင္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါအမႈနွင့္စပ္လ ်ဥ္းျပီးကာယကံရွင္အလုပ္သမားကိုေသာ္က**မေန ့ညကပဲအလုပ္ျဖဳတ္ခံရတာပါ။
က ်ေနာ္မၾကာခဏ ေနမေကာင္းျဖစ္တိုင္းေဆၚရုံေဆးေပးခန္းရဲ ့အေထာက္အထား(ဓာတ္မွန္ကစျပီး)
စက္ရုံရုံးခန္းကိုပူးတြဲတင္ျပပါတယ္။ က ်ေနာ္တို ့စက္ရုံမွာအလုပ္ရွင္(ထိုင္း)အသိုင္းအ၀ိုင္းကဆက္ဆံေရးရုိင္းပ ်ပါတယ္။
မေန ့ညကအရက္ေတာင္မေသာက္တတ္တဲ ့က ်ေနာ္ ့ကို ေဆးသမားလို ့စြပ္စြဲဆဲဆိုျပီးအလုပ္ျဖဳတ္ပစ္
လိုက္တာပါ၊ဒါေၾကာင့္JACBAဆရာမိုးဆီဆက္သြယ္ျပီးလုံး၀မေပး၇ေသးတဲ့၂၀ရက္စာလုပ္ခလစာရယ္၊ က ်ေနာ္ ့လုပ္သက္က၁နွစ္ရွိတာမို ့လုပ္သက္အလိုက္နစ္နာေၾကး၃လရဖို ့ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနကို
လာေရာက္ဆက္သြယ္တိုင္ၾကားရတာပါ** ဟုရွင္းျပသည္။

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မဲေဆာက္ျမိဳ ့တြင္တရား၀င္စက္ရုံအလုပ္ရုံေပါင္း(၂၀၀)ေက ်ာ္ရွိျပီးတရားမ၀င္
အိမ္တြင္းမႈအလုပ္ရုံ(ေခါၚ)အိမ္ရုံငယ္ေပါင္း၁၀၀၀ေက ်ာ္ရွိသည္။ အဆိုပါတရား၀င္နွင့္တရားမ၉င္စက္ရုံမ ်ားတြင္၀င္ေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္း
အလုပ္သမားအမ ်ားစုမွာထိုင္းအစိုးရကသတ္မွတ္ထားေသာေန ့စားခ(၃၀၀)ဘတ္နွင့္အခ ်ိန္ပို၁နာရီလ ်ွင္
၅၆ဘတ္မရၾကေသာ္လည္းၾကိဳတင္အေၾကာင္းမၾကားပဲ(အလုပ္သမားဘက္ကိုမည္သည့္ျပင္ဆင္ခြင့္မွ
မေပးပဲ)ရုတ္တရက္ဆိုသလိုအလုပ္ျဖဳတ္ပစ္မႈမ ်ားမွာတိုးပြားျဖစ္ေပါၚေနေၾကာင္း၊ထိုင္းအလုပ္သမား
၀န္ၾကီးဌာနအလုပ္သမားကာကြယ္ေရးရုံး(ဆ၀ါဒိကန္-LPO)သို ့ေရာက္ရွိသည့္အခါတြင္လည္းယခုစစ္အစိုးရသက္တမ္း၁နွစ္ေက ်ာ္အတြင္းေနွးေကြးေသာ
တရားစီရင္မႈေၾကာင့္ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ ်ားမွာမ ်ားစြာနစ္နာရေၾကာင္း ထိုင္းနိုင္ငံအေျခစိုက္ျမန္မာျပည္သားမ ်ားအေရးပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ(JACBA)ကသုံးသပ္တင္ျပသည္။

(ဓာတ္ပုံ--ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနအလုပ္သမားကာကြယ္ေရးရုံး (ဆ၀ါဒိကန္-LPO)ေရွ ့မွာဒီေန ့ေတြ ့ရတဲ့ကိုေသာ္ နဲ ့ဆရာမိုး)

+(ေမလ၂၈ရက္၊၂၀၁၅-ေသာင္ရင္းနဂါး)+

မၾကာခဏဆိုသလိုအလုပ္လုပ္ရျပီးလုပ္အားခမရတတ္ၾကေသာျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ ်ားရွိၾကရာ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မဲေဆာက္ျမိဳ ့မွာအလားတူလုပ္အားခမရပဲအလုပ္ျဖဳတ္ခံရသည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုေပါၚေပါက္
ခဲ့သည္။။ေနရာက မဲေဆာက္ျမိဳ ့ေငွ ့မုရြာရွိTextအထည္ခ ်ဳပ္စက္ရုံတြင္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါအမႈနွင့္စပ္လ ်ဥ္းျပီးကာယကံရွင္အလုပ္သမားကိုေသာ္က**မေန ့ညကပဲအလုပ္ျဖဳတ္ခံရတာပါ။
က ်ေနာ္မၾကာခဏ ေနမေကာင္းျဖစ္တိုင္းေဆၚရုံေဆးေပးခန္းရဲ ့အေထာက္အထား(ဓာတ္မွန္ကစျပီး)
စက္ရုံရုံးခန္းကိုပူးတြဲတင္ျပပါတယ္။ က ်ေနာ္တို ့စက္ရုံမွာအလုပ္ရွင္(ထိုင္း)အသိုင္းအ၀ိုင္းကဆက္ဆံေရးရုိင္းပ ်ပါတယ္။
မေန ့ညကအရက္ေတာင္မေသာက္တတ္တဲ ့က ်ေနာ္ ့ကို ေဆးသမားလို ့စြပ္စြဲဆဲဆိုျပီးအလုပ္ျဖဳတ္ပစ္
လိုက္တာပါ၊ဒါေၾကာင့္JACBAဆရာမိုးဆီဆက္သြယ္ျပီးလုံး၀မေပး၇ေသးတဲ့၂၀ရက္စာလုပ္ခလစာရယ္၊ က ်ေနာ္ ့လုပ္သက္က၁နွစ္ရွိတာမို ့လုပ္သက္အလိုက္နစ္နာေၾကး၃လရဖို ့ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနကို
လာေရာက္ဆက္သြယ္တိုင္ၾကားရတာပါ** ဟုရွင္းျပသည္။

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မဲေဆာက္ျမိဳ ့တြင္တရား၀င္စက္ရုံအလုပ္ရုံေပါင္း(၂၀၀)ေက ်ာ္ရွိျပီးတရားမ၀င္
အိမ္တြင္းမႈအလုပ္ရုံ(ေခါၚ)အိမ္ရုံငယ္ေပါင္း၁၀၀၀ေက ်ာ္ရွိသည္။ အဆိုပါတရား၀င္နွင့္တရားမ၉င္စက္ရုံမ ်ားတြင္၀င္ေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္း
အလုပ္သမားအမ ်ားစုမွာထိုင္းအစိုးရကသတ္မွတ္ထားေသာေန ့စားခ(၃၀၀)ဘတ္နွင့္အခ ်ိန္ပို၁နာရီလ ်ွင္
၅၆ဘတ္မရၾကေသာ္လည္းၾကိဳတင္အေၾကာင္းမၾကားပဲ(အလုပ္သမားဘက္ကိုမည္သည့္ျပင္ဆင္ခြင့္မွ
မေပးပဲ)ရုတ္တရက္ဆိုသလိုအလုပ္ျဖဳတ္ပစ္မႈမ ်ားမွာတိုးပြားျဖစ္ေပါၚေနေၾကာင္း၊ထိုင္းအလုပ္သမား
၀န္ၾကီးဌာနအလုပ္သမားကာကြယ္ေရးရုံး(ဆ၀ါဒိကန္-LPO)သို ့ေရာက္ရွိသည့္အခါတြင္လည္းယခုစစ္အစိုးရသက္တမ္း၁နွစ္ေက ်ာ္အတြင္းေနွးေကြးေသာ
တရားစီရင္မႈေၾကာင့္ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ ်ားမွာမ ်ားစြာနစ္နာရေၾကာင္း ထိုင္းနိုင္ငံအေျခစိုက္ျမန္မာျပည္သားမ ်ားအေရးပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ(JACBA)ကသုံးသပ္တင္ျပသည္။

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)