ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Monday, May 4, 2015

==ပင့္ကူလူသားပုံစံအသစ္နွင့္ယခုလအတြင္း ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္း၊သူတို ့အေၾကာင္း==

>
**ဆိုနီရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္မာဗယ္လ္စတူဒီယိုတို ့ပူးေပါင္းကာပင့္ကူ လူသားပုံစံအသစ္ကိုဖန္တီးမည္**

 ဆိုနီရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင္ ့ မာဗယ္လ္စတူဒီယိ ုတိ ု ႔သည္ ပင့္ကူလူသားကိုပုံစံအသစ္တစ္ရပ္ျဖင္ ့အသက္သြင္းဖန္တီးရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္ဟု ဘီဘီစီကေဖာ္ျပသည္။ ဆု ိနီႏွင္ ့ မာဗယ္လ္တို ႔ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ ဆိ ုနီအေနျဖင္ ့ မာဗယ္လ္လုပ္ငန္းဆီသို ့Spider Man ဇာတ္ကားသစ္မ်ား အတူတကြဖန္တီးရန္ အခြင္ ့အေရးတစ္ရပ္ ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးခဲ ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ယခု ပူးတြ ဲေၾကညာခ်က္အရ ပထမဆု ံးျပန္လည္တင္ဆက္မည္ ့ Spider Manဇာတ္ကားသစ္ကိုမာဗယ္လ္ရုပ္ရွင္စၾက၀ဠာ(MCU) အေနျဖင္ ့ ထုတ္လုပ္တင္ဆက္သြ ားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ ဆုိနီရုပ္ရွင္ကယင္းတို ့ဘက္မွ အရစ္က ်က ်ခံရမည္ ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးဘီလီယံကိ ု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလု ိင္ ၂၈ ရက္တြင္ ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ကာ မာဗယ္လ္မွ ကီဗင္ဖိခ်္ႏွင္ ့ မာဗယ္လ္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ ့အပါအ၀င္ ေအမီပက္စကယ္တိ ု ႔က အဆုိပါ Spider Manဇာတ္ကားတြင္ ၀ိ ုင္း၀န္းအားျဖည္ ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
ယင္းအင္အားႀကီးလုပ္ငန္းႏွစ္ရပ္သည္ ဖန္တီးမႈအသစ္ကိ ု ပီျပင္လာေစရန္ အတြက္ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြ ားမည္ျဖစ္ကာ ဆိ ုနီဘက္မွ ဘ႑ာ ေရးဆုိင္ရာက ်ခံမႈအပိ ုင္းႏွင္ ့ အေခ်ာသပ္ဖန္တီးမႈအပိ ုင္းမ်ားကိ ု ေဆာင္ရြက္ သြ ားရမည္။ ေဟာလိ၀ုဒ္သတင္းေထာက္တစ္ဦး၏အဆုိအရ Spider Manဇာတ္ကားကိ ု Captain America: Civil War အား ေအာင္ျမင္စြ ာထုတ္လုပ္ခဲ ့ ေသာ မာဗယ္လ္မွပင္ ျဖန္ ႔ခ်ိသြ ားမည္ျဖစ္သည္။ သို ႔ေသာ္ Spider Manမင္းသား အင္ဒရငးဂါးဖီးကိ ုမူ ပင္ ့ကူလူသားအျဖစ္ ထပ္မံျမင္ေတြ ႕ရရန္မရွိဘဲ အျခား မင္းသားတစ္ေယာက္ကိ ု အစားထိ ုးေရြးခ်ယ္သြ ားမည္ျဖစ္သည္။ အဓိယ္မွ ာ ပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ဆိုနီမွတင္ဆက္ခဲ့ေသာ Spider Manမင္းသားကို ေငြေရာင္ပိတ္ကားေပၚတြင္ ထပ္မံရႈစားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ထို ႔ျပင္ ဆုိနီႏွင္ ့ မာဗယ္လ္တိ ု ႔ပူးေပါင္းမႈသည္ မာဗယ္လ္၏ေအာင္ျမင္ ေသာ ဇာတ္ေကာင္မ်ားျဖစ္ေသာThor၊Iron Man၊Hulk ဇာတ္ေကာင္ မ်ားေၾကာင္ ့ျဖစ္ၿပီးSpider Manကို၊ရုပ္လုံးေပၚလာေစရန္အတြက္ ဆိုနီအေန ျဖင္ ့ မာဗယ္လ္၏အေတြ႕အႀကံဳကိုလိုအပ္ေနျခင္းေၾကာင္ ့လည္းျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ Spider Man၏ မူရင္းဇာစ္ျမစ္သည္ မာဗယ္လ္မွစတင္ျမစ္ဖ်ားခံခဲ့ၿပီး ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္မာဗယ္လ္ကုမ၊ဏီက ဆုိနီရုပ္ရွင္လုပ္ငန္းလက္ေအာက္ခံ ကိ ုလံဘီယာသို ့လုပ္ကုိင္ခြင္ ့လုိင္စင္ကိုေပးအပ္ခဲ ့ရသည္။ (ေမလဲ ့သင္း)


  **ဘရာဇီးၾကယ္ပြင့္သစ္ေ၀ါေလ့စ္**
လာမယ္ ့ေႏြရာသီအေျပာင္းအေရႊ ႕ကာလမွာကမၻာ့ ့ထိပ္တန္းကလပ္ေတြရဲ ႕ ေခၚယူဖိ ု ႔စိတ္၀င္စားျခင္းခံေနရတဲ ့ လူငယ္ ကစားသမားကေတာ့ မိ ုနာကိ ုအသင္း ေနာက္တန္းကစားသမား ေ၀ါေလ့စ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အသက္အရြယ္နဲ ႔မမွ်ေအာင္ တည္ၿငိမ္ၿပီးစိတ္ဓာတ္ခိ ုင္မာသူတစ္ဦးျဖစ္တာမိ ု ႔ အနာဂတ္မွာေတာက္ပလာမယ္ ့ ၾကယ္ပြင္ ့တစ္ပြင္ ့ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အမည္ရင္း ေ၀ါေလ့စ္ေဖာ္ကူနာကိ ုေခၚတဲ ့ အဲဒီဘရာဇီးႏုိင္ငံသားဟာ အသက္ ၂၀ ႏွစ္သာရွ ိေသးေပမယ္ ့ ေျခစြမ္းျပ ကစားႏုိင္သူျဖစ္လိ ု ႔ အခုဆိ ုရင္ မိ ုနာကိ ု အသင္းမွ ာ အားထားရတဲ ့ေနာက္ခံကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္လာခဲ ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေ၀ါေလ့စ္ရဲ ႕ ထူးျခားခ်က္က အရပ္ေျခာက္ေပသံ ုးလက္မျမင့္တာမိ ု႔ ဂိုးဧရိယာအတြင္းမွာ အျမင္ ့ေဘာေတြရွင္း ထုတ္တဲ ့အခါ အထိေရာက္ဆံုံး ေနာက္ခံလူ တစ္ဦးျဖစ္ေနပါတယ္။ ထူးခၽြန္တဲ့ လူငယ္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေဘာလံ ုးသမားေတြ ေပါမ်ားေနတဲ ့ ဘရာဇီးႏုိင္ငံမွာ ေ၀ါေလ့စ္ဟာ ဘရာဇီးယူ-၂၁ လက္ေရြးစင္ကစား သမားတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေ၀ါေလ့စ္ရဲ ႕ ေဘာလံ ုးသမားဘ၀ျဖတ္သန္းမႈကိ ုၾကည္ ့ရင္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္မွ ာ ဘရာဇီးကလပ္ ခရႈဇီယိုအသင္းမွာ ပါ၀င္ကစားခဲ ့ၿပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄မွ ာ ေတာ့ ေပၚတူဂီကလပ္ စပို ႔တင္းဘရာဂါအသင္းကေခၚယူခဲ ့တာမို ႔ အဲဒီအသင္းမွာ ေျပာင္းေရႊ ႕ကစားခဲ ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စပိ ု ႔ တင္းဘရာဂါမွာ ေျခစြမ္းျပသႏုိင္မႈ က်ဆင္းခဲ ့လိ ု ႔ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ေဘာလံ ုးရာသီမွ ာ မိ ုနာကိုအသင္းကိ ု အငွ ားခ်ထားျခင္းခံခဲ ့ရပါတယ္။ မိုနာကိုအသင္းမွာ ေျခစြမ္းျပ ကစားႏုိင္တဲ ့ ေ၀ါေလ့စ္ကိ ု အခုဆိုရင္ မိုနာကိုကလပ္က အၿပီးသတ္ေခၚယူဖိ ု႔ ေဆြးေႏြးေနၿပီး လာမယ္ ့ ေႏြရာသီအေျပာင္းအေရႊ ႕ကာလမွာအေကာင္အထည္ေဖာ္လာဖိ ု ႔ ေဆာင္ရြက္သြ ားမွ ာျဖစ္ပါတယ္။ မိ ုနာကိ ုနည္းျပ ယာဒင္းရဲ ႕ အားထားရတဲ့ ေနာက္တန္းခံစစ္မွ ဴးျဖစ္ၿပီး ၿပိ ဳင္ဘက္တိ ုက္စစ္မွဴးေတြကိ ု ဂိုးဧရိယာအတြင္းထဲမွာပဲ လိ ုက္လံထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ ့ အရည္အခ်င္းလည္း ပိ ုင္ဆိ ုင္ထားပါတယ္။ မိုနာကိုအသင္းမွာ လာေရာက္ကစားေနတ့ဲ ေ၀ါေလ့စ္ကို ထိပ္တန္းကလပ္ေတြက အၿပိ ဳင္အဆိုင္စိတ္၀င္စားေနၾကၿပီး ေခၚယူဖိ ု႔ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေ၀ါေလ့စ္ဟာ ဒီႏွစ္မွ ာ ေျခစြမ္းျပေနၿပီး ခ်န္ပီယံလိဂ္အပါအ၀င္ၿပိ ဳင္ပြ ဲစံ ု ၁၇ ပြ ဲ မွာအမွ ားအယြင္းမရွိတည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ ႔ ကစားႏု ိင္သူလည္းျဖစ္ပါ တယ္။ ေ၀ါေလ့စ္ဟာ မိ ုနာကိုအသင္း ခ်န္ပီယံလိဂ္မွာကစားႏုိင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သူေတြထဲမွာပါ၀င္သလိ ု အေကာင္းဆံုးေျခစြမ္းကိ ု တစ္ရာသီလံ ုးနီးပါး ျပသႏု ိင္ခဲ ့တာေၾကာင္ ့ မန္ယူကလည္း စိတ္၀င္စားေနတာမိ ု ႔ လာမယ္ ့ေဘာလုံးရာသီမွ ာ ဘယ္အသင္းေရာက္သြ ားမလဲ ဆိုတာ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေနပါတယ္။(မိုးျမင့္လင္းလက္)


 **ကြင္းလယ္ကစားသမား ၀ီရႈိင္းယားအာဆင္နယ္တြင္ဆက္ရွိမည္**
အာဆင္နယ္အသင္း၏ အေရးပါေသာ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္သည္ ့အဂၤလန္ကြင္းလယ္ကစားသမား ၀ီရႈိင္းယားသည္ လာမည္ ့ေဘာလု ံးရာသီ တြင္လည္း အာဆင္နယ္အသင္း၊ ဆက္ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ မန္စီးတီးအသင္းသည္ အသင္း၏ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနသည္ ့ ကြင္းလယ္ပိ ုင္းကိ ု အားျဖည္ ့ရန္အတြက္ ကြင္းလယ္ကစားသမား ၀ီရႈိင္းယားကိ ု ေခၚယူရန္ပစ္မွတ္ထားေနသည္။
ထုိသိ ု ႔ မန္စီးတီးအသင္းက စိတ္၀င္စားေန ေသာ္လည္း ၀ီရႈိင္းယားမွာမူ အာဆင္နယ္အသင္းတြင္ ဆက္ကစားရန္ရွ ိေန ေၾကာင္း အာဆင္နယ္အသင္း နည္းျပ အာစင္၀င္းဂါးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား လိုက္သည္။ အာဆင္နယ္အသင္းသည္ လက္ရွိတြင္ ပရီမီယာလိဂ္အဆင္ ့(၄)အတြင္း ရပ္တည္ေနၿပီး လက္က ်န္ပဲြစဥ္မ်ားအျဖစ္ ဆြမ္ဆီးအသင္းကိ ု အိမ္ကြင္း၊ လည္းေကာင္း၊ မန္ယူအသင္းကိ ု အေ၀းကြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ဆန္းဒါးလန္း အသင္းကိ ု အိမ္ကြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းကိ ု အိမ္ကြင္းတြင္လည္းေကာင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရန္ ရွ ိေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ကြင္းလယ္ကစားသမား ၀ီရႈိင္းယားသည္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္းက မန္ယူ အသင္းႏွင္ ့ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့သည္ ့ ပရီမီယာလိဂ္ပဲြစဥ္တြင္ ေျခသလုံးဒဏ္ရာ ရရွိခဲ ့သူျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္အသင္းႏွင္ ့အတူ ျပန္လည္ပါ၀င္ လာႏုိင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။(ေငြၾကယ္ )

**ဆိုနီရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္မာဗယ္လ္စတူဒီယိုတို ့ပူးေပါင္းကာပင့္ကူ လူသားပုံစံအသစ္ကိုဖန္တီးမည္**

 ဆိုနီရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင္ ့ မာဗယ္လ္စတူဒီယိ ုတိ ု ႔သည္ ပင့္ကူလူသားကိုပုံစံအသစ္တစ္ရပ္ျဖင္ ့အသက္သြင္းဖန္တီးရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္ဟု ဘီဘီစီကေဖာ္ျပသည္။ ဆု ိနီႏွင္ ့ မာဗယ္လ္တို ႔ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ ဆိ ုနီအေနျဖင္ ့ မာဗယ္လ္လုပ္ငန္းဆီသို ့Spider Man ဇာတ္ကားသစ္မ်ား အတူတကြဖန္တီးရန္ အခြင္ ့အေရးတစ္ရပ္ ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးခဲ ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ယခု ပူးတြ ဲေၾကညာခ်က္အရ ပထမဆု ံးျပန္လည္တင္ဆက္မည္ ့ Spider Manဇာတ္ကားသစ္ကိုမာဗယ္လ္ရုပ္ရွင္စၾက၀ဠာ(MCU) အေနျဖင္ ့ ထုတ္လုပ္တင္ဆက္သြ ားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ ဆုိနီရုပ္ရွင္ကယင္းတို ့ဘက္မွ အရစ္က ်က ်ခံရမည္ ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးဘီလီယံကိ ု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလု ိင္ ၂၈ ရက္တြင္ ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ကာ မာဗယ္လ္မွ ကီဗင္ဖိခ်္ႏွင္ ့ မာဗယ္လ္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ ့အပါအ၀င္ ေအမီပက္စကယ္တိ ု ႔က အဆုိပါ Spider Manဇာတ္ကားတြင္ ၀ိ ုင္း၀န္းအားျဖည္ ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
ယင္းအင္အားႀကီးလုပ္ငန္းႏွစ္ရပ္သည္ ဖန္တီးမႈအသစ္ကိ ု ပီျပင္လာေစရန္ အတြက္ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြ ားမည္ျဖစ္ကာ ဆိ ုနီဘက္မွ ဘ႑ာ ေရးဆုိင္ရာက ်ခံမႈအပိ ုင္းႏွင္ ့ အေခ်ာသပ္ဖန္တီးမႈအပိ ုင္းမ်ားကိ ု ေဆာင္ရြက္ သြ ားရမည္။ ေဟာလိ၀ုဒ္သတင္းေထာက္တစ္ဦး၏အဆုိအရ Spider Manဇာတ္ကားကိ ု Captain America: Civil War အား ေအာင္ျမင္စြ ာထုတ္လုပ္ခဲ ့ ေသာ မာဗယ္လ္မွပင္ ျဖန္ ႔ခ်ိသြ ားမည္ျဖစ္သည္။ သို ႔ေသာ္ Spider Manမင္းသား အင္ဒရငးဂါးဖီးကိ ုမူ ပင္ ့ကူလူသားအျဖစ္ ထပ္မံျမင္ေတြ ႕ရရန္မရွိဘဲ အျခား မင္းသားတစ္ေယာက္ကိ ု အစားထိ ုးေရြးခ်ယ္သြ ားမည္ျဖစ္သည္။ အဓိယ္မွ ာ ပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ဆိုနီမွတင္ဆက္ခဲ့ေသာ Spider Manမင္းသားကို ေငြေရာင္ပိတ္ကားေပၚတြင္ ထပ္မံရႈစားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ထို ႔ျပင္ ဆုိနီႏွင္ ့ မာဗယ္လ္တိ ု ႔ပူးေပါင္းမႈသည္ မာဗယ္လ္၏ေအာင္ျမင္ ေသာ ဇာတ္ေကာင္မ်ားျဖစ္ေသာThor၊Iron Man၊Hulk ဇာတ္ေကာင္ မ်ားေၾကာင္ ့ျဖစ္ၿပီးSpider Manကို၊ရုပ္လုံးေပၚလာေစရန္အတြက္ ဆိုနီအေန ျဖင္ ့ မာဗယ္လ္၏အေတြ႕အႀကံဳကိုလိုအပ္ေနျခင္းေၾကာင္ ့လည္းျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ Spider Man၏ မူရင္းဇာစ္ျမစ္သည္ မာဗယ္လ္မွစတင္ျမစ္ဖ်ားခံခဲ့ၿပီး ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္မာဗယ္လ္ကုမ၊ဏီက ဆုိနီရုပ္ရွင္လုပ္ငန္းလက္ေအာက္ခံ ကိ ုလံဘီယာသို ့လုပ္ကုိင္ခြင္ ့လုိင္စင္ကိုေပးအပ္ခဲ ့ရသည္။ (ေမလဲ ့သင္း)


  **ဘရာဇီးၾကယ္ပြင့္သစ္ေ၀ါေလ့စ္**
လာမယ္ ့ေႏြရာသီအေျပာင္းအေရႊ ႕ကာလမွာကမၻာ့ ့ထိပ္တန္းကလပ္ေတြရဲ ႕ ေခၚယူဖိ ု ႔စိတ္၀င္စားျခင္းခံေနရတဲ ့ လူငယ္ ကစားသမားကေတာ့ မိ ုနာကိ ုအသင္း ေနာက္တန္းကစားသမား ေ၀ါေလ့စ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အသက္အရြယ္နဲ ႔မမွ်ေအာင္ တည္ၿငိမ္ၿပီးစိတ္ဓာတ္ခိ ုင္မာသူတစ္ဦးျဖစ္တာမိ ု ႔ အနာဂတ္မွာေတာက္ပလာမယ္ ့ ၾကယ္ပြင္ ့တစ္ပြင္ ့ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အမည္ရင္း ေ၀ါေလ့စ္ေဖာ္ကူနာကိ ုေခၚတဲ ့ အဲဒီဘရာဇီးႏုိင္ငံသားဟာ အသက္ ၂၀ ႏွစ္သာရွ ိေသးေပမယ္ ့ ေျခစြမ္းျပ ကစားႏုိင္သူျဖစ္လိ ု ႔ အခုဆိ ုရင္ မိ ုနာကိ ု အသင္းမွ ာ အားထားရတဲ ့ေနာက္ခံကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္လာခဲ ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေ၀ါေလ့စ္ရဲ ႕ ထူးျခားခ်က္က အရပ္ေျခာက္ေပသံ ုးလက္မျမင့္တာမိ ု႔ ဂိုးဧရိယာအတြင္းမွာ အျမင္ ့ေဘာေတြရွင္း ထုတ္တဲ ့အခါ အထိေရာက္ဆံုံး ေနာက္ခံလူ တစ္ဦးျဖစ္ေနပါတယ္။ ထူးခၽြန္တဲ့ လူငယ္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေဘာလံ ုးသမားေတြ ေပါမ်ားေနတဲ ့ ဘရာဇီးႏုိင္ငံမွာ ေ၀ါေလ့စ္ဟာ ဘရာဇီးယူ-၂၁ လက္ေရြးစင္ကစား သမားတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေ၀ါေလ့စ္ရဲ ႕ ေဘာလံ ုးသမားဘ၀ျဖတ္သန္းမႈကိ ုၾကည္ ့ရင္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္မွ ာ ဘရာဇီးကလပ္ ခရႈဇီယိုအသင္းမွာ ပါ၀င္ကစားခဲ ့ၿပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄မွ ာ ေတာ့ ေပၚတူဂီကလပ္ စပို ႔တင္းဘရာဂါအသင္းကေခၚယူခဲ ့တာမို ႔ အဲဒီအသင္းမွာ ေျပာင္းေရႊ ႕ကစားခဲ ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စပိ ု ႔ တင္းဘရာဂါမွာ ေျခစြမ္းျပသႏုိင္မႈ က်ဆင္းခဲ ့လိ ု ႔ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ေဘာလံ ုးရာသီမွ ာ မိ ုနာကိုအသင္းကိ ု အငွ ားခ်ထားျခင္းခံခဲ ့ရပါတယ္။ မိုနာကိုအသင္းမွာ ေျခစြမ္းျပ ကစားႏုိင္တဲ ့ ေ၀ါေလ့စ္ကိ ု အခုဆိုရင္ မိုနာကိုကလပ္က အၿပီးသတ္ေခၚယူဖိ ု႔ ေဆြးေႏြးေနၿပီး လာမယ္ ့ ေႏြရာသီအေျပာင္းအေရႊ ႕ကာလမွာအေကာင္အထည္ေဖာ္လာဖိ ု ႔ ေဆာင္ရြက္သြ ားမွ ာျဖစ္ပါတယ္။ မိ ုနာကိ ုနည္းျပ ယာဒင္းရဲ ႕ အားထားရတဲ့ ေနာက္တန္းခံစစ္မွ ဴးျဖစ္ၿပီး ၿပိ ဳင္ဘက္တိ ုက္စစ္မွဴးေတြကိ ု ဂိုးဧရိယာအတြင္းထဲမွာပဲ လိ ုက္လံထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ ့ အရည္အခ်င္းလည္း ပိ ုင္ဆိ ုင္ထားပါတယ္။ မိုနာကိုအသင္းမွာ လာေရာက္ကစားေနတ့ဲ ေ၀ါေလ့စ္ကို ထိပ္တန္းကလပ္ေတြက အၿပိ ဳင္အဆိုင္စိတ္၀င္စားေနၾကၿပီး ေခၚယူဖိ ု႔ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေ၀ါေလ့စ္ဟာ ဒီႏွစ္မွ ာ ေျခစြမ္းျပေနၿပီး ခ်န္ပီယံလိဂ္အပါအ၀င္ၿပိ ဳင္ပြ ဲစံ ု ၁၇ ပြ ဲ မွာအမွ ားအယြင္းမရွိတည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ ႔ ကစားႏု ိင္သူလည္းျဖစ္ပါ တယ္။ ေ၀ါေလ့စ္ဟာ မိ ုနာကိုအသင္း ခ်န္ပီယံလိဂ္မွာကစားႏုိင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သူေတြထဲမွာပါ၀င္သလိ ု အေကာင္းဆံုးေျခစြမ္းကိ ု တစ္ရာသီလံ ုးနီးပါး ျပသႏု ိင္ခဲ ့တာေၾကာင္ ့ မန္ယူကလည္း စိတ္၀င္စားေနတာမိ ု ႔ လာမယ္ ့ေဘာလုံးရာသီမွ ာ ဘယ္အသင္းေရာက္သြ ားမလဲ ဆိုတာ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေနပါတယ္။(မိုးျမင့္လင္းလက္)


 **ကြင္းလယ္ကစားသမား ၀ီရႈိင္းယားအာဆင္နယ္တြင္ဆက္ရွိမည္**
အာဆင္နယ္အသင္း၏ အေရးပါေသာ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္သည္ ့အဂၤလန္ကြင္းလယ္ကစားသမား ၀ီရႈိင္းယားသည္ လာမည္ ့ေဘာလု ံးရာသီ တြင္လည္း အာဆင္နယ္အသင္း၊ ဆက္ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ မန္စီးတီးအသင္းသည္ အသင္း၏ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနသည္ ့ ကြင္းလယ္ပိ ုင္းကိ ု အားျဖည္ ့ရန္အတြက္ ကြင္းလယ္ကစားသမား ၀ီရႈိင္းယားကိ ု ေခၚယူရန္ပစ္မွတ္ထားေနသည္။
ထုိသိ ု ႔ မန္စီးတီးအသင္းက စိတ္၀င္စားေန ေသာ္လည္း ၀ီရႈိင္းယားမွာမူ အာဆင္နယ္အသင္းတြင္ ဆက္ကစားရန္ရွ ိေန ေၾကာင္း အာဆင္နယ္အသင္း နည္းျပ အာစင္၀င္းဂါးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား လိုက္သည္။ အာဆင္နယ္အသင္းသည္ လက္ရွိတြင္ ပရီမီယာလိဂ္အဆင္ ့(၄)အတြင္း ရပ္တည္ေနၿပီး လက္က ်န္ပဲြစဥ္မ်ားအျဖစ္ ဆြမ္ဆီးအသင္းကိ ု အိမ္ကြင္း၊ လည္းေကာင္း၊ မန္ယူအသင္းကိ ု အေ၀းကြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ဆန္းဒါးလန္း အသင္းကိ ု အိမ္ကြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းကိ ု အိမ္ကြင္းတြင္လည္းေကာင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရန္ ရွ ိေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ကြင္းလယ္ကစားသမား ၀ီရႈိင္းယားသည္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္းက မန္ယူ အသင္းႏွင္ ့ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့သည္ ့ ပရီမီယာလိဂ္ပဲြစဥ္တြင္ ေျခသလုံးဒဏ္ရာ ရရွိခဲ ့သူျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္အသင္းႏွင္ ့အတူ ျပန္လည္ပါ၀င္ လာႏုိင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။(ေငြၾကယ္ )

No comments:

Total Pageviews

Labels

ပညာေပး (1488) ကာတြန္းဟာသ (1343) ဟာသ (899) ေဆာင္းပါး (822) ကဗ်ာ (777) သတင္း (533) .ေဆာင္းပါး (512) အက္ေဆး/၀တၳဳတို (504) ေၾကာ္ျငာ (432) နိုင္ငံတကာထူးျခားသတင္း (388) ပညာေပး... (326) နိုင္ငံတကာ ထူးျခားသတင္း (321) ကဗ ်ာ (279) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း.. (253) ကဗ်ာ… (228) ပံုျပင္ (220) ေဆာင္းပါး…. (203) အက္ေဆး (191) ေဘာလံုးဟာသ...။ (156) သေဘာထားအျမင္ (149) Cartoon (145) သတင္း.... (139) ကဗ်ာ... (136) ကဗ်ာ..... (132) ပညာေပး.. (131) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း.. (123) ျပည္တြင္းသတင္း (118) သတင္း..။ (114) သတင္းတို (111) သေရာ္စာ… (106) ဝတၳဳတို (105) ၀တၳဳတို (95) ဓါတ္ပံုသတင္း (81) သတင္း.. (79) ေပးစာ (79) ဘာသာျပန္ ဝတၳဳတို (75) ဓာတ္ပံုသတင္း (72) ကာတြန္း (64) ဓာတ္ပံုသတင္း..။ (64) သေရာ္စာ (64) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း (60) ဓာတ္ပံုသတင္း.. (54) ေမတၱာစာ (54) ေအာက္ေမ့ဘြယ္စာလႊာ (53) သတင္း. (47) ဘာသာျပန္အက္ေဆး (46) ္ပံုျပင္ (45) ကာတြန္းဟာသ- (44) ေဘာလံုးဟာသ... (44) နိုင္ငံတကာအျခားသတင္း (43) -ကာတြန္းဟာသ (40) နိင္ငံတကာ အျခားသတင္း (39) ကဗ်ာ. (37) သတင္းေဆာင္းပါး (36) News (35) ကာတြန္း ဟာသ (34) ပညာေပး) (33) ကဗ်ာ(ဟာသ) (32) ဟာသကဗ်ာ (32) ေအာင္ျမင္ေရးဒႆန (30) xပညာေပး) (29) ေၾကညာခ်က္ (28) ႐ုပ္သံ သတင္း (25) ဂ်ာနယ္ (24) TV (23) နိုင္ငံတကာ အျခားသတင္း. (23) ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး (20) ရင္ဖြင့္သံ (19) သရဲဇာတ္လမ္း (19) ္ပံုျပၤင္ (18) ထုတ္ျပန္ခ်က္ (14) ဓာတ္ပံု (13) ဘာသာျပန္ပံုျပင္ (13) ဓာတ္ပုံသတင္း (12) သတင္းဓါတ္ပံု (12) သီခ်င္း (12) အင္တာဗ်ဴး (12) အေတြးအျမင္ (12) ဓာတ္ပံုသတင္း. (11) ပံုျပၤင္ (11) အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ (11) ဥာဏ္စမ္း (11) Photo News (10) poem (10) ဂ ်ာနယ္ (10) ဟာသအက္ေဆး (10) (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (9) . (9) x ပညာေပး) (9) ဘာသာျပန္ (9) The Article (8) ခရီးသြား.ေဆာင္းပါး (8) နိူင္ငံတကာအျခားသတင္း (8) ဘာသာေရးေဆာင္းပါး (8) သတင္း.ေဆာင္းပါး (8) ေဗဒင္ (8) သတင္းတို. (7) ဟာသ ဝတၳဳတို (7) တေဘာင္ (6) ကွဗ်ာ (5) နိုင္ငံထူးျခားသတင္း (5) ဘာသာေရး၊ဓမၼပံုျပင္ (5) မိန္႔ခြန္း (5) သမိုင္းစကား၊ ပန္းစကား (5) ဟာသ ဓာတ္ပံု (5) အားကစားသတင္း (5) song (4) ကာတြြန္းဟာသ (4) စကားပံု (4) ထူးျခားသတင္း (4) ပညာေပ; (4) သတင္း.တို. (4) သေရာ ္စာ (4) ဟာသ- (4) ္ေဆာင္းပါး (4) -ကာတြန္းဟာသ- (3) interview (3) ထုပ္ျပန္ခ်က္ (3) ဓမၼဒါန (3) ဓါတ္ပုံအက္ေဆး (3) ဓာတ္ပံုအက္ေဆး (3) ပညာေပ (3) ဖိတ္စာ (3) ရုပ္သံ (3) သတင္း.တို.။ (3) ဟာသ အင္တာဗ်ဴး (3) ဟာသ. (3) အင္တာဗ်ဴးး (3) အတိုဆုံး၀တၳဳတို (3) အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (3) ေဘာလံုးဟာသ. (3) (ဟာသ) (2) By....meepyatite (2) Statement (2) Story (2) With Best Regards (2) aဆာင္းပါ (2) ကန္ေတာ့ခ်ိဳး (2) က်န္းမာေရး ပညာေပး (2) ဇာတ္လမ္းတို (2) ပန္းခ်ီ (2) ပုံျပင္ (2) ဘာသာျပန္ကဗ ်ာ (2) ရုပ္ပံုအေတြး (2) ဟာသပံုျပင္ (2) အစီရင္ခံစာ (2) အမွတ္တရ (2) အေတြး (2) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ (2) ေဆာင္းပါ (2) ျပဇာတ္ (2) (xပညာေပး) (1) (ပညာေပး) (1) ) (1) .... (1) 2010 at 11:22pm (1) =ႏိုင္ငံတကာ အားကစားသတင္းမ်ား (1) Announce (1) By: Sara Yin (က်န္းမာေရး ပညာေပး) (1) By; Silver Moon အင္တာဗ်ဴး (1) General Knowledge (1) Joke (1) Photo Essay (1) Thanks (1) aဆာင္းပါး (1) khana.na155 ကဗ်ာ (1) minkonaing (1) ကဗ်ာ( (1) ကဗ်ာ… By..Blue gyee (1) ကာတြန္းဟာသ <br /> <br /> (1) ကိုယ္တိုင္ေရးကဗ်ာ သီဟသူ (1) ခရီးသြားဆာင္းပါး (1) ခရီးသြားေဆာင္းပါး (1) စကား (1) စကားပုံ (1) စာစု (1) စိုးမိုးေက်ာ္ (ဟာသ) (1) ဆက္သြယ္ရန္ (1) ဓါတ္ပံုအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပုံအက္ေဆး (1) ဓာတ္ပံုအေတြး (1) နူတ္ခြန္းဆက္လႊာ (1) (1) ပညာေပ;း (1) မိန္႕ခြန္း (1) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း နွင့္ဟာသ (1) သတင္း.တို (1) သတင္းကဗ်ာ (1) သတင္းသီခ်င္း (1) သေရာ္ကဗ ်ာ (1) ဟသ (1) ဟာသအင္တာဗ်ဴး (1) ဟိုအေၾကာင္း ၊ဒီအေၾကာင္းသူတို ့အေၾကာင္း (1) အဆိုအမိန္႔ (1) အထၳဳပၸတၱိ) (1) အားကစားသတင္းမ်ား (1) အျခားသတင္း (1) ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ပညာေပး.. (1) ုပုံျပင္ (1) ေဆာင္းပါ; (1) ေပးပို ့သူ .. စိုးမိုးေက်ာ္ ဟာသ (1) ေပးပို ့သူ...သက္နိုင္ ကဗ်ာ… (1) ေပးပို ့သူ…greenleave (1) ္ပုံျပင္ (1) (1) ႐ုပ္သံ (1) • Posted by thant zin htwe on ႏုိ၀င္ဘာ 19 (1) …. (1)